European CommissionDovnload 10.48 Kb.
Datum07.11.2017
Grootte10.48 Kb.


Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 augustus 2014Kwik — Laat uw stem horen over de uitvoering door de EU van het Verdrag van Minamata

De Europese Commissie is begonnen met een online-raadpleging over vraagstukken die verband houden met de ratificatie en uitvoering door de EU van het Verdrag van Minamata inzake kwik. De overeenkomst is ondertekend in oktober 2013. Op dat tijdstip was het de eerste internationale milieuovereenkomst die sinds tien jaar werd gesloten. Het is een wereldwijd verdrag dat tot doel heeft de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van kwik, en een groot aantal van de huidige toepassingen geleidelijk af te bouwen.

Kwik is een zeer giftig element dat wordt gebruikt in de industrie – bijvoorbeeld voor chloor-alkaliprocessen en de kunststofproductie – en in producten zoals thermometers, tandamalgaam, batterijen en lampen. Het wordt ook onopzettelijk uitgestoten door de verbranding van fossiele brandstoffen (vooral door kolengestookte centrales). Ongeveer de helft van het kwik dat vrijkomt in de atmosfeer is afkomstig van menselijke activiteiten.

De EU heeft al een uitgebreid pakket van wetgeving inzake kwik ingevoerd, met voorschriften over de handel in kwik, kwikhoudende producten, afval, waterkwaliteit, emissies in de lucht en lozingen in het water en op het land.

De EU heeft het Verdrag van Minamata ondertekend en is nu van plan partij te worden. Hoewel de maatregelen in het Verdrag van Minamata grotendeels maatregelen bevat die vergelijkbaar zijn met of identiek zijn aan de bestaande EU-wetgeving, zullen er aanvullende maatregelen moeten worden genomen. Ook moeten er bepaalde elementen van de EU-wetgeving dienovereenkomstig worden gewijzigd. In het bijzonder zijn er lacunes in de EU-wetgeving op de volgende gebieden:


  • Invoerbeperkingen voor metallisch kwik uit staten die geen partij zijn

  • Uitvoerverbod voor bepaalde kwikhoudende producten

  • Het gebruik van kwik in producten en processen die nog niet op de markt zijn gebracht

  • Beperkingen voor bepaalde processen waar kwik wordt gebruikt

  • Het gebruik van kwik bij ambachtelijke en kleinschalige goudwinning (ASGM)

De raadpleging verschaft belangstellende burgers, overheden, bedrijven en ngo’s een beknopt en duidelijk beeld van de bovenvermelde elementen en biedt hun de gelegenheid om hun standpunten kenbaar te maken. De diensten van de Commissie stellen prijs op ideeën en suggesties over o.m. de ratificatie en de daaropvolgende tenuitvoerlegging door de EU van het Verdrag, beperkingen en verboden, goedkeuringsprocedures en amalgaam in de tandheelkunde. Zij zullen deze bijdragen gebruiken voor de voorbereiding van een ratificatiepakket.

De raadpleging is online tot en met 14 november 2014.Meer informatie

IP/13/929: Environment: European Union welcomes the signing of the Minamata Convention on Mercury

MEMO/13/871: Vragen en antwoorden over het kwikbeleid van de EU

De raadpleging, alsmede achtergrondinformatie en ondersteunende documenten, zijn te vinden op de website van DG Milieu:http://ec.europa.eu/environment/consultations/mercury_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/index_en.htm

Contactpersonen:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mail
Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina