Opdrachten Levensloop Hoofdstuk ruilen tussen de generaties Opdracht Ontgroening en vergrijzingDovnload 50.56 Kb.
Datum20.05.2018
Grootte50.56 Kb.

Opdrachten Levensloop

Hoofdstuk 7 Ruilen tussen de generaties


Opdracht 7.1 Ontgroening en vergrijzing

Ontgroening en vergrijzing zijn de laatste tijd veel gehoorde termen. De leeftijdssamenstelling van de Brabantse bevolking zal de komende jaren sterk gaan veranderen. Het aantal 65-plussers zal sterk gaan oplopen. Het aantal mensen in de leeftijdscategorieën daaronder zal juist gaan teruglopen.Tabel Prognose bevolkingsontwikkeling naar leeftijd in personen, Noord-Brabant in aantallen (2008-2040)

leeftijd

2008
2020
2030
2040
0 – 4 jaar

134.140
127.845
130.660
123.765
5 – 14 jaar

294.395
256.615
261.670
260.975
15 – 19 jaar

148.620
145.465
127.895
132.245
20 – 44 jaar

809.065
745.400
756.865
734.530
45 – 64 jaar

677.780
707.175
623.190
581.095
65-79 jaar

278.935
385.255
435.730
441.390
80+

81.895
118.760
169.405
203.335
Totaal

2.424.830
2.486.515
2.505.415
2.477.335
Bron: Provincie Noord-Brabant, 2008 (Sociale Atlas Brabant)

De grijze druk wordt als volgt berekend:Aantal 65-plussers× 100%

Bevolking van 20 – 64 jaar


 1. Bereken op basis van de gegevens uit de tabel de grijze druk in 2008 en 2040.

 2. Bereken op basis van de gegevens uit de tabel de groene druk in 2008 en 2040.

 3. Bereken de demografische druk in 2008 en 2040.

Opdracht 7.2 Vergrijzing in 2040

Goirle, 2009


Uit het dinsdag gepresenteerde tweejaarlijkse onderzoek over de Nederlandse bevolkingsontwikkeling blijkt dat de vergrijzing de komende decennia veel sterker toeneemt dan eerder door het CBS is aangenomen.
Volgens de huidige prognoses van het CBS zal het aantal 65-plussers toenemen van 2,5 miljoen in 2009 tot 4,5 miljoen in 2040. Daarna zal het aantal ouderen dalen tot 4,2 miljoen in 2050. In 2050 is 25% van de bevolking 65-plusser. In 2009 was 15% van de bevolking 65-plusser. De vergrijzing is niet onder alle bevolkingsgroepen even groot. Het sterkst doet de vergrijzing zich voelen onder de Surinaamse bevolking in Nederland. In 2050 is 30% van de Surinamers 65-plusser.

De hoge levensverwachting, gepaard gaande met een afname van de potentiële beroepsbevolking door veroudering en emigratie, leidt in 2040 tot een verdubbeling van de grijze druk. In 2040 wordt de grijze druk geschat op 47% 1. Hoe is het begrip vergrijzing gedefinieerd?

De grijze druk verdubbelt tot 47% in 2040.

 1. Leg uit wat een grijze druk van 47% in 2040 inhoudt?

 2. Leg uit waarom de oplopende grijze druk voor extra problemen zorgt voor de AOW-uitkeringen.

Om de toenemende grijze druk op te kunnen vangen moet de overheid maatregelen nemen. Hierbij wordt gedacht aan een hogere arbeidsparticipatie, verhoging van de AOW-leeftijd en fiscalisering van de AOW.

 1. Hoe kan een hogere arbeidsparticipatie de AOW-problematiek verminderen?

 2. Leg uit wat er wordt verstaan onder fiscalisering van de AOW.

 3. Leg uit hoe fiscalisering van de AOW de AOW-problematiek kan verminderen.


Uitwerking opdracht 7.1

 1. In 2008 is de grijze druk = (278.935 + 81.895)/(809.065 + 677.780) × 100% = 360.830/1.486.845 100% = 24,3%.
  In 2040 is de grijze druk = (441.390 + 203.335)/(734.530 + 581.095) × 100% = 644.725/1.315.625 × 100% = 49%.

 2. In 2008 is de groene druk = (134.140 + 294.395 + 148.620)/(809.065 + 677.780) × 100% = 577.155/1.486.845 × 100% = 38,2%.
  In 2040 is de groene druk = (123.765 + 260.975 + 132.245)/(734.530 + 581.095) × 100% = 516.985/1.315.625 × 100% = 39,3%.

 3. In 2008 is de demografische druk = 24,3% + 38,2% = 62,5%.
  In 2040 is de demografische druk = 49% + 39,3% = 88,3%.

Uitwerking opdracht 7.2

 1. Vergrijzing wordt gedefinieerd als een toename het aantal 65-plussers in procenten van de totale bevolking.

 2. Een grijze druk van 47% in 2040 betekent dat er 47 65-plussers zijn op elke 100 personen die behoren tot de potentiële beroepsbevolking.

 3. Het oplopen van de grijze druk betekent dat er steeds minder mensen premie opbrengen voor de 65-plussers. Hierdoor moet de AOW-premie sterk stijgen.

 4. Als er meer mensen tussen 20 – 65 jaar werken, zullen ze gezamenlijk ook meer AOW-premie betalen en komt de uitkering van de AOW minder onder druk.

 5. Fiscalisering van de AOW betekent afschaffen van de AOW-premie en deze vervangen door een verhoging van de belastingen. De AOW-uitkeringen worden dan verstrekt uit de algemene middelen (AOW-gerechtigden gaan dan via de verhoogde inkomstenbelastingen meebetalen aan de AOW-uitkeringen).

 6. Het draagvlak wordt dan groter. Immers iedereen die belastingen betaalt draagt dan bij om de AOW-uitkering overeind te houden.


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina