Format zorgpad LongcarcinoomDovnload 211.57 Kb.
Pagina5/10
Datum03.06.2018
Grootte211.57 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10>DVaststellen diagnose en opstellen behandelplan MDO

Actie
Betrokken hulpverleners
Specifieke Punten
Aanmelden voor MDO
Besproken en gedocumenteerd worden:

 • uitslagen van alle onderzoeken

 • voedingstoestand (zo nodig)


Leden MDO:

 • Longarts

 • Chirurg (long- of thorax Chirurg)

 • Radioloog

 • Oncologie-

 • Verpleegkundige

 • Patholoog

 • Radiotherapeut

 • Diëtist (zo nodig)
MDO vindt wekelijks plaats volgens een vaste procedure van aanmelding, bespreking en verslaglegging


Norm / Indicator

RICHTLIJN NIET-KLEINCELLIG LONGCARCINOOM | Alle patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom, stadium I, II en III, dienen tijdens een multidisciplinair overleg besproken te worden 80% van de patiënten dient binnen 2 weken na afloop van het diagnostisch traject, indien geïndiceerd, te worden geopereerd of met( de voorbereidingen) van de radiotherapie en/of met de chemotherapie te beginnen.

RICHTLIJN KLEINCELLIG LONGCARCINOOM | Het merendeel van de patiënten met een kleincellig longcarcinoom wordt behandeld met chemotherapie.

Voor patiënten met een stadium I-II SCLC is chirurgische behandeling te overwegen. Vervolgens wordt adjuvante behandeling met chemotherapie en PCI geadviseerd, maar de bewijsvoering is beperkt.ZIZO | Patiënten met een kleincellig longcarcinoom, stadium I, II of III, worden besproken in een multidisciplinair overleg.>DUitslag gesprek met patiënt

Actie
Betrokken hulpverleners
Specifieke Punten
Geven van uitslag van de verschillende onderzoeken aan de patiënt en diens naasten
Bespreken van therapeutische behandelmogelijkheden zoals in MDO besproken

 • operatie

 • chemotherapie

 • radiotherapie

 • combinatie van therapie

 • palliatief beleidLongarts

Verpleegkundige


Vragen van informed consent patiënt voor behandelkeuze
Bespreken van mogelijkheid van deelname aan wetenschappelijk onderzoek, in het eigen ziekenhuis of een ander ziekenhuis
Patiënt wordt geïnformeerd over relevante patiëntenverenigingen (Stichting Longkanker)Begeleidingsgesprek na uitslag door oncologie verpleegkundige

 • opvang patiënt, partner en/of andere naasten

 • voorlichting voorgestelde behandeling

 • meegeven voorlichtingsmateriaal

 • informatie over bereikbaarheid

 • informatie over signalering en psychosociale en paramedische hulpverlening

 • screening op (risico) ondervoeding, andere voedingsgerelateerde klachten of –hulpvraagVerpleegkundige
Patiënt attenderen dat bij eerst volgend bezoek de Lastmeter zal worden afgenomen en besproken (Richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg) en dat tevens herhaaldelijk gescreend zal worden op (risico op) ondervoeding.

(risico op) ondervoeding wordt gesignaleerd m.b.v. % gewichtsverlies in laatste maand en half jaar + BMI of SNAQ + BMI of MUST. Voor ouderen en COPD-patiënten is een screeningsinstrument met aangepaste afkapwaarden voor de BMI nodig.

Bij voedingsgerelateerde vragen of –problemen: verwijzing diëtist


Huisarts wordt geïnformeerd over diagnose en gekozen behandeltraject

LongartsMaken afspraken over planning en verwijzing rond gekozen behandeling

Secretaresse polikliniek


Norm / Indicator

kopje | TekstDeel met je vrienden:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina