Ideeën voor een IntersectionaliteitscursusDovnload 18.36 Kb.
Datum20.05.2018
Grootte18.36 Kb.

CURSUS “Diversiteit in al zijn facetten:

constructief verschil maken met de intersectionele of kruispuntbenadering”

Prof.dr. J. van Mens-Verhulst


Hoe kon het gebeuren dat zwarte vrouwen niet profiteerden van de maatregelen tegen sekse- en rassendiscriminatie? Dat heteroseksuele vrouwen buiten de boot van de AIDS-campagnes vielen? Dat er zo weinig aandacht is voor ouderen en “allochtonen” met een homoseksuele oriëntatie? Of dat bij het gebruik van de openbare ruimte het gemeenschappelijk belang van hangjongeren respectievelijk hangouderen en van kinderwagen- respectievelijk rollatorgebruik(st)ers over het hoofd wordt gezien? Het zijn allemaal “missers” van het hokjesdenken.

De intersectionele of kruispunttheorie claimt niet alleen de sociale en culturele diversiteit van mensen genuanceerder in kaart te brengen, maar ook een betere benadering te bieden ter voorkoming van sociale uitsluiting en ter bevordering van empowerment en sociale coalities. Als zodanig belooft de theorie een belangrijk hulpmiddel te zijn bij het bewerkstelligen van grotere sociale rechtvaardigheid in een diverse samenleving. Ze biedt in ieder geval een multidimensionale en dynamische kijk op identiteitsontwikkeling en diversiteitsbeleid en stelt aanvullende eisen aan onderzoek. Wat kan dit betekenen voor allerlei soorten agogische arbeid?


Doelen zijn:

  • Bewustwording van verschillende diversiteitsperspectieven

  • Leren kennen van de intersectionele benadering

  • Vaardig worden in intersectionele analyses

  • Inzicht krijgen in de bruikbaarheid daarvan voor het oplossen van andragogische problemen

  • Presenteren van eigen casusanalyse, mondeling en schriftelijk (tevens certificeringseis)

  • Het zoeken naar verspreidingsmogelijkheden

Bedoeld voor:

deelnemers (m/v) van alle leeftijden met ervaring in agogische functies en/of werkvelden.
Opzet:

Vijf werkcolleges over de intersectionele benadering, achtereenvolgens toegespitst op de theorie, uitvoeringspraktijken, beleid en onderzoek en afgerond met individuele presentaties van eigen casusanalyses.


Werkwijze:

Iedere bijeenkomst reflecteren we over de tevoren (!) gelezen teksten. Dit gebeurt mede aan de hand van een korte presentatie door de docent en de door de deelnemers (m/v) ingebrachte ervaringskennis. We verkennen systematisch of en hoe de geformuleerde inzichten toepasbaar zijn op het samenleven van burgers die verschillen qua leeftijd, sekse, etniciteit, klasse en seksuele voorkeur.


Programma


16 januari 2012

Intersectioneel denken: wat, waarom en waar?


Kennismaking met de intersectionele benadering.

Bewustwording van verschillende diversiteitsperspectieven.

6 februari

Implicaties voor de uitvoeringpraktijk

Toepassing van technieken als ` de anderende vraag’ en de `rugzakjesanalyse’ op de eigen cliëntengroepen.

Opsporing van mogelijkheden voor empowerment en bondgenootschap-pen met behulp van intersectionele analyses.
5 maart

Consequenties voor onderzoek

Sensitivering voor do’s and don’ts in onderzoek (kwantitatief en kwalitatief) vanuit een intersectioneel perspectief.26 maart

De complexiteit van intersectioneel beleid.

Verkenning van de beloftes en valkuilen, weerstanden en dilemma’s, grenzen en ontsnappingsmogelijkheden in het combineren van mainstreamingsbeleid met intersectioneel denken, bv op gebied van zorg en onderwijs.


16 april

Bespreking van casus-analyses per cursist.

Uitreiking certificaat

Inzameling van tips voor verbetering en publicatiemogelijkheden.Literatuur1 per bijeenkomst, tevoren lezen:

Ad 1: * Werken aan de hulpverlening (2006)

* Intersectionaliteit in 5 veronderstellingen (2007/2009)

Ad 2: * Het vals plat van het diversiteitsdenken (2007): machtsdynamiek.

* Intersectionaliteit en sociale inclusie: Het Ei … van Troje. Deel 1: Het ei van Columbus (2009)

Ad 3: * Feministische hulpverlening en empirische evidentie (2001) 2

* Over oudere mannen, gezond leven en traditionele mannelijkheidsnormen (2004)

* Marokkaans of vrouw? Over variatie in opvattingen over gezond leven onder oudere vrouwen en de mogelijke consequenties daarvan voor gezondheidsbevorderende interventies. (2006)

Ad 4: * Intersectionaliteit en sociale inclusie: Het Ei … van Troje. Deel 2: Het paard van Troje(2009)

* De complexiteit van diversiteit: over intersectionaliteit en mainstreaming (2011)

Ad 5: De casus-analyses van de medecursisten (tevoren onderling verspreid).

1 De literatuur is te downloaden van www.vanmens.info/verhulst, onder Diversiteit en hulpverlening/ lezingen en publicaties.

2 Of * Sociocultural Inequities in Health Research: What does the Intersectionality Framework Offer? Te vinden op www.vamens.info/verhulst/en.


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina