Kolonisten van het insecten rijkDovnload 75.58 Kb.
Datum14.12.2018
Grootte75.58 Kb.
Kolonisten van het insecten rijk
Auteurs: Yves Gils en Erwin Eeraerts

3 tot 6 groepen, 3-8 personen per groep.
Spel geschikt vanaf 7 jaar

Doel

Op een speelse wijze de kinderen attent maken op natuur en bio-diversiteit.

Het spel: De groep die zoveel mogelijk zegepunten behaalt, wint het spel.
Duur van het spel:

Opstellen van het spel: 30 minuten

Uitleg: 20 minuten

Spel zelf: +/- 90 minuten


Opbouw van het spelbord

Het spelbord bestaat uit een vast raster, bestaande uit 37 zeshoekige landvlakken. Het vaste spelbord is vastgeplakt op een houtenbord. We plaatsen dit op een tafel centraal op het terrein van het jeugdverblijf. Rond deze tafel is er een touw waar iedereen achter blijft. Enkel de groeps- en/of spel- verantwoordelijke mag tot aan de tafel komen. Wij raden aan een groepsbegeleider te kiezen.


De 37 zeshoekige vlakken beelden de omgeving van het verblijf uit, :

- grasveld (grasvlakten in de tuin)

- bos (bosjes in en rond de tuin)

- gebouw (in het jeugdverblijf)

- verhardingen buiten (koer, oprit en terras)

- in de lucht (overal maar niet op de grond)

- het wolvenhol
Eén landvakje is het hol van de wolf. Deze is in het midden van het veld geplaatst. De wolf wordt gespeeld door één spelbegeleider die het wolvenpak mag aantrekken. (de tikker in het spel)
Nadat het spelbord is uitgelegd, worden de kinderen in 3 tot 6 groepen verdeeld. Afhankelijk van het aantal kinderen. Verdeel de groepjes van minimum 3 tot maximaal 8 kinderen. Doe dit liefst aan de hand van een spelletje of laat een verantwoordelijke ze verdelen. Duid op de bovenhand van de kinderen met de voorziene kleurstiften aan tot welke groep ze behoren.
De kleur op hun hand komt overeen met de kleuren van de speelstukken.
Elk groepje krijgt een aantal speelstukken in de kleur van zijn groepje. Deze speelstukken blijven bewaard op de tafel aan het spelbord.


 • 5 nesten

 • 3 oppernesten

 • 15 dierentrials

 • Een overzichtskaart van de bouwkosten

Stichtingsfase

Deze fase spreidt zich uit over twee ronden. Elke groep krijgt de gelegenheid om twee

nesten en twee dierentrials te bouwen alvorens het spel zelf start.

Eerste ronde

Wie het hoogst dobbelt, begint. Hij plaatst 1 nest op een kruising naar keuze en sluit

hierop in willekeurige richting 1 dierentrial aan. Vervolgens zijn de andere spelers in uurwijzerzin aan

de beurt. Bij het zetten moet echter rekening gehouden worden met de afstandsregel!

· afstandsregel

Een nest mag slechts op een vrije kruising gezet worden als de drie

dichtstbijzijnde niet bebouwd zijn door een nest of oppernest. Het maakt niet uit wie er

staat, het kruispunt moet vrij zijn.

Er zijn twee dobbelstenen (worden enkel gebruikt in de eerste ronde)

Tweede ronde

Vervolgens plaatst de speler die tijdens de eerste ronde als laatste een nest mocht

plaatsen een tweede nest en dierentrial. De andere spelers volgen in tegen uurwijzerzin. De

tweede nest en dierentrial mag - rekening houdend met de afstandsregel - overal geplaatst

worden.
Daar waar de laatste nest wordt gebouwd bepaald waar de kinderen insecten mogen zoeken. De groep van wie de laatste nest en dierentrial is gebouwd mogen vertrekken om te zoeken.


Elke groep krijgt 2 vlindernetten en verzamelpot voor insecten.
Waar kan men gaan zoeken:
- grasveld (grasvlakten in de tuin)

- bos (bosjes in en rond de tuin)

- gebouw (in het jeugdverblijf)

- verhardingen buiten (koer, oprit en terras)

- in de lucht (overal maar niet op de grond)
Er staat ook één terrarium, waar de binnen gebrachte insecten in verzameld worden.

Spelverloop

Elke groep kinderen doorloopt per beurt, in de volgorde dat ze in de centrale binnen komen met de verzamelde insecten volgende twee fasen:
a) opbrengst van de verzamelde insecten wordt aan de begeleiding getoond en in de terrarium geplaatst. Dieren die reeds gevonden zijn maar die niet worden ingezet moeten in de verzamelpot blijven.
b) bouwen

De spelverantwoordelijke laat iemand binnen de afbakening aan de tafel om de trails en nesten verder te plaatsen, de rest wacht achter de afbakening.

Het kind van de betrokken groep die aan de beurt is, kan bouwen om zijn zegepunten te verhogen. In ruil voor bepaalde combinaties van insecten (zie overzichtskaartje) kan hij willekeurig één dierentrial, één nest, één oppernest of één ontwikkelingskaart kopen. En deze op het bord plaatsen
1. dierentrial: spin + vlieg

Een nieuwe dierentrial moet aangelegd worden aan eigen dierentrial, nesten of oppernesten.

Op elke dierentrial kan natuurlijk slechts 1 dierentrial gebouwd worden. Zodra een speler een

aaneensluitende dierentrialroute heeft uit 5 stukken dierentrial, ontvangt hij de speciale kaart "Langste

dierentrialroute" die hen 2 extra zegepunten opleveren.

Een andere groep kan een langere dierentrialroute. Op dat ogenblik gaat die speciale kaart naar de speler met de langste dierentrialroute. Zodra 2 of meer

spelers een even lange dierentrialroute hebben, gaat de kaart terug naar de voorraad.
2. nest: kever + vlieg + spin

Rekening houden met de afstandsregel. De nest moet minstens aan 1 eigen

dierentrial grenzen. Elke nest op het spelbord levert ook 1 zegepunt.

3. Oppernest: mier + vlieg + slak + worm

De speler bouwt zijn nest om tot een oppernest. Hij verwisselt het nestpion om voor een oppernestpion. Een opernest kan niet rechtstreeks gebouwd worden.

Elke oppernest levert 2 zegepunten op.


c) Ontwikkelingskaarten en zegepunten:
Er zijn ook ontwikkelingskaarten te krijgen in het spel. Deze kunnen u op het einde op tijdens het spel nog zegepunten opleveren. Ontwikkelingskaarten liggen met hun rug naar boven op de speltafel.
- ontwikkelingskaart: mier + worm + slak

Als een speler een ontwikkelingskaart wil kopen, neemt hij de bovenste van de stapel af

in ruil voor de 3 benodigde insecten. De bekomen kaart wordt direct uitgespeeld.

Er zijn 14 jagers, 6 vooruitgang en 5 zegepunten in het spel.


- de jager:

De groep kinderen mogen zich samen naar de eeuwige jacht velden begeven.

Deze beginden zich op het einde van de tuin. Dit is een deel terrein dat afgebakend is met een touw. Niemand mag hier zo maar komen! Hier wordt een blazoen geplaatst; één boog met zoveel peilen als er kinderen uit een groep bestaan. (Dit wordt vast bemand door één begeleider).
De begeleider laat elk kind met de voorziene handboog naar het blazoen schieten. Van zodra de helft (de begeleider kan dit bijsturen) van het aantal afgeschoten peilen zich in het blazoen bevind krijgt deze groep één zegepunt deze begeleider houd dit bij op een blaadje papier.
- ontwikkeling:

Op het getrokken ontwikkelingskaart staat het voordeel (twee mogelijkheden): 1. “bij het spelen van deze kaart mag je direct twee dierentrials plaatsen”

 2. “neem dit kaartje mee de volgende maal mag je het inruilen voor één diersoort naar keuze” Van zodra je drie of meer kaartjes van deze heeft krijg je de grootste ontwikkelingsmacht wat je twee extra zegepunten oplevert, verzamel deze bij je speelstukken.


- Zegepunten:

Je krijgt onmiddellijk een extra zegepunt. Verzamel deze bij de speelstukken.


De tikker in het spel:
De wolf

Deze verklede kwaadaardige begeleider, kan een kind van een groep tikken. Hij kan dit doen bij loslopende kinderen. Als de groep zich hand in hand over het terrein verplaatst kan de wolf niks doen.(Dit moet er voor zorgen dat ze samenblijven ook tijdens het zoeken)


Ook als de kinderen aan het zoeken zijn kan deze verschrikkelijke wolf een kind tikken.
Als er een slachtoffer valt dan moeten de hele groep 30 seconden gehurkt blijven zitten.
De wolf ziet er op toe dat de groep zich hier aan houd, doen ze dat niet, is het een verdubbeling van de tijd.
Samengevat waar kan je zegepunten verdienen:

 • 1 zegepunt per nest

 • 2 zegepunten als een nest wordt vervangen door een oppernest

 • 2 zegepunten voor de langste dierentrialroute

 • 2 zegepunten voor de grootste ontwikkeling

 • 1 zege punt per keer dat je voldoende doelen raakt op de eeuwige jacht velden


TIPS

 • Blijf samen dat je niet door de wolf kan getikt worden.

 • Dode insecten en gekwetste insecten binnen brengen is uit den boze (behalve vliegen)

 • Het is vaak interessant om nog wat ruimte omheen je nesten te hebben. Omdat het midden van het spelbord slechts beperkt toegankelijk is, kan dit een gevaarlijke plaats zijn.

 • Er zijn verschillende mogelijkheden om zelf punten te verdienen maak er gebruik van.

 • Kijk ook wat de anderen doen je kan hen door de loef afsteken door op de juiste plaatsen te bouwen.

 • Hou er rekening mee dat je maar 5 nesten en 3 oppernesten heeft, niks meer.

 • Insecten die je ergens vind hoeven niet direct allemaal ingezet te worden, je kan deze sparen voor de volgende keer.

Kolonisten van het insecten rijk paginaDeel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina