MelkmachineDovnload 7.95 Kb.
Datum20.05.2018
Grootte7.95 Kb.

Protocol preventie uiergezondheidsproblemen (Bron)
 1. Melkmachine


 • Statische meting: jaarlijks IKM

 • Dynamische meting

 • Vervangen tepelvoering Rubber = 2500 melkbeurten

 • Siliconen = 7500 melkbeurten
 1. Melktechniek

 1. Droogzetmanagement


Droogstaande koeien verdienen minstens evenveel aandacht als lacterende koeien. Ongeveer 50% van de klinische uierontstekingen veroorzaakt door omgevingskiemen zoals E.coli die optreden de eerste 100 dgn van de lactatie kennen hun oorsprong in de droogstand.

 • Droogzetpreparaat/ inwendige speenafsluiter

 • Hygiënisch inbrengen!!!

 • Duur droogstand

 • Propere plaats afkalven

 • Huisvesting droogstaande koeien

 • Supplementatie mineralen/vitaminen

 • Ventilatie

 • Verlichting
 1. Behandelen van mastitis


 • Neem een melkstaal voor bacteriologisch onderzoek alvorens de koe te behandelen

 • bepaal samen met de bedrijfsdierenarts op basis van een eerder bacteriologisch onderzoek, antibiogram, koecelgetal, de leeftijd van de koe, het aantal geïnfecteerde kwartieren en de lactatieperiode de juiste aanpak van het individueel dier

 • koeien met uierontsteking altijd een dag langer behandelen dan er klinische symptomen zijn
 1. Chronisch geïnfecteerde koeien opruimen


Chronische geïnfecteerde koeien zijn dieren die reeds geruime tijd een verhoogd celgetal hebben of reeds behandeld werden en terug hervallen. Dergelijke dieren dragen in belangrijke mate bij tot de verhoging van tankmelkcelgetal, zijn een bron van infectie voor de andere koeien op uw bedrijf, produceren niet optimaal en kunnen evolueren tot klinische uierontstekingen en worden daarom het best zo snel mogelijk opgeruimd, zodoende ook de infectiedruk op het bedrijf binnen de perken te houden. Daarenboven is de kans op genezing zelfs met een intensieve behandeling heel klein en dus economisch niet verantwoord.
 1. Comfort en hygiëne


Een propere en droge huisvesting reduceert de kans op besmettingen vanuit de omgeving door omgevingskiemen. Dit geldt niet alleen voor de lacterende koeien maar ook voor het jongvee. Drachtige vaarzen kunnen al op erg jonge leeftijd uierinfecties opdoen.
 1. Algemene gezondheid koeien/afweer


Weerstandsdaling kan het ontstaan van uiergezondheidsproblemen in de hand werken

 • BVD

 • IBR

 • Aantal lebmagen, kalfsziekte, metritis, Mortellaro
 1. Fokkerij


Selectie naar koeien die minder gevoelig zijn voor mastitis is een haalbare manier om op middenlange termijn de uiergezondheid op het bedrijf te verbeteren. Selecteer daarom steeds op stieren die wat betreft uiergezondheid beter dan het gemiddelde scoren.
 1. Management vaarzen


 • Propere, goed geventileerde huisvesting

 • Goed rantsoen
 1. Opvolging


 • bacteriologisch onderzoek

 • behandelen van de dieren met kans op slagen ( slechts 1 kwartier besmet, met een niet al te hoog celgetal)

 • herbemonsteren waarbij geen major pathogene bacterie (Corynebacterium bovis of Staphhylococcus spp) kon worden geïsoleerd

 • Chronisch geïnfecteerde koeien opruimen


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina