Mosterdgas zoekt opruimdienstDovnload 276.57 Kb.
Pagina2/2
Datum26.10.2018
Grootte276.57 Kb.
1   2
Syrië kan geen chemische wapens meer produceren doordat productieapparatuur is vernietigd en voorraden zijn verzegeld, meldde het OPCW trots. Een hoeveelheid van zo’n 50.000 kg mosterdgas zal vernietigd moeten worden.
1 Geef de structuurformule en de molecuulformule van mosterdgas.
Er zijn twee beproefde methodes om strijdgassen te vernietigen, namelijk verbranden en detoxificatie.
2 Verklaar de naam detoxificatie.

3 Geef de reactievergelijking van de verbranding van mosterdgas in molecuulformules weer waarbij chloor als HCl vrijkomt.


Verbranding aan de open lucht is inmiddels om milieuredenen verboden.
4 Welk probleem levert die verbranding op?
Mosterdgas

Bij mosterdgas wordt de detoxificatie uitgevoerd door een hydrolysereactie te laten verlopen.


5 Wat versta je onder een hydrolyse?

6 Geef de hydrolyse van mosterdgas in structuurformules weer. Bij de hydrolyse ontstaat thiodiglycol:7 Leg uit waardoor thiodiglycol goed in water oplost. Geef je antwoord op micro-niveau.
De hydrolyse wordt vaak in zuur of basisch milieu uitgevoerd.
8 Wat is de functie van het zuur of de base bij de hydrolyse? Licht je antwoord toe.
Sarin

Bij de hydrolyse van Sarin met toegevoegde natronloog ontstaan het zout van methylfosfonzuur, natriumfluoride-oplossing en een alcohol.Sarin Methylfosfonzuur
9 Neem de structuur van Sarin over en geef in de structuur aan hoe je de systematische naam uit het artikel daaruit kunt verklaren.

10 Leg uit welke alcohol bij de hydrolyse van Sarin gevormd wordt. Noteer de naam.


Bij gebruik van natronloog ontstaat het natriumzout van methylfosfonzuur.
11 Geef de structuurformule van het natriumzout van methylfosfonzuur.

12 Geef de reactievergelijking in structuurformules van de omzetting van methylfosfonzuur in natriummethylfosfonaat, het zuurrestion van methylfosfonzuur.MEA

Rusland heeft een alternatieve methode ontwikkeld om strijdgassen als Sarin en Soman onschadelijk te maken. Zij gebruikten daarbij MEA, monoethanolamine en geen water. De structuurformule MEA:


.
13 Geef de systematische naam voor MEA.

14 Leg uit waardoor MEA zo goed oplost in water.


Bij de omzetting van de strijdgassen met monoethanolamine komt fluor vrij als waterstoffluoride, HF.
15 Geef de reactievergelijking van de omzetting in structuurformules.
16 Wat is het eindstadium van het reactiemengsel bij de Russische aanpak?

Mosterdgas zoekt opruimdienst

1 Molecuulformule: C4H8SCl2. Structuurformule:2 Detoxificatie betekent dat de giftigheid sterk is afgenomen en dat de omzettingsproducten gefixeerd zijn.

3 Reactie: 2 C4H8SCl2 + 13 O2  8 CO2 + 6 H2O + 2 SO2 + 4 HCl.

4 Bij verbranding ontstaan zwaveldioxide dat voor verzuring van het milieu zorgt en HCl dat tijdens de verbranding kankerverwekkende dioxines kan vormen.

5 Hydrolyse is een reactie met water waarbij de beginstoffen weer ontstaan.

6

7 De moleculen bevatten OH-groepen die met watermoleculen H-bruggen kunnen vormen.

8 Het zuur kan als katalysator dienen: het versnelt de reactie zonder daarbij verbruikt te worden. De base kan als reagens optreden bij de hydrolyse en/of reageren met reactieproducten.9

10 Het rechtergedeelte splitst als alcohol af waarbij de reactie/koppeling aan het tweede C-atoom van de groep plaatsvindt, dus propaan-2-ol.1112

13 2-aminoethanol.14 Het MEA-molecuul bevat zowel een NH2-groep als een OH-groep die beide met watermoleculen H-bruggen kunnen vormen.

1516 Opslag in asfalt

Deel met je vrienden:
1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina