Een gezond en stabiel gebit is ons tandheelkundig streven. Maar hoe bereik je dat?Dovnload 50.41 Kb.
Datum07.11.2017
Grootte50.41 Kb.Dental Summerschool

Een gezond en stabiel gebit is ons tandheelkundig streven. Maar hoe bereik je dat?

Leer een gebit lezen, leer kijken en de samenhang tussen de verschillende deelgebieden en problemen in de tandheelkunde zien en begrijpen. In 3 weekenden, 9 dagdelen, zal een team van ervaren docenten vanuit verschillende tandheelkundige disciplines een update en upgrade verzorgen van de “ totale tandheelkunde”.


LOCATIE

Proclin Rotterdam; Scheepmakershaven 68, 3011 VE, Rotterdam

(Kliniek voor Parodontologie Rotterdam, Kliniek voor Endodontologie Rotterdam en PRO Rotterdam);


DOCENTEN

Annemieke Eggink tandarts - endodontoloog

Dr. Anna Louropoulou tandarts - parodontoloog, implantoloog

Joanne de Roos tandarts algemeen practicus, docent RUG

Manfred Leunisse orthodontist

Hugo Vreugdenhil tandarts-gnatholoog

Dr. Hans van Pelt restauratief tandarts

Michiel Lieshout restauratief tandarts
CURSUSOVERZICHT

WEEKEND

DATUM

INHOUD

DOCENTEN voorlopig

1

15,16 juni

Lokale problematiek;

Michiel Lieshout

Hugo Vreugdenhil

Hans van Pelt


2

29,30 juni

Gegeneraliseerde problematiek;

Michiel Lieshout

Anna Louloupourou

Annemieke Eggink


3

13 en 14 juli

Multidisciplinaire problematiek;

Michiel Lieshout

Manfred Leunisse

Joanne de Roos
Toets en certificaat uitreiking

Michiel Lieshout
WEEKEND INDELINGvrijdag:

08.30 - 09.00 uur welkom

09.00 - 12.30 uur programma

12.30 - 13.30 uur lunch

13.30 – 17.00 uur programma


zaterdag:

8.30 - 9.00 uur welkom9.00 - 12.30 uur programma* • Zaterdag 14 juli: toets “Dental Summerschool 2018”, afsluiting, uitreiken certificaat

PROGRAMMAWEEKEND 1: Stabiliteit in tand-kaakstelsel


Inhoud:__Etiologie_van_erosieve_slijtage_DOCENT:_Michiel_Lieshout'>Inhoud:___Opening_en_algemene_(tandheelkundige)_zaken:_DOCENT:_Michiel_Lieshout'>Inhoud:

 • TMD problematiek DOCENT: Hugo Vreugdenhil

 • Herken je symptomen van aspecifieke en specifieke TMD?

 • Hoe kun je Systematisch TMD onderzoeken teneinde een

werkdiagnose te stellen.


 • Gebitsslijtage DOCENT: Hans van Pelt

 • Indeling en classificatie van lokale en gegeneraliseerde gebitsslijtage

 • De gevolgen van gebitsslijtage op de levensduur van de dentitie en

daarin aangebrachte restauraties

 • “Early en Late intervention” met diverse technieken


Leerdoelen:

 • De cursist heeft kennis genomen van het opstellen van een zorgdoel en zorgplan

 • De cursist heeft kennis genomen van de dento-alveolaire pijn diagnostiek op tand niveau

 • De cursist op een effectieve manier de etiologie van erosieve slijtage achterhalen

 • De cursist heeft kennis genomen van de symptomen van TMD

 • De cursist heeft kennis genomen van de anatomische, fysiologische en pathologische basiskennis van het bewegingsapparaat van het kauwstelsel

 • De cursist heeft kennis genomen van de behandelingsmogelijkheden van TMD.

 • De cursist heeft kennis genomen van de classificatie van gebitsslijtage en de noodzaak wanneer te gaan behandelen

 • De cursist heeft kennis genomen van de gevolgen van niet behandelen van gebitsslijtage

 • De cursist heeft kennis genomen van de restauratieve mogelijkheden om gebitsslijtage te behandelen


Na het volgen van de cursus bent u in staat om:

 • een zorgdoel en zorgplan op te stellen

 • op een gestructureerde manier een pijnklacht te onderzoeken

 • kan de etiologie van erosieve gebitsslijtage achterhalen

 • TMD patiënten te herkennen

 • Een functieonderzoek uit te voeren

 • Een werkdiagnose te stellen

 • Zelf met de TMD aan de slag te gaan of gericht door te verwijzen.

 • lokale en gegeneraliseerde gebitslijtage te herkennen en te classificeren

 • patiënten uit te leggen wanneer en waarom restaureren noodzakelijk is

 • gebitsslijtage te behandelen met diverse technieken
WEEKEND 2: Lokale problamtiek


Inhoud:

 • Etiologie van erosieve slijtage DOCENT: Michiel Lieshout
 • Parodontologie/implantologie: DOCENT: Anna Loulopourou

 • Parodontale diagnostiek

 • Parodontale behandeling; verwijzen of niet

 • Het paro-endo probleem; wat, hoe en dan?

 • Grensgevallen; prognose en behoud

 • Indicatie implantologie; en dan?

 • Een implantaat en dan? Na zorg, de sleutel tot succes
 • Endodontologie: DOCENT: Annemieke Eggink

 • Diagnostiek pijnklachten; verschillen in pijn (pulpitis, overbelasting

en cracked tooth)

 • Endodontale diagnostiek; wat zie je klinisch en röntgenologisch;

heeft een CBCT een toegevoegde waarde?

 • De “spoed” endo; initiële endodontische behandeling; waar moet

die minimaal aan voldoen?


Leerdoelen:

 • De cursist heeft kennis genomen van de etiologie van erosieve slijtage

 • De cursist heeft kennis genomen van de functie van speeksel

 • De cursist heeft kennis genomen van het nut van een juist ingevulde voedingsanamnese

 • De cursist heeft kennis genomen van de juiste manier van parodontale screening en behandeling

 • De cursist heeft kennis genomen van de invloed van parodontale problematiek op de algemene gezondheid

 • De cursist heeft kennis genomen van het behoud van een juiste biologische breedte

 • De cursist heeft kennis genomen van de indicatie stelling van een implantaat

 • De cursist heeft kennis genomen van de eisen waar een implantaat kroon aan moet voldoen

 • De cursist heeft kennis genomen van de diagnostiek rondom endodontale problematiek

 • De cursist heeft kennis genomen van de indicatiestelling van een endodontische (her)behandeling

 • De cursist heeft kennis genomen van de behandeleisen van een “spoed” endo

 • De cursist heeft kennis genomen van de diagnostiek en behandeling van een dentoalveolair traumaNa het volgen van de cursus bent u in staat om:

 • een voedingsdagboek juist te interpreteren en inzetten in den preventieve strategie

 • een juiste indicatie te stellen bij patiënten met parodontale problematiek

 • goed in te schatten of de biologische breedte gehandhaafd blijft

 • een goede indicatie te stellen mbt de implantologie

 • in te schatten of een kroon op implantaat juist is vervaardigd

 • een juiste indicatie te stellen bij patiënten met endodontale problematiek

 • te bepalen of een CBCT in specifieke gevallen nuttige informatie kan geven

 • op een juiste manier een ”spoed” endo uit te voeren

 • kan theoretisch een dentoalveolair trauma adequaat en volgens de huidige standaard behandelen


WEEKEND 3: Multidisciplinaire problematiek

Inhoud:

 • Algemene tandheelkundige problematiek in complexe casussen DOCENT: Michiel Lieshout

 • Opstellen gefaseerd zorgplan

 • Minimaal invasieve behandelingen

 • Doornemen complexe casuïstiek
 • Orthodontische indicatie stelling en behandelmogelijkheden DOCENT: Manfred Leunisse

 • Indicatie bij kinderen en volwassenen

 • Behandeling met vaste of uitneembare apparatuur

 • Hoe houdt je als tandarts controle over het behandelresultaat

 • Hoelang en waarmee is retentie van het behandelresultaat

noodzakelijk?


 • Het materiaal composiet en hechting DOCENT: Joanne de Roos

 • Hechten op glazuur en dentine

 • Verschillende bonding methoden

 • Verschillen in composiet


Leerdoelen:

 • De cursist heeft kennis genomen van de het belang van een goede risico inventarisatie

 • De cursist heeft kennis genomen van de het belang van een goede infectie controle

 • De cursist heeft een idee gekregen hoe bij een multidisciplinaire casus een adequaat zorgplan op te stellen

 • De cursist heeft kennis genomen van het indicatie gebied van orthodontie bij volwassenen

 • De cursist heeft kennis genomen van de verschillen in behandelmogelijkheden bij uitneembare en vaste orthodontische apparatuur

 • De cursist heeft kennis genomen van de relevante factoren bij de keus van verschillende materialen in de tandheelkunde (keramiek, composiet, cement)

 • De cursist heeft kennis genomen dat glazuur en dentine een verschillende adhesieve benadering behoeven

 • De cursist heeft kennis genomen van de workflow voor partieel prepareren en cementeren.
Na het volgen van de cursus bent u in staat om:

 • toekomstige struikelblokken vast te stellen

 • prioriteiten te stellen in een complexe casus

 • het belang van een goede infectie controle in te zien

 • de medische problematiek mee te nemen in het zorgplan

 • orthodontie bij kinderen en volwassenen te indiceren

 • een keuze te maken uit de verschillende adhesieven in de tandheelkunde

 • een keuze te maken uit de verschillende tandheelkundige restauratiematerialen

 • als het noodzakelijk is om duurzaam te repareren
Dental Summerschool | www.dentalsummerschool.nl | info@dentalsummerschool.nl | Tel. +31 (0)6 294 300 76

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina