Instituut voor familiale en seksuologische wetenschappen alcohol en grensoverschrijdend seksueel gedrag in het studentenlevenDovnload 486.42 Kb.
Pagina2/11
Datum20.05.2018
Grootte486.42 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Woord van dank

Allereerst wil ik mijn waardering en dank uiten voor mijn promotor Professor Erick Janssen. Hij stond altijd klaar om mijn vragen te beantwoorden via mail en indien nodig tijdens een persoonlijk onderhoud. Hij was er om mij richting te geven en bijsturing waar nodig. Zijn persoonlijke bezorgdheid over het proces was hartverwarmend en ondersteunend. Vervolgens wil ik mijn dank uiten aan mijn collega’s Katrijn Pieters, Lotte Kema, Anne Asnog, Stefan Rolf, Ellen De Bauw, Emilie Maertens en Silke Jansen. Hun mening over deze masterproef was onmisbaar voor het eindresultaat.

Ten slotte wil ik enkele personen uit mijn familie- en vriendenkring bedanken. Zonder hen zou dit werk niet geworden zijn wat het nu is. Aan mijn pluspapa, voor de grammaticale hulp, voor het nemen van tijd om mij te ondersteunen als ook voor het stellen van de kritische vragen. Aan mijn mama, om mij emotioneel te ondersteunen en blijven stimuleren. Ook mijn zus wil ik bedanken voor haar eeuwige geloof in mijn mogelijkheden, ook al was ik die soms zelf kwijt. Daarnaast wil ik mijn vriendin, Annemie Goovaerts bedanken. Zonder haar zou de opmaak van deze masterproef niet tot zijn recht zijn gekomen.Ten slotte wil ik mijn dank betuigen aan mijn grootste steun en toeverlaat, mijn partner Ad Geelen. Hij bleef rotsvast in mij geloven, zelfs na een periode van enkel klagen en zagen.

Inhoudsopgave
Woord van dank 1

Inhoudsopgave 3

Lijst van tabellen 5

Lijst van figuren 5

Hoofdstuk 1: Inleiding 1

1.1 Media 1

1.2 Onderzoek 6

Hoofdstuk 2: Definities & Vormen 13

2.1 Grensoverschrijdend seksueel gedrag 13

2.1.1 Globaal (WHO). 13

2.1.2 Amerika (HHS). 14

2.1.3 Europa en België. 15

2.1.4 Grensoverschrijdend seksueel gedrag in onderzoek. 19

Verschillende onderzoeken die worden besproken in deze masterproef vertrekken vanuit bovenstaande definities van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Het reeds besproken Spaanse onderzoek van Romero-Sánchez en Megías (2010) als ook de studie van Krahé, Tomaszewska, Kuyper en Vanwesenbeeck (2014) (hoofdstuk 4) vertrekken vanuit de globale definitie geformuleerd door het WHO. De nationale, Amerikaanse studie van Black et al. (2011) baseert zich dan weer op de definitie gepostuleerd door de HHS. Echter, ondanks hun verschillend conceptueel vertrekpunt, hebben deze onderzoeken een zelfde operationele basis. Deze studies als ook het onderzoek van Tomaszewska en Krahé (2015) en het Europese onderzoek van Felts et al. (2012) (hoofdstuk 5) baseren zich op de SES om seksueel geweld te meten. De SES staat voor de Sexual Experience Scale en heeft twee kenmerken die centraal staan voor onderzoek (Koss et al., 2007). Koss et al. (2007) gaven allereerst aan dat het woord “rape”, vertaald als “verkrachting”, best wordt vermeden in vragenlijsten. Het begrip wordt namelijk slecht begrepen door respondenten omwille van de uiteenlopende manieren waarop het wordt gedefinieerd. Het tweede kenmerk geformuleerd door Koss et al. (2007) is dat seksuele gedragingen en gebruikte tactieken om seks te verkrijgen, specifiek moeten worden benoemt en beschreven. 192.2 Wat is (teveel) alcohol? 19

Hoofdstuk 3: Alcohol & Studenten 22

3.1 Effecten van alcohol op seksualiteit 22

3.2 Alcohol in het studentenleven 24

3.3 Alcohol en seks in het studentenleven 26

Hoofdstuk 4: Jongeren en grensoverschrijdend seksueel gedrag 30

4.1 Prevalentieonderzoek in de VS 30

4.1.1. Seksuele victimisatie. 31

4.1.2. Stalking. 32

4.1.3. Partnergeweld. 324.2 Prevalentieonderzoek in Europa 33

Hoofdstuk 5: Studenten en grensoverschrijdend seksueel gedrag 35

5.1. Prevalentieonderzoek in de VS 35

5.1.1. Seksuele intimidatie. 38

5.1.2. Stalking. 40

5.1.3. Seksueel geweld (inclusief verkrachting & partnergeweld). 415.2. Prevalentieonderzoek in Europa 47

5.2.1. Seksuele intimidatie. 48

5.2.2. Stalking. 51

5.2.3. Seksueel geweld (inclusief verkrachting). 55Hoofdstuk 6: Discussie 60

6.1. Jongeren versus Studenten 60

6.2 Alcohol als risicofactor voor seksueel geweld 61

6.3 Campus-cultuur in de VS versus studentenleven in Europa 62

6.4 Grensoverschrijdend seksueel gedrag in het studentenleven 64

6.5 Persoonlijke nabeschouwing 66

6.6 Beperking aan de masterproef 67

Referentielijst 70


Lijst van tabellen

Tabel 1 48

Tabel 2 53

Tabel 3 56Lijst van figuren

Figuur 1. Prevalentie seksuele intimidatie bij vrouwelijke studenten aan 27 Amerikaanse instituten voor hoger onderwijs, gebaseerd op Cantor & Fisher (2015). 38

Figuur 2. Prevalentie stalking bij vrouwelijke studenten aan 27 Amerikaanse instituten voor hoger onderwijs, gebaseerd op Cantor & Fisher (2015). 40

Figuur 3. Prevalentie seksueel geweld, verkrachting en partnergeweld (vier tactieken samen) bij vrouwelijke studenten aan 27 Amerikaanse instituten voor hoger onderwijs, gebaseerd op Cantor & Fisher (2015). 43

Figuur 4. Prevalentie seksuele aanraking en penetratie gebruikmakend van de handelingsonbekwaamheid van het slachtoffer bij vrouwelijke studenten aan 27 Amerikaanse instituten voor hoger onderwijs, gebaseerd op Cantor & Fisher (2015). 44

Figuur 5. Prevalentie seksuele intimidatie in vijf EU landen gebaseerd op Felts et al. (2012). 49

Figuur 6. Prevalentie stalking in vijf EU landen gebaseerd op Felts et al. (2012). 53

Figuur 7. Prevalentie verkrachting en seksueel geweld in vijf EU landen gebaseerd op Felts et al. (2012). 56

Deel met je vrienden:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina