Libellen Inventarisatie Hollands Ankeveen 2013Dovnload 1.11 Mb.
Pagina1/2
Datum15.09.2018
Grootte1.11 Mb.
  1   2


Monitoring 2015

Goois Natuurreservaat

Gijzenveen

Copyright © 2016 KNNV Afdeling Gooi

Auteur: W.J.A. Hoeffnagel (Willem-Jan)

Mr. J.C. Buhrmannlaan 54

1244 PH Ankeveen

035-6919356

w.j.a.hoeffnagel@hccnet.nl

Alle foto’s zijn door de auteur genomen.Inhoud
1. Inleiding 4
2. Methode 6
3. Resultaten 7
3.1. Insecten (overig) 7

3.2. Libellen 7

3.3. Mossen en korstmossen 7

3.4. Paddenstoelen 7

3.5. Planten 8

3.6. Reptielen en Amfibiën 9

3.7. Sieralgen 9

3.8. Sprinkhanen 10

3.9. Vissen 10

3.10. Vlinders 10

3.11. Vogels 11

3.12. Zoogdieren 13

4. Resultaten 14
5. Deelnemers 15
Foto’s
Kleine plevier Voorblad

1 Grote keizerlibel (eiafzettend) 5

2 Watermunt 6

3 Oranjetipje 13

4 Vuurlibel (vrouwtje) 14

5 Gele lis 15

Luchtfoto’s
Gebied vóór de herinrichting (Links; Bron: Google Maps) 4

Gebied na de herinrichting (Rechts; Bron: Goois Natuurreservaat) 4

 1. Inleiding

In 2014 is het gebied tussen de Zanderij Cruysbergen en de Hilversumse Meent heringericht. De opening was in april. Het oorspronkelijke gebied was voornamelijk weiland met een trapveldje voor de jeugd uit de Hilversumse Meent. In dat jaar is bij de KNNV Afdeling Gooi het idee opgekomen om, naar analogie met de situatie rondom de Zanderij Crailoo, de ontwikkeling in het gebied te gaan monitoren. Bij de Zanderij Crailoo is dit gebeurt van 1998 tot en met 2005. Het doel is dus een gebiedsdekkende, meerjarige inventarisatie van een zo groot mogelijk aantal soortgroepen. Om gedurende deze jaren de ontwikkeling van het gebied te kunnen volgen en verklaren.
Gijzenveen ligt tussen de Hilversumse Meentweg, langs de Hilversumse Meent, en de Zanderij Cruysbergen. Het betreft twee delen die doorsneden worden door deze Hilversumse Meentweg. We spreken daarbij over het noordelijk deel en het zuidelijk deel. Het gebied bestaat nu uit droge en natte delen. De verhouding daar tussen is zeer dynamisch. De duur en de hoeveelhied neerslag zijn in hoge mate bepalend voor de hoeveelheid open water.
De plaatjes van het gebied hieronder geven de situatie aan van voor de herinrichting (links) en na de herinrichting (rechts).

Aangezien er middels het gezamenlijke gebruik van de Infoschuur Gooi meer en meer contacten zijn met andere natuurorganisaties in het werkgebied is er contact gezocht met deze organisaties om deel te nemen aan dit project. Het resultaat is een brede spreiding over soortgroepen door experts uit diverse organisaties en personen.
De soortgroepen die nu, al of niet goed, zijn afgedekt zijn:

 • Insecten (overig)

 • Libellen

 • Mossen en korstmossen

 • Paddenstoelen

 • Planten

 • Reptielen en amfibieën

 • Sieralgen

 • Sprinkhanen

 • Vissen

 • Vlinders

 • Vogels

Met name de groepen libellen, planten, sieralgen, vlinders en vogels geven al een goed beeld voor de stand van de ontwikkeling van het gebied. Dit beeld kan gebruikt worden in de vervolg jaren om de ontwikkeling van het gebied te kunnen beschrijven. De andere soortgroepen bevatten vooral incidentele waarnemingen. De soortgroep paddenstoelen is helaas door persoonlijke omstandigheden dit jaar niet van de grond gekomen. Als het volgend jaar lukt het najaar te gebruiken, kunnen dan waarschijnlijk veel meer soorten op de lijst vermeld worden.


Foto 1 Grote keizerlibel (ei afzettend) 1. Methode

Er werd een breed scala aan soortengroepen geïnventariseerd, waarbij elke soortgroep zijn eigen methodologie had. Er is dus geen uniforme methodologie gebruikt. Ook de manier van registreren is vrij gelaten. Daarbij kon gebruik gemaakt worden van allerlei hulpmiddelen, zoals opschrijfboekjes, waarneming.nl, telmee.nl, etc. Ook de frequentie van de inventarisaties en de omstandigheden waarbij nog geteld kon worden is overgelaten aan de inventariseerders.
Ook losse waarnemingen konden worden genoteerd en doogegeven.

Wel is over de resultaten de volgende verwachting uitgesproken: • De inventarisatie wordt geacht een goed beeld van de aanwezigheid en aantallen van de betreffende soortgroep te geven.

 • De toelichting gaat altijd in op bijzondere soorten die typisch zijn voor een gebied als Gijzenveen (zeldzaamheid, passend bij het milieu/ecosysteem, etc.).

 • De toelichting gaat na het eerste jaar ook in op trends, ontwikkeling van het gebied.

 • Verslagen worden in MS Word aangeleverd (plaatjes, kaarten, met stippen, etc. als JPG apart aanleveren).

Veel overzichten zijn in MS Excel aangeleverd. Daaruit vloeide voort dat deze Excel tabellen veelal veel te groot waren om ze tussen de tekst te kunnen opnemen. Daarom zijn deze tabellen in de tekst tussengevoegd en door dubbelklikken is de inhoud te bekijken. Waardoor het volgende probleem zich aandiende, namelijk dat bij een conversie naar PDF dit openen van ingevoegde andere bestanden niet moegelijk was. Het rapport zal derhalve als MS Word document verspreid gaan worden.


Foto 2 Watermunt


 1. Resultaten

3.1. Insekten (overig)

Dit zijn wat incidentele waarnemingen, gedaan tijdens diverse rondes.


Marten van Bracht:

25-06-2015: Gerande oeverspin.


Willem-Jan Hoeffnagel:

13-08-2015: Bootsmannetje.
  1. Libellen


Deel met je vrienden:
  1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina