Managen veehouderijbedrijfDovnload 406.27 Kb.
Pagina2/3
Datum20.05.2018
Grootte406.27 Kb.
1   2   3
Bouwjaar
 1. NORMEN VOOR AFMETINGEN MELKSTANDEN


VISGRAAT MELKSTAL

 • standlengte 1.20 meter

 • standbreedte 3.35 meter

(putrand - muur)
TANDEM MELKSTAL (gesloten of open)

 • standlengte 2.40 meter

 • standbreedte 0.80 meter

(putrand - hek)
ZU AAN ZIJ MELKSTAL

 • standlengte 0.65 meter

 • standbreedte 1.60 meter

(tot aan vastzethek)
Voor andere melkstallen (zoals draaimelkstallen) gelden vaak specifieke normen per merk. Daarvoor wordt geadviseerd contact op te nemen met de leverancier van de betreffende melkstal.
Type melkstal

grupstal

visgraat

.. x ..zij aan zij

tandem

.. x ..Anders, namelijk
Afmetingen melkstanden 1)

meter lang

meter breed
Melkleiding

laagliggend

hoogliggendMelkmeetglazen aanwezig

ja

nee
Melkmeters aanwezig

ja

nee
Pulsator systeem/type

centraal

per melkstel

mechanisch
elektrisch

pneumatischRegulateur

veerregulateur

gewichtsregutateur

sensorregulateur
Is er een extra melkmachine voor nieuwmelkte of zieke dieren?

ja

nee
Pulsator systeem/type, extra melkmachine

centraal

per melkstel

mechanisch
elektrisch

pneumatischRegulateur extra melkmachine

veerregulateur

gewichtsregutateur

sensorregulateur

regelmatig te controleren gegevens (overnemen op preventiekaart)

1) MEET- EN ADVIESRAPPORT

Voor het meet- en adviesrapport wordt verwezen naar de standaard normen die hiervoor bestaan. Deze normen zijn bij de invuller van het rapport bekend en worden gecontroleerd bij het doorme­ten van uw melkmachine. De normen zijn beschre­ven in het Handboek Melkveehouderij en het Handboek Melkwinning (zie: naslagwerken, pagina 46).
2) NORMEN VOOR VACUÜMNIVEAU

Het is aan te raden regelmatig (dagelijks) het vacuümniveau van uw melkmachine te controleren, maar dat in elk gevat eens in de 2 maanden te doen.

 • hoge melkleidingen 48-50 kPa

 • lage melkleidingen 40-44 kPa

 • met melkmeetglazen 44-47 kPa


3) TEPELVOERINGEN

De norm voor de frequentie van vervanging van tepelvoeringen is afhankelijk van het aantal mel­kingen dat wordt uitgevoerd. Meestal ligt dat aan­tal rond de 2$oo melkingen. Het exacte aantal is echter afhankelijk van een aantal technische ken­merken van de tepelvoering, zoals het gehalte natuurlijk rubber dat gebruikt is. Die norm kan u dus alleen door de leverancier van de tepelvoerin­gen gemeld worden.

De vervangingsfrequentie kunt u vervolgens een­voudig met onderstaande formule uitrekenen:
Aantal melkingen / tepelvoering / dag =

aantal melkgevende koeien x

aantal m elkingen per dag

aantal melkstellen
Aantal dagen dat tepelvoeringen gebruikt kunnen worden =

norm van leverancier

aantal melkingen / tepelvoering / dag
4) SPEENCONDITIE Zie

 • achtergrondinformatie, pagina 42,

 • speenconditiekaart, pagina 49 en

 • fotokaart: speenconditie, pagina 59.Minimaal twee keer per jaar wordt een meet- en adviesrapport opgemaakt en wordt de melkmachine volgens de norm als voldoende beoordeeld. 1)
ja, laatste meting op

nee
Elke twee maanden, of vaker, wordt het vacuümniveau gecontroleerd en voldoet dit aan de norm. 2)
ja, laatste twee controledata _____________

_____________

nee
De (veer- of gewichtsregulateur wordt minimaal elke twee maanden gereinigd.
ja, laatste twee controledata _____________

_____________

nee

n.v.t.

Het aantal pulsaties per minuut van een eventuele mechanische pulsator wordt minimaal elke twee maanden gecontroleerd, ja, laatste twee teldata
ja, laatste twee controledata _____________

_____________

nee

n.v.t.

De tepelvoeringen worden minimaal één keer per ______ maanden vervangen. 3)
ja, voor het laatst op _____________________

nee
Er is een extra machine (bijvoorbeeld voor pas afgekalfde en zieke koeien) en voor deze machine kunnen de voorgaande 5 vragen met ja beantwoord worden

ja

nee

De speenconditie van alle koeien wordt minimaal twee keer per jaar beoordeeld, de bijbehorende adviezen worden opgevolgd en de speenconditie voldoet aan de norm. 4)
ja, voor het laatst op _____________________

nee

lacterende koeien

1) TEPELDESINFECTIE

Tepeldesinfectie kan het beste worden uitgevoerd met een als diergeneesmiddel geregistreerd pro­duct. Van deze producten is, volgens onafhanke­lijke deskundigen, aangetoond dat ze voldoende effectief en veilig zijn. Geregistreerde producten zijn herkenbaar aan de vermelding van een ' Reg-Ni' nummer op de bijsluiter en op het etiket.
ALS DIERGENEESMIDDEL GEREGISTREERDE TEPELDESINFECTIEMIDDELEN

Volgens opgave Veterinair Geneesmiddelen Registratiesysteem van de Faculteit Diergeneeskunde op 1/4/97

Aantal melkers per week
Aantal keren melken per dag melkrobot
Melktijden

.. uur

.. uur

.. uur

n.v.t.

Afname-systeem

handmatig

semi-automatisch
automatisch
Worden er melkslanggeleiders gebruikt?

ja

nee

Gaan vaarzen voor afkalven door melkstal?

ja

nee

Gaan droogstaande koeien door de melkstal?

ja

gehele droogstand

vlak voor afkalven

MIDDEL

Delvodip

Delvodip concentraat

Uddergold

Agibdip/spray concentraat

Avudip

Dipal conc.

Alfadip 1
Mekodip

Masti-dip

Luxan spenenspray-dip
Leo geel tepel dip/spray

Luxan sprejodip


WERZAME STOF

Jood 0,5%

Jood 2%

Natriumchloriet 6,4 mg/l

Jood 2%

Jood 2%

Jodium 1,4%

Chloorhexidinegluconaat 3,98 mg/ml

Nonoxidol-jood 15 mg/ml

Jodium 5 mg/ml

Chloorhexidinedigluconaat 17,5 mg/ml

Glutaaraldehyde 15 mg/ml

Jodium 5 mg/ml

nee
Als katoenen doeken worden gebruikt bij voorbehandelen, hoe worden deze dan gereinigd?

kookwas

6o°C-was

n.v.t.
pas afgekalfde koeien (in afkalfstal)
Aantal keren melken per dag melkrobot
Melktijden

.. uur

.. uur

.. uur

n.v.t.

regelmatig te controleren gegevens (overnemen op preventiekaart)

De spenen van alle koeien worden consequent gedesinfecteerd na elke melkbeurt. Hierbij wordt een geregistreerd tepeldesinfectiemiddel gebruikt. 1)

ja / nee

2) BEOORDELING VAN DE METHODE VAN MELKEN

Vooreen beschrijving van de uitvoering van de beoordeling van de methode van melken wordt verwezen naar:

 • ACHTERGRONDINFORMATIE, pagina 41,

 • MELKMETHODEKAART, pagina 53 en

 • Handboek Melkwinning (zie naslagwerken, pagina 46).

De voorbehandeling geschiedt consequent met een schone, droge doek (papier of textiel), waarbij maximaal 6 koeien met één doek worden voorbehandeld.

ja / nee

Alle koeien worden consequent voorgestraald voor ze worden aange­sloten.

ja / nee

Alle koeien waarvan bekend is dat ze afwijkende melk hebben worden consequent als laatste of apart gemolken,

ja / nee

Minimaal één keer per twee jaar wordt de methode van melken door een deskundige beoordeeld en als voldoende beoordeeld. 2)

ja / nee

ja, voor het

laatst opWaterbron in de zomer

sloot

leidingwater

1) RANTSOENBEREKENING

De normen die gebruikt worden bij rantsoen­berekeningen zijn sterk afhankelijk van de gebruikte voedermiddelen en het productieniveau van de koeien. Zie:

- de verkorte tabel cvb reeks nr. 20 (zie: naslagwerken, pagina 46 )

- achtergrondinformatie, pagina 32
2) MINERALENSTATUS

Zie achtergrondinformatie, pagina 33
3) CONDITIESCORE Zie:

 • achtergrondinformatie, pagina 33,

 • invulkaart: lichaamsconditie, pagina s5,

 • grafiekkaart: lichaamsconditie, pagina 57 en

 • fotokaart: lichaamsconditie, pagina 60.

eigen bron

anders, namelijk

Waterbron in de zomer

sloot

leidingwater

eigen bron

anders, namelijk

regelmatig te controleren gegevens (overnemen op preventiekaart)

Minimaal twee keer per jaar wordt een rantsoenberekening door een deskundige (de veehouder zelf of een extern deskundige) uitgevoerd en de koeien worden volgens de berekende norm gevoerd, 1)

ja, voor het laatst op

nee

De mineralenstatus van de koppel wordt ten minste eenmaal per jaar door een deskundige beoordeeld en voldoet aan de norm. 2)

ja, voor het laatst op


nee

De conditie van de koppel wordt ten minste tweemaal per jaar door een deskundige beoordeeld en voldoet aan de norm. 3)

ja, voor het laatst op


nee

De vorige drie vragen kunnen met ja beant-woord worden voor de droogstaande koeien.

ja

nee

De vragen met betrekking tot rantsoen-berekening en mineralenstatus kunnen met ja beantwoord worden voor het jongvee

ja

nee


Deel met je vrienden:
1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina