Informatie over de vertebroplastie behandelingDovnload 82.6 Kb.
Datum23.12.2017
Grootte82.6 Kb.

Patiënten Informatie Behandeling van Aangezichtspijn (Sweet)
De anesthesioloog heeft in overleg met u besloten tot een behandeling volgens Sweet. Dit is een behandeling die gedaan wordt bij aangezichtspijn.

In deze folder vindt u informatie over de behandeling, de mogelijke complicaties en de uiteindelijke resultaten.


Wat is een Sweet behandeling?

Trigeminus Neuralgie is een bepaalde vorm van aangezichtspijn, waarbij heftige pijnlijke, schietende, elektrische sensaties optreden in het verzorgingsgebied van de aangezichtszenuw (= nervus trigeminus). De pijn kan optreden in de bovenste tak (voorhoofd en oog), maar meestal in de middelste (bovenkaak en neus) en in de onderste tak (onderkaak). Typerend voor een Trigeminus Neuralgie is dat de pijn op te wekken is door een prikkel die normaal niet pijnlijk is. Voorbeelden hiervan zijn het aanraken van de huid, eten, praten, tanden poetsen, scheren of een koude windvlaag. De pijnklachten kunnen na maanden of zelfs jaren spontaan verdwijnen, maar ook plotseling weer terugkomen. In de meeste gevallen is er geen aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van een Trigeminus Neuralgie. Slechts in zeldzame gevallen zal de neuroloog een afwijkend lopend bloedvat vinden, dat tegen de kern van de aangezichtszenuw (het ganglion Gasseri) in de hersenen drukt en de pijnklachten veroorzaakt.

Uw arts zal de pijn behandelen door middel van het blokkeren van de zenuw die verantwoordelijk is voor uw pijn. Dit gebeurt door het gecontroleerd toedienen van warmte via een naald die onder röntgendoorlichting wordt geplaatst. Door middel van een blokkade wordt de pijngeleiding in de zenuwwortel beïnvloed, waardoor in veel gevallen een pijnvermindering optreedt.
De behandeling

De behandeling vindt tijdens een kortdurende opname plaats op een operatieafdeling van Optimal Care Pijnklinieken en wordt uitgevoerd door een anesthesist / pijnbehandelaar van Optimal Care Pijnklinieken. De behandeling vindt plaats op de operatiekamer en u krijgt een klein roesje (geen narcose).U dient dan ook op de dag van de behandeling vanaf 6 uur voor de ingreep nuchter te zijn. Dit houdt in dat u tot zes uur vóór de opname als ontbijt een cracker of beschuit zonder boter en weinig zoet beleg mag eten en dat u tot vier uur vóór de opname heldere vloeibare dranken mag drinken (water, thee, appelsap of heldere oploslimonade). Koffie is niet toegestaan. Voorgeschreven medicijnen mag u innemen met een slokje water.

Ongeveer een uur voor de behandeling arriveert u in de kliniek. U wordt begeleid naar uw eigen kamer, waar u zich mag om kleden in een operatiejasje. Daarna wordt u begeleidt naar de behandelkamer, waar u vervolgens in rugligging op de behandeltafel wordt geholpen. Eventueel wordt uw hoofd met een band gefixeerd, omdat u tijdens de ingreep geen onverwachtse bewegingen mag maken.

U krijgt vooraf een infuus waardoor heen eerst de antibiotica loopt en later, tijdens de ingreep, een medicijn waardoor u rustig wordt en eventueel wat doezelt. Tevens wordt u aangesloten op een monitor, zodat wij u tijdens en de ingreep kunnen bewaken.

Na het desinfecteren plaatst de anesthesioloog met behulp van röntgendoorlichting een speciale naald via de wang bij de kern van de aangezichtszenuw (ganglion Gasseri) om de zenuw met warmte te behandelen. Als de naald is ingebracht, wordt er via de naald een stroompje gestuurd om te controleren of de naald op de juiste plek zit. Indien u een lichte tinteling voelt in het aangedane deel van uw gezicht zit de naald op de juiste plaats. Vervolgens wordt de punt van de naald gedurende 3 minuten verwarmd tot een bepaalde temperatuur. Daarna test de anesthesioloog of het gevoel in het aangedane gebied van de aangezichtszenuw veranderd is. Als dit het geval is, is de behandeling klaar.


Na de ingreep

Als de behandeling klaar is, wordt u naar de verkoeverkamer gereden waar u nog even verblijft. Hierna wordt u naar uw kamer teruggebracht. De verpleegkundige van de afdeling zal u hier verder begeleiden en mogelijke vragen beantwoorden.

Na ongeveer 1 uur bent u weer in staat om (in overleg met de arts) naar huis te gaan.
Omdat de behandeling en de verdoving uw reactievermogen kunnen beïnvloeden, mag u de dag na de behandeling niet actief aan het verkeer deelnemen. U dient er voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt. De volgende dagen mag u doen wat u kunt, onthoud wel dat zwaar werk in het begin niet toegelaten is. Geleidelijk aan merkt u dat u tot meer in staat bent.

Bijwerkingen


 • Verlammingen of een scheve mond kunnen bij deze behandeling niet optreden. Wel kunt u na de behandeling een verminderd gevoel of een doof gevoel in het deel van het gezicht hebben, waar voordien de pijn gelokaliseerd was.

 • Het is niet altijd mogelijk het gevoel volledig intact te laten. Om de pijn uiteindelijk te laten verdwijnen, moet de arts de zenuwknoop licht beschadigen. In de meeste gevallen verdwijnt het dove gevoel in de daaropvolgende maanden deels of helemaal. Met het verdwijnen van het dove gevoel komt de pijn niet automatisch terug.


Complicaties

Bij elke ingreep, hoe zorgvuldig ook uitgevoerd, bestaat er een geringe kans op complicaties. Bij de aangezichtspijn behandeling met radiofrequente therapie volgens Sweet kunnen de volgende complicaties optreden: • Er kan er na de behandeling napijn ontstaan. Deze napijn is brandend. Daarnaast kan uw oorspronkelijke pijn nog enkele weken aanhouden. Als u nog medicijnen gebruikt, kunt u die in overleg met uw arts langzaam afbouwen als de napijn verdwenen is.

 • Een heel enkele keer kan er bij het inbrengen van de naald via het wangslijmvlies een infectie ontstaan door mondbacteriën die via de naald in het hersenvocht terechtkomen. Als dat gebeurt, kan er een hersenvliesontsteking ontstaan. Verschijnselen van een hersenvliesontsteking zijn het ontstaan van hoge koorts binnen 24 uur, samen met hoofdpijn en nekstijfheid. Als u deze verschijnselen bemerkt, is het van belang om meteen contact op te nemen met een arts, zodat u zo spoedig mogelijk kan beginnen met een antibioticum behandeling.


Resultaat

Het resultaat is meestal goed. De warmtebehandeling volgens Sweet kan zonodig op korte termijn meerdere malen herhaald worden. Tijdens een belafspraak 4-6 weken na de behandeling zal de verpleegkundige of de specialist het resultaat en mogelijke verdere behandeling met u bespreken.


Let op!

 • Op de dag van de behandeling moet u nuchter blijven tot na de ingreep. Dit houdt in dat u tot zes uur vóór de opname als ontbijt een cracker of beschuit zonder boter en weinig zoet beleg mag eten en dat u tot vier uur vóór de opname heldere vloeibare dranken mag drinken (water, thee, appelsap of heldere oploslimonade).Koffie is niet toegestaan. Voorgeschreven medicijnen mag u innemen met een slokje water.

 • In verband met de röntgenstraling is het belangrijk om te weten of u zwanger bent. De straling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of een vermoeden daarvan hebt, vertel dit dan aan de arts of verpleegkundige.

 • Informeer uw arts over medicijnen die u gebruikt en of u allergisch bent voor medicijnen als jodium, contrastmiddel, pijnstillers en of antibiotica.

 • Make-up en nagellak moeten af. De kleur van uw huid geeft de arts tijdens de ingreep informatie over uw lichamelijke toestand. Draag geen sieraden. Laat waardevolle spullen thuis. De kliniek is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.

 • Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt zoals Sintrom, Acenocoumarol, Marcoumar, of Fenprocoumon waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, moet u deze tijdelijk stoppen. Hoelang u moet stoppen, wisselt per persoon. Voor meer details kunt u het beste contact opnemen met de trombosedienst zodra u de datum van behandeling weet.

 • Indien u bloedverdunners gebruikt buiten de trombosedienst om zoals Ascal, Acetylsalicylzuur of Plavix dan dient u hier drie dagen voor de behandeling mee te stoppen. Na de behandeling kunt u deze medicijnen weer innemen.

 • Uit voorzorg is het niet toegestaan dat u zelf naar huis rijdt, dus wij adviseren u om ervoor te zorgen dat iemand u naar huis kan brengen.

Indien u na de behandeling koorts (boven de 39 ˚ C) ontwikkelt, dient u contact op te nemen met uw huisarts of de dichtstbijzijnde eerste hulp. De geraadpleegde arts kan via dit spoed telefoonnummer  +31  (0)6 53690843 contact opnemen met een van de artsen van Optimal Care Pijnklinieken.Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Optimal Care Pijnklinieken via 010-71.46.111.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Disclaimer: aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze patiëntenfolder is voor het laatst geactualiseerd: maart 2010


Samengesteld/goedgekeurd: IvD/PdL Bladzijde: van


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina