Format beschrijving leerwerktakenDovnload 13.31 Kb.
Datum25.06.2018
Grootte13.31 Kb.

Leerwerktaak Gebruik van ELO in de les
Titel


Gebruik van ELO in de les

Onderwijstype

☒ VO

☐ MBO


Niveau

☐ 1 propedeusefase

☒ 2 hoofdfase

☐ 3 eindfase (lio)


Competenties(s)

☐ 1 interpersoonlijk

☐ 2 pedagogisch

☒ 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch

☐ 4 organisatorisch

☐ 5 samenwerken met collega’s

☒ 6 samenwerken met de omgeving

☒ 7 reflectie en ontwikkeling


Beroepstaak

☐ 1 lesgeven

☐ 2 begeleiden van leren

☐ 3 ontwerpen van leerarrangementen

☐ 4 bijdragen aan de onderwijsorganisatie☐ 5 ontwikkelen van vakkennis

Studiebelastingsuren

10

Geschikt voor de volgende vakken
Aansluitend bij de volgende onderwijseenheid
Auteur / ontwerpgroep / school

Leerwerkgroep WPL2A (HAN en opleidingsscholen)

Datum ontwerp lwt.

01-02-2013Korte samenvatting

In deze leerwerktaak onderzoek je het gebruik van de elektronische leeromgeving op school.

Relevantie/kader


De meeste scholen maken gebruik van elektronische leeromgevingen (elo) zoals Magister, Blackboard, Teletop of andere. Dit doen zij voor verschillende doeleinden (van cijferadministratie tot virtueel klaslokaal). De invoering en het gebruik van deze elo’s laat vaak nog te wensen over. Onderzoek de mogelijkheden van de elo en bedenk hoe je er voor jouw lessen een meerwaarde aan kan geven.

Omschrijving/ instructieOnderzoek het gebruik van de elektronische leeromgeving op school. Onderzoek hierbij:
a) Op welke verschillende wijzen de elo op school wordt ingezet.
b) Welke mogelijkheden de elo biedt (buiten de wijze waarop deze al ingezet wordt).
c) Of de elo bij verschillende vakken op dezelfde wijze wordt ingezet.
d) Welke elo’s op andere scholen gebruikt worden en wat zijn de verschillen in mogelijkheden van de elo’s.
e) Hoe je de elo meer en effectiever in kan zetten in de eigen les. Probeer antwoorden te vinden op deze deelvragen door bijvoorbeeld op de site van de elo zelf te kijken, youtube-filmpjes over de mogelijkheden te bekijken, interviews af te nemen met:

  • sectiegenoten

  • een elo-expert op school

  • afdelingsleiders

  • klasgenoten

  • leerlingen

Resultaatverwachting


Een onderzoeksverslag bestaande uit:

Evaluatie


De voorbereiding, uitvoering en het verslag wordt door de spd geëvalueerd.

Aanbevolen literatuur/bronnen

Bijlagen

Evaluatieformulier


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina