Geen 18, geen alcoholDovnload 15.94 Kb.
Datum30.04.2018
Grootte15.94 Kb.

Geen 18, geen alcohol”


vindt de sectorfederatie Wijn en Gedistilleerd

Brussel, 29 maart 2018 – Tijdens zijn Algemene Vergadering maakte Vinum Et Spiritus, de Belgische federatie voor wijn en gedistilleerd, haar standpunten over alcoholgebruik bekend, zowel op sociaal-maatschappelijk als economisch-fiscaal vlak. Ze staan ook gebundeld in haar politiek memorandum met de hoofdthema’s over alcoholgebruik volgens de sector. Vinum Et Spiritus is in eerste instantie pleitbezorger van gematigd alcoholgebruik. Haar meest opvallende voorstel is het optrekken van de minimumleeftijd voor alle alcoholhoudende producten naar 18 jaar.
Verantwoord alcoholgebruik
Wij zijn één van de vijf landen in de Europese Unie waar het legaal is om alcohol te verkopen aan minderjarigen. Terwijl bij jongeren onder 18 jaar problematisch drinkgedrag ook in België een niet te miskennen maatschappelijk probleem is. Maandelijks bingedrinken – d.w.z. meer dan zes consumpties in een tijdspanne van 2 uur – komt voor bij 34 procent van de 17-18-jarigen en elke week belanden gemiddeld 33 jongeren tussen 16 en 18 jaar op de spoedafdeling van één van onze ziekenhuizen als gevolg van alcoholvergiftiging.

Om een betere plaats voor alcohol in de samenleving te waarborgen is het van het grootse belang dat de sectorfederatie samen met de overheid erin slaagt een coherente set van oplossingen aan te reiken die een afdoend antwoord biedt op de negatieve gevolgen van alcoholmisbruik. De sectorfederatie wil daartoe in de eerste plaats een mentaliteitswijziging realiseren bij de consumenten, in het bijzonder bij de meest kwetsbare groepen van onze maatschappij. En jongeren zijn bij uitstek kwetsbaar en moeten, zoals in andere Europese landen, zo goed mogelijk beschermd worden tegen onverantwoorde alcoholconsumptie.


Geharmoniseerd beleid
Wat de minimumleeftijd betreft wordt er in België momenteel nog een onderscheid gemaakt op basis van productcategorie. Zo is het verboden om gedistilleerde drank te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min 18-jarigen, maar ligt de minimumleeftijd voor bier en wijn op 16 jaar. De vaak complexe technische verschillen in regelgeving voor bier, wijn en gedistilleerde dranken leidt tot een gebrekkige kennis en naleving van de wet door alcoholverkopers en jonge consumenten. Daarenboven wordt de indruk gewekt dat consumptie van bepaalde soorten alcohol minder risicovol zijn dan andere. Nochtans bevat één standaardglas bier, wijn of gedistilleerde drank altijd dezelfde hoeveelheid alcohol, iets wat expliciet erkend wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en diverse, andere expertisecentra.

Volgens Vinum Et Spiritus is er nood aan een grondige vereenvoudiging en bijsturing van de bestaande wetgeving en een betere controle op de correcte naleving ervan. Het onderscheid dat gemaakt wordt tussen verschillende soorten alcohol staat volgens de federatie een effectief alcoholbeleid in de weg.

Geert Van Lerberghe, directeur van de sectorfederatie, legt uit: “Een geharmoniseerd alcoholbeleid verduidelijkt de wetgeving, voor zowel producenten als consumenten en werkt op die manier een betere sensibilisering en naleving in de hand. Daarnaast wordt komaf gemaakt met het fabeltje dat sommige soorten alcohol minder risicovol zijn voor de gezondheid dan andere. Om problematisch alcoholgebruik en haar mogelijke schadelijke gevolgen een halt toe te roepen bestaat er binnen het huidige alcoholbeleid een wildgroei aan maatregelen die het aanbod van alcoholische dranken moet helpen beperken.”
Niks onder 18
Een harmonisering van de minimumleeftijd op 18 jaar biedt onmiskenbare duidelijkheid en werkt een betere sensibilisering van jonge consumenten en naleving door verkopers in de hand. In Nederland leidde het verhogen van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar al tot een betere naleving. En alles wordt ook een stuk eenvoudiger, duidt Geert Van Lerberghe. Hij vervolgt: “Zo neemt een harmonisering naar 18 jaar bijvoorbeeld de behoefte weg aan een etiket op een flesje alcohol met vermelding van de minimumleeftijd, omdat op die manier de wetgeving voor iedereen glashelder is. En vermijdt men een situatie waarbij flesjes bier of wijn met een etiket ‘16’ zouden kunnen terecht komen in Nederland of Frankrijk (waar een minimumleeftijd van 18 jaar geldt) wat hun preventie t.a.v. minderjarigen op flagrante wijze zou ondermijnen.”
Het debat is geopend
Tijdens de Algemene Vergadering van Vinum Et Spiritus, op woensdag 28 maart, traden onder meer Prof. Jan Tytgat (KUL), Mevr. Karin Genoe (CEO Vias Institute), Prof. Cécile Mathys (ULiège) en Mevr. Renate Hufkens (Volksvertegenwoordigster) hierover met elkaar in debat. Tijdens hun meest markante tussenkomsten traden zij Vinum Et Spiritus meerdere malen bij. Enkele citaten:

Renate Hufkens (Volksvertegenwoordiger N-VA): “Het is mij niet bekend waarom er een onderscheid 16 versus 18 jaar is voor de verschillende alcoholhoudende dranken.”

Jan Tytgat (KUL): “Er is geen wetenschappelijke basis om te discrimineren tussen bier, wijn of gedistilleerd. Deze vaststelling kan je baseren op pure chemie”.

Cécile Matthys (ULiège): “Harmonisering van de minimumleeftijd is een mogelijkheid, mits ook een geheel van begeleidende maatregelen wordt genomen, zowel op het vlak van preventie als handhaving”.

Karin Genoe (Vias Institute): “Jongeren overschatten zich vaak. De kans dat je op een doordachtere manier omgaat met risico’s is gewoon groter op 18. Harmonisering van de minimumleeftijd is bovendien belangrijk omdat het duidelijker is en preventie een stuk gemakkelijker maakt”.

Jan Tytgat (KUL): “Er is genoeg bewijswaarde om vast te stellen dat het beter is geen alcohol te drinken zolang je niet volwassen bent. Een leeftijd van 18 is voor mij de meest aanvaardbare consensus. Ook weer niet hoger dan 18, want dan wordt heimelijk drinken een te groot probleem”.

Karin Genoe (Vias): “Jongeren zijn oververtegenwoordigd bij ongevallen omdat het vaker over beginnende bestuurders gaat. Voor hen bepleiten we nultolerantie. Maar jongeren zijn niet het enige probleem. De hardnekkig groep van recidiven (1,2 tot 1,8 promille), die vaker ouder dan 50 zijn, uit het verkeer houden is een andere, absolute prioriteit. We moeten de grote risico’s gewoon uit het verkeer halen”.

Jan Tytgat (KUL): “Er is een hemelsbreed verschil tussen het gebruik van alcohol en andre drugs zoals tabak en cannabis. Zelfs bij het roken van één sigaret wordt er teer ingeademend en dat is bijzonder slecht voor de gezondheid. Dat is bij alcohol helemaal anders. Gematigd alcoholgebruik als deel van een evenwichtige levensstijl is verantwoord.”Renate Hufkens (Volksvertegenwoordiger NVA): “Accijnzen zijn geen middel om een gezondheidsbeleid te voeren. En iedereen weet intussen dat de recente accijnsverhoging ook budgetaair niet heeft opgeleverd wat ervan verwacht werd. Er staat dan ook een evaluatie op stapel”.

Het boeiende debat eindigde met een uitnodiging van Volksvertegenwoordiger Renate Hufkens gericht aan de sectorfederaties om samen te zitten en te werken aan een gezamenlijk alcoholplan. Vinum Et Spiritus, de Belgische federatie voor wijn en gedistilleerd, heeft de uitgestoken hand alvast aanvaard.

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina