Kbo petrus & PaulusDovnload 27.58 Kb.
Datum26.10.2018
Grootte27.58 Kb.KBO Petrus & Paulus

Bijlage bij magazine Ons april 2017Activiteiten en overige berichten
A. Regelmatig terugkerende activiteiten
Rikken: op donderdagmiddag in de Pauluszaal. In april t/m juni en in september en oktober eenmaal in de 2 weken. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Informatie: tel. 4630380.


Leesclub: bekend bij de vaste deelnemers.
Jeu de boules op de baan bij Wijkcentrum De Back op maandagmiddag.

Informatie bij de heer Ad Verbiesen, tel. 4562503.


Eerste vrijdagviering: 7 april, 5 mei in de Petrus en Pauluskerk voor leden van de

KBO en andere belangstellenden om 10.30 uur.


B. Eenmalige activiteitenDinsdag 11 april: Paasviering in Wijkcentrum De Back. Aanvang: 14.00 uur.

U wordt ontvangen met een kopje koffie/thee met iets lekkers erbij. Broeder Richard, Capucijn (bij velen van ons bekend) komt om 14.00 uur een genoeglijk praatje houden. Daarna is er van 14.45 tot 16.45 uur een optreden van het trio "Zand zeep en soda".

En uiteraard kunt u genieten van een hapje en een drankje.

Toegang gratis.
Dinsdag 18 april: Lenteconcert in de Concertzaal. Aanvang: 14.00 uur.

Kosten € 10,00 p.p. Kaarten zijn nog tot uiterlijk 8 april te bestellen bij Ria Feiter,

tel. 4678022, e-mail: riafeiter@home.nl


Woensdag 19 april: Workshop Victoriaanse rozen maken in de Pauluszaal.

Aanvang 14.00 uur. Kosten € 10,= p.p.; dit is incl. materialen en koffie of thee. Aanmelden vóór 15 april bij Ria Feiter, tel. 4678022, e-mail: riafeiter@home.nl
Donderdag 18 mei: Met de PAREL Express door Oisterwijk, duur 3.00 uur. (Zie o.a.het artikel in de Ons van februari 2017). Opstapplaats: Zwembad De Leye, Baerdijk 43.

Vertrek: 14.00 uur. Tussenstop bij de KVL-Leerfabriek, waarin o.a. de bakkerij en winkel van Robèrt van Beckhoven (bekend van de tv met "Heel Holland bakt"). In de KVL- Leerfabriek kan men in Kafé Van Leer op eigen kosten koffie/thee met eventueel iets lekkers gebruiken.

Bijdrage: € 6,50 p.p. Aanmelden: vóór 14 mei bij Ria Feiter, tel. 4678022,

e-mail riafeiter@home.nl. Betalen ook vóór 14 mei.Carpoolen: verzamelen bij de Petrus en Pauluskerk om 13.15 uur; bijdrage € 3,00 p.p. aan de chauffeur betalen.
Woensdag 7 juni: busreis naar Schoonhoven. Zie bijsloten uitnodiging.
Diversen
Woensdag 10, donderdag 11 en vrijdag 12 mei: Theatergroep KABAAL speelt "De geschiedenis van de familie Avenier" in het Factorium in Tilburg. Kosten voor 55- plussers

€ 5,00 per kaartje. Kaartjes te bestellen bij Huib Kalkman, tel. 0681170076.

Aankondiging reeds in uw bezit: zie de bijlage bij de Ons van maart.
Senioren Fitness van ContourdeTwern in de gymzaal van de GGz aan de Korvelseweg 187.

Elke vrijdag van 10.15 uur tot 11.15 uur of van 12.30 uur tot 13.30 uur (m.u.v. de schoolvakanties). De zaal is voorzien van (nieuwe en comfortabele) fitnesstoestellen. Informatie en aanmelden bij Jenny Schram, sociaal werker ContourdeTwern,

tel. 013-5436664 (op di.wo.do.).
Tablet-inloop in Wijkcentrum De Back iedere dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur.

Voor degenen die hulp kunnen gebruiken bij hun tablet.


Eten in Wijkcentrum De Back iedere dinsdagavond om 17.45 uur. Driegangenmenu

voor € 9,=. Graag uiterlijk 3 dagen van tevoren opgeven bij De Back.


Korting op vertoon van KBO-pas: de volledige lijst met zaken in Tilburg die korting geven is te vinden op de website van KBO Kring Tilburg: www.kbo-kringtilburg.nl
Betaling voor deelname aan onze KBO-activiteiten:

Overmaken op bankrekening: NL50INGB0002617344,ten name van KBO Petrus en Paulus met vermelding van de activiteit(en) en de naam/namen van de deelnemer(s).

of: contant in gesloten envelop afgeven bij een van de bestuursleden met vermelding van de activiteit(en) en de naam/namen en) van de deelnemer(s).

Bij betaling onder andere naam duidelijk de naam/namen van de deelnemer(s) erbij vermelden.PERSONALIA
Overleden lid: mevr. I. Mutsaerts-van Roessel.
Welkom aan onze nieuwe leden:

Dhr. A. van den Boer en mevr. W. van den Boer-Linkels en mevr. M. Huijsmans-Schenkels.


Vrijwillige Ouderenadviseur en Cliëntondersteuner WMO: mevr. Lieke Luijbregts,

tel. 4674448, e-mail: liekeluijbregts@kpnmail.nl


Bestuursleden:

Naam Adres Postcode Tel. E-mail

Frans Willekens Saksenstraat 13 5037KC 4673458 fr.willekens@planet.nl

Ineke Messelink Kast.Cannestr. 28 5037TC 5112578 inekemesselink@home.nl

Ria Feiter Sint Oloflaan 44 5037ES 4678022 riafeiter@home.nl

Johan Meijer Julianapark 69 5046GB 5701629 jmeijer44_57@hotmail.com

Anny v.d. Weijst Ringbaan West 95-15 5046VA 5456632 annyvanderweijst@gmail.com

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina