Informatie over keuze apotheek bij smrDovnload 18.8 Kb.
Datum12.05.2018
Grootte18.8 Kb.

Informatie over keuze apotheek bij SMR

Bij alle zorgverzekeraars is voorwaarde voor vergoeding dat de medicatie onderdeel is van een begeleid SMR-programma. Zorgverzekeraars hebben verschillende bepalingen ten aanzien van de keuze van de apotheek. Onderstaande informatie over de vergoeding van medicatie en de keuze van de apotheek is verzameld van de websites van de verschillende zorgverzekeraars.Zorgverzekeraar

Beleid

Agis

Informatie over 2017 is niet beschikbaar.

CZ

U krijgt de vergoeding als u naar ApotheekZorg of Thuisapotheek gaat. Met deze twee apotheken hebben wij afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Volgt u een stoppen-met-rokenprogramma bij apotheek Pillen en Praten of Zorroo Zorggroep? Dan krijgt u ook een vergoeding voor medicijnen of nicotinevervangende middelen. Kiest u voor een andere apotheek? Dan krijgt u een lagere vergoeding.

De Friesland

Als u nicotinevervangende middelen en/of specifieke geneesmiddelen nodig heeft, zal de centrale zorgverlener aangeven hoe u die middelen bij de apotheek kunt ophalen en of daar een recept van de huisarts voor vereist is.

IZA

U kunt voor uw nicotinevervangende middelen en medicijnen terecht bij de Nationale Apotheek of de Thuisapotheek. Hiervoor hebt u eerst een doktersrecept nodig. Uw huisarts stuurt het recept rechtstreeks een van deze apotheken. Zij versturen uw medicijnen naar het op het recept vermelde woonadres. De normale levertermijn van medicijnen bedraagt 1 à 2 werkdagen na ontvangst van uw recept. Gaat u naar een andere apotheek? Dan betaalt u een deel van de kosten zelf.

Menzis

Is het de bedoeling dat u nicotinevervangers of geneesmiddelen tijdens de gedragsmatige begeleiding om te stoppen met roken gebruikt, dan worden deze ook vergoed. Aparte vergoeding van deze middelen is niet mogelijk. Voor de aflevering van nicotinevervangers en geneesmiddelen heeft Menzis een overeenkomst gesloten met ApotheekZorg.

Het recept kunt u e-mailen of per post sturen naar:ApotheekZorg
Fax: 088-0440709
E-mail: stoppenmetroken@apotheekzorg.nl
Postbus 5056, 6130 PB Sittard.

Kiest u voor een andere apotheek, dan krijgt u 75% van de kosten vergoed. Stuur in dat geval de rekening van de geneesmiddelen naar ons toe.OHRA

De medicatie moet voorgeschreven worden via het aanvraagformulier 'geneesmiddelen bij stoppen met roken' en moet worden geleverd door een door OHRA gecontracteerde leverancier. Aparte vergoeding van nicotinemiddelen en geneesmiddelen vindt niet plaats.

U kunt de middelen bestellen bij ApotheekZorgof bij Thuisapotheek.ONVZ

De geneesmiddelen moeten voorgeschreven zijn door de behandelend arts, medisch-specialist, verloskundige of verpleegkundig specialist en onderdeel zijn van het behandelprogramma.

Salland

Ziekenhuizen hebben wij niet gecontracteerd voor Stoppen met Roken programma’s. Indien u, in het kader van een ziekenhuisbehandeling, zorg bij de longarts ontvangt om te stoppen met roken dan wordt medicatie niet vergoed.

GGZ instellingen hebben wij ook niet gecontracteerd voor Stoppen met Roken programma’s. Een eerstelijns psycholoog of 2e lijns psychiater mag wel advies geven over het stoppen met roken en medicatie uitschrijven, maar ook deze medicatie wordt niet vergoed. Per 1 januari 2016 is bij het voorschrijven van stoppen-met-roken medicatie vermelding van de letters SMR op een recept voldoende. Huisartsen hoeven daarnaast geen aanvullend formulier aan te leveren.

Univé

Bestel uw medicijnen en zelfzorggeneesmiddelen via de Nationale Apotheek of de Thuisapotheek. U kunt ook naar een andere apotheek gaan, maar dan betaalt u een deel van de nota zelf. In de maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2016 ziet u hoe hoog uw maximale vergoeding in 2016 dan is.  Binnenkort vindt u hier ook vergoedingen voor 2017.
Voor de medicijnen heeft u een doktersrecept nodig. U moet voor de medicijnen en zelfzorggeneesmiddelen bij stoppen met roken naar de Nationale Apotheek. Uw zorgaanbieder schrijft een recept uit en stuurt dit naar de Nationale Apotheek. Herhaalrecepten bestelt u daarna eenvoudig zelf online.
Heeft u een Univé Zorg Vrij polis? Dan kunt u voor uw medicijnen en zelfzorggeneesmiddelen bij stoppen met roken terecht bij zowel de Nationale Apotheek als bij uw eigen apotheek of apotheekhoudende huisarts.

VGZ

U kunt voor uw nicotinevervangende middelen en medicijnen terecht bij de Nationale Apotheek of de Thuisapotheek. Hiervoor hebt u eerst een doktersrecept nodig. Uw huisarts stuurt het recept rechtstreeks een van deze apotheken. Zij versturen uw medicijnen naar het op het recept vermelde woonadres. De normale levertermijn van medicijnen bedraagt 1 à 2 werkdagen na ontvangst van uw recept. Gaat u naar een andere apotheek? Dan betaalt u een deel van de kosten zelf. In delijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ziet u hoe hoog uw maximale vergoeding dan is. Hebt u VGZ Eigen Keuze? Dan krijgt u ook bij uw eigen apotheek volledige vergoeding van de kosten.

Zilveren Kruis

Voor de medicatie kunt u naar een apotheek, uw huisarts moet op het recept SMR schrijven. Uw huisarts en/of apotheek stuurt de nota's naar ons toe. Declareert u zelf de nota’s voor uw geneesmiddelen? Stuur dan de verwijzing van uw arts mee. Via deze link vindt u een gecontracteerde apotheek:

https://zorgzoeker.zilverenkruis.nl/home/index?SearchTerm=apotheekZorg en Zekerheid

Voor de medicatie kunt u naar een apotheek, uw huisarts moet op het recept SMR schrijven. 

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina