Erfelijkheid en EvolutieDovnload 1.43 Mb.
Pagina3/11
Datum20.05.2018
Grootte1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

De lessenserie

In april van dit jaar is het dan eindelijk zover. De lessenserie is klaar (voor voorbeeld van een deel van de lessenserie zie bijlage III). Twee tweede klassen VMBO-theoretische leerweg, met in totaal 40 leerlingen, krijgen de lessenserie aangeboden. Tijdens het ontwikkelen is zoveel mogelijk gekeken naar alle resultaten, die naar voren zijn gekomen tijdens het beantwoorden van de deelvragen van het actieonderzoek, dat wil zeggen:  • Om effectief gebruik te maken van de mogelijkheden van de elektronische leeromgeving en ict is er voor gekozen om zoveel mogelijk gebruik te maken van de communicatiemogelijkheden, de mogelijkheid tot individuele aanspreekbaarheid, de weergave van resultaten, herkenbaarheid en interactiviteit.

De ontwikkelde opdrachten zijn specifiek gericht op het voorkomen van leerproblemen en het behalen van de leerdoelen bij de onderwerpen erfelijkheid en evolutie. De lijst met 21 leerdoelen is hiervoor als basis gebruikt. Voorbeeld van zo’n opdracht is dat de leerlingen in de eerste les een presentatie moeten voorbereiden en eventueel moeten geven met betrekking tot de verschillende organisatieniveaus. Deze opdracht hoort bij het leerprobleem dat leerlingen niet heen en weer kunnen denken tussen de verschillende organisatieniveaus (Knippels, 2002). Bij de presentatie moeten de begrippen fenotype, genotype, chromosomen en genen op de verschillende organisatieniveaus (organisme-, cel-, en moleculairniveau) door de leerlingen kunnen worden uitgelegd. De presentatie moet gehouden worden aan de hand van een bordtekening (zie onderstaande illustratie) die betrekking heeft op de verschillende organisatieniveaus.


  • Om er voor te zorgen dat leerlingen de leerstof op een effectieve manier tot zich kunnen nemen is er gebruik gemaakt van de directe instructiestrategie. Voor de zes sleutelbegrippen van deze strategie betekende dit het volgende binnen de lessenserie:

    • Een belangrijk onderdeel van de directe instructiestrategie is het verhogen van de motivatie voor de opdrachten, wat dan ook veel aandacht heeft gekregen. Voor de lessenserie betekende dit onder andere dat de leerlingen beloond werden voor goed gedrag, succes konden ervaren bij spelletjes, op een positieve manier werden benaderd, individueel werden aangesproken, altijd kennis konden nemen van hun resultaten en dat opdrachten zoveel mogelijk aansloten op hun belevingswereld.

    • De lessenserie had een constante, uniforme structuur, een logische opbouw en het juiste niveau.

    • Door voorbeelden uit het dagelijks leven toe te voegen konden leerlingen voor zichzelf betekenis geven aan de aangeboden lesstof.


Tabel 2: Inhoud lessenserie
Welke leerdoelen

(zie bijlage I)

Wat doen de leerlingen

Wat doet de docent

Les 1

Leerdoel 1 t/m 3 (begippen, organisatieniveaus)

Maken opdrachten + presenteren bordtekening organisatieniveaus

Inleiding geven en maken bordtekening m.b.t. verschillen in organisatieniveau

Les 2

Leerdoel 2 t/m 7 (begrippen, elke cel dezelfde 46 chromosomen, genenparen)

Bekijken powerpointpresentaties, bekijken van filmpjes, spelletjes spelen en oefentoetsen maken

Uitleg hoe de les eruit ziet, begeleiden van leerlingen en nakijken opdrachten en toetsen

Les 3

Leerdoel 7 t/m 15 (ongelijke genen, geslachtelijke voortplanting, XX/XY-chromosomen

Bekijken powerpointpresentaties, bekijken van filmpjes, spelletjes spelen en oefentoetsen maken

Uitleg hoe de les eruit ziet, begeleiden van leerlingen en nakijken opdrachten en toetsen

Les 4

Leerdoel 2,5,8,15 (organisatieniveaus, wat een kind erft van ouders, dominante//recessieve eigenschap)

Maken van een model van een lichaamscel waarin belangrijke begrippen worden herhaald.

Materiaal klaarzetten, uitleg geven en leerlingen begeleiden

Les 5

Leerdoel 1 t/m 15

Maken van diagnostische toets

Nakijken diagnostische toets

Les 6

Leerdoel 16 t/m 19 (evolutietheorie, fossielen, verband erfelijkheid-evolutie, aap/mens-uitleg)

Bekijken powerpointpresentaties, bekijken van filmpjes, spelletjes spelen en oefentoetsen maken

Uitleg hoe de les eruit ziet, begeleiden van leerlingen en nakijken opdrachten en toetsen

Les 7

Leerdoel 20 en 21 (aflezen geologische tijdschaal, ontwikkeling leven op aarde)

Maken van poster van de geologische tijdsschaal

Uitleg opdracht en leerlingen begeleiden

Les 8

Leerdoel 1t/m 9, 12 t/m 14 en 16 t/m 21

Maken van afsluitende toets

Nakijken afsluitende toets

  • Als vakdidactische aanpak is er voor gekozen om bij alle leerproblemen een of meerdere opdrachten te ontwikkelen.

In totaal zijn er acht lessen ontwikkeld. In de lessen hoeft er geen gebruik te worden gemaakt van de methode ‘Biologie voor jou’. Les 1, 4 en 7 kunnen plaats vinden in een gewoon leslokaal. De lessen 2, 3 en 6 zijn zo gemaakt dat ze geheel online en via de elektronische leeromgeving worden aangeboden. In les 5 en les 8 krijgen de leerlingen respectievelijk een diagnostische toets en een proefwerk. In tabel 2 is globaal weergegeven hoe de lessenserie er uit is komen te zien.

Aangezien de directe instructietheorie uit gaat van principes als individuele aanspreekbaarheid en directe corrigerende feedback is er in de lessenserie vaak voor gekozen om de leerlingen zelfstandig te laten werken. Hierdoor kan elke leerling individueel worden aangesproken op het gemaakte werk. De docent heeft veelal een coachende rol.
Resultaten

Na het draaien van de lessenserie zijn de twee docenten de gemaakte opdrachten, de schriftelijke overhoring en de toetsen gaan analyseren. Dit is gedaan door bij ieder leerdoel te kijken, welke vragen uit het gemaakte werk betrekking hadden op het betreffende leerdoel. Wanneer minimaal 75 % van de leerlingen de bijbehorende vragen goed had beantwoord werd gesteld dat het leerdoel behaald was. Aan de hand van dit gestelde criterium hebben de twee docenten gesteld dat 5 van de 21 leerdoelen niet waren behaald. De leerdoelen die niet behaald waren, waren de volgende:

Leerdoel 4 Alle cellen hebben dezelfde kern en dezelfde 46 chromosomen

Leerdoel 7 Definiëren van genen, genenparen, gelijke en ongelijke genen

Leerdoel 10 Beschrijven van geslachtschromosomen

Leerdoel 15 Beschrijven van dominante en recessieve eigenschappenLeerdoel 18 Verbanden leggen tussen erfelijkheid en evolutie
Aan het eind van de lessenserie hebben de leerlingen een enquête ingevuld (zie bijlage II), waarin ze hun mening over de lessenserie konden geven. In totaal hebben 28 van de 40 leerlingen de enquête binnen de gestelde deadline ingevuld. Op deze manier hebben de twee docenten getracht te toetsen wat de motivatie van de leerlingen was voor de opdrachten en te achterhalen welke verbeterpunten leerlingen naar voren brachten.
De volgende punten kwamen uit deze enquête naar voren:

  • Voor- en nadelen van het werken met de elektronische leeromgeving tijdens deze lessen (zie tabel 3).


Tabel 3: Voor- en nadelen die leerlingen hebben ervaren tijdens het werken met de elektronische leeromgeving tijdens

de lessenserie met betrekking tot de onderwerpen erfelijkheid en evolutie.

Voordelen

Nadelen

Je kunt animaties/filmpjes bekijken over het onderwerp.

Je hebt soms teveel vrijheid. Liever af en toe een computerles en af en toe gewoon les

Je kunt in je eigen tempo werken.

Er wordt minder klassikale uitleg gegeven.

Je krijgt het in stappen uitgelegd en kunt het zo vaak als je wilt overlezen.

Als je thuis iets niet begrijpt, kun je het niet gelijk aan je leraar vragen.

Het is leuker. Je ziet meer en hierdoor onthoud je het veel beter.

Opdrachten die op school wel willen openen, kunnen thuis niet geopend worden.

Het is handig omdat je zelf kunt zien wat je nog moet doen en wat je al hebt afgerond

Als je thuis geen Internet hebt, moet je alles op school maken.

Je kan thuis toetsen maken wanneer je die in de les niet af krijgt.

Als je je wachtwoord kwijt bent, dan kun je niets doen en loop je heel snel achter.

Het gaat sneller en is gemakkelijker dan werken uit je boek.
Je hoeft niet zo veel op te schrijven.
Je hoeft je boeken niet mee te nemen.

Deel met je vrienden:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina