Managen veehouderijbedrijfDovnload 406.27 Kb.
Pagina1/3
Datum20.05.2018
Grootte406.27 Kb.
  1   2   3
Duurzaam ondernemen V43Technische aspectenNaam bedrijf


Naam leerling


Inhoudsopgave (deze kan automatisch worden bijgewerkt m.b.v. rechter muisknop)


Inleiding docent DRSH 3

0.Hoofdstuk 00 Duurzaam ondernemen docent DRSH 3

1.Hoofdstuk 01 Kringloop - Relatie bodem, dier en plant docent DRSH 22

2.Hoofdstuk 02 Grasland en voedergewassen docent DRSH 22

3.Hoofdstuk 03 Koopt in docent STRB 22

4.Hoofdstuk 04 Tweede tak docent DRSH 22

5.Hoofdstuk 05 Voeding melkvee docent KLGC 22

6.Hoofdstuk 06 Transitieperiode docent KLGC 23

7.Hoofdstuk 07 De mineralen docent KLGC 23

8.Hoofdstuk 08 Stalinrichting en stalklimaat docent GSNF 23

9.Hoofdstuk 09 Jongvee opfok docent GSNF 23

10.Hoofdstuk 10 Klauwen en benen docent GSNF 23

11.Hoofdstuk 11 Management docent GSNF 23

12.Hoofdstuk 12 Uiergezondheid docent GSNF 24

13.Hoofdstuk 13 Vruchtbaarheid en reproductie docent GSNF 24

14.Hoofdstuk 14 Gezondheid melkvee docent GSNF 24

15.Hoofdstuk 15 Management protocollen docent GSNF 24

16.Hoofdstuk 16 Fokkerij en selectie docent GSNF 24

17.Hoofdstuk 17 Economie van duurzaamheid docent GSNF 25

18.Hoofdstuk 18 Afsluiting projectverslag docenten DRSH, GLDC, GSNF 25

19.Bijlage Begroting Beg Ru 25

20.Bijlage Loonwerk – eigen mechanisatie 25

21.Overige bijlagen 25Inleiding docent DRSH

Omschrijving van bedrijf, gezin en omgeving. 1. Hoofdstuk 00 Duurzaam ondernemen docent DRSH
       1. Huidige situatie       1. analyseren       1. verbeterpunten

Hier komt het eerste tabblad van Beg ruAandachtspunten bedrijfsbezoek

Als algemeen uitgangspunt voor het bedrijfsbezoek geldt dat de ontvangende veehouder voordeel moet hebben van het bezoek. Daarvoor moeten de deelnemers het bedrijf kritisch beoordelen. De onder­staande lijst met aandachtspunten is een hulpmiddel om het hele bedrijf systematisch door te lopen.Naam bedrijf
Datum
Gegevens op te geven door de veehouder

aantal hectares kadastraal
aantal hectares benutbaar
verbouw van voedergewassen

aantal hectare
grootte quotum
vetreferentie
aantal arbeidskrachten
wordt er met het melkvee een fokbeleid gevolgd?

is het jongvee/melkvee onderzocht op aanwezigheid van IBR, BVD, para-tbc, leptospirose, anders?

Welk voersysteem wordt gehanteerd?


winter
lente
zomer
herfst
Gegevens te verzamelen door de bezoekende veehouders tijdens de rondgang over het bedrijf

Kuilvoer

mogelijkheden voor opslag (plaat, silo, sleufsilo)
wijze van opslag (goed/niet goed)
conserveermiddel toegevoegd?
voersnelheid
is er sprake van schimmelvorming?
mechanische bewerking toegepast voor inkuilen of opslag (gehakseld / gekneusd)?
beoordeling van de kuil / het ruwvoer
ruikt de kuil fris?
schat het percentage droge stof
hoe voelt de kuil in de hand (structuur, plakkerig)?
analyses bekend?
Maïs:

hoe is de maïs gehakseld? (te fijn/goed/grof)
moment van oogsten (afgestorven blad/korrelrijpheid/korrelvastheid)
voersnelheid
is er sprake van schimmelvorming?
schat het percentage droge stof
analyses bekend?
Bijvoermiddelen:

opslag
welke bijvoermiddelen?
analyses bekend?
Krachtvoer:

welke krachtvoersoorten worden gebruikt?
wanneer?
Jongvee-opfok

wat is de doelstelling van jongvee-opfok?
hoe is het jongvee gehuisvest?
zijn er meetgegevens van het jongvee beschikbaar?
op hoeveel maanden wordt het jongvee geïnsemineerd?
Stal

type
stalindeling
aantal plaatsen
toegepaste groepsindeling
voerstation (krachtvoer)
max. krachtvoergift hoogproductieve dieren
wijze van voer verstrekken (kort beschrijven)
wijze van waterverstrekking tijdens weideperiode
voerhekken
worden de dieren vastgezet?
werkt dit ook echt?
worden de dieren vastgezet na het melken?
beschikken de dieren direct na het melken over ruwvoer?

stalperiode
weideperiode
Vloerbeoordeling;

roostervloer
wordt de roostervloer geschoven?
aantal keren per dag
op welke tijdstippen
mestschuif aanwezig?
gladheid/ruwheid van de vloer
Beoordeling boxen:

matten aanwezig?
til, indien deze aanwezig is de mat op. Waarneming:
schoftboom hoogte
diepte box
conditie boxvulling
opslag van het boxvullingsmateriaal
uitligplekken te zien
zijn de opstaande randen van vloer naar box schoon?
Ventilatie

type nok
geleidingsplaten aanwezig
kleppen aanwezig (zo ja, werken ze ook?)
ventilatiegaas aanwezig?
is het op bepaalde plaatsen tochtig?
zijn spanten, gordingen of dakvlak vochtig of schimmelig?
spinrag aanwezig (veel, normaal, weinig, niet)
heeft u de ventilatie (frisheid) in de stal met de deuren open of dicht beoordeeld?
Licht

zijn er voldoende lichtplaten in het dak aanwezig?
zijn de lichtplaten schoon?
zijn er voldoende lichtpunten in de stal aanwezig?
van hoe laat tot hoe laat branden de lichten in stal?
Voetbaden

wat zijn de maten? lengte?
wat zijn de maten? diepte?
tot hoever gevuld?
welk middel is gebruikt?
tegen welke kwaal?
hoe vaak wordt het voetbad gebruikt?
Afkalven

waar kalven de dieren af? (bij de koppel / aparte afkalfruimte / gecombineerde afkalfziekenstal)
welk materiaal wordt gebruikt tijdens het afkalven? (pick-up touwtje / kettinkje /glijmiddel / anders)
biestverstrekking (van de eigen moeder of anders)
Melkruimte

zijn de wanden van de melkstal glad afgewerkt?
is er voldoende licht aanwezig in de melkstal?
wordt er gebruik gemaakt van een opdrijfhek?
wordt er in de melkruimte krachtvoer verstrekt?
worden de dieren 2 of 3 maal per dag gemolken?
merk en type melkinstallatie
melkmeting aanwezig? glazen/ elektronische meting
aantal malen doormeting van de installatie per jaar
zijn dit 'droge' of 'natte' metingen?
Mestopslag

is er voldoende mestopslag aanwezig? (op eigen bedrijf of gecombineerde mestopslag)
voor hoe lang kan de mest worden opgeslagen?
BEDRIJFSPROFIEL

Om tot een goede planning van werkzaamheden te komen is het verstandig eerst een profiel van uw bedrijf te schetsen met betrekking tot de preventiefactoren van mastitis zoals u die tot nu toe altijd hebt toegepast. Daartoe vult u, meestal samen met een begeleider, dit bedrijfsprofiel in.

Vervolgens vult u op de preventiekaart in welke preventiemaatregelen voor mastitis u in de toekomst van plan bent om uit te gaan voeren. Dit betreft de 'regelmatig te controleren gegevens*. De andere gegevens, die minder makkelijk te veranderen zijn worden verder alleen bekeken als daar aanleiding toe is.Tweemaal per jaar vult u op de lijst preventiemaatregelen mastitis in welke van deze maatregelen u daadwerkelijk hebt uitgevoerd. Op deze manier hebt u de mogelijkheid om met behulp van een beperkte hoeveelheid werk uw management met betrekking tot uiergezondheid in beeld te brengen. De routinecontrole kan een aanleiding zijn om meer aandacht te schenken aan een bepaald onderdeel van het uiergezondheidsmanagement. Een verdere beschrijving van de verschillende managementonderdelen komt aan de orde in de katernen ANALYSE en ACHTERGRONDINFORMATIE.

Datum
Totaal aantal volwassen koeien
Totaal aantal stuks jongvee
Productieniveau (gem. / koe / jaar)

< 6000 kg

6000 - 8000 kg

> 8000 kg

Ras

MRY

FH

HF

HF* FH

anders, namelijk

Aantal volwaardige arbeidskrachten werkzaam op het bedrijf
is er een hygiënesluis of omkleedruimte op het bedrijf aanwezig?

ja

nee

1) NORMEN VOOR AFMETINGEN STANDS / BOXEN
Ligboxenstal

standbreedte 1.10 meter

1.20 meter bij engelse afscheiding

standlengte 2.20 n binnenrij

2,40 m buitenrij
Afstand schotboom tot achterrand (diagonaal gemeten) minimaal 1,90m

Hoogte schoftboom tot boxvloer 1,10 m


voerligboxenstal

voergoot 0.10 - 0.15 meter hoger

dan ligplaats

standbreedte 1.10 meter

1.20 meter bij boxen met achterpoot

Standlengte 1.65 meter
grupstal

gemiddelde koe

 • Standbreedte 1.15 meter

 • standlengte 1.55-1.60 meter

grote koe

 • standbreedte 1.20 meter

 • standlengte 1.60 - 1.70 meter


potstal

ligruimte per koe 6 m2
2) VENTILATIE

De normen voor natuurlijke ventilatie zijn sterk afhankelijk van de hoogte van de in- en uitlaat­opening en het productieniveau van de koeien. Ook voor mechanische ventilatie is het productie­niveau van invloed op de benodigde ventilatiecapaciteit. Voor de normen wordt verwezen naar hoofdstuk 14 'Bedrijfsgebouwen' van het Handboek Melkveehouderij (zie ook 'achtergrondinformatie')
3) STALOPPERVLAKTE

De normen voor staloppervlakte zijn sterk afhan­kelijk van het staltype en de indeling van de stal. Ook voor deze normen wordt verwezen naar hoofd­stuk 14 'Bedrijfsgebouwen' van het Handboek Melkveehouderij.


lacterende koeien

Staltype:

ligboxenstal

voerligboxenstal

potstal
grupstal

anders, namelijk

Aantal stands / boxenAfmetingen stands/boxen 1)

meter lang

meter breed

Ventilatie 2)


mechanisch
m3 / uurNatuurlijk


oppervlakte inlaatopening
cm2 / koe

oppervlakte uitlaatopening
cm2 / koe

Staloppervlakte ligboxenstal 3)
m2/koeType ligplaats

verhard

rubbermat

keerbuis
Anders, namelijk
Type strooisel in ligplaats


geen

stro

zaagsel
rood zaagsel

Anders, namelijk
Desinfectie van boxen
Opslagmethode strooisel
koeien rond het afkalven

Wordt de afkalfstal na elke koe schoongemaakt en van nieuw strooisel voorzien?

ja

Nee

Is er een aparte afkalfstal/box aanwezig?

ja

nee

Worden zieke dieren hier ook gehuisvest?

ja

nee

DROOGSTAANDE KOEIEN

Staltype

ligboxenstal

voerligboxenstal

potstal
grupstal

anders, namelijkAantal stands / boxenType ligplaats

verhard

rubbermat

keerbuis
Anders, namelijk
Type strooisel in ligplaats

geen

stro

Zaagselrood zaagsel

Anders, namelijkjongvee

 1. NORMEN VOOR STROOISEL VERBRUIK

volledig strobed

met ligmat

 • 0.3 kg/koe/dag als de koeien dag en nacht op stal staan

 • 0.2 kg/koe/dag als de koeien alleen 's nachts op stal staan


Potstal 8-10 kg stro/koe/dag
5) BEOORDELING HYGIËNE

Zie hygiénekaart pagina 51
6)

BEOORDELING KLIMAAT

De beoordeling van het statklimaat kan in eerste instantie door de veehouder zelf uitgevoerd wor­den. Zie 'Invulkaart beoordeling stalklimaat'.


Is het jongvee jonger dan 1 jaar op een volledige roostervloer gehuisvest?

Ja

nee

Is het oudere jongvee (s 1 jaar) op een volledige roostervloer gehuisvest?

ja

nee


lacterende koeien

op stal dag en nacht
’s nachts op stal
weidegang dag en nacht

.. stal

.. open

.. dicht


regelmatig te controleren gegevens (overnemen op preventiekaart)

De ligplaatsen van de melkkoeien worden minimaal twee keer per dag schoongemaakt en volgens norm bijgevuld. (Alleen van toepassing als de koeien op stat staan.) 4)

ja

nee

De hygiëne op het bedrijf wordt minimaal twee keer per jaar beoordeeld en voldoet aan de norm 5)

ja

nee

Gedurende ten minste één uur na elke melkbeurt wordt van alle koeien voorkómen dat ze gaan liggen. (Alleen van toepassing als de koeien op stal staan.)

ja

nee

De stal wordt minstens één keer per jaar volledig gereinigd, waarna de stal goed kan drogen (14 dagen) voordat de koeien er weer in gaan.

Ja: voor het laatst op:

nee

Van de koeien wordt minstens één keer per jaar uier en achterhand geschoren.

ja, voor het

laatst opnee

Minimaal één keer per vier jaar wordt de ventilatie beoordeeld (ook bij jongvee en droogstaande koeien) en in orde bevonden. 6)

ja, voor het

laatst opnee


Deel met je vrienden:
  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina