Erfelijkheid en EvolutieDovnload 1.43 Mb.
Pagina2/11
Datum20.05.2018
Grootte1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
De testlessen met de elektronische leeromgeving

December 2006. Op het Linde College wordt het project ‘Lekker gezoend’ gedraaid. De vaksecties van verzorging, lichamelijke opvoeding en biologie hebben ten tijde van dit project lessen verzorgd, welke in het teken stonden van gezondheidsbevorderend gedrag bij leerlingen. Voor het vak biologie betekent dit dat vier eerste klassen via de elektronische leeromgeving aan de gang gaan met het maken van een webkwestie. Het voorkomen van blessures stond hierbij centraal. Met het draaien van deze testlessen hebben de docenten willen testen welke bijdrage de elektronische leeromgeving en ict zouden kunnen bieden bij het vervolg van het onderzoek (deelvraag 1). De belangrijkste ervaringen van de twee docenten waren de volgende:  • Relatief veel leerlingen (ruim 30%) maakten gebruik van de mogelijkheid om te communiceren met de docenten via de elektronische leeromgeving, om zo hun vragen te stellen.

  • De elektronische leeromgeving kan een nuttig middel zijn voor het invoeren van toetsingsresultaten van leerlingen. Leerlingen maakten gebruik van het inzien van hun cijfers en gaven aan het prettig te vinden om hier inzage in te hebben.

  • De elektronische leeromgeving kan een nuttig instrument zijn bij het aanbieden van opdrachten. Leerlingen konden over het algemeen goed uit de voeten met de elektronische leeromgeving, dankzij de aandacht die hieraan was besteedt tijdens de ict-lessen.

  • Het handhaven van een inlevertermijn bleek lastig te zijn. Ruim 10% van de leerlingen was niet op tijd met het inleveren van de webkwestie. Redenen die hierbij genoemd werden waren hoofdzakelijk technische problemen of problemen die te maken hadden met de computervoorzieningen en -toegangsmogelijkheden thuis.


Leerproblemen bij de onderwerpen ‘Erfelijkheid en evolutie’

De tweede deelvraag van het onderzoek betrof het achterhalen van leerproblemen bij de onderwerpen erfelijkheid en evolutie. In tabel 1 zijn belangrijke leerproblemen van leerlingen weergegeven, die betrekking hebben op de onderwerpen erfelijkheid en evolutie. De leerproblemen uit deze tabel zijn enerzijds naar voren gekomen door het doen van een literatuuronderzoek en anderzijds door het achterhalen van de ervaringen van de vaksectie biologie op het Linde College. Hiervoor hebben de collega’s van de vaksectie een lijst met alle begrippen van het thema erfelijkheid en evolutie gekregen, waarbij gevraagd werd om bij elk begrip de onjuiste denkbeelden, die bij leerlingen kunnen ontstaan, op te schrijven.
Tabel 1. Leerproblemen bij de onderwerpen erfelijkheid en evolutie

Leerproblemen bij Erfelijkheid

Leerproblemen bij Evolutie

Leerlingen kunnen niet heen en weer denken tussen de verschillende organisatieniveaus (populatie, organisme, cel en moleculair niveau) die bij dit onderwerp aan de orde komen.

Leerlingen zien geen verband tussen erfelijkheid en evolutie.

Leerlingen kunnen moeilijk bevatten dat alle cellen dezelfde kern hebben en dezelfde 46 verschillende chromosomen.

Leerlingen denken dat individuele organismen zich aanpassen aan de omgeving, deze aanpassingen worden door de omgeving veroorzaakt, deze aanpassingen worden doorgegeven aan de nakomelingen (Lamarck-theorie).

Het begrip genotype is moeilijk aan te leren.

Leerlingen denken dat evolutie doelgericht is en leidt tot ‘hogere’ complexere organismen; de mens is de bekroning van de evolutie.

Leerlingen denken dat wanneer het fenotype verandert, het genotype ook verandert.

Leerlingen denken dat mensen afstammen van apen.

Leerlingen vinden de stof over genen, genenparen, gelijke en ongelijke genen ingewikkeld.

Leerlingen denken dat de aarde in een veel korter tijdsbestek is ontstaan.

Leerlingen weten niet precies wat ze erven van hun ouders

Evolutie kan leiden tot conflicten met betrekking tot het geloof van leerlingen.

Leerlingen denken dat dochters hun eigenschappen erven van hun moeder en zonen van hun vader.
Leerlingen weten niet dat twee-eiige tweelingen net zo goed gewoon broer en zus hadden kunnen zijn en dat eeneiige tweelingen precies gelijk zijn (hetzelfde geslacht).
Bron: Onderzoek ervaringen sectie biologie Linde College en literatuuronderzoek: Janssen e.a. (2007), Wagenaar (2003), Knippels (2002)

Na het onderzoek naar de leerproblemen hebben de twee docenten een lijst opgesteld met 21 leerdoelen bij de onderwerpen erfelijkheid en evolutie (zie bijlage I). Hierbij hebben ze rekening gehouden met de naar voren gekomen leerproblemen, maar ook met de algemene kern- en leerdoelen bij de onderwerpen erfelijkheid en evolutie in de onderbouw. Om de leerproblemen aan te pakken is er enerzijds gekeken naar de vakinhoudelijke uitleg om de leerproblemen weg te nemen. Anderzijds is er gekeken hoe je leerlingen zo effectief mogelijk zou kunnen laten leren, aangezien dit van belang is bij het ontwikkelen van opdrachten die er op gericht zijn om de leerproblemen weg te nemen (deelvraag 3). Er is gesteld, dat wanneer 75% van de leerlingen de vragen bij een bepaald leerdoel correct kon beantwoorden, het leerdoel behaald was, en de lessenserie dus effectief was aangaande het betreffende leerdoel.De directe instructie en effectief leergedrag

De derde deelvraag van het onderzoek betrof de vraag hoe je leerlingen zo effectief mogelijk kunt laten leren. Een instructiestrategie die kan leiden tot effectief leergedrag is de directe instructie. Ebbens (1996) gaat in zijn boek uitgebreid in op de kenmerken van de directe instructie. Zes belangrijke sleutelbegrippen spelen een rol bij het vormgeven van effectief leren, te weten:  1. Een goede structuur in de opbouw van de leerstof

  2. Het juiste niveau van de leerstof

  3. Betekenis geven: leerlingen moeten voor zichzelf betekenis kunnen geven aan de leerstof. Hiervoor moet het hen duidelijk zijn waarom zij deze stof moeten doorwerken.

  4. Individuele aanspreekbaarheid

  5. Zichtbaarheid

  6. Motivatie; waarbij de volgende factoren van grote invloed zijn: succes ervaren (belonen), individuele aanspreekbaarheid, kennis van resultaten, betekenis geven, interesse in de leerling en veiligheid, positieve benadering, aansluiten bij de leerstijl van een leerling.Deel met je vrienden:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina