Hormoonsimulatie Heb je nog verbeteringen voor 1? Onderzoek bij de vrouwDovnload 33.26 Kb.
Datum20.05.2018
Grootte33.26 Kb.

Werkdocument

Dit werkdocument is een hulpmiddel om de antwoorden op een structurele manier te noteren. Overleg met je docent of je vrij bent om je aan je eigen lay-out te houden. In dit document staan de vragen aangegeven die als een document moet inleveren. Aan het eind van ieder hoofdstuk is er ruimte voor commentaar van de PAL of de docent.

Hoofdstuk 1


  1. Voortplantingstelsels. • Antwoorden op de vragen .

1

2

34

5

6 • Zet hieronder je schema’s neer van de hormonale regeling van de voortplanting.

  1. Hormoonsimulatie

 • Heb je nog verbeteringen voor 1.1?  1. Onderzoek bij de vrouw

 • Beschrijf welke fysieke problemen (in het voortplantingsstelsel) kunnen leiden tot onvruchtbaarheid en hoe die problemen kunnen ontstaan. • Beschrijf welke hormonale afwijkingen kunnen leiden tot onvruchtbaarheid en hoe die afwijkingen kunnen ontstaan. • Beschrijf welke soa's er zijn, wat de kenmerken er van zijn en welke soa's in het bijzonder onvruchtbaarheid kunnen veroorzaken. • Stel vragen op het chatforum aan medeleerlingen of je begeleiders wanneer er onduidelijkheden zijn over de onderwerpen
  1. Kwaliteit van zaad • Gemiddeld aantal zaadcellen: Leg uit of hij voldoende zaadcellen heeft:

 • Wat is de oorzaak van de verminderde kwaliteit van het zaad van de man? Leg uit.

Commentaar van docent/PAL:Hoofdstuk 2


2.2 Bouw van het DNA

 • Zet hier je antwoorden neer van de vragen.

1

2

34

5

2.4 FilmHoud een logboek bij gedurende de periode dat je bezig bent met het maken van de trancriptiefilm. Hieronder staat een logboekvoorbeeld.

Wat

Wanneer

Wie

Afvinken gedaan.
Commentaar van docent/PAL:Hoofdstuk 3


3.1 Replicatie

 • Schrijf hieronder je conclusies neer over de overeenkomsten en verschillen replicatie en transcriptie.

3.2 Hoe worden geslachtscellen gevormd?

 • Welke fasen komen voor in de meiose? En wat gebeurt er in die fasen?

fase

Wat? • Tekening meiose3.3 Geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting

 • Lesje over mechanismen die de diversiteit waarborgen:


 • Vragen over ongeslachtelijke voortplanting

1

2

34

5

Commentaar van docent/PAL:Hoofdstuk 4


4.1 Een beetje hulp
 • Beschrijf kort wat onderstaande technieken inhouden

  • Kunstmatige inseminatie (KI)

  • KID

  • In-vitrofertilisatie (IVF)

  • In-vitrofertilisatie met ICSI

  • TESE

  • Hormoontherapie • Schrijf hieronder je brief aan het koppel met je advies.

4.2 PIGD

 • Welke vormen van prenatale diagnostiek zijn er en wat houden deze in? Leg uit waarom het voor hen lastig is om hiervoor in aanmerking te komen..
4.3 Genen vervangen en toevoegen

1. Zoek minimaal 3 toepassingen van bovenstaande techniek.

2. Ga na of deze techniek al eens is gebruikt bij mensen.

3. Is het realistisch dat deze techniek op gebruikt gaat worden bij mensen zoals het koppel?

Commentaar van docent/PAL:Hoofdstuk 5


5.1 Groei Embryo

 • Tekening mitose5.2 De geboorte en daarna • Overeenkomsten en verschillen tussen mitose en meiose.

  • Overeenkomsten:

  • Verschillen:

Commentaar van docent/PAL:Hoofdstuk 6


6.2 Lactose-intolerantie

 • Beschrijving van veranderingen in het DNA bij mensen die tolerant voor lactose zijn geworden. • Antwoorden bij de reflectievragen

 • Hoe kan een mutatie in een gen er voor zorgen dat lactase wordt geproduceerd?


Commentaar van docent/PAL:Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina