Epoxy thinnerDovnload 28.14 Kb.
Datum26.10.2018
Grootte28.14 Kb.

EPOXY VERDUNNING

Code: 70171

AARD EN TOEPASSING: Speciaal voor epoxy producten ontwikkelde verdunning, met een hoog verdunningsvermogen bij minimaal gebruik. Een kleine percentage Epoxy Verdunning is voldoende om de viscositeit van het epoxy product aanzienlijk te verlagen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vlampunt: 25°C

Soortelijke massa: Kg/l 0,860 +/- 0,015

V.O.C. g/l 860

Uiterlijk: lichte transparante vloeistofAANBRENGEIGENSCHAPPEN

Toepassing: Geschikt voor epoxy producten, soals: Epoxy Plus, Epoxy Zinc, Epostop, Black Epoxy Tar Free, Epoblock, enz.


Verdunning: In de op de technische informatiebladen van de verschillende producten aanbevolen percentage gebruiken.

VERVOER, Hantering: Persoonlijke beschermingen dragen: handschoenen, OPSLAG EN beschermingsbril, beschermingsmasker.

HANTERING

Opslag: De lokalen waar het product gebruikt en/of opgeslagen wordt moeten goed geventileerd zijn. Op omgevingstemperatuur in de originele hermetisch gesloten verpakking bewaren. Verwijderd houden van vlammen, ontsteking- of warmtebronnen houden. Contact met het product en dampinademing vermijden. Tijdens de werkzaamheden niet eten, drinken of roken.


Vervoer (2003): ADR 640C-3-II , U.N. 1263

Veiligheidsinformatie: Ontvlambaar. Schadelijk. Huidirriterend.

Voor overige informatie het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.


ERNESTO STOPPANI S.p.A. VIA MONTE GRAPPA, 3 I 24067 SARNICO (BG) TEL. 035 - 910050 FAX 035 - 910122


In dit technisch informatieblad wordt de tot op heden meest complete informatie vertrekt Het blad wordt bij elke wijziging waarvoor het nodig geacht wordt bijgewerkt.
Technisch Blad 11.2000

De gebruiksomstandigheden variëren met de omgeving- en toepassingsfactoren; de firma stelt zich niet aansprakelijk voor enige niet aan productgebreken toe te schrijven schade.


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina