Lezing reis der zielenDovnload 100.05 Kb.
Datum31.01.2018
Grootte100.05 Kb.Bibliotheek Kerkrade centrum

Dinsdag 3 mei 2005, 20.00 uur
LEZING
LEVEN TUSSEN LEVENS

REIS DER ZIELEN

VIA

SPIRITUELE REGRESSIE
Inleiding

Goede avond lieve mensen.

Vanavond een lezing die gaat over leven tussen levens. Het bestaan tussen onze levens in. Ik wil jullie vanavond vertellen over de reis die de ziel maakt als ze het lichaam verlaat na ons sterven. De reis door onzichtbare werelden.

Geen alledaags onderwerp.

De informatie in deze lezing gaat zoals ik al vertelde, over het bestaan van de zielen na de fysieke dood en de ontmoeting met anderen in de spirituele wereld. Voor mij persoonlijk is het duidelijk geworden waarom we hier zijn op aarde en met welk doel wij hier zijn.
Hoe kom ik op dit onderwerp?

Ik maak even een stap terug naar het verleden, een regressie, een herinnering in mijn jeugd.

Ik zie mezelf staan als drie jarig meisje. Ik sta aan de gietijzeren poort voor ons huis. Een knus huisje, waar ik geboren ben. Daar sta ik als driejarige en stel mezelf de vraag: Wie ben ik? En waar ben ik al die tijd voordat ik geboren ben geweest?...Deze vraag heeft me nooit losgelaten en heeft mij mijn leven lang bezig gehouden. Mijn hele studie, mijn zoeken, mijn werken en mijn boeken is een zoektocht geweest naar mezelf, naar degene die ik ben.
Is er leven na de dood? Waar kom ik vandaan? Die en andere levensvragen hebben mij altijd gefascineerd. Als kind leerde ik via de katholieke kerk dat God ons als zieltjes maakt en dat we na de dood terecht komen in de hemel, hel of vagevuur. Maar is dat wel zo? Is dat de waarheid? En…hoe rijmt reïncarnatie hierin? Vragen, vragen, maar intuïtief voelde ik dat er een leven voor en na de dood is en dat we vele levens hier op aarde hebben, dat we meer dan een keer hier op aarde leven. Maar wat er tussen deze levens in gebeurde was en bleef een mysterie. Zelfs nadat ik afgestudeerd was als regressie en reïncarnatietherapeute.
We leven meer dan een keer hier op aarde. We reïncarneren telkens weer opnieuw, telkens weer opnieuw sterven en geboren worden. Een vreemde gedachte voor je? Of klinkt dit al vertrouwd? Of is er twijfel en zijn er veel vragen?
Zijn de volgende vragen wel eens bij je opgekomen?

Is er leven na de dood? En zo ja, wat gebeurt er dan?

Waarom ben ik hier op aarde?

Bestaat er nu wel of geen God, en hoe heet die dan? Hoe moeten we God zien? Lijkt hij op de mens of lijkt de mens op God?

Als reïncarnatie bestaat, waarom krijg ik dan dit lichaam? Wie bepaalt dat en heb ik zelf inbreng hierin?

Wat is nu eigenlijk de menselijke ziel? En welke reis maakt de ziel dan na het sterven en wat doen we dan? Tot nu toe een groot mysterie.

Ben ik bewust na mijn sterven? En ja, hoe ziet dat eruit?
We zullen vanavond wellicht niet op al deze vragen een antwoord krijgen. Mogelijk ga je zelfs straks met meer vragen naar huis dan je gekomen bent.
Hoe hebben mensen door de eeuwen heen naar dit onderwerp gekeken en er over gedacht?

Laat ik eens terug gaan in de geschiedenis.

Zowel in het 7000 jaar oude Egyptische dodenboek als in het bekende Tibetaanse dodenboek gaat men uit van een leven na de dood. In grote lijnen hebben beide boeken de bedoeling een gids te zijn voor het leven na de dood. Zoals bekend speelde het leven na de dood zelfs een grote rol in het leven van het oude Egypte. De piramideteksten, die ca. 2500 voor Chr. op de wanden van gangen en kamers in de graven van de farao,s werden aangebracht, en de zgn. sarcofaagteksten voorzien van schitterende illustraties zijn allen aanwijzingen naar het leven na de dood.

Een van de teksten van het Tibetaanse dodenboek luidt: ,Uw eigen bewustzijn, stralend , ledig en niet te scheiden van het grote Stralende Lichaam, kent geboorte noch dood en is het onveranderlijke licht: de boeddha Amitabha.

De ziel is dus niet klein, maar de stralende Godheid zelf.

Het Tibetaanse dodenboek beschrijft een inwijdingsproces dat tot doel heeft de ziel haar goddelijkheid, die ze bij de geboorte is kwijtgeraakt, terug te geven. We zullen zien dat dit sterk overeenkomt met de ervaringen die mensen ervaren in een sessies over leven tussen levens in, die ik voortaan LBL-sessie zal noemen.


Ook het christendom, de Islam en de andere grote Godsdiensten gaan uit van een leven na de dood. Zij spreken van een onvergankelijke Bewustzijn. Een onsterfelijk bewustzijn in het bestaan van de onzichtbare werelden.
De huidige mens in onze moderne materialistische wereld vraagt zich vaak vertwijfeld af: bestaat die wereld echt?

Tijdens de lezing zal ik vanuit de visie en ervaringen als spiritueel regressie en reïncarnatie therapeut dieper op deze stof ingaan.

Wel wil ik aangeven dat geen van de verhalen over het leven na de dood een wetenschappelijke verklaringen hebben en geen van de ervaringen van de mensen kunnen zo genaamd bewezen worden. Maar er is beslist meer dat het zichtbaar waarneembare en de zogenaamde wetenschappelijke verklaringen. Wat nu nog een mysterie is en niet verklaard kan worden, dat kan morgen al totaal anders zijn. Hier zijn genoeg voorbeelden van in onze geschiedenis.
Ik wil echter zeggen, zet je kritische verstand, je scepticus even op een zijbankje en luister met een open mind naar datgene wat ik te vertellen heb.
Voordat we verder gaan wil ik nog iets zeggen over de pionier van de

LBL-sessies, dr. Newton.Hij is de pionier van de sessies over Leven tussen levens in.

Dr. Michael Newton, is een professionele hypnotherapeut, hij was in de Verenigde Staten bezig om toegang te krijgen tot herinneringen aan dit tussenbestaan.

Dr. Michael Newton heeft een doctoraat in therapeutische psychologie en hij werkte hij al jaren als met cliënten.

Nadat hij bij toeval op een ervaring stuitte, die duidde op een gebeurtenis in het bestaan tussen levens in, was zijn nieuwsgierigheid gewekt. De onderzoeker in hem overwon de scepticus. En vervolgens heeft hij gedurende ruim 30 jaar van meer dan 3000 cliënten hun ervaringen in het tussenbestaan nauwkeurig verzameld en gedocumenteerd.

Hij bracht deze cliënten in een diepe trance, waardoor ze toegang kregen tot hun metabewustzijn, dat deel van onszelf dat als zender en ontvanger fungeert tussen de aardse realiteit en de spirituele dimensie.

Met de bewuste geest als intermediair, stelde hij in uitgebreide sessies van 4 uur zeer gedetailleerde vragen en checkte antwoorden van anderen op overeenkomsten en verschillen.


Hij kreeg verbazingwekkende overeenkomsten, ongeacht ras, geslacht, leeftijd of opleidingsniveau. Zelfs religieuze opvattingen bleken niet van invloed te zijn op de gerapporteerde ervaringen.

In eerste zijn boek, uitgegeven in 1994, in het engels verschenen als Journey of Souls, beschrijft hij deze ervaringen van de zielen. Dit boek is nu verschenen in het Nederlands als: Reis der Zielen.

Ikzelf heb het geluk gehad een training bij hem te mogen volgen. Zodat ik nu ook zelf deze sessie kan geven.

BEGIN


De ziel die het lichaam verlaat tot zijn moment van zijn volgende incarnatie.
Laat ons gaan kijken naar de reis over de horizon.

Laten we eens een kijkje nemen in een praktijk voor spirituele regressie en kijken naar een L-B-L-ervaring.

Er zit een man comfortabel in een luie stoel. Hij beweegt onrustig. Hij is in een diepe trance gebracht. Iets daarvoor, door zijn instructie tijdens de start van zijn trance, was de cliënt door middel van regressie teruggekeerd in zijn herinneringen als kind. Hij herbeleefde de ervaringen in de baarmoeder van zijn moeder om van daaruit via een sprong in de tijd in zijn laatste leven terecht te komen. Na een aantal belangrijke gebeurtenissen in dit leven te herbeleven is hij nu aan het einde van dat leven gekomen.
Wat ik je nu ga vertellen kan als een schok komen voor wat betreft de verwachtingen van de dood. Alles wat hier wordt gepresenteerd kan heel goed tegen al jouw filosofieën en religieuze ideeën indruisen. Er zullen toehoorders zijn die bevestiging vinden voor hen huidige ideeën. Voor anderen echter zullen de belevingen die hier worden verteld lijken op een sciencefiction verhaal. Wat ook je menig zal worden, ik hoop dat dit wat je vanavond hoort je tot nadenken zal stemmen en over welke betekenis dit kan hebben voor jezelf en de mensheid.
Wat gebeurt er nu verder met onze cliënt? Laten we gaan kijken!
Ik zie een opgewonden man. Hij roept uit:

cl. Oh, mijn God! Ik ben toch niet echt dood – of wel? Ik bedoel, mijn lichaam is dood – ik kan het beneden mij zien liggen – maar ik zweef… ik kan naar beneden kijken en mijn lichaam zien liggen op het ziekenhuisbed. Iedereen om mij heen denkt dat ik dood ben, maar dat ben ik niet! Ik wil het uitschreeuwen, hé ik ben niet echt dood! Dit is zo onvoorstelbaar … de zusters trekken het laken over me mijn gezicht … de mensen die ik ken zijn aan het huilen. Ik zou dood moeten zijn, maar ik ben nog steeds levend! Dit is vreemd, want mijn lichaam is echt dood, terwijl ik er van bovenaf en omheen kan bewegen. Ik leef nog!
Deze woorden worden uitgesproken door de man die in diepe hypnose is en zijn doodservaring herbeleefd. Zijn woorden komen in korte zinnen en zijn vol verbijstering wanneer hij ziet en voelt hoe het is om een ziel te zijn, die zojuist vrij is gekomen van zijn lichaam.
Bewustzijn van je eigen sterven, door een tijdstunnel terug gaan naar je vorig leven op aarde? Ja, beste mensen tijdens een regressie kunnen we onze vorige levens herinneren en herbeleven.

Dit is een normale doorsnee ervaring van zielen tijdens een LBL –sessie, de dood en vertrek. Deze ervaring heb ik tijdens de afgelopen jaren herhaaldelijk meegemaakt in regressie sessies naar vorige levens.


Wat gebeurt er met de cliënt in een dergelijk situatie?

Wanneer een schok van het zichzelf zien sterven en zijn ziel voelen zweven uit zijn lichaam enigszins is verwerkt, en dat heeft even tijd nodig, komt er meer rust. Daarna kan een cliënt meer acceptatie vinden in datgene wat er gebeurt en kan hij of zij zijn geest meer open stellen voor de visuele beelden die in hem op komen vanuit zijn diepte. Omdat een klein deel van het bewustzijn, het meest fundamentele gedeelte van de geest, nog steeds functioneert, realiseert hij zich dat hij een vroegere herinnering herbeleefd.


Op welke manier gebeurt dit? De ervaring leert dat dit nogal verschilt,

een jonge ziel heeft meestal meer tijd nodig dan een al wat ervarene oudere ziel. Een jonge ziel is nog niet zo gewend aan de cyclus van geboorte, sterven en wedergeboorte. Hier kom ik later op terug.

Toch vrij snel herstellen de zielen zich. Ze zijn daarna in staat om met meer zelfvertrouwen de vragen die gesteld worden te beantwoorden.
De volgende fase in de sessie is om het onderbewuste hypnotische niveau van de cliënt naar een dieper bewustzijn, naar de metabewustzijnsfase te verhogen. In dit diepe bewustzijnsniveau, het metabewustzijn, daarin huist onze werkelijke identiteit, aangevuld met onze onderbewuste kennis en herinneringen van al onze alter ego, s die we hebben opgedaan in onze vorige levens.

Het metabewustzijn vertegenwoordigt onze grootste bron van wijsheid en inzicht, en alle informatie van leven na de dood komt van deze bron van intelligente energie.


Je zou kunnen vragen, hoe geloofwaardig is het gebruik van hypnose om de waarheid te achterhalen? En wat is hypnose eigenlijk?

Hypnose betekent niet slapen. Tijdens hypnose ben je in een diepe trance. Dit heeft alles te maken met bewustzijn, de bewustzijnsfase waar je op dat moment in bent. Ik wil proberen dit op een begrijpelijke wijze uit te leggen.


Mensen in hypnose dromen niet en hallucineren ook niet. We dromen niet in chronologische volgorde noch hallucineren wij wanneer we in directe trance zijn.

Wanneer mensen in trance komen, veranderd hun normale waakbewustzijn in een ander bewustzijnsniveau. In elke fase gaan we dieper.

We hebben het normale waakbewustzijn, het wakker zijn.

Dieper is het bewustzijnsniveau in meditatie.

Weer dieper in hypnose

Nog dieper ligt het metabewustzijn.

En we hebben nog het slaapbewustzijn, dan slapen we. In het slaapbewustzijn zelf zitten nog verschillende fasen.

Maar voor ons is vooral de hypnosefase en het metabewustzijnsfase van belang.


In hypnose, is de bewuste geest niet onbewust zodat we berichten kunnen ontvangen en geven, met al onze geheugenkanalen open.

Eenmaal onder hypnose vertellen de mensen de beelden die zij zien en dialogen die zij horen in hun onbewuste geest als waren het daadwerkelijke observaties.

In metabewustzijn is de cliënt in een zodanige diepe trance dat hij of zij in de sferen van het leven tussen levens in kan komen.

Michael Newton is er in geslaagd om een betrouwbare methode te ontwikkelen om de diverse delen van de zielenwereld te kunnen raadplegen.

Het geheim ligt hierin … door te weten welke deur op het juiste moment te openen.

Het verbazingwekkende wat hij ontdekte tijdens het voortschrijden van zijn onderzoek was dat, wanneer zijn cliënten via regressie in een staat van metabewustzijn terug waren geplaatst, zij een opmerkelijke consistentie, overeenkomst hebben in hun antwoorden in de zielenwereld. Sommige van zijn cliënten in zijn cases waren mannen en vrouwen die zeer religieus waren, terwijl anderen eigenlijk geen spirituele overtuiging hadden. De meeste zaten ergens in het midden met een flinke dosis eigen ideeën en filosofieën over het leven.


Laten we terug gaan naar onze opgewonden cliënt. Wat gebeurt er nu verder met hem? We gaan een kijkje nemen. Ik hoor hem zeggen:

Cl. Nou, ik stijg steeds hoger en hoger…nog steeds zwevend … ik kijk terug naar mijn lichaam. Het is net alsof je naar een film kijkt, alleen ben ik erin! De dokter troost mijn vrouw en dochter. Mijn vrouw snikt ( cliënt schuift ongemakkelijk heen en weer in zijn stoel. )Ik probeer haar in haar geest te bereiken …om haar te vertellen dat alles in orde is met mij. Ze is zo verdrietig dat ik daar niet doorheen kom. Ik wil haar laten weten dat mijn lijden nu voorbij is…ik ben vrij van mijn lichaam …ik heb het niet meer nodig …en dat ik op haar zal wachten. Ik wil dat ze weet … maar ze … luistert niet naar me. Oh, ik ga nu weg …


En zo, gaat hij begeleid door een serie opdrachten het proces in om verder de zielenwereld in te trekken. Het is kenmerkend dat hij zich nu meer verbonden gaat voelen met de spirituele route, wanneer de herinneringen in zijn metabewustzijn worden vergroot en helderder worden.

Wanneer de sessie verder gaat worden de mentale beelden van hem helderder en makkelijker te vertalen in woorden.


Mensen in diepe trance kunnen beschrijven hoe het leven eruit ziet na de fysieke dood.

Velen die deze ervaringen herbeleven vertellen over een euforisch gevoel van vrijheid en licht om hen heen. Sommigen zien een prachtig wit schijnsel helemaal om hen heen op het moment van sterven, terwijl anderen het licht verder weg zien in een gebied van een donkerdere ruimte, waar ze heen worden getrokken. Velen ervaren een doorgang, een tunnel waar ze doorheen gaan. Dit komt overeen met ervaringen van mensen die door een bijna-doods-ervaring zijn gegaan. Hier wordt vaak naar verwezen als het tunneleffect en is al bekend bij een groot publiek.

Zelf heb ik dit ervaren als een geweldig groot kosmisch gevoel.
In deze fase is het nodig om de cliënt tijd te geven om te acclimatiseren.

Ruimte te geven voor rustige observatie en de cliënt te plaatsen in een observerende plaats om zo de pijn en emotie te verzachten. Dus om de nodige afstand te creëren,

Zielen verlaten meestal het lichaam van de mens een paar momenten voordat het lichaam daadwerkelijk sterft wanneer deze pijnen ervaart. Wie kan ze het kwalijk nemen? Niettemin blijven ze dicht bij het stervende lichaam.

Na wat kalmerende technieken, wordt de cliënt van het onderbewuste naar het metabewuste niveau gebracht voor de overgang naar spirituele herinneringen.

We gaan weer terug naar onze held.

Ik hoor de therapeut zeggen:

Je bent zojuist gestorven. Kun je me alsjeblieft omschrijven wat er precies door je heen gaat op het moment van sterven?
Dit is een voorbeeld van een vraag die vaak gesteld wordt na het sterven van het fysieke lichaam.

Dan: …Beschrijf me wat “ik beteken, wat je bent. Hoe zie je eruit. Hoe straal je licht uit? En hoe voelt het proces van uit je lichaam treden nu precies voor je aan?Dan vraagt de therapeut:

Ben je vrij om te zweven. Ben je vrij om rond te bewegen direct na je dood?

Kun je je bewegingen beheersen – waar ga je nu naartoe?

Is er een trekkende kracht? En zo ja, kun je die trekkende kracht weerstaan zolang je wil?
Deze en soortgelijke vragen worden gesteld voor oriëntatie van de cliënt in deze voor hem nog onwezenlijke situatie en tevens om contact te houden met de cliënt.
Nu wordt er opnieuw een beschermend schild aangebracht rondom de cliënt. Dit schild is zeer belangrijk als basisveiligheid en kalmering.
Ik hoor dat er vragen worden gesteld: en wat gaat er nu gebeuren met je ziel?

Zie of voel je één of andere spirituele entiteit om je heen op dit moment?
De cliënt zegt: ze zijn heel dicht bij…ik zal ze snel zien…ik voel hun liefde…ze wachten tot ik klaar ben. Klaar om verder te gaan, om het lichaam achter te laten.

Dit vertrek kan heel snel gebeuren maar het komt ook regelmatig voor dat een ziel nog een tijdje rondom het lichaam blijft. Of nog bij de familie blijft om afscheid te nemen en of anderen te troosten. Dit gebeurt door dan door middel van telepathie, gedachten overdracht. Het lukt niet altijd om iemand te bereiken omdat deze niet ontvankelijk is door verdriet of shock.


De meeste hebben het verlangen om met spoed hun weg te beginnen naar de schoonheid van de zielenwereld.

Soms gebeurt het dat een ziel niet weg wil van de aarde na zijn fysieke dood. Dit kan door onopgeloste problemen, of welke andere reden dan ook. Er moet nog iets afgemaakt of afgerond worden, of er kan nog geen afscheid genomen worden van de aardse bezittingen of van geliefden. In deze gevallen is er altijd hulp aanwezig van hogere, liefhebbende entiteiten die ons kunnen helpen in het aanpassingsproces van de andere zijde.


We verlaten ons lichaam met de dood, maar onze eeuwige levensenergie verenigt zich met de kracht van een goddelijke opperziel. Dood is niet duisternis, maar licht.

Geen duisternis maar licht, geen dood maar leven.We verlaten onze cliënt en gaan verder door de Poort door tot de zielenwereld
Cliënten vertellen dat de zielsverplaatsing verrassend simpel is en bijna vanzelf gaat. Het tunneleffect wat ze ervaren wanneer ze de aarde verlaten is een doorgang naar de zielenwereld. Je moet weten dat de terugkomst naar de zielenwereld een uiterst nauwkeurig afgestemd proces is dat wordt gestuurd door spirituele gidsen. Later, wanneer we weer terug gaan naar de Aarde in een nieuw leven, wordt de route terug beschreven als veel sneller.

De locatie waar de tunnel zich bevindt in relatie tot de aarde varieert per verhaal van de cliënt. Sommige pas overledenen zien een opening direct boven hun lichaam, terwijl anderen vertellen dat zij zich hoog boven de anderen bevinden voor ze de tunnel in gaan. In alle gevallen is de tijd om de tunnel te bereiken voor de ziel verwaarloosbaar. We zijn hier in de allesomvattende spirituele wereld en zijn omgeving.

Zelf heb ik in een sessie dit tunneleffect niet ervaren, maar ik zweefde in een zeer snel tempo door de ruimte en tijd.
Vele mensen vertellen tijdens en na de sessie over een euforisch gevoel van vrijheid en licht om hen heen. Sommigen zien zichzelf als een prachtig schijnsel terwijl anderen Licht zien verder van hen weg. Vele mensen vertellen over Lichtwezens, Bescherm Gidsen of familie die hen aan de Poort opwachten en hen van daaruit verder begeleiden.
Eenmaal door de tunnel zijn de zielen de eerste poort gepasseerd van hun reis naar de zielenwereld. De meeste realiseren zich nu volledig dat zij niet echt dood zijn, maar dat ze slechts de belasting van hun aardse lichaam, dat dood is gegaan, achter zich hebben gelaten. Met deze bewustwording komt ook de acceptatie in diverse gradaties, afhankelijk van de ziel. De meest standaard reactie is een zucht van opluchting gevolgd door zie iets als; ‘ O, prachtig, ik ben weer terug in deze mooie plaats.”

Er zijn hoger ontwikkelde zielen die zo snel uit hun lichaam gaan, dat alles wat ik hier omschrijf voor hen als wanorde is, als een omweg, als ze thuiskomen in hun spirituele bestemming. Dit zijn profs en, de beduidende minderheid hier op aarde. De gemiddelde ziel gaat niet zo snel en sommigen en gaan zeer aarzelend.


Sommige van de cliënten vertellen dat de dingen nog een tijdje wazig zijn wanneer ze uit de tunnel komen.

Veel reizigers in de zielenwereld vertellen mij over de ontspannen sensatie van muzikale vibraties. Deze muziek wordt, heel toepasselijk, de energie van het universum genoemd, omdat deze muziek de ziel opfrist.

Zelf heb ik de muziek van de klokken gehoord. Dit is altijd weer voor mij een ongelooflijke ervaring. De klokken zijn voor mij thuis. Dit geeft telkens weer een zeer groot thuisgevoel. Dan weet ik dat ik niet alleen ben maar dat mijn vrienden heel kort bij mij zijn.
Weet je, mensen hebben de neiging om te denken dat zielen alwetend worden na hun dood. Dit is niet helemaal waar omdat hun gewenningsperiode varieert. De tijd die de ziel nodig heeft om te wennen hangt af van de omstandigheden van de dood, de hoeveelheid herinneringen die de ziel heeft van het vorige leven en het niveau wat de ziel heeft.

Er is vaak sprake van boosheid gedurende regressie wanneer een jong leven plotseling eindigt. Zielen die de zielenwereld weer betreden onder deze omstandigheden zijn verbijsterd of verdwaasd omdat ze hun geliefde zonder waarschuwing ineens moeten achterlaten. Ze zijn onvoorbereid op hun dood en sommigen voelen zich verdrietig en ontheemd meteen nadat ze hun lichaam verlaten. Ikzelf heb het einde van mijn laatste vorige leven zo ervaren. Ik was nog jong en ben in een oorlogstijd zeer plotseling gestorven door een geweerschot van een soldaat. Mijn eerste gedachte toen ik over was: “ dit is veel te vlug, dit is niet afgemaakt en ik wil weer zo snel mogelijk terug naar de aarde”. Wat ik dan ook heb gedaan!


Als een ziel getraumatiseerd is door onafgedane zaken, door een plotselinge dood, veroorzaakt door welke reden ook, dan is de eerste entiteit die deze ziel tegemoet komt na de dood meestal zijn gids.
Maar ongeacht de staat van de ziel direct na de dood roepen al de cliënten het uit van de herontdekking van de wonderen van de zielenwereld. Meestal is dit gevoel gecombineerd met de euforie dat al hun wereldse problemen zijn achter gelaten, voornamelijk de pijn.

Maar boven alles vertegenwoordigt de zielenwereld een plaats van ultieme rust voor de reizende ziel.

Hoewel het in eerste instantie lijkt alsof we alleen zijn direct na het overlijden, zijn we echter niet geïsoleerd of zonder hulp. Onzichtbare intelligente energiekrachten leiden ons door de poort.

Eigenlijk voelen we hun aanwezigheid vanaf het moment van sterven, zij komen om ons te helpen en verder te begeleiden.

Ikzelf ben in de bevoorrechte positie geweest om het licht van deze onzichtbare energiekrachten te mogen zien rondom dierbaren die gestorven zijn. Rondom het sterven van mijn broer, mijn moeder en mijn vader wist ik nauwkeurig het stervensmoment omdat ik de lichten kon zien en voelen. Een heilige energie vulde de kamer. Het verdriet van het afscheid was er wel, maar er was ook een onmetelijke troost voor mij omdat ik er zeker van was dat zij werden opgehaald door zoals ik het toen verwoordde, door engelen.We zijn door de poort, wat gebeurt er dan en waar gaan we heen? Velen vertellen over Thuiskomst

De meeste mensen vertellen dat de eerste persoon die ze zien in de zielenwereld hun persoonlijke gids is. Het komt ook voor dat we worden onthaald door onze zielsverwanten. Gidsen en zielsverwanten zijn niet hetzelfde. Als een vorig familielid of een hechte vriend verschijnt voor de reizende ziel, dan kan het zijn dat de gids afwezig is op die plaats. Maar de gidsen zijn meestal in de nabijheid, ze verwelkomen of observeren de aankomst van de reizende ziel.


Laten we luisteren naar een ziel die net is binnengekomen. Ik hoor zeggen:

Het is alsof …ik verder zweef op … pure witte wolken …die onder me bewegen … ik bevind me op puur witte wolken met helder gekleurde vlakken – allemaal in de lucht, maar toch ook samen een geheel,…

Vraag: is er iemand om je te begroeten?

Ik … dacht dat ik alleen was …maar … in de verte … licht..er is licht … het komt op me af … o mijn hemel!

Het is … mijn gids. Nee, het is… er wordt een naam genoemd van een vriend of familielid.
Een bijzonder fenomeen van de zielenwereld is dat belangrijke mensen in ons leven er altijd zijn om ons te begroeten. Ons ontvangstcomité is van te voren gepland wanneer we de zielenwereld betreden. Vooral voor jonge zielen is het opbeurend om door een bekende of een door een hele groep begroet en verwelkomt te worden. Zij weten precies wanneer we aankomen en waar ze ons ontmoeten bij aankomst van de zielenwereld. Meestal zal een entiteit die erg belangrijk is voor ons, voorop staan als we door de poort komen.
Wanneer we zielen ontmoeten in zo een groepje direct na de dood, ondervinden we dat ze onze echtgenoten, ouders, grootouders, zuigelingen, ooms, tantes, neven, nichten en dierbare vrienden zijn geweest in onze afgelopen levens. Deze ontmoetingen kunnen heel emotioneel zijn voor de binnenkomende ziel.
De emotionele ontmoetingen die plaatsvinden tussen de zielen op dit moment in de spirituele reis zijn slechts een inleiding voor onze uiteindelijke plaatsing binnen onze specifieke groep en zielen van ons eigen ontwikkelingsniveau.

Daar zal ik later nog op terug komen.


De tweede manier hoe we ontvangen kunnen worden is door een rustige en meer betekenisvolle ontmoeting met onze eigen spirituele gids op een plaats waar verder in de nabijheid niets anders aanwezig is.

Dit komt overeen met mijn ontmoeting direct door de poort. Rondom mij zag ik vele lichtwezens waarvan er een met een groter helder licht. Dit Lichtwezen kwam op me toe om me te begroeten. Het was tot mijn grote vreugde mijn geleide gids, mijn spirituele Meester Imar. Een mannelijke verschijning in een groot kleurrijk helder licht.


Anderen hebben een ontmoeting met hun gids die voor hen als een vrouwelijke entiteit verschijnt. Weer anderen spreken van een androgiene verschijning, geen man en geen vrouw, geslachtsloos. Ik heb geleerd dat een ziel zowel mannelijke als vrouwelijke geestelijke indrukken kan tonen. Het is voor een nieuw gearriveerde ziel belangrijk om bekende gezichten te zien.
VOORDAT WE VERDER GAAN WIL IK DEZE LEZING ONDERBREKEN DOOR EEN KORTE PAUZE VAN 20 MINUTEN

Voor de pauze wil ik jullie echter al tien minuten in de gelegenheid stellen de meest brandende vragen te stellen.

VERVOLG na de pauze. Oké, beste mensen we gaan verder met ons verhaal.

De zielen brengen hun kennis mee in de spirituele wereld en kunnen antwoorden geven op de vragen in de zielenwereld.

Zoals ik al vertelde werkt in diepe trance de analytische bewuste geest samen met de onbewuste geest om vragen te stellen en antwoorden te geven die zijn gericht aan onze diepste herinneringen.
We gaan nu verder met de binnenkomst en Oriëntatie in de spirituele wereld
Nadat die zielen die ons begroetten gedurende onze thuiskomst zijn weggegaan, wat meestal gebeurt, zijn we klaar om door te gaan.

Vaak gaan we dan door naar een speciale ruimte voor genezing.

Deze ruimte noemen wij de plaats van genezing of de recoveryruimte. In mijn praktijk zie ik vooral dat zielen naar deze ruimte gaan om te herstellen van de belevenissen vlak voor de dood.
Laten we meelopen met John die hier aangekomen is.
John is in de tweede oorlog gestorven op het slagveld in Frankrijk aan de zijde van de geallieerden.

Even een korte terugblik van zijn sterfscène tot aan de plaats van genezing.

John ligt zwaar gewond op de grond. Hij is soldaat en verkenner in de tweede wereld oorlog en hij heeft een belangrijke taak. Hij moet verkennen of het veilig is om met zijn soldaten door te stoten.

Hij heeft de hele nacht in de omgeving rondgelopen. Tegen de ochtend, in de ochtendschemering wordt hij moe. Het is fris. Hij kent de omgeving niet. Hij waant zich veilig en gaat even zitten om te rusten en zet zijn helm af. Daar wordt hij door Duitsers overvallen en van achter meerdere malen op zijn hoofd geslagen. Zijn hoofd ligt van achteren helemaal open. Hij is bewusteloos geraakt en voelt helemaal niets meer.
Hij heeft het totaal niet zien aankomen.

Hij is nog kort bij bewustzijn geweest. Hier heeft hij het besef dat hij gaat sterven. Zijn laatste gedachte voor het sterven is, ja weg uit deze vuile oorlog.

Hij sterft alleen op het veld.
Velen hebben de behoefte om het lichaam dat achter blijft te verzorgen, zo ook John.

Hij valt weg in bewusteloosheid en sterft. Een lichtvonk laat los, hij ervaart dit als mooi, als bevrijding. Hij is weer in contact met zijn zielenbewustzijn. Als hij zo terug kijkt naar dit leven heeft hij een goed gevoel. Hij is 30 jaar als hij sterft. Zijn gevoelens zijn:” Ik ben goed geweest voor mijn vrouw en kind. Ik kon er een tijd samen mee zijn. Er is een gevoel van dankbaarheid, kort maar sterk.

Hij wil wel dat zijn lichaam wordt verzorgd. Hij leidt intuïtief zijn jongens (soldaten) naar zijn lichaam, ze vinden me, geeft hij aan, dat is goed. Zo voelt het goed voor hem en daardoor kan hij het lichaam achterlaten.
Dan gaat hij door de eerste doorgang, de eerste poort.

Hij beweegt weg van de aarde en kan die al snel niet meer zien. Er stijgen een heleboel zielen op van het slagveld. Heel veel. Hij geeft aan; er zijn een heleboel lichten boven ons. We trekken samen naar boven. Heel veel licht, het licht trekt hen mee naar boven.

Heel rustig worden ze naar boven getrokken. Het wordt lichter, heel veel licht.

Er zij heel veel Lichtwezens, voor zijn gevoel is hij omringd door wel honderd honderden zelfs.

Er is nog niet een speciale Licht te zien maar wel steeds meer licht.
Door de doorgang

Dan gaat hij door een doorgang. Door witte gaten, door een lichtbuis. ( de tunnel )

Hij geeft aan dat hij wezens in witte gewaden om zich heen ziet.

Dan is er een stralende Lichtbron, als wit, niet mannelijk en niet vrouwelijk. Stralend.

Het is zijn geleide gids. Zijn geleidegids is een groot stralend licht. Zijn naam is Eliard en hij noemt John Ananda. Dit is zijn zielennaam.

In de spirituele wereld hebben wij allen een andere spirituele naam, onze spirituele, onze zielennaam. Met die naam worden we aangesproken en verwelkomt. De gids Eliard is al heel lang bij hem als zijn geleide gids, geeft die aan. Hier op deze plek vindt een kort gesprek plaats een welkom een eerste verkenning en een geruststellinggesprek. Daarna gaan ze samen naar de genezingsruimte.

Hij wordt gebracht naar een gebouw, de recovery ruimte, waar genezing plaatsvindt.
Laten we lijken wat hier gebeurt.
Ik zie dat er gewerkt wordt vooral aan zijn hoofd waar de verwonding is geweest. Het voelt zwaar. Hij voelt het ook aan zijn lichaam, zwaarte en pijnscheuten in het hoofd, geeft hij aan.

Ik zie dat hij ook behandeld wordt voor de schok die hij heeft opgedaan door het plotselinge sterven. Er wordt gewerkt met energie, energie die wordt doorgegeven door stralende lichtwezens. Hierna krijgt hij een genezende douche van energie die warm en weldadig aanvoelt.


Nadat de recovery heeft plaatsgevonden begeleid zijn gids hem naar een andere ruimte die ze de Oriëntatie ruimte noemen.

Dit is weer een tussenstop waar de ziel naar toe kan gaan voor heroriëntatie van de ziel naar de spirituele wereld.

Deze tussenstations worden vaak aangeduid als ruimtes, kamers, plaats van binnenkomen.

De oriëntatiefase bevat vaak een stevige therapie of gesprek met je gids. De nieuw verfriste ziel arriveert op dat station om een nabespreking te hebben over het leven wat zojuist is geëindigd. Dit Oriëntatie gesprek is ook een soort van intake, een geruststelling een emotionele verlichting in de terugkeer in de zielenwereld.


We gaan kijken hoe het met John verder gaat.

Zijn gids is zacht maar polsend. Hij treedt op als zijn favoriete schoolleraar. Als een standvastige maar zorgzame man die alles weet over zijn leergewoonten, zijn sterke en zwakke punten, zijn angsten, die altijd bereid is om met je te werken, zolang jij maar blijft proberen. Hij weet dat wanneer je dat niet meer doet, dat je staan blijft in je ontwikkeling. Niets kan worden verborgen door de studenten voor hun spirituele leraren, ook niet voor de gids van John, of zoals hij hem noemt Ananda. Er bestaan geen uitvluchten of misleidingen in de telepathische wereld.

Een ding is zeker, de hogere wezens willen een terugkerende ziel heel graag geruststellen.
Er is mij vertelt dat de meer ontwikkelde zielen geen oriëntatie nodig hebben in deze fase. Intake gesprekken voor de gevorderde zielen worden later afgenomen door meesterleraren

Meesterleraren, Gidsen? Wie zijn dat?

Meesterleraren zijn hoog ontwikkelde spirituele Wezens. Zij zijn een heel einde verder in hun ontwikkeling dan wij mensen hier op aarde.

Ieder van ons heeft een persoonlijke gids, die ons begeleid en het zijn onze persoonlijke leraren. We hebben soms zelfs verschillende leraargidsen om ons heen. Gidsen zijn complexe entiteiten, zeker wanneer het meestergidsen zijn. Het bewustzijnsniveau van de ziel bepaalt tot op zekere hoogte de graad van ontwikkeling van de gids die hem toegewezen wordt. Hoe hoger de ontwikkeling van de ziel is, hoe hoger in ontwikkelingsgraad zijn gids is.


Gidsen op een hoog niveau van kennis, en zelfs nog hoger, werken normaliter met een gehele groep van zielen in de zielenwereld en op aarde.

Ik spreek hier over gidsen en meesters, anderen benoemen ze als engelen.

Het komt voor dat gidsen aan mensen die erg religieus zijn verschijnen als figuren vanuit hun religie. Mensen zien in hen vaak de verschijning als Jezus, Maria, een engel of andere heiligen die zij vereren. Ook in een bijna – dood ervaring herkennen mensen deze figuren en geven wel eens aan dat ze Jezus of Boeddha gezien hebben.

Maar laten we verder gaan in onze reis.

We verlaten Ananda en gaan een kijkje nemen op een andere plek in deze spirituele wereld.
We gaan naar de Raad van Ouderen of ook wel de Raad van Wijzen genoemd
Al snel worden we naar een andere plek van een ander overleg geplaatst, deze keer naar andere superieure wezens. De gidsen bereiden ons voor op het gesprek met een panel van hogere wezens. Echter de woorden rechtszaal en verhoor worden niet gebruikt om dit te beschrijven. Een aantal zielen hebben deze Lichtwezens benoemd als wijze entiteiten, directeuren, en zelfs rechters, maar de meeste van hun beschrijven ze als Raad van Onderwijzers, of De Ouderen. Dit panel bestaat gemiddeld genomen tussen drie en zeven leden en neemt plaats voordat een ziel bij zijn thuisbasis arriveert. Onze motivaties worden onderzocht en bekritiseerd, maar niet veroordeeld op een manier dat je ervoor moet boeten.
Rosetta, een binnengekomen ziel is zojuist bij de Raad aangekomen. Wij zullen haar volgen.
Rosetta gaat alleen door de Grote poort. Ze gaat door de poort naar de Raad van Ouderen.

Ze weet inmiddels dat daar gekeken wordt naar het vorige leven. Ze gaat nu de zaal binnen. Hier binnen is het groot, immens groot. Haar gids blijft buiten bij de poort op haar wachten.

Rosetta zegt:” De ruimte is zo groot, zo immens groot, voor mij en om mij heen zijn energieën.Voor mij op een soort van bordes zijn zeven energievormen van gouden kleuren. Ze stralen veel licht uit.

Rosetta; ze noemen haar TALILAH, haar Kosmische naam. Ze herkent die lichtwezens, het zijn vrienden, haar raadgevers.

Rosetta heeft in haar vorige leven als man en soldaat in dienst van de Duitsers aan het front gevochten. Hij heeft schuldgevoelens omdat hij als soldaat het ouderlijke huis heeft verlaten. Ze waren afhankelijk van hem. Als soldaat kijkt hij terug.

De Raad van Ouderen geeft aan:

Dat hij geen schuldgevoelens hoeft te hebben omdat hij als soldaat het ouderlijke huis heeft verlaten. Ze laten hem flitsen terug zien van het laatste leven. En hij mag vooruit kijken naar het leven van ouders en zus. ( stiltes) Hij ziet dat het allemaal goed gekomen is met hen.

“ Ik moest schuld inlossen.” Het is gelopen zoals het moest lopen, het was zo voorzien.”


Dit was een hele opluchting voor hem. Hij werd niet veroordeeld zoals hij vreesde maar er werd met een milde blik naar datgene gekeken wat gebeurde in dit leven, waarom het gebeurde en naar datgene wat was voorzien.

Dit is wat je in het algemeen ziet. Geen veroordeling maar een milde feedback.


Na een uitgebreide terugblik in het vorige leven, mag TALILAH nu vragen gaan stellen over haar huidige leven
Vragen over het huidige leven.

Als Talilah geeft ze aan: “Ik mag in dit leven als Rosetta leren om op beide benen te staan. (er zijn vele stiltes, er gebeurt intussen veel met haar, qua inzichten en verhelderingen)

Ik mag leren in mijn eigen kracht te gaan staan zonder me aan mensen te binden, om mensen los te laten. Ik mag leren om andere mensen te helpen om hetzelfde te laten gebeuren bij hen. Dit is mijn hoofdtaak nu in dit leven.
Ze vraagt aan het panel: Waarom weerhoud ik mezelf in mijn gevoel te gaan?

Ze beantwoorden het als volgt:

Dit komt omdat ik bang ben dat ik gekwetst wordt als ik in mijn gevoel ga staan, er komen steeds meer barstjes in die muur. Dit heb ik niet nodig.

Ze vraagt: Zijn dit lessen om in eigen kracht te staan en kwetsbaarheid?

Ja, dit heeft alles met lessen te maken. Wij zijn hier om te leren.
Waarom ben ik vaak zo hard voor mezelf?

Omdat ik anders die muur niet omhoog kan houden, is het antwoord.

De Wijze Raad geeft vervolgens aan:

Vertrouwen hebben. Vertrouw op jezelf, weet dat je nooit alleen bent. Dat je veel vrienden bij je hebt, om je heen, en weet dat die altijd bij je zijn.Dat die me helpen en luisteren naar mij. Je moet leren om van jezelf te houden en te vertrouwen op jezelf en op anderen, dan kun je die muur weg halen, dan kom je in je kracht, in je gevoel.

Op haar vraag hoe ze het beste contact kan houden, komt het volgende antwoord:

De beste manier hier op aarde met hen ( de gidsen en meesters) in contact te komen is door te mediteren, meer naar jezelf te gaan in je eigen diepte, dieper en dieper, en door je open te stellen voor dat contact, dan komt dit vanzelf.


Ze geven nog het advies om geen angst te hebben voor wat je in het leven tegenkomt, niet bang zijn voor angst en verdriet die je tegenkomt, dit zal snel voorbij gaan.
Over haar huidige man: Hij en ik kennen elkaar al heel lang. Belangrijk is elkaar wederzijds te helpen in vele relaties. Ik moet hem nu helpen dan volgt een stilte.
Ze neemt nu afscheid, dat geen afscheid is en gaat weer terug naar de gids.
Dit is een voorbeeld hoe een gesprek met het panel kan lopen.

Onze motivaties worden onderzocht en bekritiseerd, maar niet op een wijze dat je ervoor moet boeten. Ondanks het feit dat de Raad niet aanklaagt, bestuderen ze wel de activiteiten van de ziel voordat deze terug gaat naar zijn groep.


Belangrijk is het overzicht van je laatste leven. Er wordt gekeken naar je motivaties, waarom je bepaalde keuzes in je leven hebt gemaakt. Of dit de juiste keuze is en of er een andere, soms betere manier voor jou zou zijn geweest.
Daarnaast worden ook je vragen die je stelt beantwoord. Je krijgt opheldering over datgene wat belangrijk voor je is. De Ouderen bepalen op welke vraag je wel of (nog) geen antwoordt krijgt. Verder krijg je wijze raad en adviezen, die je verder helpen in je huidige leven. Ook werken ze naar inzichten.

Weet dat we nooit alleen zijn, dat er altijd hulp is als we het nodig hebben. Dat we hier zijn om te leren, te groeien in ons spirituele bewustzijn en ontwikkelingsproces is de boodschap.

Een andere boodschap die telkens weer geven is: ga door je moeilijkheden. Door onze problemen op te lossen, door aanvaarding van datgene wat in ons leven gebeurt, ook al is het niet altijd gemakkelijk ligt onze groei. De noodzakelijke groei naar volwassenheid.

De cliënten en ikzelf zijn altijd diep onder de indruk van de Liefde en de Wijsheid van deze hoge zielen.


Vaak volgt hierna nog een individueel gesprek met je gids voordat je verder gaat naar je vrienden, naar je zielengroep.
Na het onderhoud met de Ouderen heeft ze nog een gesprek met haar gids waarna ze dit gedeelte afronden.
Wat is het volgende waar we naar gaan kijken in deze fascinerende wereld?

Laten we naar de zielengroep ook wel clustergroep genoemd gaan
Kijk er komt net een ziel aan die hier naar binnen gaat. Laten we die volgen.

Zij gaan naar de cluster van zielen groep, de zielengroep of vriendengroep.


De zielen hebben meestal het gevoel van thuiskomen als ze hier aankomen in hun zielengroep.

Hier wordt al snel duidelijk dat iedereen een eigen plaats heeft binnen de zielenwereld.

De zielen zweven niet doelloos rond wanneer ze de aarde hebben verlaten. Een ziel die na de fysieke dood een reis naar huis maakt gaat naar zijn eigen gereserveerde plaats, in zijn eigen zielenstad. Soulsity zoals ik het noem. Die zielenstad ziet er voor ieder een anders uit, zoals we dadelijk zullen ervaren. De zielen die je hier aantreft zijn je intieme oude vrienden die ongeveer hetzelfde bewustzijnsniveau hebben als jijzelf.

Deze zielen zijn vanaf het begin van hun ontstaan bij elkaar. Ze kennen elkaar door en door, zijn vrienden door dik en dun. Ze ondersteunen elkaar, analyseren samen het vorige leven, ze plagen elkaar en er is niets van de een wat de ander niet weet. Leden van dezelfde zielengroep zijn voor eeuwig aan elkaar nauw verbonden. Normaliter kiezen ze ervoor om samen te leven als familie en hechte vrienden gedurende hun incarnaties op Aarde. Het komt veel vaker voor een broer of zus te vinden van een cliënt uit een vorig leven die in dezelfde clustergroep zit, dan zielen die ouders zijn. Ouders kunnen ons ontmoeten aan de poort van de zielenwereld na de dood op aarde, maar we zullen meestal niet veel meer van hun ziel zien in de zielenwereld. Zielengroepen kunnen ook weer in contact komen met andere zielenclusters. Vaak worden ervaringen met elkaar uitgewisseld. ( zie schema )

Maar we volgen nu degene die net binnen komt.

De binnenkomst

Ik zie een perfect vierkante Griekse tempel met grote bewerkte zuilen – erg mooi. Ik herken dit omdat ik hier terug kom na ieder leven.

Op de vraag wat doet een klassieke Griekse tempel in de zielenwereld antwoordde de cliënt:

Hij haalt de schouders op. Ik weet niet waarom het er zo voor mij uitziet, alleen dat het er natuurlijk uit ziet …sinds mijn leven in Griekenland.

Hier wordt hij begroet door zijn zielenmaatjes. Ze lijken allemaal hetzelfde gekleed…we schitteren van het licht …we kunnen veranderen…Karla, zijn lerares weet dat ik ervan houdt zoals ik er nu uit zie.

De ontmoeting is warm, liefdevol en vol blijdschap.
Kijk in de verte daar komt John ook binnen. Laten wie zien hoe hij zijn binnenkomst ervaart.

Er duikt een grote piramide voor hem op, zeer groot wel als een stad. Hij gaat via grote deur naar binnen. Binnen lopen veel Lichtwezens in menselijke vorm rond. Sommige staan als clusters bij elkaar, anderen lopen te mediteren. Er komt een Oranje Geel Lichtwezen op hem af. Het is zijn zielenmaatje Liza. Ze is zeer blij dat hij hier is en ze verwelkomt hem zeer hartelijk.

Ze heeft een zachte gezichtsuitdrukking. Ze heeft blonde haren en is hier ongeveer rond de 30 jaar.

Ze is duidelijk dat ze een diepe kosmische relatie hebben, warm met een diepe liefde, dit stralen ze uit.

Ze zijn vele levens samen geweest, als man, vrouw, moeder, dochter, vader zoon relatie. ( Dat kan dus ook )

Nu komt een man op hen toe. Hé Ananda, waar ben je? Zegt hij. Hij heeft een blauwe kleur om zich heen en zijn Naam is Richard. Ook hij is een zielenvriend. Hij is nieuwsgierig, blij en wil hem aanraken. Ze voelen echter dat Ananda nog deels gesloten is. Ze vinden dat jammer omdat ze geen echt contact met hem krijgen. Nu komen steeds meer vrienden om hem heen staan en begroeten hem blij. Ananda is blij dat hij weer terug is bij hen en langzaam opent hij zich voor hen.
We verlaten nu de avonturen van Ananda of John en we gaan verder in deze fascinerende wereld. We gaan op zoek naar andere zielenactiviteiten
Ja, hier kom ik aan bij een bibliotheek.

Mogelijk hebben jullie wel eens gehoord van de Akasha Kronieken.De Akasha Kronieken is de bibliotheek waar alle gegevens van alle zielen energetisch zijn opgeslagen in de levensboeken. Hier in deze bibliotheek kan de ziel zijn of haar levens beschouwen en bestuderen. Hier kan de ziel het noodzakelijke inzicht krijgen in zijn levens en daardoor in het leven dat voor hem ligt als hij of zij weer een nieuw leven op aarde kiest.

Het is belangrijk voor de ziel nadat hij inzicht heeft gekregen in het voorbije leven om de ideale voorwaarde te scheppen voor het komende leven. Dit is dus een belangrijke activiteit in de spirituele wereld.

Laten we even achter de deur kijken.

Het is stil in de zaal. Het is een grote zaal en je ziet overal mensen in de boeken kijken. Het zijn de levensboeken. Het zijn boeken met bewegende beelden. Je kunt de beelden heen en terug laten dragen zoals een videofilm. Heel interessant om te zien. Ze kijken naar toekomstige mogelijkheden… alleen in kleine stukjes …in de vorm van een les.

Maar ik stoor, ik moet de deur sluiten.
De verkenning van vorige incarnaties en andere activiteit zoals lessen voor het toekomstige leven zoals hierboven al is aangegeven is heel belangrijk. Dit wordt zorgvuldig bestudeerd en weer bediscussieerd. Keer op keer weer opnieuw, van alle kanten bekeken, alleen, samen met de zielenvrienden of met de gidsen.
Wat zie ik hier staan?... Klassenactiviteiten

Ik ga even binnen kijken. Ja, dames en heren, het spijt me maar in de spirituele wereld is het niet alleen uitrusten maar er moet ook gewerkt worden.

Ik heb net gezien dat hier les wordt gegeven, er zijn in de zielenwereld leerscholen. Er wordt les gegeven in klassen. Nogmaals het spijt me om te zeggen maar ook daar is een periode van leren. Ook daar moet je je lessen leren

Wij zijn met een groep genezers in een kamer. Welke lessen? Laten we even naar binnen stappen.

Allen die hier zijn dragen blauw turkoois jurken. Er is iemand met een paarse jurk. Een vertelt zachtjes: Er wordt onderwijs gegeven. De klas is mij vertrouwd. Het gaat over een komende ommekeer hier op aarde. Alsof er een afscheiding komt, een overgang. Wij leren een ommekeer hier te maken met energie, daar ben ik ook bij. Daarom is het belangrijk dat ik contact houdt dan weet ik wat ik moet doen. Ik krijg hier geleerd op welke manier ik dat moet doen. Dit is belangrijk voor mij als ik weer terug op aarde ben. Maar er zijn nog veel meer verschillende klassen hier, ga maar eens hiernaast kijken.
Hiernaast is net Training in het creatieve gebruik van energie aan de gang.

Sommige groepen leren om creatief om te gaan met allerlei energieën.

Een van de studenten zegt: Ik leer om kleine porties van energie te creëren. De onderwijzers helpen ons met … controle. Van mij wordt verwacht dat ik mijn fouten inzie en dat ik correcties maak.

We vormen dingen. Ik experimenteer met de basiselementen – je weet wel, waterstof en zuurstof – om planetaire substanties te maken; stenen, lucht ,water …alles wel klein houdend. Ik neem de basiselementen en bestook ze met mijn energiebundels … en ze kunnen veranderen.
Creëren, vormen? Maar doet God dat dan niet? Ja, maar zijn we niet allemaal delen van God? Zijn we niet allemaal betrokken met het creëren van onze werelden?
Wat hoor ik daar? Ik zie in de verte een menigte bij elkaar staan.

Als ik korter bij kom zie ik dat er een soort van vergadering plaats vind.

Ik zie zielen met allerlei kleuren rondom hen heen. Zo iets als Aura’s .

Er komt iemand bij me staan, die ziel heeft een lichtblauw schijnsel om zich heen. Ze vertelt me dat deze kleuren te maken hebben met de ontwikkeling van de ziel. Elke ontwikkeling heeft een eigen kleur en naarmate een ziel groeit, krijgt het een ander kleur. Kijk zegt, zie je die met dit witte heldere licht en daarnaast die ene met dat licht gele licht? Dit zijn de beginners, de jonge zielen. De gemiddelde ziel draagt de kleur van puur geel. Naarmate ze verder groeien gaan ze over van lichtgeel naar donker geel, een diep gouden kleur die uiteindelijk veranderd in blauwtinten. Dit zijn de hoger gemiddelde zielen.

Lichtblauw, waar geen spoor meer te zien is van geel veranderen uiteindelijk in paars. Dit zijn de gevorderde zielen. Die diepblauwe zielen zijn weer in de beginfase van gids zijn, zogenaamd juniorgids. De lichtblauwe zielen zij senior terwijl de donker-blauw-paars, omgeven door een stralend licht, de meesters zijn.
Diep onder de indruk verlaat ik deze plek.

Even bij komen van al die informatie.


Kijk wat zie ik hier Recreatie en ontspanningruimte

Dat is wat ik net nodig heb.

Er is gelukkig ook ruimte voor ontspanning.

Het is een zaal waar gedanst wordt. Er is muziek, een heel orkest. Een voor mij bevriende ziel wil meedansen, dat is oké. Het is weer die zegt zigeunermuziek, zegt ze (ze geniet en ze danst een hele tijd door) Hierin voelt zij zich vrij en zij voelt dat zij veel meer met dansen moet doen


Er komen ook zielen binnen die we Hybride zielen zullen noemen, die een Zielsverwantschap hebben van andere werelden

Als voorbeeld van een hybride ziel een zielsverwantschap van andere werelden beschrijf ik jullie de volgende ervaring van een binnenkomende ziel:

Dan ga ik met Meester Imar naar de klokkenstad. Dat is mijn thuis. Ik zie allemaal lichtbollen, in alle kleuren. Ik ben ook een lichtbol. Ik heb ook alle kleuren, ze lopen door elkaar. Wij zijn energie. Onze taak is om de aarde verder te evalueren en we werken allemaal met energie. Onze taak is puur liefde, liefde onder de mensen brengen. Ik zie duizenden dansende lichten, klokken, want je hoort ook muziek. Ik zie een heel groot stralend licht, dat is de Moederschepper. Daar ga ik naar toe, heerlijk om weer thuis te zijn. De Moederschepper heeft een hele hoge energie, eigenlijk veel te hoog voor mij nu. Ik mag daarom niet te lang blijven. Ik neem afscheid.

Dan ga ik terug naar een gebouw. Ik kom in een ruimte met zacht licht, het is de rebalancing ruimte. Mijn energie is gigantisch hoog en ik wordt hier geharmoniseerd. Ik voel mij weer koeler en rustiger.

Maar we moeten verder voordat we afsluiten.

We gaan nog even een bezoek brengen bij de afdeling Leven en lichaam selectie

Hier wordt een keuze gemaakt voor het volgende leven.

Toevallig of niet hier zie ik de jonge vrouw van de dansvloer. Ik maak contact met haar.

Het is een grote kleedkamer. Ze kan hier kiezen uit een vrouwelijk lichaam of een groot vierkant mannelijk lichaam. Ze kiest voor het vrouwelijke lichaam. Hier in deze plek van overzicht en keuze wordt duidelijk voor haar dat ze haar moeder niet voor niets heeft gekozen. De keuzes en de rollen in het leven, alles valt op zijn plek. Alles ligt ten doel aan haar leerproces.

Ook krijgt ze veel door wat belangrijk is voor haar toekomstige leven. Ze laten haar kruispunten zien en zogenaamde vlaggen in haar leven waar ze op letten moet. Signalen die gegeven worden die ze later op aarde kan oppakken.

Ze krijgt te horen dat er een tijd komt dat de ziel de veiligheid van de zielenwereld weer moet verlaten om de reis naar de aarde te maken.

Maar voordat ze als ziel weer incarneert op aarde moet zij zich o.a afvragen:  • Ben ik klaar voor een nieuw fysiek leven?

  • Wat zijn de specifieke lessen die ik wil leren om te vorderen in mijn studie en ontwikkeling?

  • Waar zal ik heen gaan, en wie zal ik in het volgende leven zijn om de beste mogelijkheden te krijgen om te werken aan mijn doelen.

Ze krijgt te horen dat zielen de vrijheid hebben om te kiezen wanneer, waar en wie ze willen zijn in het fysieke leven. Zij heeft veel zin om weer opnieuw naar de aarde te komen.

Bepaalde zielen spenderen minder tijd in de zielenwereld om zo sneller te ontwikkelen terwijl anderen met tegenzin vertrekken. De tijd die je tussen levens in, in de spirituele wereld verblijft, kan enorm verschillen; van een paar maanden tot wel duizend jaar. Jonge zielen incarneren weer sneller dan de gevorderden.

De gidsen hebben een grote invloed in deze zaak. Net als we een nieuw intake gesprek krijgen in de oriënterende fase net na de dood, zo zijn er voorbereidende gesprekken door spirituele raadgevers om te bepalen of we klaar zijn voor de wedergeboorte.
Dan is het nu tijd om afscheid te nemen, afscheid van het tussenleven

Wedergeboorte is een diepgaande ervaring. De zielen die zich klaar maken voor aankomst op aarde zijn net als oorlogsveteranen die zichzelf klaar maken voor het gevecht. Dit is de laatste kans voor de zielen om te genieten van de alwetendheid van wie we zijn, voordat we wennen aan het nieuwe lichaam.


De terugtocht naar de aarde begint. Het is vaak dezelfde weg als bij aankomst. Alleen is het nu de weg terug. Deze gaat veel langzamer en er wordt veel tijd aan de voorbereiding besteed. Pas als je helemaal klaar bent, vertrek je.
In een sessie zelf wordt ook veel zorg gedragen naar de terugkomst. Het maakt geen verschil of de cliënt de ervaring aangaat om weer in een nieuw lichaam aan te komen of om rustig terug te komen in de huidige ruimte in het hier en nu.

In deze terug komst wordt de cliënt in een sessie zorgvuldig terug begeleid naar de kamer waarin hij/zij zich bevindt.


Nabespreking

Weer terug wordt er vanzelfsprekend uitvoerig ingegaan op de beleving, de ervaring en op datgene wat het met iemand heeft gedaan.


Er wordt mij wel vaker gevraagd, wat brengt zo, n sessie je nu?

Wel, voor mij was het een overweldigende ervaring. Een gevoel van thuiskomen en een weten wie ik nu werkelijk ben. Voor mij was het ook een bevestiging van datgene waar ikzelf al mee bezig was, van mijn eigen spirituele ervaringen mijn reizen. De grote liefde die ik ervaren en gevoeld heb. De onbeschrijfelijke energie waar ik mee in contact ben gekomen. De wonderbaarlijke Lichtwezens die er altijd voor ons zijn. Het warme gevoel van thuiskomen, van weten wie ik nu eigenlijk ben. Deze gevoelens delen de meeste mensen die deze reis maken met mij.

Voor de meeste mensen is het een ook hele opluchting te ervaren dat ze niet alleen zijn, de kennis die we hebben van een thuis waar ons altijddurende liefde wacht. Dat we ontvankelijk zijn voor de hogere spirituele kracht in onze geest. De bewustwording dat we ergens thuishoren is geruststellenden geeft ons vrede .

Hebben we nu alles gezien in de spirituele wereld? Wel nee, we hebben slecht een tip van de sluier mogen opheffen. Er is nog zo onmetelijk veel waar wij ons nog geen flauw idee van kunnen maken. De reis gaat ver en wij gaan naar huis. Ik hoop dat ik jullie niet te veel heb overladen met mijn informatie. Maar ik hoop ook dat jullie anders naar huis gaan dan dat jullie gekomen zijn en dat jullie veel van deze avond geleerd hebben.

Mijn dank gaat uit naar jullie en naar de grote spirituele Lichtwezens.

Dank u wel.
Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina