Module GroepsledenDovnload 15.16 Kb.
Datum11.06.2018
Grootte15.16 Kb.
PGO-Leidraad Algemene NatuurWetenschappen

Module

Groepsleden

Voorzitter:
Notulist:


Overige:Artikel (titel)

Het dilemma van de vrije wil en de forensische psychiatrie
1. Verhelder onduidelijke termen en begrippen

/
2. Definieer het centrale probleem/vraag van het artikel

Is de persoon die de daad toerekeningsvatbaar? Welke straf moet deze persoon dan krijgen?3. Analyseer het artikel/de rode draad

De mens wordt gezien als een zelfstandig handelend persoon, verantwoordelijk voor zijn eigen daden. In uitzonderlijke gevallen wordt iemand ontoerekeningsvatbaar verklaard. Er is dan sprake van een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling.

Het Nederlandse strafrecht kent vier schulduitsluitingsgronden:  • Beroep op ontoerekeningsvatbaarheid

  • Beroep op overmacht wanneer iemand handelt onder psychische druk

  • Beroep op noodweerexces

  • Wanneer iemand handelt onder invloed van hevige gemoedstoestand.

Er zijn ook verschillende soorten ontoerekeningsvatbaarheid:

Volledig, enigszins verminderd, verminderd en sterk verminderd ontoerekeningsvatbaar.

Alternatieve toerekeningsvatbaarheidbepalingen,

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen pathologische en niet-pathologische emoties.

Onderscheid gemaakt worden tussen wilsbekwaamheid en onwilsbekwaamheid.
4. Orden de ideeën uit de analyse van het probleem

Ze doen onderzoek naar de daad en de geestelijke toestand van de dader.

Psychologische visie en strafrechtelijke visie.

Verschillende soorten toerekeningsvatbaarheid.

Alternatieve toerekeningsvatbaarheidbepalingen.


5. formuleer leerdoelen

  1. Worden kinderen op dezelfde manier beoordeeld als volwassenen?

  2. Helpen de straffen die uitgedeeld worden als de dader ontoerekeningsvatbaar is?

  3. Krijgen de daders ook een strafblad als ze ontoerekeningsvatbaar worden verklaard?
Procescontrole docent

(punten, datum)

OO________________


6. Beantwoord je leerdoelen

7. Schrijf een korte samenvatting van de ‘oplossing’ van dit probleemProcescontrole docent

(punten, datum)OO________________

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina