Huishoudelijk reglement van de botenloods de levantDovnload 29.27 Kb.
Datum26.10.2018
Grootte29.27 Kb.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BOTENLOODS DE LEVANT
GEBRUIK


 1. Het gebruik van de Botenloods staat primair open voor het werken aan klassieke schepen en eventueel nieuwbouw. Het bestuur kan toestemming geven voor andere projecten, ook als die geen verband hebben met schepen. Gebruikers zijn verplicht een gebruikscontract met de Stichting Botenloods De Levant af te sluiten.

 2. De gebruikers krijgen te allen tijde toegang tot de loods. Daartoe wordt aan gebruikers een sleutel verstrekt, tegen betaling van een borgsom. De sleutels zijn niet overdraagbaar en blijven eigendom van de Stichting. Zolang de sleutel niet is ingeleverd blijft de gebruiker huur verschuldigd

 3. De toegewezen werkplek in de loods moet gebruikt worden voor de afgesproken werkzaamheden. Het bestuur kan tot opzegging van degebruiksovereenkomst overgaan als blijkt dat iemand de door hem/haar gehuurde ruimte niet of voor iets anders gebruikt, bijvoorbeeld opslag of stalling.

 4. De gebruikers krijgen een werkplek toegewezen die ze in overleg met het bestuur zodanig inrichten dat alle benodigde materialen minimaal 20 cm. boven de grond kunnen worden bewaard. Dit om de vloer van de loods schoon te kunnen houden. Onderdelen, masten, gereedschap e.d. moet onder of in het schip worden bewaard.

 5. Men wordt geacht met eigen gereedschap en materialen te werken. Als ander gereedschap of materiaal wordt gebruikt vraagt men altijd vooraf toestemming aan de eigenaar ervan.

 6. Voor het gebruik van de werkplaats is een aanvullend contract vereist.

 7. Iedere loodgebruiker mag van de kantine gebruik maken Dit houdt in gebruik van koffiezetmachine en “meubilair”. Aanwezige levensmiddelen zijn van individuele loodsgebruikers. Dus net als bij gereedschap alles in onderling overleg

 8. In de kantine is een eerste-hulp doos aanwezig die voor ieder toegankelijk is. Als er middelen ontbreken, moet dat aan het bestuur worden gemeld.

 9. Op het eiland wonen veel mensen. Vanwege geluidsoverlast is het gebruik van machines alleen toegestaan tussen 9 en 19 uur. Op zon- en feestdagen mogen de hele dag geen machines worden gebruikt.

 10. Let er bij het verlaten van de loods op dat de ramen en deuren zijn gesloten. Meld anderen dat je vertrekt. De laatste moet weten dat hij de laatste is. Doe ook het licht uit.


VEILIGHEID


 1. Roken en vuur is in de hele loods verboden, In de kantine is roken verboden.

 2. Brandstof voor of in (buitenboord)motoren, brandstoftanks of voorraadcontainers mag niet in de loods aanwezig zijn. Ook niet in kleine hoeveelheden. Dit geldt voor zowel benzine als dieselbrandstof. Hetzelfde geldt voor flessen met brandbare gassen (butaan, propaan,e.d.)

 3. Metaalwerkzaamheden als lassen en slijpen zijn niet toegestaan in de loods

 4. De brandblussers en brandhaspels moeten op hun plaats blijven en altijd bereikbaar zijn. Doorgangen moeten worden vrijgehouden als vluchtweg

 5. Elektrische kachels, warmtedekens, halogeen (bouw)lampen en andere warmtebronnen mogen niet worden gebruikt in de loods i.v.m. brandgevaar.

 6. Kabelhaspels en verlengsnoeren moeten deugdelijk en onbeschadigd zijn. Hetzelfde geldt voor al het elektrische gereedschap. Per stroomaansluiting mogen niet meer dan vier apparaten worden aangesloten. Bij vertrek moeten alle stekkers uit de stopcontacten worden getrokken.

 7. Het opladen van gereedschapsaccu’s mag alleen als de eigenaar in de loods aanwezig is. Auto- of bootaccu’s moeten in vloeistofdichte bakken worden bewaard.


CHEMIE

 1. Milieugevaarlijke stoffen met de aanduiding of moeten worden bewaard in een metalen krat dat door de Loods beschikbaar wordt gesteld en waarop de naam van de gebruiker staat. Het totaal aan dergelijke stoffen dat een gebruiker in de loods mag hebben is niet groter dan de inhoud van het krat. Het krat moet worden bewaard in het daarvoor ingerichte chemische hok. Uitsluitend tijdens het werk mag een werkhoeveelheid bij de werkplek aanwezig zijn. Welke stoffen onder de noemer “gevaarlijke stoffen” vallen is te vinden op de toegangsdeur tot het chemische hok. Bij twijfel aan het bestuur vragen.

 2. Stoffen met een vlamaanduiding mogen slechts in zeer beperkte hoeveelheden in de loods aanwezig zijn, in totaal 50 kg voor de hele loods. Daarom gelden voor deze stoffen speciale regels. Hier onder vallen wasbenzine, terpentine, thinner, aceton, spuitbussen e.d. alsmede, verven en lakken die worden verdund met terpentine of wasbenzine. Zie hiervoor de toelichting op de deur van het chemische hok. De meest gebruikte middelen worden door de loods ter beschikking gesteld.


SCHOON EN NETJES


 1. Iedere gebruiker maakt aan het einde van zijn werkdag voor hij vertrekt zijn eigen plek schoon. (de Loods verschaft bezems, stoffers en blikken) Gezamenlijk houdt men de loods schoon en opgeruimd.

 2. Bij machinaal schuren, frezen en schaven is stofafzuiging altijd verplicht. Ruim direct na het werk het stof en de spanen op.

 3. Gewoon afval moet in de loodscontainer worden gegooid. Chemisch afval moet door de gebruiker zelf worden afgevoerd naar het Gemeentelijk Afvaldepot.

 4. Men wordt geacht de W.C., de kantine en het washok netjes te houden. Laat geen afwas staan voor anderen.


RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID


 1. De schepen staan in de loods voor risico van de eigenaar. De Stichting draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de boten, diefstal van bezittingen en letsel aan personen door welke oorzaak dan ook. Verzeker zelf uw eigendommen.

 2. De eigenaar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar schip of project en dient bij het binnengaan, verplaatsen en verlaten van de loods altijd zelf aanwezig te zijn of een andere verantwoordelijke aan te wijzen. Het transport van schepen in en uit de loods gebeurt uitsluitend in aanwezigheid van één van de bestuursleden

 3. Het takelen van de schepen of andere zware lasten aan de loodsconstructie mag nooit gebeuren. Er is een portaalkraan aanwezig en het gebruik ervan gebeurt in uitsluitend in aanwezigheid van of na overleg met één van de bestuursleden.

 4. Gebruikers van de loods zijn verplicht een persoonlijke W.A. verzekering af te sluiten.TENSLOTTE 1. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina