Eierleggende werkstersDovnload 8.24 Kb.
Datum28.04.2018
Grootte8.24 Kb.

Eierleggende werksters
Het is bekend dat het hermoeren van een volk met eierleggende werksters een delicate ingreep is. Niettegenstaande dit is er slechts weinig onderzoek geweest om dit probleem op te lossen. In de imkershandboeken wordt dit onderwerp ook vaak stiefmoederlijk behandeld. Als men er dan toch iets over vindt, dan zijn de goedbedoelde raadgevingen meestal gebaseerd op de theorie dat leggende werksters te zwaar zijn om te vliegen vanwege hun verzwaarde eierstokken en dus, wanneer men ze op een redelijke afstand van de bijenhal kan afschudden, niet meer in staat zijn om de weg naar hun kast terug te vinden. Eens het zover is, zou het volstaan het volk te hermoeren of, eenvoudiger nog, het te verenigen met een ander volk.

Hoe dikwijls echter loopt deze ingreep op een mislukking uit !

Bovendien heeft men nu kunnen bewijzen dat deze theorie vals is!

Te Aberdeen, in Schotland, werden namelijk kasten, bevolkt met eieren leggende werksters, van hun standplaats overgebracht naar een andere plek in dezelfde bijenhal. Op de vrijgekomen standplaats installeerde men een zesramer met een opgebouwd raam en een ingekooide, onbevruchte koningin. De dag nadien verzamelden de vliegbijen veel nectar en stuifmeel. Weer een dag later vond men een groot aantal eitjes in de verbrede cellen, hoewel de koningin nog steeds opgesloten zat. De eitjes gaven aanleiding tot de geboorte van darren. De geactiveerde eierstokken van leggende werksters zijn dus niet zó zwaar dat ze deze beletten om uit te vliegen en aan het inzamelwerk deel te nemen !

Rutner en medewerkers signaleerden van hun kant in 1976 dat bij minstens een bijenras, Apis mellifica capsensis, de eierleggende werksters stoffen van het feromoontype afscheiden. Deze stoffen behouden de eenheid van het volk en voorkomen het opbouwen van koninginnencellen. Deze volken dulden geen andere koninginnen en zouden ze doden indien ze werden ingevoerd.

De correcte biologische behandeling die op deze volken moet worden toegepast, bestaat erin de activiteit van de eierstokken van de leggende werksters uit te schakelen. Men kan dit bekomen door aan het volk net zoveel open werksterbroed te geven dat al de door de voedsterbijen geproduceerde koninginnebrij door dit broed wordt verbruikt zodat er niets overblijft voor de eieren leggende werksters. Anderzijds moeten deze laatste zichzelf "omscholen" en het jonge broed mee gaan verzorgen en voeden.

Hun eierstokken gaan dan vlug verschrompelen en indien er feromonen werden afgescheiden, zal ook daarmee worden gestopt naarmate meer larven moeten worden gevoed.

Samengevat omvat de ingreep volgende stappen:

1. aan het volk zoveel open broed geven als het kan bezetten en verwarmen op het

ogenblik dat men eieren leggende werksters ontdekt.

2. Na zes tot acht dagen wordt het verzegelde broed weggenomen en teruggegeven

aan de kolonie die het leverde. In dit stadium moet men dit verzegeld broed niet in de

verzwakte kolonie achterlaten met de bedoeling haar te versterken.

Men geeft opnieuw zoveel open broed als de kolonie kan bezetten.

3. Weerom zes tot acht dagen later mag men een bevruchte koningin invoeren mits

men voorafgaandelijk alle eventueel opgebouwde koninginnencellen afbreekt.

Het verzegeld broed mag ook nu aan de leveranciers worden teruggegeven doch men kan het nu ook in het behandelde volk laten, ter versterking.

Open broed oefent een zeer sterke aantrekkingskracht uit op bijen van elke leeftijd en de aanwezigheid ervan stimuleert de ontwikkeling van de voedselklieren.

In dergelijke omstandigheden onderdrukt de vraag naar koninginnebrij de invloed die de eierstokken van de werksterbijen kunnen uitoefenen op hun metabolisme.

Het hermoeren van een kolonie is slechts mogelijk vanaf het ogenblik dat de activiteit van de eierstokken van deze werksters tot nul werd herleid.Deze bijdrage werd overgenomen uit "La Santé de I'Abeille" en verscheen oorspronkelijk in "Apiacta", het driemaandelijks orgaan van Apimondia.

Vertaling Paul Van den Berge.

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina