Hierbij wil het bestuur je van harte uitnodigen voor de nvvMTDovnload 36.74 Kb.
Datum13.06.2018
Grootte36.74 Kb.

     

11 oktober 2013


Hierbij wil het bestuur je van harte uitnodigen voor de NVvMT-studieochtend, gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering in de middag, die plaats vindt op zaterdag 16 november 2013 bij GGZ Centraal in Amersfoort.

De studieochtend heeft als thema: Gedeelde tijd in Muziektherapie’ en wordt ingeleid door Dr. Kathinka Poismans. (Voor programma inhoud: zie volgende pagina.)


Kathinka Poismans is in juni van dit jaar als eerste Nederlandse muziektherapeut gepromoveerd aan de Universiteit van Münster. Haar boek is – als alles goed gaat - ook nèt in druk verschenen en dus verkrijgbaar op de studieochtend.
Het programma ziet er als volgt uit:

09.00-09.45 uur: welkom met koffie en thee

09.45-10.00 uur: opening door Albert Berman, voorzitter van de NVvMT

10.00-11.00 uur: lezing door Kathinka Poismans, ruimte voor vragen. 11.00-11.15 uur: korte pauze

11.15-12.30 uur: keuze uit drie workshops / presentaties:


  • workshop 1 > Cun van Heerden: ‘de eigen praktijk’

  • workshop 2 > Albert Berman: ‘songwriting therapie’

  • presentatie van Master onderzoeken door Martina de Witte: 'Muziek als Krachtpatser' en Irene Maijer: ‘Onderzoek naar de non-verbale communicatie van mensen met dementie binnen de ‘ontmoetingsgroep’.

12.30-12.45 uur: afsluiting van de studieochtend

12.45-13.45 uur: lunchpauze

13.45-15.00 uur: ALV van de NVvMT

15.00-16.00 uur: borrel en ‘muzikale afsluiting’


Aansluitend op de studieochtend en lunch vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVvMT plaats. In deze ALV gaan we de plannen voor een meerjarige samenwerking met de Ambitus Foundation bespreken. Hierdoor worden we in de mogelijkheid gebracht om een groot deel van onze doelen te realiseren. Het activiteitenplan 2014 van de NVvMT zal eveneens worden besproken. Je krijgt de ALV-stukken drie weken van te voren toegestuurd. Agendapunten voor de ALV kun je per e-mail sturen naar An van Tuijl, secretaris@nvvmt.nl.
Deelname aan de studieochtend is gratis voor alle leden van de NVvMT, €30 voor niet-leden en €15 voor studenten (incl. lunch). Wij verzoeken je het aanmeldingsformulier vóór 9 november op te sturen naar: Cun van Heerden, penningmeester@nvvmt.nl. De studieochtend wordt geaccrediteerd door de SRVB voor 1 studiepunt. Als je alléén de ALV bezoekt is opgave niet nodig.
De dag wordt gehouden bij GGz Centraal, locatie Zon & Schild, Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort, in het gebouw Heidezicht, afdeling muziektherapie.
Het bestuur hoopt je op zaterdag 16 november te kunnen begroeten!
Met vriendelijke groet,
Albert Berman

Voorzitter NVvMT
www.nvvmt.nl


Toelichting op het programma van de studieochtend

Lezing (10.00-11.00)
Dr. Kathinka Poismans: ’Gedeelde tijd in Muziektherapie’

Van alle probleemgebieden die het autisme kenmerken is het beperkte en verstoorde sociale contact wellicht het meest ingrijpend voor het autistische kind, zijn ouders en directe omgeving. Muziektherapie kan daar een helpende hand bieden. Timing, oftewel het gezamenlijke beleven van tijd speelt daarin een belangrijke rol. Kathinka Poismans heeft onderzocht hoe gezamenlijke tijd binnen de muziektherapie tot stand komt, een valide en betrouwbaar meetinstrument ontwikkeld om de timing in de muzikale interactie te meten en aangetoond dat er verschillen in timing zijn tussen autistische kinderen, neurotypische kinderen en kinderen met een verstandelijke beperking. In deze lezing zal zij uiteenzetten hoe zij aan deze onderzoeksresultaten is gekomen.Kathinka Poismans is werkzaam bij Via Muziek Zuid, researcher bij KenVak en docent aan de Hogeschool Zuyd.

Workshops (11.15-12.30)Workshop 1
Cun van Heerden: ‘De eigen praktijk’

In deze workshop komen de vuistregels bij het opstarten, de motivatie en zakelijke dingen die je moet regelen bij het starten van een eigen praktijk aan de orde. Cun heeft zich grondig verdiept in de zakelijke kanten van het vak en zal de deelnemers erin wegwijs maken.Cun van Heerden is penningmeester van de NVvMT en werkzaam in haar eigen praktijk.

Workshop 2

Albert Berman: ‘Songwriting therapie’


Sommige muziektherapeuten vinden het lastig om met cliënten een song te maken. Toch is het een ‘tool’ die net zo belangrijk is als improvisatie. In deze workshop zul je leren ‘in a minute’ een song te maken, en hoe je kunt ontsnappen aan liedjes met vaste melodieën en 3 of 4 akkoorden, zonder dat het heel ingewikkeld wordt. Ook de meest a-creatieve cliënt kan een eigen originele song maken. Je gaat praktisch aan de slag in deze workshop om je vaardigheden op dit gebied te vergroten. Ter inspiratie worden opnames van songs van cliënten ten gehore gebracht.

Albert Berman is werkzaam als muziektherapeut bij GGz Centraal en SymforaMeander in Amersfoort. Daarnaast is hij voorzitter van de NVvMT en vertegenwoordiger in de EMTC.

Masteronderzoek Presentaties (beide in 1 blok, achter elkaar van 11.15-12.30)

Martina de Witte: 'Muziek als Krachtpatser'
Een verkennende studie naar het effect van actieve muziektherapie op emotieregulatie van forensische patiënten met een lichte verstandelijke beperking.  Een interventie waarbij de werking van muziek op emotie en arousal centraal staat. Middels een kwantitatief effectonderzoek (N = 10) zijn twee groepen door een voor- en nameting met elkaar vergeleken. Eén groep volgde tien weken muziektherapie gericht op emotieregulatie en één groep kreeg geen muziektherapie maar ‘standard care as usual’ aangeboden.

Martina de Witte werkt als muziektherapeut bij STEVIG (organisatieonderdeel van Dichterbij) met forensische patiënten met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problematiek. Ze is voorzitter van de vakgroep vaktherapeuten, die 29 vaktherapeuten telt. Daarnaast is Martina sinds dit studiejaar verbonden als docent methodiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ze is namens de NVvMT lid van de FVB expertgroep Multidisciplinaire Richtlijnen (MDR).

Irene Maijer: ‘Onderzoek naar de non-verbale communicatie van mensen met dementie binnen de ‘ontmoetingsgroep’.

In dit kwantitatieve onderzoek werden vijftien deelnemers (N=15) door middel van een blockrandomisatie toegewezen aan de ontmoetingsgroep (experimentele groep n = 8) of aan de muziektherapiegroep (controlegroep n = 7). Tijdens tien opeenvolgende weken kregen beide groepen één keer per week 45 minuten therapie, waarbij de experimentele groep een gecombineerde therapie van geestelijke verzorging en muziektherapie kreeg en de controlegroep muziektherapie. De eerste en laatste tien minuten van elke sessie werden door filmanalyse beoordeeld met twee meetinstrumenten: de Qualidem en de NPT-ES.


Irene Maijer werkt als muziektherapeut bij stichting Cordaan in 5 verschillende huizen met verschillende doelgroepen. Ze zit in het bestuur van de Nederlandse werkveldgroep van muziektherapeuten binnen de V&V en is lid van de NVvMT commissie Onderzoek. Ze schreef met Paula Irik het boek 'Sprekende Handen', over ontmoetingsgroepen met mensen met dementie, een samenwerking tussen geestelijke verzorging en muziektherapie.


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina