Het logo staat nu op dezelfde hoogte/breedte als in het briefpapierDovnload 93.97 Kb.
Datum20.05.2018
Grootte93.97 Kb.
Financieel misbruik van ouderen
Ouderen zijn in hun verzorging vaak deels of volledig afhankelijk van anderen.

Daardoor zijn ze kwetsbaar voor allerlei vormen van misbruik, zoals financieel

misbruik. Naar schatting zijn er jaarlijks 30.000 ouderen het slachtoffer

van financieel misbruik. De plegers zijn vaak familieleden, mantelzorgers,

professionals of vrijwilligers uit de directe omgeving van de oudere.

Veel oudere mensen hebben de stap naar het digitale tijdperk niet gemaakt en laten

hun financiële en administratieve zaken over aan iemand anders. Het bankfiliaal om

de hoek is er niet meer en ze zijn niet bekend met nieuwe betaalwijzen. Vaak is er

binnen een partnerrelatie een taakverdeling geweest, waarbij één van de partners

de geldzaken regelt. Na overlijden blijft de overgebleven partner in onwetendheid of

onbekendheid achter en neemt bijvoorbeeld een familielid deze taak op zich.

Alleenwonende ouderen zijn vaak extra kwetsbaar. Ook allerlei fysieke en mentale

beperkingen kunnen een reden zijn waarom ouderen hun financiële belangen door

iemand anders laten behartigen. Meestal zijn dit beperkingen in het horen, het zien,

in de mobiliteit, of beperkingen door dementie of een hersenbloeding.

Wat is financieel misbruik?

Financieel misbruik is het ongepast gebruik van de (financiële) bezittingen van een

oudere. Voorbeelden zijn het wegnemen van geld, sieraden en goederen, maar

ook extra pinnen met de bankpas van de oudere, gedwongen testamentwijziging of

hypotheekopname door familieleden of bekenden van de oudere.

Financieel misbruik van ouderen vindt in allerlei gradaties plaats. De oudere kan

beïnvloed worden om financiële handelingen te verrichten waar hij/zij niet zelf achter staat. De oudere is niet in staat om tegenwicht te bieden. Daarnaast kunnen ouderen gedwongen worden om geld en goederen af te staan. Dit gaat vaak gepaard met fysieke of psychische bedreigingen. Het kan ook gaan om frauduleuze handelingen zoals misbruik maken van de pinpas, innen van geld (belasting/toeslagen), misbruik maken van machtigingen en betalen van bankrekeningen van de oudere.

Wat kunt u doen?

De meeste ouderen die financieel worden misbruikt praten er niet over. Ze weten niet dat het gebeurt of ze willen er niet over praten. Ze vergoelijken het gedrag van de dader, schamen zich of zijn bang. Oudere slachtoffers zijn niet altijd in staat om het financieel misbruik te stoppen. Ook kennen veel slachtoffers de weg niet naar


hulpverleners of bemiddelaars.

Maakt u zich zorgen of herkent u signalen van financieel misbruik? Dan bent u vaak niet de enige die iets heeft gemerkt. Praat erover met iemand in uw omgeving die de oudere ook kent. Samen kunt u bepalen of er inderdaad iets aan de hand is en wat u het beste kunt doen.


Bespreek uw zorgen ook met de oudere. Dit is niet makkelijk, omdat u vaak niet

weet wat er precies aan de hand is. Daarnaast kan een slachtoffer zich schamen en het probleem verborgen willen houden. Het kan ook zijn dat uw vermoeden niet klopt. Toch is het belangrijk om het gesprek aan te gaan. Zelf of met hulp van een professional. Als er wel sprake is van misbruik, kunt u samen de volgende stap bespreken of misschien zelf een oplossing bedenken.


Als u zich zorgen maakt en niet weet wat u kunt doen, kunt u ook altijd bellen met

Veilig Thuis. Ook als u twijfelt. Juist als u twijfelt.

Veilig Thuis Friesland

Veilig Thuis Friesland is er voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met mishandeling. Veilig Thuis biedt informatie, advies en hulp. U krijgt een medewerker aan de telefoon die aandachtig naar uw verhaal luistert, uw vragen beantwoordt en advies geeft. Samen zet u de situatie op een rij en bespreekt u wat er moet gebeuren en wat u zelf kunt doen. Ook bekijkt u samen of er professionele hulp nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven.Signalen van financieel misbruik

> Betaalachterstand: huur, energie, zorgpremie, etc.;

> Geen geld hebben om bijvoorbeeld kleding te kopen;

> Ontbreken van hulpmiddelen zoals gehoorapparaat of bril;

> Afgesloten worden van gas en elektra;

> Brieven van incassobureaus;

> Weigeren informatie te geven over financiële omstandigheden;

> Onverklaarbare geldopnames of kosten;

> Verdwijnen van waardevolle spullen.

Tips om het risico op financieel misbruik te verkleinen

> Leg bijtijds vast hoe u zaken wilt regelen, bijvoorbeeld in een levenstestament


bij de notaris.

> Laat uw financiële belangen door twee personen behartigen zodat er extra


controle is.

> Geef contant geld mee als iemand boodschappen voor u doet in plaats van uw


pinpas.

> Vraag uw bank wat u verder nog kunt doen om misbruik te voorkomen,


bijvoorbeeld als u niet meer zelf naar de pinautomaat kunt.

Contactgegevens
Veilig Thuis Friesland

0800-2000 (gratis | 24/7 bereikbaar)

Postbus 312 | 8901 BC Leeuwarden

Tesselschadestraat 2 | Leeuwarden

www.veiligthuisfriesland.nl

info@veiligthuis.nl


Dit is een uitgave van Veilig Thuis Friesland, onderdeel van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
© Veilig Thuis Friesland, 2016

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina