Lvo vernieuwde website eind september 2012 in de lucht. Mz: Jaarstukken op de siteDovnload 71.1 Kb.
Datum07.11.2017
Grootte71.1 Kb.Website

HZ op de website: in overleg hierover met Academic Journals. LvO

Vernieuwde website eind september 2012 in de lucht. MZ: Jaarstukken op de site (vragen leden naar) AM/LvO

Activiteit

Methode

Taakstelling

Doel
Blad Hoofdzaken


DDigitaliseren huidige brochures op site. Betalen via IDEAL:
Onderzoek aspecten Ideal overgang ander websysteem

Nieuwe voorraad brochures nodig voor Apothekers info-avonden. AM


Brochures
Mondige patiënt

Patiënt informeren

Lotgenoten contact faciliteren

Eigen regie bevorderen

Email nieuwsbrieven

Sociale media

Informatie over kindermigraine

Regio bijeenkomsten

Adviespunt Werk

Congressen

Telefoon team

De NVvHP heeft eind 2012 een actief Twitter-account met 500 volgers, eind 2014 met 2000 volgers. YM

De NVvHP heeft eind 2012 een actief Facebook-account (gemiddeld 1 bericht per week) met 250 ‘vrienden’, eind 2014 met 750 ‘vrienden’ YMEind 2014 stuurt de NVvHP iedere 3 mnd een email nieuwsbrief naar haar leden Plan door MZ + YM. De nieuwsbrief = de landelijke. De interne nieuwsbrief een andere naam geven om verwarring te voorkomen.

F


Toevoegen aan website


Tot 2015 worden er jaarlijks minimaal 100 patiënten met ernstige hoofdpijn begeleid door onze adviseurs van AW, waardoor zij werk vinden en/of behouden PY


Vóór het kalenderjaar 2015 worden er minimaal twee congressen georganiseerd door de NVvHP met een centraal thema over migraine. Het minimum aantal bezoekers zal zijn 150 deelnemers per congres Eerste congres was Congres Migraine & Werk bij LUMC Leiden 28 maart 2013. Bestuur


Goed opgeleid telefoonteam samenstellen met voldoende kennis over ernstige hoofdpijn, dat adequate informatie geeft aan leden en niet-leden. Op ma-woe-vrijdagochtend (van 10-12 uur) paraat bij 0900 nr. Bijscholing op gezette tijden AMBinnen 2 jr het aantal actieve regio's (inmiddels 7) met 50% toegenomen + diversiteit activiteiten uitgebreid met o.a. regio-nieuwsbrieven zodat meer leden actief worden en netwerk van deze regio's uitgebreid met huisartsen, apothekers (actief betrekken) en bibliotheken
Bedrijf- en verzekeringsartsen voorlichten

Vóór 1.1.2015 zijn er door of in samenwerking met NVvHP min. 2 congres­sen georganiseerd voor bedrijfs- en verzekeringsartsen die deze belangrijke beroepsgroep voorlichten over migraine. Met succes. Evaluatie nog niet binnen (sept 2012).Volgend jr geen budget. AM vraagt MSD.
Ook met zorgverzekeraars gaan praten nav oproep bij Zorgdebat LvO

Doel

Methode

Activiteit

Taakstelling


Project: op eigen kracht aan het werkEind 2014 is i.s.m. zes andere patiëntenverenigingen een instrumenten- en protocollenset ontwikkeld die inzicht geven in:

1. kenmerken van de achterban

2. succesvolle werkwijzen voor langdurig zieken om te participeren op de arbeidsmarkt

3. uitbreiding van die successen naar ander PGO org.en is een onderneming opgericht die hieraan vorm en inhoud geeft PY+Alex SBedrijven voorlichten
Optimale maatschappelijke participatie


Individueel adviseren / ondersteunen patiënt op de arbeidsmarkt

Verzuim verminderen individuele bedrijven

Onderzoek naar omvang en frequentie van ernstige hoofdpijn i.s.m. Eurolight

Benaderen individuele bedrijven op projectmatige basis

Opstellen handleiding werkgevers


Zodra de gegevens van het Eurolight onderzoek officieel beschikbaar zijn, zal de NVvHP daar in publieksmedia en vakbladen uitgebreid gebruik van maken. In 2012 zal tenminste twee keer proactief publiciteit gezocht worden met cijfers uit het onderzoek. In 2013 opnieuw tenminste tweemaal. En in 2014 een laatste keer LvO + AMDe NVvHP heeft eind 2012 een algemeen toepasbare en effectieve methode (‘Verzuimvermindering Individuele Bedrijven’ - VIB) ontwikkeld die bedrijven helpt bij het verminderen van verzuim van werknemers met invaliderende vormen van hoofdpijn, zoals migraine. Deze VIB methode is ontwikkeld door middel van een pilot bij één bedrijf (SNS bank).
Op 1 november 2012 ligt er een korte, praktische handleiding (één A4) voor werkgevers hoe om te gaan met werknemers met migraine
Tot 2015 worden er jaarlijks minimaal 100 patiënten met ernstige hoofdpijn begeleid door onze adviseurs van AW, waardoor zij werk vinden en/of behouden PY

Adviespunt WerkInformatie op website

Op 31 december 2012 is er een onderdeel op de website van de vereniging opgenomen: ‘hoe om te gaan met ernstige hoofdpijn op het werk’ PY + EVInformatieverschaffen aan verzekeringsartsen

PY verzamelt informatie PY

Deelnemen aan bijscholing bijeenkomsten van derden

De NVvHP zal vanaf 2013 tenminste eenmaal per jaar meewerken aan bijscholingsbijeenkomsten die derden (bijv. farmaceuten) organiseren voor huisartsen EV

Doel

Methode

Activiteit

Taakstelling
Eerste lijn zorgverleners bijscholen
Mailings naar huisartsen

Adressen huisartsen zijn alleen te koop. Free publicity?

YM
Betere kwaliteit van behandeling


Specialistische zorg beïnvloeden

Bijdragen aan richtlijn- en standaard- ontwikkelingen

Project

Goud in Handen


Op 31 december 2014 zijn er kwaliteitscriteria ontwikkeld vanuit patiëntenperspectief om de hoofdpijncentra in Nederland te toetsenEV1e film: voorlichtingsvideo: de boodschap van deze video is: ga naar de huisarts, want de meeste migrainepatiënten kunnen goed behandeld worden, op Facebook, YouTube, LUMC, internationaal (WHA-congres)

2e korte film voor YouTube over onbehandelde migraineaanval.


Sponsoring door diverse partijen AM

3e film: mission statement. Nog in beraad Bestuur


informatiefilm over niet- behandelde migraineaanvalEinde kalenderjaar 2012 zal de Richtlijn Aangezichtspijn zijn afgerond.

Mei 2012 zal de Richtlijn Migraine en Werk zijn afgerond.

Doel

Methode

Activiteit

Taakstelling
Betere sociale acceptatie en begrip


Imago ernstige hoofdpijn verbeteren / hoofdpijnaspecten verduidelijken / wegnemen vooroordelen

Migraine in de markt zetten als hersenziekte

Nationale migrainedag
Proactief PR beleid via nieuwe website, die begin 2012 gereed zal zijn, en via sociale media, die de NVvHP vanaf 2012 actief gaat gebruiken. Publiciteit rondom oprichting Migraine Fonds zal in dit verband in 2012 en volgende jaren een positieve invloed hebben WS en RvD

Toewerkend naar 2015 worden er minimaal twee congressen georganiseerd door de NVvHP met centraal thema over migraine.

Het minimum aantal bezoekers zal 150 deelnemers per congres zijn. Congres maart 2013 was eerste congres.


Nationale Migrainedag/PR-plan.

LvO/YM
Bekendheid NVvHP bij patiënten vergroten

Proactieve PR

Contacten informeren over nieuwe site, over nieuwe social media, nieuwe sponsors regelen, MigraineFonds opzetten YM


Activiteit

Methode

Taakstelling

Doel
De NVvHP heeft eind 2012 de stichting “Migraine Fonds” opgericht, met als doel het verwerven van fondsen die kunnen worden ingezet ten behoeve van de vermindering van de gevolgen van migraine voor patiënten, hun directe omgeving en de samenleving, in Nederland. In 2012 zal de Raad van Toezicht, een Bestuur en een groep Ambassadeurs van het Migraine Fonds worden gevormd

WS/RvD

Donateurs wervenMigrainefonds oprichten
Gezonde en professionele patiëntenvereniging

(intern)Partnership met sponsors uitbouwen

Proeflidmaatschap aanbieden

Nieuwe sponsors zoeken

Virtueel kantoor

Meerjarenplan per sponsor

Taakverdeling HOB/ bureau/bestuur herzien / organisatie optimaliseren

Leden wervenOrganisatie analyseren
Voor iedere sponsor zal een meerjarig partnerschap worden nagestreefd; voor ten minste drie zal dat vanaf 2012 resulteren in plannen die zich over een langere periode dan 12 maanden uitstrekken LvO

Naast de gebruikelijke en voor de handliggende (farma)bedrijven zullen er andere organisaties worden gezocht ter (financiële) ondersteuning van de activiteiten van de NVvHP. Inzetten op zorgverzekeraars en kijken naar arbodiensten. In 2014 zal 25% van fondsen van nieuwe sponsors komen LvO

Door verbeterde acquisitie wordt het aantal patiënten dat proeflid wil worden verhoogd tot 750 in 2012, 1000 in 2013 en 1250 in 2014. Het percentage proefleden dat na 12 maanden lid wil worden groeit naar 20% in 2014

LvO + YM + MdW

Overstap NVvHP op het Virtueel Kantoor.
PY + MdW


Uiterlijk 1 juli 2012 ligt er een voorstel bij het bestuur waarin de taakverdeling tussen HOB, bestuur en bureau is aangegeven. Dit voorstel past in het financieel kader van de vereniging zoals dat er na implementatie van de bezuinigingen uitziet MdW
12.09.2012Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina