Managen veehouderijbedrijfDovnload 406.27 Kb.
Pagina3/3
Datum20.05.2018
Grootte406.27 Kb.
1   2   3

Op het bedrijf aanwezige diergeneesmiddelen worden op een daarvoor geschikte plaats bewaard 1)

ja

1) OPSLAG DIERGENEESMIDDELEN

Diergeneesmiddelen dienen op een daarvoor geschikte plaats opgeslagen te worden. Een derge­lijke plaats moet voldoen aan de volgende eigen­schappen:

 • droog

 • niet in direct zonlicht

 • schoon en opgeruimd

 • veilig, niet bereikbaar voor kinderen Diergeneesmiddelen dienen in de koelkast

(4°- 8°C), koel (8° - 15°C) of op kamertemperatuur (15° - 25°C bewaard te worden. Gebruikte naalden en spuiten horen niet thuis in deze opslagplaats.
2) BEDRIJFSBEHANDELPLAN

Op basis van de gegevens op uw bedrijf kunt u in samenspraak met uw dierenarts een bedrijfsbehan­delplan opstellen voorde behandeling van koeien met mastitis of andere aandoeningen. Het bestaande standaard behandelplan kunt u zo aan­passen tot een specifiek op de koeien op uw bedrijf gericht bedrijfsbehandelplan. Voor meer informatie zie achtergrondinformatie, pagina 38 en de losse kaarten, pagina 47.

nee


regelmatig te controleren gegevens (overnemen op preventiekaart)

Minimaal 1 x per kwartaal wordt de opslagplaats voor diergenees­middelen opgeruimd, en worden verlopen middelen afgevoerd

ja, voor het laatst opnee

Van alle koeien met klinische mastitis wordt, voorafgaand aan de behandeling, een melkmonster genomen

ja

nee

Alle koeien met klinische mastitis worden volgens een bedrijfsbehandelplan behandeld. Het bedrijfsbehandelplan wordt minimaal één keer per jaar met een deskundige doorgesproken. 2)

ja, voor het laatst opnee

Alle koeien worden volgens het bedrijfsbehandelplan drooggezet.

ja

nee

De voorgenomen behandeling van klinische mastitis wordt altijd volledig afgemaakt.

ja

nee

Bij jongvee en droge koeien vindt wrangpreventie plaats

ja

nee

Er wordt deelgenomen aan de melkcontrole

ja

1) AANKOOP VAN KOEIEN

Het is om verschillende redenen niet verstandig om koeien aan te voeren op een melkveebedrijf. Uiergezondheid is één van die redenen. Als aan­voer wel plaatsvindt is nooit 100% zeker te maken dat de betreffende koe volledig vrij is van mastitis. Dat geldt zelfs voor vaarzen die nog niet gekalfd hebben. Bij oudere koeien is door een goede con­trole van oude celgetallijsten en door bacteriolo­gisch onderzoek van de melk het risico echter wel te verminderen. Zie hiervoor ook achtergrond­informatie, pagina 44.
1) AFVOER VAN KOEIEN

Koeien komen in ieder geval in aanmerking om te worden afgevoerd als zij aan de volgende kenmer­ken voldoen:

In sommige gevallen is het verstandig koeien snel­ler af te voeren dan volgens bovenstaande richt­lijnen.

Zie achtergrondinformatie, pagina 44
3) melk uitliggen

Zie achtergrondinformatie, pagina 45

nee

De frequentie van de melkcontrole is

Per .. weken

n.v.t.

Bij de melkcontrole wordt het celgetal bepaald

ja

nee

De frequentie van celgetalbepaling is

Per .. weken

n.v.t.

regelmatig te controleren gegevens (overnemen op preventie kaart)

Van minstens 50% van de gesignaleerde koeien met een langdurig (meer dan 3 keer) te hoog celgetal wordt een monster voor bacteriologisch onderzoek genomen. Naar aanleiding van de uitstagen hiervan wordt actie ondernomen

Ja


nee

Worden er koeien aangevoerd op het bedrijf?

ja

nee

Als er koeien worden aangevoerd, dan gebeurt dat altijd met een voldoende controle op de uiergezondheid. 1)

ja

nee

n.v.t.

Alle daarvoor in aanmerking komende koeien met chronische mastitis worden van het bedrijf afgevoerd. 2)


ja

nee

Bij de stierkeuze wordt rekening gehouden met de M-index

ja

nee

Minimaal eenmaal per jaar wordt geregistreerd hoeveel koeien melk uitliggen en de resultaten van die beoordeling worden gebruikt in het management. 3)

ja

nee

Hier komt Koekompas


 1. Hoofdstuk 01 Kringloop - Relatie bodem, dier en plant docent DRSH
 1. Huidige situatie       1. analyseren       1. verbeterpunten


 1. Hoofdstuk 02 Grasland en voedergewassen docent DRSH
 1. Huidige situatie       1. analyseren       1. verbeterpunten


 1. Hoofdstuk 03 Koopt in docent STRB
 1. Huidige situatie       1. analyseren       1. verbeterpunten


 1. Hoofdstuk 04 Tweede tak docent DRSH
 1. Huidige situatie       1. analyseren       1. verbeterpunten


 1. Hoofdstuk 05 Voeding melkvee docent KLGC
 1. Huidige situatie       1. analyseren       1. verbeterpunten


 1. Hoofdstuk 06 Transitieperiode docent KLGC
 1. Huidige situatie       1. analyseren       1. verbeterpunten


 1. Hoofdstuk 07 De mineralen docent KLGC
 1. Huidige situatie       1. analyseren       1. verbeterpunten


 1. Hoofdstuk 08 Stalinrichting en stalklimaat docent GSNF
 1. Huidige situatie       1. analyseren       1. verbeterpunten


 1. Hoofdstuk 09 Jongvee opfok docent GSNF
 1. Huidige situatie       1. analyseren       1. verbeterpunten


 1. Hoofdstuk 10 Klauwen en benen docent GSNF
 1. Huidige situatie       1. analyseren       1. verbeterpunten


 1. Hoofdstuk 11 Management docent GSNF
 1. Huidige situatie       1. analyseren       1. verbeterpunten


 1. Hoofdstuk 12 Uiergezondheid docent GSNF
 1. Huidige situatie       1. analyseren       1. verbeterpunten


 1. Hoofdstuk 13 Vruchtbaarheid en reproductie docent GSNF
 1. Huidige situatie       1. analyseren       1. verbeterpunten


 1. Hoofdstuk 14 Gezondheid melkvee docent GSNF
 1. Huidige situatie       1. analyseren       1. verbeterpunten


 1. Hoofdstuk 15 Management protocollen docent GSNF
 1. Huidige situatie       1. analyseren       1. verbeterpunten


 1. Hoofdstuk 16 Fokkerij en selectie docent GSNF
 1. Huidige situatie       1. analyseren       1. verbeterpunten


 1. Hoofdstuk 17 Economie van duurzaamheid docent GSNF
 1. Huidige situatie       1. analyseren       1. verbeterpunten


 1. Hoofdstuk 18 Afsluiting projectverslag docenten DRSH, GLDC, GSNF


 1. Bijlage Begroting Beg Ru


 1. Bijlage Loonwerk – eigen mechanisatie


 1. Overige bijlagen

Deel met je vrienden:
1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina