Kleuren van oplossingen: Zure oplossingen: rood Basische oplossingenDovnload 58.69 Kb.
Datum23.12.2017
Grootte58.69 Kb.

Samenvatting Scheikunde hoofdstuk 8

Paragraaf 8.1 pH en pH-metingenKleuren van oplossingen:

 1. Zure oplossingen: rood

 2. Basische oplossingen: blauwe, groene of gele kleur

 3. Overige oplossingen: paars

Zuurgraad (pH): is een getal dat aangeeft in welke mate een oplossing zuur , basisch of neutraal is.

pH- indicator: stof die door middel van kleur aangeeft tussen welke waarden de pH van een oplossing ligt.

Paragraaf 8.2 Zure oplossingen; zurenZure oplossingen bevatten H- ionen, het H- ion is gehydrateerd. Hierdoor is er een covalente binding gevormd.

= oxoniumion

Ionisatie: een stof oplossen in water waarbij worden gevormd.

Zuur: is een deeltje(molecuul of ion) dat een proton afstaat.

 • Heeft twee betekenissen:

Een zuur HZ is steker naarmate het volgende evenwicht meer rechts ligt.HZ: hoeft niet neutraal molecuul te zijn, kan ook een ion zijn.

Zie BINAS 49

Sterke zuren: bevatten geen evenwicht, reactie gaat maar één kant op.

Zwakke zuren: ze reageren in water als evenwichtsreacties, reactie kan beide kanten op.

Zeer zwakke zuren: kunnen geen proton afstaan aan water, staan beter bekende als een basische stof. De reactie kan hierbij maar een kant op.

Zuurconstante: vele zuren en zwakke zuren is er spraken van evenwicht. De evenwichtvoorwaarde ziet er zo uit:

Paragraaf 8.3 Oplossingen; basenBasische oplossing: bevat hydroxide- ionen: (aq), de zuurtegraad ligt hoger dan 7 tot en met 14.

Basen: is een deeltje(molecuul of ion) dat een proton opneemt.

Basesterkte:

 • Sterke basen: reageren met water voor 100% tot ionen. De reacties zijn aflopend. Onttrekken meteen een watermolecuul.

 • Zwakke basen: reageren met water niet voor 100% tot ionen. De reacties bevatten een evenwicht.

Een base B is sterker als het volgende evenwicht meer rechts ligt:Zeer zwakke basen: zijn te zwak om een waterstof molecuul op te nemen, maar kunnen ook niet met te reageren.

Baseconstante: bevat ook een evenwicht.Naarmate K kleiner is, is de base B zwakker en is K groter dan is de base sterker. Zie hiervoor BINAS tabel 49.

Paragraaf 8.4 Zuur- base reacties • HZ en  zuur- base koppel.

 • en B  zuur- base koppel.

Zuur: is een protondonor

Base: is een protonacceptor
Zuur- base reactie: een reactie tussen een zuur en een base waarbij protonen worden overgedragen.

Neutralisatiereactie: bij deze reactie maak je van een zure of basische oplossing een neutrale oplossing. Na de reactie is de pH ongeveer 7.

Opstellen zuur- base vergelijking:

 1. Inventariseer welke moleculen, ionen en vaste stoffen vóór de reactie aanwezig zijn. Ze hun formule links in het schema.

 2. Zoek het sterkste zuur en sterkste base op. Zie BINAS49

 3. Ga na hoeveel ionen de base kan opnemen, kan één zijn, maar bij negatieve ionen met een lading van 2- of 3- ook meer dan één.

 4. Schrijf het eerste gedeelte van de vergelijking op.

LET OP: dat je zwakkere zuren en zwakke basen ongesplitst in de reactievergelijking zet!

 1. Schrijf op welke deeltjes en stoffen na de reactie aanwezig zijn. Ze deze stoffen rechts in het schema.

 2. Ga na of er vervolgreacties zijn met deeltjes rechts in schema.

 3. Controleer de lading totale lading voor de pijl = totale lading na de pijl.

Paragraaf 8.5 zuur-base reacties in de praktijk.

Zure regen: regen waarin zuren zijn opgelost, de pH ervan ligt tussen de 3 en 5.

Gevolgen:

Paragraaf 8.6 amfolyten

Amfolyt: is een deeltje dat zowel een proton kan opnemen als afstaan.

Paragraaf 8.7 voorspellen van zuur-base reactiesBij de reactie tussen een zuur HZ en een base B ligt het evenwicht in het algemeen aan de kant van de zwakste zuur en base:

 • Als het zuur HZ en de base B sterker zijn dan het zuur en de base  evenwicht rechts.

 • Als het zuur en de base B zwakker zijn dan het zuur en de base evenwicht links

Als in BINAS 49 een zuur hoger staat dan een base  kunnen samen reageren.

Geldt alleen voor zuren en basen in een oplossing.

Samenvatting scheikunde Hoofdstuk 8

2013


VERSIE 1


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina