Infodagen en seminaries Europees burgerinitiatief heeft betrokkenheid van lokale en regionale overheden nodigDovnload 158.15 Kb.
Pagina2/3
Datum20.05.2018
Grootte158.15 Kb.
1   2   3

Europese koepelorganisatie van lokale intermediaire besturen vraagt aandacht voor behoud intermediaire overheidsniveaus


De Europese koepelorganisatie van lokale intermediaire besturen (Cepli, European Confederation of Local Intermediate Authorities) heeft op de 22ste sessie van het Congress of Local and Regional Authorities aandacht gevraagd voor het belang van behoud van de intermediaire overheidsniveaus in Europa.

Mircea Cosma, Voorzitter van het district Prahova in Romenië verwees daarbij naar de initiatieven van het Comité van de Regio's in het kader van multilevel governance. Het Comité streeft daarbij naar een structurele betrokkenheid van lokale en regionale besturen in het wetgevend proces. Hij pleitte voor een goede verdeling van de bevoegdheden en een multilevel governance charter.

De heer Cosma haalde ook twee artikels aan van het Europees Charter voor lokaal zelfbestuur van de Raad van Europa. Tot op vandaag is dit charter officieel bekrachtigd in 44 van de 47 landen. Meer specifiek gaat het over de artikel 4 (de draagwijdte van lokale autonomie) en artikel 5 (bescherming van de grenzen van de lokale overheid). Momenteel vinden in verschillende Europese landen administratieve hervormingen plaats die dreigen in te gaan tegen deze principes van het charter.

De Europese koepelorganisatie van lokale intermediaire besturen meent dat ieder gebied uniek is en dat de intermediaire overheden een vitale rol spelen.Achtergrond
Cepli telt op dit ogenblik 11 verenigingen uit 10 landen: ADF (Assemblée des Départements de France), VVP (Vereniging van Vlaamse Provincies), APW (Association des Provinces wallonnes), DLT (Deutscher Landkreistag), ANMRB (Nationale Vereniging van Bulgaarse gemeenten), MOOSZ (Nationale Federatie van Hongaarse territoriale en lokale gemeenschappen), UNCJR (Nationale Federatie van de Roemeens bovenlokale raden), FEMP (Spaanse Federatie van gemeenten en provincies), UPI (Unie van Italiaanse provincies), UPP (Unie van Poolse bovenlokale besturen), ENAE (Unie van Griekse prefectorale autoriteiten).

Meer lezen: 


http://www.cepli.eu/inside.php?key=4f6c225998d23&version=fr
http://www.coe.int/t/congress/newssearch/Default_en.asp?p=nwz&id=6948&lmLangue=1

Verwante berichten: 


http://www.vleva.eu/nieuws/koepelorganisatie-van-bovenlokale-besturen-cepli-wordt-vzw: Koepelorganisatie van bovenlokale besturen CEPLI wordt VZW

Publicatiedatum: 

30/03/2012


  1. Drie nieuwe vlevaleden


Op de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van vleva van vrijdag 20 april stond het lidmaatschap van drie nieuwe organisaties op de agenda: Vlaamse Ouderenraad, OVSG en Toerisme Vlaanderen. Als zij worden goedgekeurd, telt vleva dus 24 leden.
  1. Vraag van de week: Rol Benelux-verdrag bij grensoverschrijdende samenwerking


Vraag:
Onze gemeente houdt zich bezig met grensoverschrijdende samenwerking (GROS). Nu hoorden we 
dat er onlangs een nieuw Benelux-verdrag in werking is getreden en dat dit Verdrag ook van invloed is op GROS Klopt dat?

Antwoord:
Ja, op 1 januari 2012 is het nieuwe Benelux-verdrag in werking getreden. Het Verdrag voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid voor de Benelux-landen om samen te werken met andere Europese lidstaten of regionale samenwerkingsverbanden van die landen. Het uitbreiden van de grensoverschrijdende samenwerking is een van de hoofddoelstellingen van het nieuwe verdrag.

Dit nieuwe verdrag werd op 17 juni 2008 ondertekend en doorliep daarna een ratificatieproces in de parlementen van de partnerlanden (België, Nederland en Luxemburg).Het Benelux-verdrag
Het eerste Benelux-verdrag werd in 1958 ondertekend voor vijftig jaar. Omdat er noodzaak was tot vernieuwing is het nieuwe verdrag meer pragmatisch ingericht en beter afgestemd op de veranderende internationale en maatschappelijke context.

De twee hoofddoelstellingen van het nieuwe verdrag zijn: de Benelux-samenwerking als proeftuin voor Europa voortzetten en de grensoverschrijdende samenwerking uitbreiden.

De nieuwe Benelux-samenwerking richt zich op drie hoofdthema's:
- 1 Interne markt en economische unie
- 2 Duurzaamheid
- 3 Justitie en binnenlandse zaken.

Het gemeenschappelijk werkprogramma 2009-2012 (zie ook hierna) werkt op al deze hoofdthema's een aantal afspraken uit, bijvoorbeeld op het terrein van


Ad 1) energiebeleid, veterinaire aangelegenheden, voedselveiligheid en dierenwelzijn, samenwerking in de grensgebieden, verkeer en vervoer en economische samenwerking
Ad 2) ruimtelijke ordening, milieu en klimaat, natuur en landschapsbescherming, jeugdbeleid en maatschappelijke samenhang
Ad 3) het Senningen-overleg (politiesamenwerking), drugsbestrijding, immigratie en visumaangelegenheden, verkeer en vervoer en bestijding van fiscale fraude.

Wat is er veranderd?
- De drie hoofdthema's worden uitgewerkt in een vierjarig gemeenschappelijk werkprogramma dat nadere invulling krijgt in jaarlijkse werkplannen van het Secretariaat-Generaal van de Benelux in Brussel.
- Dit door het Benelux Comité van Ministers goedgekeurde gemeenschappelijk werkprogramma staat borg voor een sterkere politieke aansturing vanuit de drie landen.
- In het nieuwe Verdrag is het aantal structuren verminderd en dus vereenvoudigd. Er blijven nog vijf Benelux-instellingen over namelijk het Benelux- Comité van Ministers, - Raad, - Parlement, -Gerechtshof en - Secretariaat Generaal.
- Het Verdrag voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid voor de Benelux-landen om samen te werken met andere Europese lidstaten of regionale samenwerkingsverbanden van die landen.
- De uitbreiding van de samenwerking naar meer terreinen dan louter het economische brengt met zich mee dat de officiële benaming van de Benelux verandert van Benelux Economische Unie in Benelux Unie.
- Het nieuwe Verdrag is voor onbepaalde tijd gesloten. Elk land kan het Verdrag na een eerste periode van tien jaar opzeggen met een termijn van drie jaar.

Meer informatie:
Dossier Grensoverschrijdende samenwerking, Europa decentraal
Website van de Benelux, waarop onder meer het gemeenschappelijk werkprogramma
  1. "Europa in beweging" brochures


De meeste onderwerpen uit deze lijst worden in deze "Europa in beweging" brochures besproken. Elke brochure beslaat ongeveer 24 pagina's, bevat veel illustraties en geeft u uitleg over het beleid of de activiteitsgebieden van de Europese Unie. Er zijn ook algemenere brochures beschikbaar over de EU en haar werking.

Door op een onderwerp te klikken krijgt u de lijst van de beschikbare brochures te zien. Er zijn ook links naar andere EU-websites met informatie over dat onderwerp.


Lijst van onderwerpen


 • Audiovisueel beleid

 • Begroting

 • Buitenlands en veiligheidsbeleid

 • Buitenlandse betrekkingen

 • Buitenlandse handel

 • Consumentenbeleid

 • Cultuur

 • Douanebeleid

 • Economisch en monetair beleid

 • Energie

 • Fiscaliteit

 • Fraude

 • Humanitaire hulp

 • Informatiemaatschappij

 • Institutionele aangelegenheden

 • Interne markt

 • Justitie en binnenlandse zaken

 • Landbouw

 • Mededinging

 • Mensenrechten

 • Milieu

 • Ondernemingen

 • Onderwijs, Opleiding, Jeugdzaken

 • Onderzoek en innovatie

 • Ontwikkeling

 • Regionaal beleid

 • Uitbreiding

 • Vervoer

 • Visserij

 • Voedselveiligheid

 • Volksgezondheid

 • Werkgelegenheid en sociaal beleid


  1. Publicatie provincies


http://www.vlaams-brabant.be/over-de-provincie/europa-in-vlaamsbrabant/

http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/internationale_relaties/index.cfm

http://www.west-vlaanderen.be/provincie/gebiedenbeleid/Pages/default.aspx

http://www.limburg.be/eCache/15261/europa-Nieuws.htmlhttp://www.provant.be/bestuur/internationaal/
  1. Europa Direct

In de kijker : SpEUrnEUs 2012


Laat je leerlingen los op SpEUrnEUS en ontdek Europa. Vier weken lang leert de Europese President Herman Van Rompuy leerlingen uit de derde graad van het basisonderwijs, in een online omgeving spelenderwijs waar Europa voor staat. Behaalt je klas de beste score van de hele provincie ?

SpEUrnEUs 2012 schoot uit de startblokken op zondag 26 februari 2012. SpEUrnEUs is een creatie van Ryckevelde vzw, in opdracht van de Vlaamse Europe Directs. 

SpEUrnEUs 2012[PDF] (pdf - 409kB).


De winnaars zijn bekend sinds 25 maart:

West-Vlaanderen: klas L6 VBS de Tandem uit Roksem
Limburg: klas 5A De Zandkorrel uit Hechtel
Antwerpen: klas 5e leerjaar, VBS Sint-Mariaburg uit Ekeren
Oost-Vlaanderen: klas SM 4.5.6 afd.Sint-Margriete uit Sint-Margriete
Vlaams-Brabant: klas 5C VBS Sint-Jozef uit Tienen

www.speurneus-webquest.be


Vier feest met Europa!


Dit jaar maken de ambtenaren van de Europese instellingen in Brussel voor de twintigste keer op rij weer plaats voor het grote publiek op zaterdag 12 mei 2012. De Europese instellingen in Brussel zetten die dag hun deuren open voor elke nieuwsgierige Europeaan tijdens het "Feest van Europa". Maak kennis met de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie, want zij bepalen voor een stuk ook uw leven. 

De hele dag door zijn er rondleidingen in de gebouwen, info- en eetstandjes in de straten, muziekoptredens en kinderanimatie en doorkruisen toeristentreintjes het Europese feestdorp. Heeft u vragen over projecten gefinancierd met Europees geld? Of bent u geïnteresseerd in een job bij de Europese instellingen? Het feest van Europa op 12 mei is de gelegenheid bij uitstek om zich te informeren over het reilen en zeilen van de Europese Unie. 

Elke geïnteresseerde burger is die dag van harte welkom in de Europese wijk in Brussel tussen 10u en 18u. Meer informatie op http://feestvaneuropa.europa.eu . 


Met Europa Direct Oost-Vlaanderen naar het Europees Parlement!


Op zaterdag 12 mei 2012 zetten de Europese instellingen hun deuren open voor het grote publiek en samen met het Informatiepunt Europa Direct kan je de verschillende instellingen bezoeken. De hele dag kan je workshops en debatten volgen. 

Het centraal thema is Europees Jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen generaties. Je kan een wandeling maken door de Europese wijk of gebruik maken van het gratis pendelbusje om ook de andere Europese Instellingen te bezoeken (Commissie, Raad, Economisch & Sociaal Comité, Comité van de Regio's).  

Deelname is gratis.
Inschrijven kan aan de balie van Informatiepunt Europa Direct, telefonisch, per fax of per e-mail ten laatste op vrijdag 27 april 2012, tenzij de bus al eerder volgeboekt is. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving per e-mail.

Wedstrijd


Naar aanleiding van de "Dag van Europa" die traditioneel op 9 mei gevierd wordt, organiseert Europe Direct Limburg een VIP bezoek aan het Europees Parlement in Brussel. Op het programma staat een begeleid bezoek aan het Europees Parlement, een ontmoeting met de Limburgse europarlementsleden Ivo Belet en Frieda Brepoels en een interactieve rondleiding in het nieuwe Parlamentarium. 24 x 2 personen krijgen de kans om op 16 mei 2012 met de bus mee te gaan naar Brussel. Alle geïnteresseerde Limburgers kunnen een wedstrijdvraag beantwoorden die op 9 mei gepubliceerd wordt in "De Nieuwe Limburger". De winnaars worden persoonlijk verwittigd.

Europasessies voor de derde graad secundair onderwijs


Europe Direct Vlaams-Brabant organiseert opnieuw gratis informatiesessies over de Europese Unie voor secundaire scholen in Vlaams-Brabant. Tijdens deze sessies legt een vormingsmedewerker gedurende een halve dag op een boeiende en heldere wijze het ontstaan en belang van de Europese Unie uit. Deze sessies vinden plaats van 23 tot en met 27 april 2012 in het provinciehuis in Leuven. De inschrijvingen zijn intussen afgelopen. Leerkrachten die graag meer informatie wensen over deze sessies, mogen altijd contact opnemen met Europe Direct Vlaams-Brabant via europedirect@vlaamsbrabant.be

Workshop "Hoe moet ik een subsidieaanvraag invullen voor het programma 'Europa voor de burger'?"


Europe Direct Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen organiseren in samenwerking met het Europa voor de Burger-Contactpunt Vlaanderen op dinsdag 8 mei 2012 een workshop over het invullen van een subsidieaanvraag voor een project binnen het Europese subsidieprogramma "Europa voor de burger".

De workshop is gericht naar steden, gemeenten of maatschappelijke organisaties die van plan zijn om een subsidieaanvraag in te dienen voor de deadlines in 2012 (1 juni 2012 of 1 september 2012). Het volledige aanvraagformulier wordt stapsgewijs overlopen, de deelnemers kunnen concrete vragen over hun projectvoorstel stellen en er is ruimte voor kennisuitwisseling. Broodjes worden voorzien.

Deelname aan deze workshop is gratis, maar inschrijven noodzakelijk uiterlijk dinsdag 1 mei 2012 via http://www.cjsm.vlaanderen.be/ecp/evenementen/workshop20120508/ .

Hoe goed kent u het platteland van Europa?


Op zondag 13 mei 2012 wordt het begijnhof van Diest vanaf 11 uur omgetoverd tot een culinaire markt om de 'Dag van de Aardbei' te vieren, een organisatie van de dienst landbouw van de provincie Vlaams-Brabant. Tal van feestelijke activiteiten voor jong en oud staan die dag op het programma om de streekproducten van Vlaams-Brabant in te promoten. Dit is ook het perfecte moment om uw parate kennis over het Europese landbouwbeleid te testen dat dit jaar zijn vijftigste verjaardag viert. Aan de stand van Europe Direct Vlaams-Brabant kan u een quiz kunnen invullen met een aantal eenvoudige vraagjes over het platteland en de landbouwproducten in Vlaams-Brabant. Alle deelnemers ontvangen een leuk gadget. De drie hoofdwinnaars krijgen een "Picknick-een-hoeve"-arrangement aangeboden.

Dag van Europa – 9 mei 2012 – ‘De crisis in Europa’ (Marc De Vos) – Europa Direct


Marc De Vos, hoogleraar arbeidsrecht aan de universiteit van Gent en algemeen directeur van het Brusselse Itinera Institute, legt uit hoe ons tijdsgewricht het toneel is van diverse samenvallende crisissen en hoe we het licht aan het einde van de tunnel kunnen bereiken. Hij bespreekt o.a. de financiële crisis, de eurocrisis en de vergrijzing. Schrijf je in en kom op 9 mei 2012 om 19.00 uur naar Europa Direct Antwerpen.

 

Comeniusprojecten in het onderwijs – 29 mei 2012 – Europa Direct


Europa Direct Antwerpen, Ryckevelde vzw, Alden Biesen en EPOS vzw informeren graag alle scholen uit de provincie Antwerpen met interesse in een Comeniusproject. Geef je les in het kleuter, basis of secundair onderwijs? Heb je interesse met een samenwerking/uitwisseling over de landsgrenzen heen? Ken je leerkrachten of directieleden van scholen? Schrijf je in en krijg inspiratie voor je ideeën in Europa Direct op 29 mei van 10.30 tot 15.00 uur.

Wegwijs naar Europese steun voor de social profitsector – 26 juni 2012 – Europa Direct


Europa Direct Antwerpen, Kenniscentrum Sociaal Europa en Vleva informeren graag alle verenigingen en organisaties uit de socio-economische, socio-culturele en welzijnssector over hun Europese steunmogelijkheden. Aan de hand van een overzicht van de Europese subsidieprogramma’s en getuigenissen over succesvolle projecten geraak je meer thuis in deze soms ondoorzichtige materie. Schrijf je in en kom op 26 juni naar Europa Direct van 10.30 tot 15.00 uur.


 1. Deel met je vrienden:
1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina