Omgevingsanalyse lokaal woonbeleidDovnload 57.62 Kb.
Datum26.10.2018
Grootte57.62 Kb.
Omgevingsanalyse lokaal woonbeleid

Bijdrage voor de lokale meerjarenplanning 2014-2019


 1. Huidige en toekomstige situatie

  1. Betaalbaarheid


 • Hoe duur is onze gemeente om een woongelegenheid te verwerven ten opzichte van andere gemeenten?

 • Het Bindend Sociaal Objectief zoals aangehaald in het Decreet Grond- en Pandenbeleid geeft aan hoeveel sociale huur- en koopwoningen en –kavels de gemeente bijkomend moet realiseren. Hoever staat de gemeente af van de realisatie van het Bindend Sociaal Objectief?

 • Welke sociale huisvestingsmaatschappijen zijn in de gemeente actief? Hoe ontwikkelt zich hun woningbestand (sociale huur en koopwongen en –kavels)?

 • Is er in de gemeente een sociaal verhuurkantoor actief? Hoe ontwikkelt zich hun woningbestand?

 • Realiseren de intercommunales, gemeenten of OCMW’s zelf sociale woningen? Hoe ontwikkelt zich hun woningbestand?

 • Wat zijn de voorgenomen sociale woningbouwprojecten (huur, koop –kavels) van de sociale huisvestingsmaatschappij(en), intercommunale, gemeente of OCMW en waar situeren ze zich?

 • Heeft de gemeente of het OCMW voldoende mogelijkheden tot noodopvang (doorgangswoningen) en een lokaal opvanginitiatief voor mensen die asiel zoeken?
  1. Kwaliteitsbewaking van de woningen en gebouwen


 • Hoeveel woningen en gebouwen zijn de afgelopen jaren onbewoonbaar en of ongeschikt verklaard op basis van de Nieuwe Gemeentewet of Vlaamse wooncode? Concentreren deze woningen en gebouwen zich in bepaalde wijken?

 • Hoe ontwikkelt zich de leegstand van de woningen, winkels en gebouwen? Concentreren deze woningen en gebouwen zich in bepaalde wijken?

 • Plant de sociale huisvestingsmaatschappij de komende jaren belangrijke renovaties van het woningbestand op blok- of wijkniveau?
  1. Klantgerichte dienstverlening


Op welke wijze wordt de bevolking geïnformeerd over mogelijkheden hun woning te verbeteren? Is er daarbij aandacht voor specifieke doelgroepen?
 1. Achtergrondinformatie (op het internet)


 • [Indien aanwezig] gegevens uit het lokaal woonplan, woonvisie of woonbehoeftestudie

 • http://www.bouwenenwonen.be/home/onderzoek_wonen: website met een overzicht van kerncijfers en kaartjes rond wonen, ook onderzoeksresultaten en de vorderingen van het woonbeleidsplan Vlaanderen.

 • http://www.vmsw.be/nl/algemeen/statistieken: statistische gegevens met betrekking tot sociaal koop en huur via sociale huisvestingsmaatschappijen. Eerder algemeen, meer gedetailleerde cijfers zijn op te vragen bij de VMSW.

 • www.steunpuntruimteenwonen.be: website met een digitale versie van alle onderzoeksrapporten van het Steunpunt Ruimte en Wonen op beschikbaar. Zal binnenkort vervangen worden door een aparte website voor Ruimte en voor Wonen, wanneer de opstart van de nieuwe Steunpunten rond is!

 • http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Pages/2011-10-06-vrind2011.aspx: de nieuwe VRIND is verschenen met in het hoofdstuk ‘Groen en Dynamisch Stedengewest’ heel wat gebundelde informatie over wonen en ruimtelijke ordening (o.a. rapportering over de premies en tegemoetkomingen).

 • http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/pages/default.aspx: statistische en onderzoeksinformatie ter beschikking gesteld door de Studiedienst van de Vlaamse Regering. De cijfers zelf zullen meestal wel gedetailleerder terug te vinden zijn op Lokale Statistieken.

Omgevingsanalyse lokaal woonbeleid - /


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina