Een verhaal Zullen we samen werken?Dovnload 401.36 Kb.
Datum20.05.2018
Grootte401.36 Kb.

Een mens – waardig bestaan, daar werken we samen aan

dvc


Een mens – waardig bestaan, daar werken we samen aan
Een verhaal

Zullen we samen werken?
Diensthoofd Dagverzorgingscentrum heeft twee voorstellen voor het hele Nottebohm-team
Het Dagverzorgingscentrum staat een beetje in een los-vaste relatie met het woonzorgcentrum. Met een eigen doelgroep, staf, opnamebeleid, dagritme en aanpak vaart het team van Hilde Verheyden een eigen koers. Tijdens de teamdagen werden er hechtere verbindingen gelegd met collega’s van de woonzorgteams. En dat is goed, vindt Hilde. Haar team kreeg er nieuwe ideeën door. Ze werken eraan om weer vrijwilligers te betrekken in de werking. En ze nodigen de collega’s van het woonzorgcentrum uit om nog meer gebruik te maken van de ervaring die het dagverzorgingscentrum opdoet met een bewoner, voor die uiteindelijk toch voor opname kiest. Allebei de ideeën mogen gerust wat extra weerklank krijgen bij de Nottebohm-ploeg, hoopt Hilde.

Hilde is blij met de groeiende samenhang tussen het dagverzorgingscentrum en het woonzorgcentrum. Daar hebben de teamsessies en de participatie van Hilde aan het diensthoofdenoverleg mee voor gezorgd. Ook de ergotherapeuten werken nu goed samen en organiseren geregeld samen activiteiten. ‘Ik ervaar dat als een positieve evolutie. We voelen dat de drempel minder hoog is om iets aan onze collega’s te kunnen vragen’, zegt Hilde.

Dat doet ze bij deze. Twee voorstellen, die de moeite waard zijn om te ontdekken, erover na te denken en er wat mee te doen. Twee ideeën die allebei zijn ingegeven door de veranderende context binnen het dagverzorgingscentrum. Hilde: ‘Bejaarde mensen stellen de stap naar een woonzorgcentrum steeds langer uit. Nu zijn de gebruikers in het dagcentrum in hogere mate hulpbehoevend dan enkele jaren geleden. De mensen zijn al vaak verder gevorderd in hun dementie en ook fysiek neemt de hulpbehoevendheid toe. Dat is soms heel zwaar. We zoeken naar manieren om ons werk draaglijk te houden en elke bewoner de aandacht te geven die hij nodig heeft.’

Voorstel 1: Vlottere opname van gebruikers samen mogelijk maken

Moeilijke mensen, die gebruikers van het dagcentrum?

Van collega’s van het woonzorgcentrum horen we geregeld dat bewoners die oorspronkelijk gebruiker waren bij het dagverzorgingscentrum nogal eens als moeilijke mensen worden ervaren,’ zegt Hilde. Een ervaring die ze begrijpt, want gebruikers die kiezen voor dagverzorging zijn vaak kritische, bewuste mensen die er eigenlijk alles aan doen om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. Het zijn mensen die zich meestal hadden voorgenomen niet naar een woonzorgcentrum te verhuizen. Als er dan toch geen andere oplossing meer is dan een opname, komt dat hard aan, en gaat dat vaak in tegen hun doordachte principes en wensen.Opnameproces samen doen

Hilde denkt dat de opname vlotter kan lopen als die in nauwe relatie tussen het dagverzorgingscentrum en de nieuwe thuis van de bewoner kan worden voorbereid. ‘Bij een geplande opname van een van de gebruikers zou het mooi zijn als een medewerker van die dienst bij ons komt observeren hoe de bewoner hier is en leeft. De collega’s zijn echt welkom. En wij willen zeker ook in de andere richting mee ondersteunen door op de nieuwe dienst aanwezig te zijn. Dat kan bijdragen om de overgang van dagverzorging naar opname zo goed mogelijk te doen.’

Voorstel 2: Help mee vrijwilligers zoeken

Het team van het dagcentrum – twee medewerkers voor 10 tot 15 gebruikers – komt vaak handen en ogen tekort. ‘Vroeger hadden we een goed evenwicht tussen mensen die veel en minder zorg nodig hadden. Een tijdje geleden is dat beginnen kantelen. Nu hebben steeds meer gebruikers steeds intensere zorg nodig. De onrust van dementerende gebruikers is voor niet-dementerenden ook heel moeilijk. En er ontstaat onderlinge concurrentie om onze aandacht’, zegt Hilde.

Kunnen rekenen op extra begeleiding

De stagiaires op de dienst kunnen al veel verlichting brengen, zolang die er zijn natuurlijk. Hilde denkt ook aan het inschakelen van vrijwilligers. ‘Het zou al een hele hulp zijn als één of enkele vrijwilligers eens per week een activiteit willen doen met onze gebruikers. Op vaste tijdstippen, met een vast engagement, want dan kunnen de mensen er in vertrouwen naar uitkijken Eén keer per week zou al een groot verschil kunnen maken. Het zou ons bovendien de kans geven om af en toe een rustig teammoment te organiseren, en dat is ook nodig om ons werk goed te kunnen blijven doen.’

Creatieve zielen gezocht

Hilde ziet het liefst samenwerking ontstaan met mensen die zich over een langere periode willen engageren, die creatieve dingen willen doen met de gebruikers, die behoorlijk de taal spreken en – na inwerken - zelfstandig kunnen werken. Om samen te koken, te knutselen, aan bloemschikken te doen. Nagelverzorging, pottenbakken en nog andere dingen kunnen ook. Eigenlijk komt het erop neer dat we mensen zoeken die hun hobby graag wil delen met bejaarden.

Het mag vooruitgaan

En eerlijk gezegd… het is vrij dringend. Binnenkort stromen de huidige stagiairs weer uit, en wordt het opnieuw goochelen met tijd en aandacht voor elke gebruiker. ‘Alle collega’s van Nottebohm kunnen ons helpen bij onze zoektocht’, zegt Hilde. ‘Alleen al door het in hun eigen netwerken verder te vertellen en hun ogen en oren open te houden voor mensen die hier misschien tijd en zin in hebben.’

Ken je iemand? Spreek hem of haar aan. Breng je kennis in contact met Hilde. Zij neemt het dan – samen met Inge – graag verder op.


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina