Format zorgpad LongcarcinoomDovnload 211.57 Kb.
Pagina3/10
Datum03.06.2018
Grootte211.57 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Actie
Betrokken hulpverleners
Specifieke Punten
Patiënt bezoekt huisarts
Huisarts verwijst door naar longarts

Levert de volgende gegevens aan • anamnese

 • lichamelijk onderzoek

 • medicatie

 • rookgedrag (packyears)

 • familieanamnese

 • co morbiditeit

 • voedingstoestand (LESA)

Zn. screenen op (risico) ondervoeding , indien nodig doorverwijzenHuisarts

Diëtist (zo nodig)


Huisarts adviseert bij vermoeden longcarcinoom dat patiënt naaste meeneemt naar polikliniek
Geeft informatie over de procedure
Verwijsbeleid is duidelijk voor alle huisartsen
Bij (risico op) ondervoeding (bepaald door % gewichtsverlies in laatste maand en half jaar + BMI, SNAQ 65-/65+ of MUST) verwijzing diëtist (LESA)Verwijzing door collega medisch specialist bij verdenking longcarcinoom

Collega medisch specialistPatiënt krijgt afspraak mee voor 1e polikliniek bezoek
Secretaresse polikliniek


Norm / Indicator

Richtlijn Niet-kleincellig LoNgCARCINOOM | Toegangstijd huisarts: 80% binnen < 2 werkdagen, maximaal 3 werkdagen.

RICHTLIJN ONDERVOEDING | Geadviseerd wordt patiënten met kanker tijdens het diagnose-behandeltraject herhaaldelijk te screenen op (het risico op) ondervoeding:

Bij de screening op (risico op) ondervoeding bij patiënten met kanker kunnen de reeds geïmplementeerde screeningsinstrumenten MUST, SNAQ (voor de diverse doelgroepen) worden gebruikt. Voor ouderen is een screeningsinstrument met aangepaste afkapwaarden voor de BMI nodig. Op dit moment wordt de MNA-SF bij oudere patiënten gebruikt. Er wordt geadviseerd patiënten met een screeningsuitslag 'ondervoeding' of 'hoog risico op ondervoeding' te verwijzen naar de diëtist.

RICHTLIJN SCREENING EN BEHANDELING VAN ONDERVOEDING │ Bij patiënten met ondervoeding wordt binnen 1 werkdag een verwijzing naar de diëtist gestuurd. Binnen 3-5 werkdagen wordt een behandelplan opgesteld en ingezet.


Hieronder


DDiagnostiek


>DAlgemeen

Actie
Betrokken hulpverleners
Specifieke Punten
Patiënt bezoekt polikliniek

 • anamnese

 • lichamelijk onderzoekLongarts
Longarts bespreekt met patiënt vermoeden longcarcinoom en het vervolgtraject/onderzoeken • X-thorax (indien nog niet uitgevoerd door huisarts)

 • laboratorium onderzoek

 • screening op (risico) ondervoeding, andere voedingsgerelateerde klachten of –hulpvraag
Laborant /Radioloog

Laborant


Dietist
Voort stadiëring van patiënten met NSCLC hebben bepalingen van hemoglobine, calcium, albumine,

natrium, lactaatdehydrogenase en alkalisch fosfatase geen waarde; wel hebben ze enige prognostische waarde ( Richtlijn niet-kleincellig carcinoom 2011)

(risico op) ondervoeding wordt gesignaleerd m.b.v. % gewichtsverlies in laatste maand en half jaar + BMI of SNAQ + BMI of MUST. Voor ouderen en COPD-patiënten is een screeningsinstrument met aangepaste afkapwaarden voor de BMI nodig. Bij voedingsgerelateerde vragen of –problemen: verwijzing diëtist


Maken van vervolgafspraken en geven van voorlichting over de geplande onderzoeken
Secretaresse polikliniek • CT-scan

 • bronchoscopie met PA

 • eventueel hersenscan bij verdenking hersenmetastasen

 • bij (risico op) ondervoeding: afspraak bij diëtist binnen 3-5 werkdagen


Afspraken tussen ziekenhuis en PA laboratorium m.b.t. beoordeling puncties.

Diagnostiek. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde vormen van diagnostiek en behandeling niet in het eigen ziekenhuis beschikbaar zijn. Binnen het zorgpad wordt vastgelegd welke structurele afspraken er bestaan met andere ziekenhuizen.Norm / Indicator

RICHTLIJN NIET-KLEINCELLIG LONGCARCINOOM | Toegangstijd polikliniek 80% binnen 5 werkdagen bij aanwijzingen voor een longtumor of afwijkende thoraxfoto.

Diagnostiek wachttijd (CT-scan, bronchoscopie met PA, PET, PET-CT, echo-endoscopie) 80% binnen 3 weken. Indien een mediastinoscopie dient te geschieden is binnen 5 weken acceptabel.

Patiënten met NSCLC die in aanmerking komen voor een in opzet curatieve behandeling dienen als eerste keus een gecombineerde PET-CT-scan te ondergaan. Een CT-scan en apart een PET-scan is tweede keus.

PA-uitslag dient binnen 1 week bekend te zijn, tenzij speciale bewerkingen dit verhinderenIn de pathologierapportage dienen ten minste alle bevindingen te worden verslagen die conclusies toelaten met betrekking tot tumorgrootte, diagnose/histologische subtypering (WHO-classificatie), pleura in-/doorgroei, volledigheid en resecties (radicaliteit, afstanden resectievlakken), de aan- of afwezigheid van tumor in lymfeklieren (benoeming van desbetreffende stations) (IASLC Staging Manual in Thoracic Oncology, 2009)

RICHTLIJN ONDERVOEDING | Er wordt geadviseerd patiënten met kanker tijdens het diagnose-behandeltraject herhaaldelijk te screenen op (het risico op) ondervoeding:

 • In de periode voorafgaand aan de behandeling: bij bezoek aan de huisarts, zie Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak en/of bij het eerste poliklinische bezoek aan de specialist

 • Tijdens de behandeling: bij opname in het ziekenhuis, bij dagbehandeling en bij bezoek aan een radiotherapeutisch instituut

 • In de periode na behandeling: bij een consult op de polikliniek en bij de huisarts, bij een intakegesprek met de thuiszorg/wijkverpleging en/of bij opname in een verpleeg- of verzorgingshuis

Bij de screening op (risico op) ondervoeding bij patiënten met kanker kunnen de reeds geïmplementeerde screeningsinstrumenten MUST, SNAQ (voor de diverse doelgroepen) worden gebruikt. Voor ouderen is een screeningsinstrument met aangepaste afkapwaarden voor de BMI nodig. Op dit moment wordt de MNA-SF bij oudere patiënten gebruikt. Er wordt geadviseerd patiënten met een screeningsuitslag 'ondervoeding' of 'hoog risico op ondervoeding' te verwijzen naar de diëtist

RICHTLIJN ONDERVOEDING I Men dient een patiënt met kanker met (risico op) ondervoeding te verwijzen naar de diëtist voor individueel voedingsadvies. Algemene, schriftelijke voedingsadviezen of voedingsadviezen door andere hulpverleners kunnen een waardevolle aanvulling zijn, maar vervangen niet het individuele advies door de diëtist Men dient bij vormen van kanker, die een voedingsproblematiek met groot risico op ondervoeding met zich meebrengen een individuele voedingsadvisering door de diëtist te geven. Dit behoeft een vaste plaats vroeg in de behandeling en er wordt niet afgewacht tot er klachten optreden.

RICHTLIJN SCREENING EN BEHANDELING VAN ONDERVOEDING │ Bij patiënten met ondervoeding wordt binnen 1 werkdag een verwijzing naar de diëtist gestuurd. Binnen 3-5 werkdagen wordt een behandelplan opgesteld en ingezet.


Deel met je vrienden:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina