Kampregels Camping Hoeve ‘t NoordDovnload 57.19 Kb.
Datum28.04.2018
Grootte57.19 Kb.
Camping Reglement 2015
van de Coöperatieve Vereniging Camping Hoeve ‘t Noord u.a.

gevestigd aan de Noordlandweg 8 te Terschelling Midsland.
Dit Camping Reglement is aangehaakt aan het Huishoudelijk Reglement
Inhoudsopgave in hoofdstukken


 1. Aankomst & melding. pag. 2

 2. Gemotoriseerd verkeer. pag. 2

 3. Huisdieren. pag. 2

 4. Tenten. pag. 2

 5. Gedrag. pag. 2

 6. Rust pag. 2

 7. Hygiëne, gebruik toiletgebouw en afval pag. 3

 8. Brandveiligheid . pag. 3

 9. Overige terreingebruik pag. 3

 10. Winteropenstelling pag. 4

 11. Wasserette pag. 4

 12. Douches pag. 4

 13. Water, gas en elektra pag. 4

13. Post en telefoon pag. 5

 1. Storingen pag. 5

 2. Aansprakelijkheid pag. 5

 3. Vertrek pag. 5


1. Aanmelding.

Bij aankomst op de camping dienen huurders en eigenaren met overlegging van het gastenformulier c.q. registratieformulier zich te melden bij de receptie m.u.v. hetgeen gesteld in

hoofdstuk 10.
2. Gemotoriseerd verkeer.

2.1 Op het terrein is geen auto- en motorverkeer toegestaan. Auto’s en motoren dienen op het parkeerterrein te worden geparkeerd.

2.2 Het is niet toegestaan op het campingterrein met een BROMMER/SCOOTER te rijden met ingeschakelde motor.
3. Huisdieren.

3.1 Huisdieren zijn niet toegestaan op de camping m.u.v. hetgeen gesteld in artikel 3 lid 2a, 2b en hoofdstuk 10.

3.2 Huisdieren van en onder begeleiding van personen die een registratieformulier moeten invullen voor verblijf op de camping, zijn onder de volgende voorwaarden wel toegestaan:

a. Huisdieren dienen op de camping en op de standplaats aangelijnd te zijn of er dient een afrastering gemaakt te worden zodat het huisdier op het terrein van de standplaats blijft.

b. Honden moeten buiten het terrein worden uitgelaten. Eventuele ongelukjes dienen te worden opgeruimd.
4. Tenten.

4.1 Het plaatsen van tenten zowel door eigenaren als huurders van kampeermiddelen, is niet toegestaan.

Een uitzondering wordt gemaakt voor een tentje voor kinderen t/m basisschool , dat gehuurd dient te worden bij de receptie.
5. Gedrag.

5.1 Er wordt van iedereen verwacht dat men zich netjes gedraagt op de camping.

5.2 De speelattributen dienen naar behoren te worden gebruikt.

5.3 Het vernielen van andermans eigendommen waaronder de eigendommen van de

camping, kan directe ontzegging van toegang tot de camping tot gevolg hebben.

5.4 Ouders kunnen worden aangesproken op het gedrag van hun minderjarige kinderen.

5.5 Nudisme is toegestaan, mits dit in de eigen afgeperkte kring gebeurt zonder aanstoot te geven aan anderen.
6. Rust.

6.1 Na 22.30 uur ‘s avonds en voor 8.00 uur ‘s morgens dient het rustig te zijn op de camping. U wordt echter verzocht in het begin van de avond al rekening te houden met slapende kinderen.

6.2 Radio’s en andere geluid voortbrengende apparatuur dienen zo te worden afgesteld dat anderen er geen last van ondervinden.

7. Hygiëne, gebruik toiletgebouw en afval.
7.1 U dient de camping, de standplaats en het toiletgebouw tijdens uw verblijf schoon en hygiënisch te houden

7.2 Wij verzoeken kleine kinderen naar het toilet te begeleiden.

7.3 Er mogen door het toilet geen maandverbanden, tampons, luiers, inlegkruisjes billendoekjes en dergelijke gespoeld worden. Dit geldt ook voor de toiletten in de kampeermiddelen.

7.4 Het is verboden om vuilniszakken bij uw kampeermiddel te laten staan. De meeuwen hebben deze gelijk in de gaten.

7.5 Alle afval moet in de grote TST container, op de parkeerplaats, gedeponeerd worden.

Ook snoeiafval en grof huishoudelijk afval mag in deze container. Extreem groot afval

dient u op een andere manier af te voeren.

7.6 Apparaten waar een stekker aanzit mogen niet in de vuilcontainer worden gedeponeeerd. Dergelijke apparatuur dient u zelf in te leveren bij de milieustraat in West.


8. Brandveiligheid
8.1 De eigenaar c.q. de verhuurder van het kampeermiddel is aansprakelijk in geval van brand ontstaan door een defect aan de installatie in het kampeermiddel.

Bij zwaar onweer raden wij u aan, de stekkers van de elektrische apparaten uit de contactdozen te halen en de antenne uit het T.V. toestel.

8.2 Barbecuen is toegestaan, mits u er bij blijft en het vuur direct na gebruik goed dooft.

8.3 Het is op het terrein verboden kampvuren aan te leggen.

8.4 Het tegen schade en aansprakelijkheid verzekeren van het kampeermiddel valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de betreffende eigenaar.

 

9. Overig terreingebruik.


Het is niet toegestaan :
* spelactiviteiten te beoefenen die overlast veroorzaken aan de mede camping bewoners

* op het terrein meeuwen te voeren.

* op het terrein te graven en/of door boomsingels en beplanting te lopen.

* het terrein te verlaten via andere wegen dan de daarvoor bestemde in- en uitgang.

* fietsen e.d. te plaatsen tegen de elektra kasten en gaskasten

* zonder overleg met het beheer hekken, afscheidingen, fietsenrekken, buitenkranen, wasbakken, schuurtjes of andere zaken te plaatsen.


Schade wordt op de kampeerder verhaald.

10 . Winteropenstelling
10.1 De winteropenstelling van de camping vangt aan op 15 november en eindigt op 15 maart.

10.2 De caravan/het chalet dat verhuurd wordt moet geschikt zijn voor gebruik bij winterse

omstandigheden i.c. vorstbestendig.

10.3 De eigenaar/verhuurder is altijd zelf verantwoordelijk voor het verhuurde object

en vrijwaart de Coöperatie voor elke schade die direct of indirect door de verhuur kan ontstaan aan de camping.

10.4 Zowel de eigenaar/ verhuurder, als de huurder kan de Coöperatie noch direct noch indirect aansprakelijk stellen voor het eventueel niet of niet geheel goed functioneren van de opengestelde voorzieningen tijdens de winterperiode en vrijwaart de

Coöperatie voor mogelijk ongevallen door of tijdens het verblijf op de camping.

10.5 Huurders hebben geen toegang tot de watermeterputten.

10.6 De Coöperatie van haar kant zal de winterverhuur faciliteren voor zover dat in haar vermogen ligt.

10.7 Het toiletgebouw en de wasserette zijn tijdens de winteropenstelling gesloten.

10.8 Afval moet in de daartoe geplaatste vuilcontainers worden gedeponeerd.

10.9 De receptie is tijdens de winteropenstelling niet bemand.

10.10 De sleutelafgifte en inname dient door de verhuurder zelf te worden geregeld.

10.11 Tijdens de winteropenstelling is toeristenbelasting verschuldigd door elke gebruiker.

De formulieren moeten voorafgaand aan het verblijf naar de daartoe aangewezen

persoon worden gestuurd.

10.12 In de winterperiode is het meenemen van een huisdier toegestaan. Daarvoor geldt de regelgeving van hoofdstuk 3 lid 3.2a en lid 3 2b.
11. Wasserette

In de wasserette, achter het toiletgebouw, vindt u een wasmachine, een was- droger en verdere toebehoren. De wasmachine en de droger werken op munten die u kunt kopen bij de receptie tijdens openingsuren. Het wasmiddel wordt automatisch toegediend.


12. Douches

De douches geven na inworp van een muntstuk van 50 eurocent ongeveer 4 minuten warm water. U wordt verzocht na het douchen de doucheruimte schoon achter te laten en het raampje open te zetten.

Er zit een sensor in het toiletgebouw. Het licht gaat aan bij beweging en een kwartier later weer uit.

13. Water gas en electra
Het elektriciteitsnet meet standaard 220 volt. De maximale afname is sedert oktober 2012

16 ampere.


14. Post en telefoon.
Wanneer er post voor u binnenkomt dan wordt deze in het postvak bij de receptie gedaan. Hetzelfde geldt voor eventuele telefonische boodschappen. Alleen in spoedgevallen wordt een telefonische boodschap persoonlijk aan u doorgegeven. Dit hoofdstuk is niet van toepassing tijdens de winteropenstelling.

15. Storingen

15.1 Problemen met de algemene water – gas- en elektriciteitsvoorziening en problemen met de riolering dienen direct bij de dienstdoende receptionist te worden gemeld.

Tijdens de winteropenstelling moeten deze problemen direct worden gemeld aan de verhuurder die op zijn beurt onmiddellijk het beheer in kennis stelt.

15.2 Problemen met het kampeermiddel of de inventaris ( b.v. de geiser of de T.V. ) dient u op te lossen in overleg met de verhuurder. U kunt het probleem ook laten oplossen door een door de verhuurder opgegeven bedrijf. Indien dit niet mogelijk is kunt u zich tot het beheer te wenden.


16. Aansprakelijkheid.
De Coöperatie is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op ons terrein, alsmede voor de schade ondervonden door het gebruik van de op het terrein aanwezige faciliteiten en speeltoestellen. Tevens wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het buiten gebruik zijn van faciliteiten.
17. Vertrek.
Wanneer u bij aanmelding een sleutel van het kampeermiddel in ontvangst hebt genomen, moet u deze bij vertrek weer bij de receptie inleveren. Wanneer de receptie gesloten is deponeert u de sleutel in de daarvoor bestemde bus of opening bij de balie. Tijdens de winteropenstelling heeft de verhuurder de sleuteloverdracht zelf geregeld met de huurder.
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 12 april 2014.

Camping Reglement versie 2014 PaginaDeel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina