Handleiding handel Bittrex (en andere beurzen voor cryptogeld)Dovnload 0.73 Mb.
Pagina3/3
Datum26.10.2018
Grootte0.73 Mb.
1   2   3

Uitleg1: Bittrex biedt zijn gebruikers de mogelijkheid om te kiezen tussen 1. Limit 2. Conditional Limit orders betekend dat de order direct wordt geplaatst, zonder voorwaarden (dit is de standaard instelling), conditional zijn orders met een onderliggende voorwaarde. Dit kan zijn, indien de prijs hoger is dan of gelijk aan of lager dan. Ingeval van het selecteren van deze functionaliteit zal de order pas worden geplaatst indien de prijs overeenkomt met de gestelde voorwaarde. Tot die tijd is de order dus niet zichtbaar in het orderboek.

Uitleg2: Een tweede variabele in het orderformulier die wat extra uitleg vereist is de tijdslimiet die aan de order wordt meegegeven. De standaard optie hiervoor is 1. Good ‘til cancelled (standaard) een tweede mogelijkheid is 2. Immediate or Cancel Het verschil spreekt wellicht voor zich. Bij optie 1 wordt de order geplaatst tot deze door de gebruiker weer wordt ingetrokken bij de tweede optie wordt de order ingetrokken zodra deze is uitgevoerd. Een voorbeeld voor optie twee zien we terug bij de uitleg van kopen en verkopen,. Gezien deze optie ervoor zorgt dat een order niet in het orderboek uitkomt is dit geen bied of laat order, maar een koop of verkoop order.

4. Koop en Verkoop

Bovenstaande afbeelding is het volledige koop en verkoopboek van e-Gulden op de Bittrex markt. Hier is te zien hoeveel bitcoins er per direct verhandeld kunnen worden aan de hand van de openstaande orders van andere partijen. Ondanks dat veel partijen de laatste prijs nemen als uitgangspunt voor de waardering van een cryptogeld protocol is het strikt genomen de hoogste biedprijs die bepaald wat de waarde van een munt is. Stel dat een e-Gulden verkocht wordt op de prijs van 1 euro, maar de hoogste biedorder op 1 eurocent staat, dan kan een persoon op dat moment slechts maximaal 1 eurocent voor zijn munt krijgen en niet 1 euro. Een andere uitleg die gegeven dient te worden is het woord satoshi. 1 satoshi is de kleinste eenheid van een bitcoin, te weten 0,00000001 BTC. Naar deze prijseenheid wordt vaak gerefereerd als het om de koers van cryptogeld gaat een andere benaming is bits, dit staat gelijk aan 100 satoshi. Omdat e-Gulden en ander cryptogeld wordt verhandeld in bitcoin is er een soort hefboomwerking actief met betrekking tot de europrijs. Als de bitcoinprijs in euro’s stijgt en de satoshikoers blijft gelijk zal de waarde van e-Gulden in euro’s toenemen. Als de bitcoin prijs gelijk blijft, maar de satoshiprijs van e-Gulden neemt toe dat zal de waarde in euro’s stijgen en als beide waarden stijgen zorgt dit voor een cumulerend effect en neemt de waarde van e-Gulden uitgedrukt in euro’s dubbel zo snel toe. Hetzelfde geldt natuurlijk ook in negatieve zin, maar aangezien wij positief zijn ingesteld wordt hier in deze uitleg geen aandacht aan besteed.

Kopen en verkopen is wat de markt beweegt. In plaats van een order te plaatsen en af te wachten tot een ander de beweging maakt kiest de gebruiker ervoor om zelf de beweging in te zetten. Dit is zelden de optimale strategie, behalve als hier een aanwijsbare reden voor gevonden kan worden. Een reden voor het direct verkopen van munten kan bijvoorbeeld zijn dat een delver een algoritme heeft ontwikkeld welke de meest optimale delvingstrategie voor hem berekend. Er zijn honderden cryptogeld protocollen en als de delver ervan overtuigd is dat hij automatisch schakelt naar de meest winstgevende munt van dat moment kan hij op die manier verantwoorden dat hij nieuwe munten direct op de markt aanbied tegen iedere prijs die geboden wordt, hij heeft immers vooraf een filter ingesteld waardoor hij zijn winstgevendheid optimaliseert en zal uiteindelijk zijn stroom moeten betalen, dus moet hij de munten verkopen om aan deze verplichting te kunnen voldoen. Aan de andere kant van het spectrum zijn het vaak speculanten die een directe kooporder plaatsen. Als we specifiek de e-Gulden markt bekijken zou een reden voor directe aankoop kunnen zijn dat een speculant inziet dat met een maximaal aantal eenheden van 21 miljoen een prijs van tien eurocent per stuk voor een land als Nederland vrij goedkoop is. Op dat moment kan hij besluiten de aangeboden munten op te kopen tot een prijs van 10 eurocent, zodat hij zijn aankoop veiligstelt en niet het risico loopt dat een ander hem voor is.

Het kopen van cryptogeld is nagenoeg gelijk als het plaatsen van een bied of laat order, met het verschil dat in plaats van het afwachten van de beweging, de beweging actief wordt ingezet. Ook bij deze orders is het orderformulier van toepassing:Via Bittrex is het op verschillende manieren orders in te geven. Van de 3 invulvelden moeten er 2 worden ingevuld, de derde zal vervolgens automatisch verschijnen door de andere 2 velden te combineren. De 3 velden die gevuld worden dienen te worden zijn 1. Prijs 2. Hoeveelheid 3. Totaalprijs Het mag voor zich spreken dat de totaalprijs de stukprijs is, vermenigvuldigd met de hoeveelheid, maar bij het invullen van een orderformulier is het ook mogelijk om de stukprijs en totaalprijs in te vullen, Bittrex berekend dan automatisch hoeveel eenheden er verhandeld dienen te worden voor het bereiken van deze totaalprijs.Uitleg1: Bittrex biedt zijn gebruikers de mogelijkheid om te kiezen tussen 1. Limit 2. Conditional Limit orders betekend dat de order direct wordt geplaatst, zonder voorwaarden, conditional zijn orders met een onderliggende voorwaarde. Dit kan zijn, indien de prijs hoger is dan of gelijk aan of lager dan. Ingeval van het selecteren van deze functionaliteit zal de order pas worden geplaatst indien de prijs overeenkomt met de gestelde voorwaarde. Tot die tijd is de order dus niet worden geactiveerd.

Uitleg2: Een tweede variabele in het orderformulier die wat extra uitleg vereist is de tijdslimiet die aan de order wordt meegegeven. De standaard optie hiervoor is 1. Good ‘til cancelled een tweede mogelijkheid is 2. Immediate or Cancel Het verschil spreekt wellicht voor zich. Bij optie 1 wordt de order geplaatst tot deze door de gebruiker weer wordt ingetrokken bij de tweede optie wordt de order ingetrokken zodra deze is uitgevoerd. Een voorbeeld voor optie twee kan zijn dat een gebruiker ervoor kiest alle munten onder een bepaalde prijs op te kopen. Stel dat de gebruiker 50 bitcoin beschikbaar heeft voor het kopen van e-Gulden, maar er slechts 25 bitcoin wordt aangeboden op de door hem of haar gewenste prijs, dan kan deze functionaliteit worden ingesteld om een koop uit te voeren zonder dat men daarna een kooporder op het hoogste niveau plaatst.

Tot slot: Om toch een kleine handelstip mee te geven is het aan te raden om zo veel als mogelijk te spreiden. Het aanbod van cryptogeld is overweldigend en vaak zijn de verschillen tussen de verschillende protocollen gering. Bij het bepalen van welke investering gedaan wordt zijn er veel factoren die een rol spelen, maar het is aan te raden extra te letten op vertrouwen. Wij wensen iedereen veel handelsplezier en hopelijk een leuke winst door de investering die gedaan is!Yoshi Livo

Stichting e-Gulden Foundation

Deel met je vrienden:
1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina