Federale OverheidsdienstDovnload 45.42 Kb.
Datum26.10.2018
Grootte45.42 Kb.
Rectangle 2


Federale

Overheidsdienst

FINANCIEN

TARIEFBERICHT 453

16.6.2014


Algemene administratie van de

DOUANE en ACCIJNZEN


GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR 2014Aard :

Toevoeging ‘Aanvullende aantekening (GN)’

Goederencode(s) :

Hoofdstuk 22

Inwerkingtreding :

3 juli 2014

Bijzonderheden :

De wijziging dient te worden aangebracht in het boekwerk ‘Gecombineerde nomenclatuur 1.1.2014’.

In hoofdstuk 22 wordt de volgende aanvullende aantekening (GN) toegevoegd:

12. Onderverdeling 2207 20 omvat mengsels van ethylalcohol gebruikt als grondstof voor de productie van brandstoffen voor motorvoertuigen, met een alcoholvolumegehalte van 50 % vol of meer en gedenatureerd met een of meer van de volgende stoffen:a) benzine voor wegvoertuigen (overeenkomstig EN 228);

b) tert-butylethylether (ethyl-tert-butylether,ETBE);

c) methyl-tert-butylether (MTBE);

d) 2-methylpropaan-2-ol (tert-butylalcohol, tertiaire butylalcohol, TBA);

e) 2-methylpropaan-1-ol (2-methyl-1-propanol, isobutanol);

f) propaan-2-ol (isopropylalcohol, 2-propanol, isopropanol).

De in de eerste alinea, onder e) en f), genoemde denatureringsmiddelen moeten worden gebruikt in combinatie met ten minste een van de in de eerste alinea, onder a) tot en met d), genoemde denatureringsmiddelen”.


Wettelijke basis :

Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 626/2014 van de Commissie van 10 juni 2014 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB EU nr. L174 van 13.6.2014)

Voor de Administrateur-generaal Douane en Accijnzen:De Adviseur-generaal - Auditeur-generaal van financiën,

B. LEROY

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina