Indicatorgids Coeliakie verslagjaar 2017Dovnload 133.24 Kb.
Datum27.04.2018
Grootte133.24 Kb.

Indicatorenset Coeliakie
Uitvraag ziekenhuizen/ZBC’s over verslagjaar 2017
Versie, september 2016


Colofon

Internet:

  • OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2017 (beschikbaar vanaf 1 februari voor leden van de NVZ en NFU): https://extranet.dhd.nl/producten/OmniQ

  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen: www.nvz-ziekenhuizen.nl/onderwerpen/ transparantiekalender-kwaliteitsinstituut

  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra: www.nfu.nl

  • Zorginstituut Nederland: http://www.zorginstituutnederland.nl/kwaliteit


Samengesteld door:

Federatie Medisch Specialisten

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Nederlandse Coeliakie Vereniging

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Patiëntenfederatie Nederland

Zelfstandige Klinieken Nederland

Zorgverzekeraars Nederland

Deze indicatorenset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2018 over verslagjaar 2017 wettelijk verplicht is.

InhoudsopgaveOverzicht indicatoren Coeliakie

4

Zorginhoudelijke indicatoren Coeliakie

6


Klantpreferentievragen
7


Bijlage

Wijzigingstabel

13Overzicht Indicatoren coeliakie over verslagjaar 20171

Deskundigheid op het gebied van coeliakie

A. Welke mogelijkheden voor onderzoek op het gebied van coeliakie zijn beschikbaar op uw ziekenhuislocatie?

B. Wordt er op uw ziekenhuislocatie wetenschappelijk onderzoek gedaan op het gebied van coeliakie?Uitvraag over 2017

2

Diagnostiek

A. Binnen welke termijn wordt er op uw ziekenhuislocatie bij verdenking van coeliakie bij niet-spoedgevallen gestart met een dunne darm scopie/biopsie bij een patiënt als daar een indicatie voor is?

B. Binnen welke termijn worden op uw ziekenhuislocatie de uitslagen van een dunne darm scopie/biopsie bekend gemaakt aan de patiënt?Uitvraag over 2017


3

Informatievoorziening en aangeboden methoden van sedatie

A. Hoe worden patiënten met coeliakie geïnformeerd over de mogelijkheden van sedatie bij een scopie van de dunne darm?

B. Welke methode van sedatie wordt in eerste instantie gekozen voor een scopie van de dunne darm bij patiënten met coeliakie?Uitvraag over 2017


4

Patiënt educatie en voorlichting na de diagnose diagnostiek

A. Hoe worden nieuw gediagnosticeerde patiënten met coeliakie voorgelicht over het leven met coeliakie?

B. Naar wat voor type diëtist worden patiënten (volwassen en kind) met coeliakie over het algemeen doorverwezen?
Uitvraag over 2017


5

Hoofdbehandelaar tijdens follow-up

Wie is na het stellen van de diagnose de hoofdbehandelaar van patiënten met coeliakie op de ziekenhuislocatie?


Uitvraag over 2017


6

Controleafspraken

A. Hoeveel controleafspraken vinden - nadat de diagnose gesteld is - plaats in het eerste jaar voor patiënten met nieuw gediagnosticeerde coeliakie?

B1. Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen?

B2. Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen?

C1. Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten aanzien van het type onderzoek dat verricht wordt bij controleafspraken voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen?

C2. Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten aanzien van het type onderzoek dat verricht wordt bij controleafspraken voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen?


Uitvraag over 2017


7

Glutenvrije maaltijden

A. Biedt uw ziekenhuislocatie volwaardige glutenvrije maaltijden aan bij opname op de afdeling en in het openbare restaurant of de kantine?

B. Hoe wordt geregistreerd dat een patiënt een glutenvrij dieet nodig heeft?

C. In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) verplichtingen3 die gelden voor het serveren van glutenvrije maaltijden?


Uitvraag over 2017Indicatorenset Coeliakie

Indicatorwerkgroep

De werkgroep voor de doorontwikkeling van de indicatorenset Coeliakie bestond in 2016 uit de volgende personen:


NVMDL Dhr. dr. P.J. Wahab, MDL-arts, Ziekenhuis Rijnstate

NIV: Dhr. dr. J.J. Meeuse, internist, Ziekenhuis Rivierenland

NVK: Mw. dr. M.L. Mearin Manrique, kinderarts MDL, LUMC

Nederlandse Coeliakie Vereniging: Mw. drs. B. Rootsaert, directeur

Federatie: Mw. dr. I. Maas, senior adviseur

NVZ: Mw. M. Terlingen, beleidsadviseur

Patiëntenfederatie: Mw. M.H. ten Horn MSc, beleidsadviseur

Mw. R. Kranenburg MSc, beleidsadviseur
Zorginhoudelijke indicatoren
Voor coeliakie zijn de zorginhoudelijke indicatoren in 2011 vervallen.


Klantpreferentievragen
Deskundigheid op het gebied van coeliakie

Vraag 1

A. Welke mogelijkheden voor onderzoek op het gebied van coeliakie zijn beschikbaar op uw ziekenhuislocatie?*
(aanvinken, meerdere antwoorden mogelijk)

 HLA-typering

 Serologie

 Biopsie van de dunne darm

 Geen van de bovenstaande onderzoeken
B. Wordt er op uw ziekenhuislocatie wetenschappelijk onderzoek gedaan op het gebied van coeliakie?*

(aanvinken, één antwoord mogelijk)

 Ja


 Nee


Definities

n.v.t.

Technische

haalbaarheid

* Peildatum: 1 maart 2018


Informatie voor patiënten

A. Voor patiënten is het belangrijk om te weten of een ziekenhuis deskundig is op het gebied van coeliakie. De deskundigheid van een ziekenhuislocatie is af te leiden uit de onderzoeken die voor coeliakie mogelijk zijn op de ziekenhuislocatie. B. Als een ziekenhuislocatie wetenschappelijk onderzoek uitvoert op het gebied van coeliakie, is de verwachting dat de deskundigheid hoog is. Als een ziekenhuis geen wetenschappelijk onderzoek uitvoert op het gebied van coeliakie, hoeft dit geen negatieve invloed te hebben op de kwaliteit van zorg.Diagnostiek

Vraag 2

A. Binnen welke termijn1 wordt er op uw ziekenhuislocatie bij verdenking van coeliakie bij niet-spoedgevallen gestart met een dunne darm scopie/biopsie bij een patiënt als daar een indicatie voor is?*
(aanvinken, één antwoord mogelijk)

 Binnen 2 weken

 Tussen de 2 en 6 weken

 Na 6 weken

 Er vindt geen scopie/biopsie plaats op deze ziekenhuislocatie
B. Binnen welke termijn1 worden op uw ziekenhuislocatie de uitslagen van een dunne darm scopie/biopsie bekend gemaakt aan de patiënt?*

(aanvinken, één antwoord mogelijk)

 Binnen 10 werkdagen

 Tussen 10 en 20 werkdagen

 Na 20 werkdagen

 Er vindt geen scopie/biopsie plaats op deze ziekenhuislocatieDefinities

1 Met termijn van uitslag wordt bedoeld: vanaf het moment van de scopie/biopsie tot en met het moment dat de patiënt de uitslag krijgt.

Technische

haalbaarheid

* Peildatum: 1 maart 2018


Informatie voor patiënten

A. Het is voor patiënten prettig dat zij zo snel mogelijk een diagnose hebben, zodat met een glutenvrij dieet kan worden gestart. Dit cijfer laat zien binnen hoeveel weken patiënten terecht kunnen voor een dunne darm scopie/biopsie, nadat de arts besloten heeft dat dit onderzoek nodig is. Het gaat hier niet om spoedgevallen, deze patiënten krijgen meteen een scopie/biopsie.

B. Deze vraag laat zien binnen hoeveel werkdagen patiënten over het algemeen de uitslag van de dunne darm scopie/biopsie ontvangen.

Informatievoorziening en aangeboden methoden van sedatie

Vraag 3

A. Hoe worden patiënten met coeliakie geïnformeerd over de mogelijkheden van sedatie bij een scopie van de dunne darm?
(aanvinken, meerdere antwoorden mogelijk)

 Mondeling door de zorgverlener

 Patiënten ontvangen een folder die gemaakt is door het ziekenhuis

 Patiënten ontvangen een folder die gemaakt is door de Nederlandse Coeliakie Vereniging1

 Patiënten worden gewezen op een website met informatie2

 N.v.t., patiënten worden niet geïnformeerd over de mogelijkheden van sedatie bij een scopie van de dunne darmB. Welke methode van sedatie wordt in eerste instantie gekozen voor een scopie van de dunne darm3 bij patiënten met coeliakie?*
(aanvinken, per kolom één antwoord mogelijk)


1. Volwassenen

2. Kinderen

a. Standaard géén sedatie, wel verdoving

b. Standaard lichte sedatie4

c. Standaard narcose/diepe sedatie4

d. De patiënt kan zelf kiezen voor het soort verdovingDefinities

1 Raadpleeg de algemene folder van de NCV

2 Bijvoorbeeld naar de website van de Nederlandse Coeliakie Vereniging

3 Gastroduodenoscopie

4 Diepe sedatie is het in slaap brengen van een patiënt, lichte sedatie het tot rust brengen van een patiënt, waarbij ook gezorgd wordt voor pijnstilling.

Technische

haalbaarheid

* Peildatum: 1 maart 2018

Informatie voor patiënten

A. Een scopie is een kijkonderzoek van de dunne darm. De arts brengt daarbij een dun flexibel buisje via de mond in de dunne darm. Hoewel het geen pijn doet, kan het voor een patiënt niet echt prettig zijn. Er zijn verschillende verdovingsmethoden mogelijk, waar voor- en nadelen aan zitten. Het is belangrijk voor patiënten dat zij vooraf geïnformeerd worden over de mogelijkheden van verdoving bij een kijkonderzoek van de dunne darm. Naast mondelinge informatie van de arts is het belangrijk om deze informatie op papier of via een website mee te krijgen. Zo kan een patiënt de informatie thuis nog eens rustig na lezen.

B. Er zijn verschillende verdovingsmethoden mogelijk bij een scopie van de dunne darm. Voor patiënten is het belangrijk om te weten welk type slaapmiddel/pijnstilling wordt aangeboden en of zij ook zelf kunnen meebeslissen.


Bij geen sedatie maar wel verdoving wordt met een spray een

licht verdovende vloeistof in de keel gespoten worden.


Bij lichte sedatie wordt een patiënt tot rust gebracht en krijgt hij/zij pijnstilling.
Bij narcose/diepe sedatie wordt de patiënt in slaap gebracht, zodat hij/zij niks van het onderzoek merkt. Bij kinderen is deze vorm van verdoving verplicht.Patiënt educatie en voorlichting na de diagnose coeliakie

Vraag 4

A. Hoe worden nieuw gediagnosticeerde patiënten met coeliakie voorgelicht over het leven met coeliakie?
(aanvinken, meerdere antwoorden mogelijk)

 Door een gesprek met de medisch specialist die de patiënt met coeliakie behandelt

 Door een gesprek met een diëtist die bekwaam is op het gebied van coeliakie

 Door een gesprek met een verpleegkundige die bekwaam is op het gebied van coeliakie

 De patiënt wordt verwezen naar de Nederlandse Coeliakie Vereniging

 De patiënt ontvangt een folder over coeliakie

 Er vindt geen voorlichting plaats aan nieuwe patiënten met coeliakie

 Anders, namelijk …

B. Naar wat voor type diëtist worden patiënten (volwassen en kind) met coeliakie over het algemeen doorverwezen?
(aanvinken, meerdere antwoorden mogelijk)

 Algemeen diëtist binnen het ziekenhuis

 Gespecialiseerd1 diëtist binnen het ziekenhuis

 Algemeen diëtist buiten het ziekenhuis

 Gespecialiseerd1 diëtist buiten het ziekenhuis

 Patiënten worden niet doorverwezen naar een diëtist
Definities

1 Met een gespecialiseerd diëtist wordt een diëtist bedoeld die is aangesloten bij DINC of bij het NCV diëtisten netwerk (zie voor een lijst met hierbij aangesloten diëtisten: http://www.glutenvrij.nl/page/Goed-Glutenvrij/Dietistennetwerk/Lijst)

Technische

haalbaarheid

* Peildatum: 1 maart 2018


Informatie voor patiënten

A. Zeker in het eerste jaar na de diagnose coeliakie is het belangrijk dat patiënten goed worden voorgelicht over het leven met coeliakie. Hier zijn verschillende bronnen voor, zoals de patiëntenvereniging, de arts, verpleegkundige of diëtist of een combinatie daarvan.

B. De enige behandeling bij coeliakie is een glutenvrij dieet. Een diëtist kan patiënten helpen bij het samenstellen en volgen van het dieet. Het landelijke advies is dat nieuwe coeliakiepatiënten na de diagnose 3 tot 5 keer naar een diëtist gaan. Vanaf een jaar na de diagnose is het goed om nog eens per 1 tot 2 jaar naar de diëtist te gaan. Voor een overzicht van gespecialiseerde diëtisten kunnen patiënten terecht bij de Nederlandse Coeliakie Vereniging.

Hoofdbehandelaar tijdens follow-up

Vraag 5Wie is na het stellen van de diagnose de hoofdbehandelaar van patiënten met coeliakie op de ziekenhuislocatie?
(aanvinken, meerdere antwoorden mogelijk)

 Kinderarts-MDL

 MDL-arts

Kinderarts

 (GE-)internist

 N.v.t., na de diagnose coeliakie wordt de patiënt terugverwezen naar de huisarts
Definities

n.v.t.

Technische

haalbaarheid

* Peildatum: 1 maart 2018


Informatie voor patiënten

Het is voor patiënten goed om te weten welke medisch specialist hoofdbehandelaar is. De hoofdbehandelaar heeft de medische eindverantwoordelijkheid over de hele behandeling.Controleafspraken

Vraag 6

A. Hoeveel controleafspraken vinden - nadat de diagnose gesteld is - plaats in het eerste jaar voor patiënten met nieuw gediagnosticeerde coeliakie?1*
(aanvinken, één antwoord mogelijk)

 Minder dan 2 controleafspraken

 2 controleafspraken

 Vaker dan 2 controleafspraken

 De patiënt wordt terugverwezen naar de huisarts

B1. Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen?*
(aanvinken, één antwoord mogelijk)

 Er is standaard elk jaar een controleafspraak

 Er is standaard elke 2 jaar een controleafspraak

 Dit wordt in overleg met de patiënt bepaald

 De patiënt wordt terugverwezen naar de huisarts
B2. Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen?*
(aanvinken, één antwoord mogelijk)

 Er is standaard elk jaar een controleafspraak

 Er is standaard elke 2 jaar een controleafspraak

 Dit wordt in overleg met de patiënt bepaald

 De patiënt wordt terugverwezen naar de huisarts

C1. Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten aanzien van het type onderzoek dat verricht wordt bij controleafspraken voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen?
(aanvinken, meerdere antwoorden mogelijk)

 Er vindt algemeen bloedonderzoek plaats

 Er vindt bloedonderzoek plaats naar specifieke coeliakie antilichamen Het klachtenpatroon wordt geïnventariseerd

 Er wordt elke 5 jaar een botdichtheidsmeting gedaan


C2. Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten aanzien van het type onderzoek dat verricht wordt bij controleafspraken voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen?
(aanvinken, meerdere antwoorden mogelijk)

 Er vindt standaard algemeen bloedonderzoek plaats

 Er vindt op indicatie algemeen bloedonderzoek plaats

 Er vindt bloedonderzoek plaats naar specifieke coeliakie antilichamen

 Het klachtenpatroon wordt geïnventariseerd

 De groei en het gewicht van het kind worden bepaald
Definities

1 Hieronder vallen patiënten die minder dan een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen.


Technische

haalbaarheid

* Peildatum 1 maart 2018

Informatie voor patiënten

A. Voor patiënten is het belangrijk om met enige regelmaat op controle te komen bij de arts. Zo kunnen eventuele moeilijkheden en/of bijwerkingen worden besproken. Met name in het eerste jaar na de diagnose coeliakie is het belangrijk dat de patiënt goede en voldoende voorlichting krijgt over het leven met coeliakie.

B. Voor patiënten is het belangrijk om met enige regelmaat op controle te komen bij de arts. Zo kunnen eventuele moeilijkheden en/of bijwerkingen worden besproken. Bij patiënten die de diagnose minstens een jaar geleden hebben gekregen is dit minder frequent dan bij patiënten in het eerste jaar na diagnose.

C. Er zijn verschillen in welke onderzoeken een ziekenhuis doet tijdens een controleafspraak bij coeliakiepatiënten. Voor patiënten is het belangrijk om daar duidelijkheid over te hebben. Bloedonderzoek naar specifieke coeliakie antilichamen dient standaard verricht te worden.
Glutenvrije maaltijden

Vraag 7

A. Biedt uw ziekenhuislocatie volwaardige glutenvrije maaltijden1,2 aan bij opname op de afdeling en in het openbare restaurant of de kantine?*
(aanvinken, één antwoord mogelijk)Glutenvrije maaltijden

Locatie ziekenhuis

1. Ja

2. Nee

a. Bij opname op de afdeling

b. In het openbare ziekenhuisrestaurant of kantineB. Hoe wordt geregistreerd dat een patiënt een glutenvrij¹ dieet nodig heeft?*
(aanvinken, één antwoord mogelijk)

 Op het intakegesprek / op een intakeformulier wordt gevraagd aan de patiënt of hij/zij glutenvrije maaltijden nodig heeft

 Coeliakiepatiënten dienen zelf aan te geven dat hij/zij glutenvrije maaltijden nodig hebben

 Zodra coeliakiepatiënten zich aanmelden, wordt automatisch door het systeem geregistreerd dat hij/zij glutenvrije maaltijden nodig heeftC. In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) verplichtingen3 die gelden voor het serveren van glutenvrije maaltijden?
(aanvinken, meerdere antwoorden mogelijk)

 Bij alle verpakte producten is allergeneninformatie duidelijk op het etiket vermeld

 Bij alle onverpakte producten is allergeneninformatie standaard bijgeleverd

 Bij iedere maaltijd is een ingrediëntenlijst standaard bijgeleverd voor de patiënt, zodat hij/zij zelf kan nagaan of een product glutenvrij is

 Bij iedere maaltijd is een ingrediëntenlijst opvraagbaar voor de patiënt, zodat hij/zij zelf kan nagaan of een product glutenvrij is

 Er wordt mondeling aan de patiënt toegelicht dat het product glutenvrij is

 Geen van bovenstaande

 Anders, namelijk …Definities

1 Glutenvrij wil zeggen vrij van het eiwit gluten dat voorkomt in tarwe (spelt en khorasan), rogge en gerst, alsmede alle voedingsmiddelen op basis van deze granen.

2 Met volwaardige maaltijden wordt niet alleen ontbijt, lunch en diner bedoeld. Maar een volwaardig ontbijt, lunch en diner wat bestaat uit bestanddelen die qua voedingswaarde vergelijkbaar zijn als een normale maaltijd en voldoet aan de normen van gezonde voeding (conform de voorwaarden van het voedingscentrum). U kunt bij de diëtist in het ziekenhuis controleren of er sprake is van glutenvrije maaltijden op uw ziekenhuislocatie.

3 Zie www.glutenvrij.nl voor een toelichting

Technische

haalbaarheid

* Peildatum 1 maart 2018

Informatie voor patiënten

A. Voor patiënten met coeliakie is het belangrijk dat zij volwaardige glutenvrije maaltijden kunnen krijgen in het ziekenhuis. Met een volwaardige maaltijd wordt bedoeld dat deze bestaat uit bestanddelen die qua voedingswaarden vergelijkbaar zijn als een normale maaltijd. En daarbij voldoet aan de normen van gezonde voeding.

B. Het is belangrijk dat zorgverleners weten dat coeliakiepatiënten een glutenvrij dieet nodig hebben. Op welke manier legt het ziekenhuis dit vast?

C. Er gelden strenge veiligheidseisen voor het serveren van glutenvrije maaltijden. In hoeverre voldoet het ziekenhuis aan deze eisen?


Bijlage: WijzigingstabelOude klantpreferenties

Aangepaste klantpreferenties

Wijziging

Algemeen:

- De volgorde van de vragen is gewijzigd, zodat dit meer aansluit op het zorgproces.

- Aan alle vragen is informatie voor patiënten toegevoegd.


Screeningsvraag. Patiëntenpopulatie

5. Hoofdbehandelaar tijdens follow-up

- De vraag is iets aangepast: ‘Wie is na het stellen van de diagnose de hoofdbehandelaar voor patiënten met coeliakie?’

- De laatste antwoordmogelijkheid is aangepast naar ‘n.v.t., na de diagnose coeliakie wordt de patiënt terugverwezen naar de huisarts’.

- De naam van de indicator is aangepast naar ‘Hoofdbehandelaar tijdens follow-up’

- Vanwege de gewijzigde volgorde is dit nu vraag 5.1. Bloedonderzoek / Dunne darm biopsie

2. Diagnostiek

2A

- Aan de vraag is toegevoegd dat er een indicatie voor een biopsie moet zijn.

- Er is besloten om de vraag te richten op de gemiddelde wachttijd voor een scopie/biopsie voor niet-spoedindicaties. De vraag is hierop aangepast.

- De antwoordmogelijkheden zijn aangepast naar: binnen 2 weken, tussen de 2 en 6 weken, na 6 weken en er vindt geen scopie/biopsie plaats op deze ziekenhuislocatie. Deze antwoordmogelijkheden sluiten beter aan bij de realiteit.


2B

- De vraag is aangevuld met: ‘uitslagen bekend gemaakt aan de patiënt’.

- Antwoordmogelijkheden zijn aangepast naar: binnen 10 werkdagen, tussen 10 en 20 werkdagen en na 20 werkdagen en er vindt geen scopie/biopsie plaats op deze ziekenhuislocatie. Deze antwoordmogelijkheden sluiten beter aan bij de realiteit.
De naam van de indicator is gewijzigd naar ‘Diagnostiek’. Vanwege de gewijzigde volgorde is dit nu vraag 2


2. Doorverwijzing

4. Patiënt educatie en voorlichting na de diagnose coeliakie

- Oude vraag A en B zijn vervangen door een vraag gericht op educatie na de diagnose.
- Het woord ‘standaard’ in de vraag bij C is aangepast naar ‘over het algemeen’.

- De antwoordmogelijkheden zijn iets gewijzigd bij C. Er is een toelichting gegeven bij gespecialiseerd diëtist.

- De naam van de indicator is gewijzigd. Vanwege de gewijzigde volgorde is dit nu vraag 4


3. Controleafspraken

6. Controleafspraken

- Antwoordmogelijkheden van vraag A zijn aangepast naar: minder dan 2 controleafspraken, 2 controleafspraken, meer dan 2 controleafspraken en de patiënt wordt terugverwezen naar de huisarts.

- Antwoordmogelijkheden van vraag B zijn aangepast naar: er is standaard elk jaar een controleafspraak, er is standaard elke 2 jaar een controleafspraak, dit wordt in overleg met de patiënt bepaald, de patiënt wordt terugverwezen naar de huisarts.

- Vraag C is toegevoegd zodat naast de frequentie ook duidelijk wordt welke onderzoeken worden gedaan tijdens controleafspraken.

- Vanwege de gewijzigde volgorde is dit nu vraag 6.


4. Aangeboden methoden van sedatie

3. Informatievoorziening en aangeboden methoden van sedatie

- Vraag A is toegevoegd

- De term ‘roesje’ is verwijderd. De antwoordmogelijkheden zijn aangepast naar geen sedatie, wel verdoving – lichte sedatie – narcose/diepe sedatie en patiënt kan zelf kiezen voor het soort verdoving.

- Vanwege de gewijzigde volgorde is dit nu vraag 3. Aan de titel is informatievoorziening toegevoegd.


5. Glutenvrije maaltijden

7. Glutenvrije maaltijden

7A

- Aan de vraag is toegevoegd dat het gaat om een volwaardige glutenvrije maaltijd.

- De antwoordmogelijkheid polikliniek is verwijderd en de antwoordmogelijkheden zijn aangepast naar ja en nee.

- Werkgroepleden gaven aan dat zij wel kunnen weten of er glutenvrije maaltijden zijn, maar niet of deze volwaardig zijn. Aan de definities is daarom toegevoegd dat de arts dit na kan vragen bij de diëtist in het ziekenhuis.


7B

Ongewijzigd


7C

Deze vraag is geschrapt.


7C

Vraag 7C is toegevoegd


Vanwege de aangepaste volgorde is dit nu vraag 7.

6. Voorkeur specialist

n.v.t.

Vraag is vervallen

Nieuwe klantpreferentievraag

1. Deskundigheid op het gebied van coeliakie

De volgende vragen zijn toegevoegd:

A. Welke mogelijkheden voor onderzoek op het gebied van coeliakie zijn beschikbaar op uw ziekenhuislocatie?B. Wordt er op uw ziekenhuislocatie wetenschappelijk onderzoek gedaan op het gebied van coeliakie?Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina