Hoofdstuk 4: OnderwijsDovnload 90.72 Kb.
Datum07.11.2017
Grootte90.72 Kb.

Hoofdstuk 4: Onderwijs

De afdeling pathologie biedt diverse typen onderwijs aan: academisch onderwijs en onderwijs aan HLO en MLO studenten. Daarnaast verzorgt de afdeling de opleiding tot patholoog en diverse postacademische cursussen.4.1 Academisch onderwijs
De afdeling pathologie verzorgt academisch onderwijs in

  • de opleiding geneeskunde (bachelor en master VUmc-compas, C’91)

  • de opleiding tandheelkunde

  • bachelor- en masteropleiding biomedische wetenschappen

  • de masteropleiding Oncology

  • de masteropleiding Neurosciences

  • de bacheloropleiding Medische Natuurwetenschappen

  • de opleiding tot patholoog en medisch immunoloog

  • postacademisch onderwijs4.1.1 Onderwijs in de opleiding geneeskunde

In de loop van 2007 werd met tal van basale en klinische afdelingen samengewerkt om het pathologieonderzoek te integreren in het VUmc-compas. Verbanden worden gelegd tussen klinische problematiek, pathologie en basale disciplines. Verdieping van basale leerstof en van de algemene pathologie loopt door in de masteropleiding van de studie.


De lijst met items van basale leerstof en van algemene pathologie, die in het curriculum wordt geïntegreerd, kent verschillende niveaus van detaillering. In het VUmc-compas wordt het algemene pathologie onderwijs verdeeld over een groot aantal cursussen, in alle semesters van de bacheloropleiding en naar verwachting in diverse stages van de masteropleiding. In de masteropleiding ligt het accent op de integratie van de pathologie van orgaansystemen geïntegreerd met de behandeling van de klinische problematiek. Prof.dr. W. Mooi is semestercoördinator van het eerste semester van het tweede bachelor jaar. Tevens is hij cursuscoördinator van de cursus ontwikkeling en ziekteleer en lid van het bachelorteam.

Een overzicht van het pathologie onderwijs in de bachelor (B) en Master (M) opleiding wordt in onderstaande tabel weergegeven.

Jaar

Cursus / Stage

Onderwijsactiviteit

Uren / belasting

B1

Huid en Afweer

college

1

B1

Bouw en Bewegen

college

1,5

B1

Ziektegedrag

practicum

8

B1

Homeostase

college

2

B1

Circulatie en Volumeregeling

college

practicum2,5

4


B1

Leergroepen

tutorschap

140

B2

Ontwikkeling en Ziekteleer

college

practicum

organisatie


9,5

16

208B2

Start van een mensenleven

college

2

B2

Arbeid, leefstijl en gezondheid

college

5

B2

Ouder worden

college

practicum8

B2

Capita selecta

colleges

practicum

organisatie


4

4

208B2

Leeronderzoek

begeleiding

6

B2

Wetenschappelijk Focusonderwijs Immunologie en Infectie


college

practicum

begeleiding


8

14

14B2

Leergroepen

tutorschap

140

B2

Stationsexamen

examineren

96

B2

Semester 2.1

organisatie

832

B3

Hematologie, oncologie en infectiezieken

college

practicum1

4


B3

Vaten en luchtwegen

college

practicum1

4


B3

Spijsvertering en stofwisseling

college

practicum6

8


B3

Stationsexamen

examineren

96

M1

Heelkunde

practicum

24

M1

Psychiatrie, neurologie

practicum

12

M1

Ouderengeneeskunde, pathologie

obductie

voor- /nabespreking156

117


B3

Honourprogram

Stage- en scriptiebegeleiding

132

M1

Wetenschappelijke stage

Stage- en scriptiebegeleiding

912

CU’91

Keuzecoschappen

Begeleiding

1204.1.2 Onderwijs in de opleiding Tandheelkunde

De afdeling pathologie verzorgt een aantal colleges en practica voor studenten tandheelkunde en mondhygiëne van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).
Jaar

Cursus

Onderwijsactiviteit

Uren

1

Introductie

college

1

1

Blok infectie en ontsteking

college

practicum8

12


4

Mastercursus

college

1

2

Mondhygiënisten

college

164.1.3 Onderwijs in de opleiding Biomedische Wetenschappen

De afdeling pathologie verzorgt in verschillende jaren onderwijs voor studenten biomedische wetenschappen. Deze opleiding wordt georganiseerd door de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen (FALW) van de Vrije Universiteit. Dr. R. Steenbergen coördineert de bachelorcursus Oncologie en is lid van de opleidingscommissie Biomedische Wetenschappen.
Jaar

Cursus

Onderwijsactiviteit

Uren

B1

Histologie, pathologie en toxicologie

college

practicum12

16


B3

Pathologie

college

practicum

mortuariumbezoek


40

8

3B3

Toegepaste immunologie

college

examineren3

3


B3

Oncologie

college

11

M 1-2

Stage- en scriptiebegeleiding

begeleiding

9124.1.4 Onderwijs in de masteropleiding Oncology

De masteropleiding Oncology bestaat uit 2 jaar. In het de eerste maanden van het eerste jaar worden 4 verplichte cursussen gevolgd. Daarna hebben de studenten de keus uit een groot aantal keuzecursussen lopen zij 2 stages.

Prof.dr. G.A. Meijer is programmaleider van de master Oncology. Prof .dr. P.J.F Snijders is lid van de opleidingscommissie, prof. Dr R.J. Scheper is lid van de examencommissie.

Prof. dr. P.J.F. Snijders coördineert de cursus Oncogenesis en samen met prof. dr. J. Middeldorp de keuzecursus Viral Oncogenesis. Prof. dr. R. J. Scheper is cursuscoördinator van de cursus Immunity. Dr. R.J.A. Fijneman en dr. N. C.T. van Grieken coördineren de cursus Tumor Biology and Clinical Behaviour. Dr. E. Hooijberg is cursuscoördinator van de cursus Innovative Tumortherapies. Dr. J.A.M. Beliën is cursuscoördinator van de keuzecursus In the Footsteps of Antoni van Leeuwenhoek.


Participatie van de afdeling pathologie in de master Oncology


Jaar

Cursus

Onderwijsactiviteit

Uren

M1

Oncogenesis

college

9,5

M1

Tumor biology and clinical behaviour

college

voorbereiden research proposal

assessment

journal club32
21

6

18M1

Immunity

college

lit. opdracht14

3,5


M1

Innovative tumor therapies

college

12,5

M2

Keuzecursus Viral Oncogenesis

college

2,25

M2

Keuzecursus In the footsteps of Antoni van Leeuwenhoek

college / practicum

18

M1-2

Stages / Scripties

begeleiding

195

M1-2

Algemeen

organisatie

2084.1.5 Onderwijs in overige Research Masteropleidingen

De afdeling patholgie verzorgt onderwijs in de Cardiovascular researchmaster, de researchmaster Neurosciences en de master biomedical sciences. Prof.dr. H.W.M. Niessen coördineert de cursus Remodelling of the circulatory system. Dr. J. Geurts is cursuscoördinator van de cusrsus Clinical Neuroscience.

Jaar

Master

Cursus

Vorm

Uren

M1

Cardiovascular

Remodelling of the circulatory system

college

organisatie12

208


M1

Neuroscience

Clinical Neuroscience

college

practicum11

6,5


M1

Biomedical Sciences

Clinical Immunology

college

44.1.6 Opleiding tot patholoog en medisch Immunoloog

De afdeling pathologie leidt jaarlijks een groot aantal AIOS pathologie op.Bijlage xxxx geeft een overzicht van de AIOS die bij de afdeling in opleiding zijn.

XXX en XXX rondden in 2009 hun opleiding af.

Op landelijk niveau wordt bijgedragen aan de kwaliteit van de medische immunologie/ transplantatie immunologie opleiding en de integratie van de opleiding in een breder federatief verband van ziekenhuislaboratoria. Dr. B.E.M. von Blomberg is lid van de commissie opleiding en registratie (COR) van de nederlandse vereniging voor immunologie en de opleidingscommissie van de federatie medisch laboratorium specialisten.4.1.7 Postacademisch onderwijs
Het postacademisch onderwijs bestond uit de 18e Amsterdamse zomercursus diagnostische pathologie: moleculaire pathologie. Deze 3 daagse cursus voor pathologen en AIOS pathologie is in 2009 2x georganiseerd door dr. E. Thunissen.

De cursus van 30 juni – 2 juli telde 37 deelnemers. De herhaling van 15 – 17 december telde 43 deelnemers.

Dr. R. Steenbergen en prof.dr. P. van den Elsen organiseerden de cursus Epigenetics (14 – 16 april 2009) en dr. J. Beliën de cursus In the footsteps of Antoni van Leeuwenhoek (5-9 oktober 2009) van de onderzoekschool oncologie Amsterdam (OOA).

In het kader van het ‘Teach the teachers’ - project (KWF IN2006-25 ), wordt jaarlijks een cursus Medische Immunologie verzorgd in Yogyakarta en de gelegenheid geboden aan één stagiair voor een stage van 3 maanden aan het VUmc.4.2 Hoger- en middelbaar laboratoriumberoepsonderwijs
4.2.1 Middelbaar laboratoriumonderwijs (MLO)

In totaal zijn er 13 MLO 3e/4e jaars leerlingen op de afdeling geweest. Vier 4e jaars leerlingen zijn klaar voor de arbeidsmarkt.

Ondanks het feit dat de diverse MLO opleidingen een onderling verschillend Beroeps Praktijk Vorming (BPV) traject ingevoerd hebben, met vergelijkbare stagemomenten bleek het toch geen groot probleem de leerlingen te plaatsen omdat de tijdperioden verschillen.
Tijdsinvestering


Opleiding

Vorm

Uren

Diverse ROC’s

stage begeleiding

3904.2.2 Hoger laboratoriumonderwijs

Het onderwijs aan HLO studenten bestond uit colleges, practica en stagebegeleiding.

In 2009 heeft de afdeling pathologie 20 stagiaires van de Hogeschool Leiden geplaatst. Het betrof hier twaalf 4e jaars studenten en zeven 3e jaars studenten van de richting cyto/histopathologie en biomedisch/biotechnologie. Daarnaast is er meegewerkt aan korte projecten, zg PROH opdrachten, van de Hogeschool Leiden die uitgevoerd worden op de werkvloer en op school. Er zij op verzoek rondleidingen gegeven. Negen 4e jaar studenten zijn klaar voor de arbeidsmarkt.
Van de laboratoriumopleiding van INHolland zijn er dit jaar stagiaires geplaatst, zowel van het 3e als van het 4e jaar. Het niveau en het professioneel gedrag van de 3e jaar studenten is tegen gevallen. Deze studenten hebben op school nog te weinig labervaring opgedaan. Dit is aangegeven bij de betrokken schoolstagebegeleider en verdient in de toekomst extra aandacht.
HLO duaal

Het duale onderwijs zoals dat door het HLO Utrecht ontwikkeld is onder de naam Life Sciences & Chemistry start 2x per jaar, in januari en augustus. Hoewel het niveau en de motivatie van deze studenten in de afgelopen jaren erg goed was, zijn er in 2009 geen stagiaires geweest voor een 6 weekse stage. De afdeling Klinische Chemie, de initiatiefnemer van deze stages binnen het VUmc stopt deze vorm van stages omdat de studenten niet in het vak blijven maar door gaan studeren aan de universiteit. In 2010 zal nog één student langskomen voor een 6 weekse stage.


Tijdsinvestering HLO onderwijs


Opleiding / richting

Vorm

Uren

Hogeschool Leiden, CLSM en beeldbewerking

college

practicum2

8


Hogeschool Leiden, Kwaliteit en Laboratorium management

college

2

Hogeschool Leiden, moleculaire diagnostiek

college

2

Diverse hogescholen

stage begeleiding

5164.2.3 Website en stageboek

De website ‘stages’ http://www.vumc.nl/afdelingen/Pathologie/StagesPA/ is een groot succes. Het stageboek is via deze site te downloaden. Wij trekken op deze manier veel studenten aan, meer dan wij kunnen plaatsen.4.2.4 Activiteiten tbv het voortgezet onderwijs

In 2009 hebben wij diverse ééndaagse stages en rondleidingen georganiseerd voor scholieren in het kader van beroepskeuze oriëntatie. Aan de VMBO carrousel van het VUmc is tweemaal medewerking verleend voor deelnemers die voor hun profielkeuze staan. Daarnaast is er een decanendag georganiseerd om de beroepstak te promoten en beter onder de aandacht te brengen bij de schooldecanen.4.2.5 Diverse rondleidingen

T.b.v. de HBO-V opleiding is er een rondleiding/ presentatie gegeven over de Pathologie. Hier werd door dr. A.H. van Hattem vooral aandacht besteed aan monsterafname en therapie in oncologie.4.2.6 Promotie activiteiten

In 2009 heeft de afdeling aan 2 labcareer events medewerking is verleend. Het doel van deze beurzen is om personeel en studenten actief te werven en het VUmc te promoten als interessante werkgever. Wil Dekker doet veel ‘pro deo’ om het beroep te promoten.


Bijlage xxx geeft een overzicht van de stages, rondleidingen en andere activiteiten die de afdeling pathologie in 2009 heeft verzorgd.

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina