Format zorgpad LongcarcinoomDovnload 211.57 Kb.
Pagina2/10
Datum03.06.2018
Grootte211.57 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Gebruikte documenten

 • Richtlijn Niet-kleincellig longcarcinoom (www.oncoline.nl, versie 2.0, 2011)

 • Richtlijn Kleincellig longcarcinoom (www.oncoline.nl, versie 1.0, 2011)

 • Richtlijn Oncologische revalidatie (www.oncoline.nl, versie 1.0, 2011 )

 • Richtlijn Herstel na kanker (www.oncoline.nl, versie 1.0, 2011)

 • Richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg (www.oncoline.nl, 2011)

 • Richtlijnen Palliatieve Zorg (www.oncoline.nl)

 • Richtlijn Ondervoeding (www.oncoline.nl, versie 1.0, 2012)

 • Richtlijn Screening en behandeling van ondervoeding (www.stuurgroepondervoeding.nl, versie juni 2011)

 • Richtlijn Algemene voedings- en dieetbehandeling (www.oncoline.nl, versie 1.2, 2005)

 • Richtlijn Long – voeding en dieet (www.oncoline.nl, versie 2.0, 2012)
 • Normering Chirurgische Behandelingen: Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), september 2011

 • Kwaliteitscriteria voor de oncologische zorg: Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), september 2009

 • Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg: KNMG e.a. januari 2010

 • IGZ, basisset kwaliteitsindicatoren Oncologie, 2013

 • Zichtbare Zorg, Indicatoren set Longcarcinoom (2012)

 • Artsenwijzer Diëtetiek (NVD), oncologie (www.artsenwijzer.info, 2012)

 • Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) ondervoeding (www.stuurgroepondervoeding.nl, 2010)

Voor het gehele zorgpad gelden de indicatoren vanuit de basisset kwaliteitsindicatoren Oncologie (versie 2012):

 • Aanwezigheid van een specifiek pre- en postoperatief MDO waar patiënten met een longcarcinoom worden besproken’

 • Twintig anatomische resecties per jaar per team worden als minimum gezien, voor die ziekenhuizen waar longchirurgie wordt toegepast in het kader van de behandeling van patiënten met longkanker.

 • Vrijgifte van cytostatica


Voor het gehele zorgpad gelden de volgende algemene eisen vanuit het IGZ-rapport (2009):

 • Eén set van afspraken voor de gehele zorgketen, vastgelegd in een gezamenlijk protocol, en altijd toegesneden op de behoeften van de individuele patiënt.

 • Eén geïntegreerd dossier toegankelijk voor alle betrokken zorgverleners. Eén duidelijk aanspreekpunt, bekend bij patiënt en traceerbaar in het patiëntendossier.

 • Eén geïntegreerd patiëntendossier, toegankelijk voor alle betrokken professionals

 • Eén duidelijke regisseur voor het hele zorgproces

 • Systematisch aandacht besteden aan psychosociale zorg voor alle oncologische patiënten

 • MDO volgens de normen die zijn opgesteld om het MDO goed te laten functioneren


Voor het gehele zorgpad gelden de algemene voorwaarden voor chirurgische zorg van de NVvH (2011):

 • Landelijke richtlijnen betreffende de chirurgische aandoeningen zijn bekend

 • Lokale behandelprotocollen betreffende de chirurgische aandoeningen zijn aanwezig

 • Er wordt deelgenomen aan een complicatieregistratie

 • Er wordt deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie van de NVvH

 • Er wordt deelgenomen aan landelijke door de NVvH gesteunde registratieprojecten

 • Er zijn per aandoening tenminste 2 chirurgen werkzaam

 • Er zijn afspraken met een referentiecentrum voor overleg en/of verwijzing


Voor de chirurgische behandeling van longcarcinoom stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De afdeling radiologie kan spoeddiagnostiek verrichten en beschikt over CT, angiografie en echografie.

 • Er zijn mogelijkheden voor het verrichten van een PET-scan, of er zijn afspraken met ziekenhuizen

 • in de regio hierover.

 • Perfusie en/of ventilatiescan is mogelijk bij de afdeling nucleaire geneeskunde

 • De operatiekamer is toegerust met moderne apparatuur en instrumentarium.

 • Te allen tijde is er de mogelijkheid tot het verrichten van een spoedthoracotomie.

 • Er is een ICU met de mogelijkheid tot beademen.

 • Er is 24 x 7 uur aanwezigheid van een arts in het ziekenhuis voor de ICU.

 • Het personeel van de ICU is als zodanig gekwalificeerd.

 • Er is een afdeling pathologie met faciliteiten voor peroperatief vriescoupe-onderzoek.

 • Er is een laboratorium met mogelijkheid tot bloedanalyse 24 uur per dag.

 • Er worden minimaal 20 longresecties per jaar verricht. Longresecties worden gedefinieerd als segmentresectie, lobectomie, bi-lobectomie en pneumectomie.


Voor het gehele zorgpad gelden de algemene voorwaarden uit de Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg van de KNMG et. al.:

Voor de patiënt is te allen tijde duidelijk wie van de betrokken hulpverleners: • Het aanspreekpunt is voor vragen van de patiënt of diens vertegenwoordiger

 • De inhoudelijke (eind)verantwoordelijkheid heeft voor de zorgverlening aan de patiënt

 • Belast is met de coördinatie van de zorgverlening aan de patiënt (zorgcoördinator)

Het is van belang dat deze drie taken over zo weinig mogelijk zorgverleners worden verdeeld. Zo mogelijk zijn deze taken in één hand

N.B. zorg dat altijd duidelijk is wie de hoofdbehandelaar vervangt bij afwezigheid, maak afspraken over wie, wanneer de regie heeft en zorg voor een goede overdracht als de patiënt naar een volgende behandelaar gaat.Richtlijn Niet-kleincellig longcarcinoom en Kleincellig longcarcinoom

Huisarts, medisch specialist en (oncologie)verpleegkundige dienen zich ervan bewust te zijn dat basale psychosociale zorg al vanaf de beginfase van diagnostiek en behandeling moet worden aangeboden. Deze zorg bestaat uit voorlichting op maat, adequate bejegening en, indien nodig, tijdige verwijzing.

Voor goede psychosociale zorg dienen adequate verwijzingsmogelijkheden beschikbaar te zijn naar psychosociaal oncologisch geschoolde zorgverleners zoals verpleegkundig specialisten, (aan het ziekenhuis verbonden) maatschappelijk werkenden, psychologen en psychiaters. Ook kan gewezen worden op het bestaan van specifieke patiënten programma’s (gespreksgroepen, ontspanningsgroepen, revalidatieprogramma’s, patiëntenvereniging).
Voor het gehele zorgpad geldt structurele registratie van alle ZIZO parameters

Hieronder


VVerwijzing


>VAlgemeenDeel met je vrienden:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina