Indicatorgids CoeliakieDovnload 107.73 Kb.
Datum27.04.2018
Grootte107.73 Kb.


Indicatorenset Coeliakie
Uitvraag ziekenhuizen/ZBC’s over verslagjaar 2016
Versie 24 mei 2016


Colofon

 

 Internet:

           OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf 1 februari voor leden van de NVZ en NFU): https://extranet.dhd.nl/producten/OmniQ

           Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen: www.nvz-ziekenhuizen.nl

           Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra: www.nfu.nl.

           Zelfstandige Klinieken Nederland: www.zkn.nl.

           Zorginstituut Nederland: http://www.zorginzicht.nl.

 

Gegevensaanlevering

Zorginstellingen leveren vrijwillig en verplichte indicatoren aan via één door de koepelorganisaties gekozen aanleverportaal. Doorlevering vindt plaats in een voor de gebruiker uniform format. Kwaliteitsregistraties uploaden concept indicatoren naar het aanleverportaal, zodat zorginstellingen via één portaal indicatoren kunnen invullen, controleren en accorderen.

Samengesteld door:

Federatie Medisch Specialisten

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Nederlandse Coeliakie Vereniging

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie

Zelfstandige Klinieken Nederland

Zorgverzekeraars Nederland

Deze indicatorenset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2017 over verslagjaar 2016 wettelijk verplicht is.

InhoudsopgaveOverzicht indicatoren Coeliakie

3


Deel 1

Zorginhoudelijke indicatoren Coeliakie

4

Deel 2

Klantpreferentievragen5


Bijlage

Wijzigingstabel

11


Overzicht Indicatoren Baarmoederhalsafwijkingen over verslagjaar 2015


0

Patiëntenpopulatie
Overzicht Indicatoren Coeliakie over verslagjaar 2016


Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie?

Uitvraag over 2016 – peildatum 01-03-2017

1

Bloedonderzoek / dunne darm biopsie

A. Binnen welke termijn wordt er op uw ziekenhuislocatie bij verdenking van Coeliakie gestart met een dunne darm scopie/biopsie bij een patiënt?

B. Binnen welke termijn worden op uw ziekenhuislocatie de uitslagen van een dunne darm scopie/biopsie bekend gemaakt aan de patiënt?Uitvraag over 2016 – peildatum 01-03-2017


2

Doorverwijzing

A. Worden volwassen patiënten met Coeliakie door uw ziekenhuislocatie standaard doorverwezen naar een diëtist?

B. Worden kinderen met Coeliakie door uw ziekenhuislocatie standaard doorverwezen naar een diëtist?Uitvraag over 2016 – peildatum 01-03-2017


3

Controleafspraken

A. Met welke minimale frequentie (in het eerste jaar) vinden er voor patiënten met nieuw gediagnosticeerde Coeliakie controleafspraken plaats?

B1.Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

B2. Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?


Uitvraag over 2016 – peildatum 01-03-2017


4

Aangeboden methoden van sedatie

Welke methode van sedatie wordt in eerste instantie gekozen voor een scopie van de dunne darm bij patiënten met Coeliakie?

Uitvraag over 2016 – peildatum 01-03-2017


5

Glutenvrije maaltijden

A. Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het openbare restaurant?

B. Hoe wordt geregistreerd dat een patiënt een glutenvrij dieet nodig heeft?

C. Is de centrale keuken van uw ziekenhuislocatie ingericht op het bereiden van glutenvrije maaltijden?


Uitvraag over 2016 – peildatum 01-03-2017


6

Voorkeur specialist

A. Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts?

B. Wordt bij een afspraak via internet altijd gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde arts?Uitvraag over 2016 – peildatum 01-03-2017
Deel 1: Zorginhoudelijke indicatoren
Voor Coeliakie zijn de zorginhoudelijke indicatoren in 2011 vervallen.


Deel 2: Klantpreferentievragen

De klantpreferentievragen zijn opgesteld door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, in samenwerking met de Nederlandse Coeliakie Vereniging.

Patiëntenpopulatie

Screenings-vraag

Welke specialismen behandelen1 patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie?*
(aanvinken, meerdere antwoorden mogelijk)

Kinder-MDL-arts

 MDL-arts

 Kinderarts

 (GE-)internist


Definities

1 Hieronder kan diagnose, behandeling of follow-up worden verstaan.

Technische

haalbaarheid

* Peildatum: 1 maart 2017
Bloedonderzoek / Dunne darm biopsie

Vraag 1

A. Binnen welke termijn wordt er op uw ziekenhuislocatie bij verdenking van Coeliakie gestart met een dunne darm scopie/biopsie bij een patiënt?*
(aanvinken, één antwoord mogelijk)

 Binnen 5 werkdagen

 Binnen 6 tot en met 10 werkdagen

 Binnen 11 tot en met 14 werkdagen

 Na 14 werkdagen

 Er vindt geen biopsie plaats op deze ziekenhuislocatie


B. Binnen welke termijn1 worden op uw ziekenhuislocatie de uitslagen van een dunne darm scopie/biopsie bekend gemaakt aan de patiënt? *

(aanvinken, één antwoord mogelijk)

 Binnen 5 werkdagen

 Binnen 6 tot en met 10 werkdagen

 Binnen 11 tot en met 14 werkdagen

 Na 14 werkdagen

 Er vindt geen biopsie plaats op deze ziekenhuislocatie

Definities

1 Met termijn van uitslag wordt bedoeld: vanaf het moment van de scopie tot en met het moment dat de patiënt de uitslag krijgt.

Informatie voor patiënten

A. Het is voor patiënten prettig dat zij zo snel mogelijk een diagnose hebben, zodat met een glutenvrij dieet kan worden gestart. Dit cijfer laat zien binnen hoeveel weken patiënten terecht kunnen voor een dunne darm scopie/biopsie, nadat de arts besloten heeft dat dit onderzoek nodig is. Het gaat hier niet om spoedgevallen, deze patiënten krijgen meteen een scopie/biopsie.

B. Deze vraag laat zien binnen hoeveel werkdagen patiënten over het algemeen de uitslag van de dunne darm scopie/biopsie ontvangen.Technische

haalbaarheid

* Peildatum: 1 maart 2017
Doorverwijzing

Vraag 2

A. Worden volwassen patiënten met Coeliakie door uw ziekenhuislocatie standaard doorverwezen naar een diëtist?*
(aanvinken, één antwoord mogelijk)

 ja


 nee, maar wel op verzoek van de patiënt

 anders, namelijk ___

niet bekend
B. Worden kinderen met Coeliakie door uw ziekenhuislocatie standaard doorverwezen naar een diëtist?*
(aanvinken, één antwoord mogelijk)

 ja


 nee, maar wel op verzoek van de patiënt

 anders, namelijk ___

 niet bekend


Definities
Informatie voor patiënten

De enige behandeling bij coeliakie is een glutenvrij dieet. Een diëtist kan patiënten helpen bij het samenstellen en volgen van het dieet. Het landelijke advies is dat nieuwe coeliakiepatiënten na de diagnose 3 tot 5 keer naar een diëtist gaan. Vanaf een jaar na de diagnose is het goed om nog eens per 1 tot 2 jaar naar de diëtist te gaan. Voor een overzicht van gespecialiseerde diëtisten kunnen patiënten terecht bij de Nederlandse Coeliakie Vereniging.

Technische

haalbaarheid

* Peildatum: 1 maart 2017
Controleafspraken

Vraag 3

A. Met welke minimale frequentie (in het eerste jaar) vinden er voor patiënten met nieuw gediagnosticeerde Coeliakie controleafspraken plaats?¹*
(invullen per rij)

Maand

1. Frequentie bij volwassenen

2. Frequentie bij kinderen

a. 1e maand

___ keer

___ keer

b. 1e half jaar2

___ keer

___ keer

c. 1e jaar2

___ keer

___ keer

Let op bij b en c: Dit is een cumulatief getal. Bij b. mogen alle afspraken die bij a. zijn genoemd worden meegeteld. Bij c. mogen alle afspraken die bij a. en b. zijn genoemd worden meegeteld.
B1. Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?3*
(aanvinken en/of invullen, één antwoord mogelijk)

 ____ keer per jaar

 Standaard elk jaar een afspraak

 Op indicatie

 Anders, namelijk ___

B2. Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?3*
(aanvinken en/of invullen, één antwoord mogelijk)

 ____ keer per jaar

 Standaard elk jaar een afspraak

 Op indicatie

 Anders, namelijk: ____


Definities

1 Hieronder vallen patiënten die minder dan een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen.

2 Dit is een cumulatief getal. Bij b. mogen alle afspraken die bij a. zijn genoemd worden meegeteld. Bij c. mogen alle afspraken die bij a. en b. zijn genoemd worden meegeteld.

3 Het betreft hier alleen de kinderen/volwassenen met coeliakie waarbij de follow-up (ook) op uw ziekenhuislocatie plaatsvindt.

Informatie voor patiënten

A. Voor patiënten is het belangrijk om met enige regelmaat op controle te komen bij de arts. Zo kunnen eventuele moeilijkheden en/of bijwerkingen worden besproken. Met name in het eerste jaar na de diagnose coeliakie is het belangrijk dat de patiënt goede en voldoende voorlichting krijgt over het leven met coeliakie.

B. Voor patiënten is het belangrijk om met enige regelmaat op controle te komen bij de arts. Zo kunnen eventuele moeilijkheden en/of bijwerkingen worden besproken. Bij patiënten die de diagnose minstens een jaar geleden hebben gekregen is dit minder frequent dan bij patiënten in het eerste jaar na diagnose.Technische

haalbaarheid

* Peildatum 1 maart 2017Aangeboden methoden van sedatie

Vraag 4

Welke methode van sedatie wordt in eerste instantie gekozen voor een scopie van de dunne darm1 bij patiënten met Coeliakie?*
(aanvinken, per kolom één antwoord mogelijk)


1. Volwassenen

2. Kinderen

a. Standaard géén verdoving

b. Standaard roesje2

c. Standaard volledige narcose

d. De patiënt kan zelf kiezen voor het soort verdoving

e. Dit is afhankelijk van de behandelend arts

f. Anders, namelijk:

______
Definities

1 Gastroduodenoscopie.

2 Met roesje wordt bedoeld: het toedienen van sederende medicatie via een infuus.

Informatie voor patiënten

Er zijn verschillende verdovingsmethoden mogelijk bij een scopie van de dunne darm. Voor patiënten is het belangrijk om te weten welk type slaapmiddel/pijnstilling wordt aangeboden en of zij ook zelf kunnen meebeslissen.

Bij een roesje / lichte sedatie wordt een patiënt tot rust gebracht en krijgt hij/zij pijnstilling.

Bij narcose/diepe sedatie wordt de patiënt in slaap gebracht, zodat hij/zij niks van het onderzoek merkt. Bij kinderen is deze vorm van verdoving verplicht.


Technische

haalbaarheid

* Peildatum: 1 maart 2017Glutenvrije maaltijden

Vraag 5

A. Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije¹ maaltijden en glutenvrije snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het openbare restaurant?*
(aanvinken en eventueel invullen, meerdere antwoorden mogelijk, tenzij Nee is aangevinkt)

Glutenvrije maaltijd

Locatie ziekenhuis

1. Ja, afdelings-keuken

2. Ja, centrale

keuken

3. Nee

a. Polikliniekb. Bij opname op de afdelingc. In het openbare ziekenhuisrestaurant of kantined. Anders, namelijk:

______B. Hoe wordt geregistreerd dat een patiënt een glutenvrij¹ dieet nodig heeft?*
(aanvinken, één antwoord mogelijk)

 Op het intakegesprek / op een intakeformulier wordt gevraagd aan de patiënt of hij/zij glutenvrije maaltijden nodig heeft

 Coeliakiepatiënten dienen zelf aan te geven dat hij/zij glutenvrije maaltijden nodig heeft

 Zodra Coeliakiepatiënten zich aanmelden, wordt automatisch geregistreerd dat hij/zij glutenvrije maaltijden nodig heeftC. Is de centrale keuken van uw ziekenhuislocatie ingericht op het bereiden van glutenvrije¹ maaltijden?*
(aanvinken, en eventueel invullen)

 Ja, er is een aparte ruimte in de keuken voor glutenvrij bereiden

 Niet relevant, glutenvrije maaltijden worden ingekocht

 Nee


 Anders, namelijk: ____

Definities

1 Glutenvrij wil zeggen vrij van het eiwit gluten dat voorkomt in tarwe, rogge en gerst, alsmede alle voedingsmiddelen op basis van deze granen.

Informatie voor patiënten

A. Voor patiënten met coeliakie is het belangrijk dat zij glutenvrije maaltijden kunnen krijgen in het ziekenhuis.

B. Het is belangrijk dat zorgverleners weten dat coeliakiepatiënten een glutenvrij dieet nodig hebben. Op welke manier legt het ziekenhuis dit vast?Technische

haalbaarheid

* Peildatum 1 maart 2017


Voorkeur specialist

Vraag 6

A. Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? 1*

(aanvinken, meerdere antwoorden mogelijk)

 Ja, dit is beleid2 bij MDL-artsen

 Ja, dit is beleid2 bij internisten

 Ja, dit is beleid2 bij kinder-MDL-artsen

 Ja, dit is beleid2 bij kinderartsen

 Nee
B. Wordt bij een afspraak via internet altijd gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde arts? 1*


(aanvinken, één antwoord mogelijk)

 Ja


 Nee

 Nee, bij ons kan geen online afspraak worden gemaaktDefinities

1 Met uitzondering van specifieke doorverwijzing van de huisarts.

2 Onder beleid wordt verstaan: iedereen van de afdeling handelt op een gelijke manier. Dit kan bijvoorbeeld door dit tijdens het inwerkproces mee te nemen of doordat collega’s elkaar erop wijzen.

Technische haalbaarheid

*Peildatum: 1 maart 2017Bijlage: WijzigingstabelKlantpreferentievragen

Indicator

Wijziging

Algemeen

In de hele set is ‘informatie voor patiënten’ toegevoegd. Deze informatie kan getoond worden bij de data, bijvoorbeeld in vergelijkingshulpen op Zorgkaart Nederland en op KiesBeter.

1. Bloedonderzoek / Dunne darm biopsie

A. De term ‘biopsie’ is aangevuld met ‘scopie’

B. De term ‘biopsie’ is aangevuld met ‘scopie’ en aan de vraag is ‘aan de patiënt’ toegevoegd.
Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina