Denk eens echt naDovnload 0.71 Mb.
Pagina1/4
Datum14.05.2018
Grootte0.71 Mb.
  1   2   3   4

Denk eens echt na

http://denkeensechtna.blogspot.com/2009/10/95-stellingen.html <---door DEEN 27 oktober 2009

De groep achter het foldertje "Evolutie of Schepping" heeft weer eens een hobby-project: 95 stellingen.(1) Hierin worden 95 bezwaren tegen de evolutietheorie opgesomd, die samen zouden moeten bewijzen dat evolutie niet kan kloppen.

Dit is een klassiek voorbeeld van een debatteer-techniek waarbij zoveel mogelijk bezwaren worden geuit in een zo kort mogelijke tijd. De opponent zal nooit al deze bezwaren binnen de beschikbare tijd kunnen weerleggen, zodat in de ogen van een argeloze toeschouwer deze het debat lijkt te hebben verloren.(2)

Toch is Erik van .god.voor.dommen begonnen met een serie van weerleggingen van de 95 stellingen. Ik wens hem veel succes. Zoals hij zelf al aangeeft zal hij heel wat meer tekst nodig hebben om de stellingen te weerleggen dan nodig was om ze te poneren.


Ikzelf geef de voorkeur aan een andere aanpak. Er is namelijk een verdediging tegen deze spervuur-tactiek. De website

TalkOrigins heeft al jaren een lijst met veelgebruikte claims can creationisten. Sommige beweringen kwamen zo vaak voor in debatten dat men besloten heeft ze te categoriseren en te nummeren en te voorzien van antwoorden. Bij een eerste vluchtige blik op de 95 stellingen vermoedde ik al dat ik veel van deze stellingen op deze lijst terug zou vinden. Als dat zo is, dan toont dat aan dat het hier inderdaad gaat om de spervuur-tactiek, waarbij een hoog aantal argumenten de plaats moet innemen van argumenten van enige kwaliteit en originaliteit.

Laat ik eens proberen of dat klopt:

Zoals je kunt zien (als je het allemaal echt wil nalezen) zijn het grootste deel van de 95 stellingen inderdaad terug te leiden op de lijst van TalkOrigins. Veel ervan zelfs bijna letterlijk, bij andere is de link wat minder direct duidelijk. En in sommige gevallen gaat de stelling absoluut niet over evolutie, maar bijvoorbeeld over kosmologie, al zijn er in sommige van die gevallen toch antwoorden beschikbaar. Kortom, het zijn voornamelijk standaard argumenten waar deze groep mee komt, waar standaard antwoorden voor beschikbaar zijn. Alleen het hoge aantal stellingen laat het lijken alsof er iets van substantie aanwezig is - en wie gaat er al die stellingen nalopen, als hij of zij geconfronteerd wordt met zulk overweldigend bewijs?

(Ik, blijkbaar...)( Samsa )
Als je kijkt naar 'oer'-creationistische websites dan kom je op de eerste (morgenster) een aantal" verrassende "(kuchekuche) argumenten tegen:

- het argument van Haeckel
- onherleidbare complexiteit van de bombardeerkever
- vervalsingen (Pitdown mens)
- niet kloppende C-14 dateringsmethodes


Goh, dat lijken wel precies altijd dezelfde mallemolen van core- argumenten.
En dat zijn ze ook, al sinds 1970 (en sommige nog verder terug). Dat is geen oude koeien uit de sloot halen meer, deze koe is al minstens 30 jaar volledig verteerd.

Uiteindelijk is er natuurlijk een achterliggende reden dat deze groep deze 95 stellingen op een nietsvermoedend publiek probeert te dumpen: ze geloven dat als ze maar genoeg bewijzen tegen evolutie verzamelen, ze dan automatisch bewijs hebben voor hun eigen geloof. Ik heb daarop maar één ding te zeggen:

CA510.1.

De gelovigen hebben het automartisch bij het juiste eind , wanneer ze de evolutietheorie kunnen doen vallen of falsifieeren , ?

Natuurlijk niet ;

"Geloof in de evolutietheorie betekent dat er geen antwoord is op belangrijke vragen als: Waar kom ik vandaan?, Waarom ben ik hier? en Waar ga ik heen als
ik sterf?
"

Creationisten maken dezelfde karakteristieke fout die we altijd weer tegenkomen in religieuze argumenten.


Samenvattend luidt de fout als volgt: Niet iedere zin met een vraagteken aan het eind is een geldige vraag.
Dat er mensen zijn die zichzelf afvragen

waarom we hier zijn en waar we heengaan als we sterven”, betekent niet dat er daadwerkelijk een reden is dat we hier zijn en/of dat er zelfs een hiernamaals is.

We kunnen dus simpelweg stellen dat de centrale vraag een onjuiste vraag is en zelfs een cirkelredenering.
Dit omdat de vraag veronderstelt wat zij dient te bewijzen:
Is er een reden dat wij hier zijn?
Zo ja, wat is die reden dan?


Geloof je in de Bijbel, dan zijn er wel antwoorden op die belangrijke vragen.
Dan mag je weten dat God je uit lie
fde geschapen heeft en een plan met je heeft.

Deze valse tegenstelling die men direct introduceert als antwoord is van bedenkelijke aard.


Voordat men mag stellen dat de bijbel geloofwaardig is en je derhalve antwoorden op deze vragen verschaft, zou men dit moeten aantonen.
Wederom veronderstelt men hier hetgeen men dient te bewijzen.

Men plaatst zelfs andere “heilige geschriften” buiten de discussie op basis van onbeargumenteerd geloof.


Bijbelcitaten zijn nietszeggend als er geen autoriteit bewezen is, dus ik laat ze voor wat ze zijn.

( Heeck )
Reli-gelovigen moesten eens leren dat hun zogenaamde gaten schieten in de evolutie-biologie nimmer kan leiden tot het aanvaarden van bovennatuurlijke verklaringen,
maar hooguit aanzet kan zijn (voor de wetenschap) om hun eigen kennis bij te spijkeren en/of nieuw onderzoek te entameren.

Noten

(1) ( het begin-Artikel van Deen is integraal overgenomen : het doet hier dienst als basisframe en is door mij zeer summier bewerkt maar vooral aangevuld /met de bedoeling het te bekommentarieeren en uit te breiden met andere relevante (eventueel door mij bewerkte ) kommentaren geplukt van (Nederlandstalige of in het Nederlands vertaalde )internet-info en bij bloggers

 • http://www.golzuam.com/index.php/2009/10/27/creationisme-de-ontkrachting?blog=2 --->*((BrotherLordAcid )) " .....Met de bronnen die de makers van de anti-these voor evolutie noemen ben ik zo klaar; ze noemen er geen één, zelfs niet de bijbel, 'mijn duim' of 'gezond verstand'. Het ontbreken van laatstgenoemde bronvermelding verbaast mij totaal niet na het lezen van hun vod....."

 • ----->Voor de mensen die de bronnen achter de stellingen zoeken; gewoon even de website doorzoeken. www.creatie.info...

 • http://www.vkblog.nl/bericht/283988/Bewijs_het !---> *(Eelco )".......Deze 95 stellingen komen blijkbaar uit een boekje dat in Zwitserland in elkaar gezet is:
  www.factum-magazin.ch/wFactum_...
  Ze hebben nog een website ook: www.0095.info/nl/
  Wie betaalt dit allemaal ?"

 • Nico Van der stralen/VU-hoogleraar dierecologie (http://www.advalvas.vu.nl/component/content/article/13-opinie/623-stellingen-tegen-de-evolutie-zijn-aperte-leugens.html 4 november 2009) De poster( die aan de deur van de Vu werd genageld ) is het resultaat van een internationaal project van de Duitse werkgroep ProGenesis.
  De versie die ik las is waarschijnlijk uit het Engels vertaald

 • Deze fundies rond een arkenbouwer hebben ( als vervolgbrochure in hun anti-evolutie campagne tijdens het darwinjaar ) 95 bezwaren tegen de evolutietheorie opgesomd, die samen zouden moeten bewijzen dat evolutie niet kan kloppen.

(2) * Dat soort debateertruuk noemt men de "Gish Gallop "---> http://rationalwiki.com/wiki/index.php?title=Gish_gallop .....Het

is daarnaast natuurlijk ook een lang non sequitur , een opeenstapeling van het onderuit halen van stromannen en een valse dichotomy--> omdat de"evolutie"niet" bewezen" is, is hun geloof automatisch juist )Gaan voor kwantiteit ipv kwaliteit is een veelgebruikte tactiek...... 95 (in dit geval) dingen roepen kost (relatief) weinig tijd. Deze 95 stellingen weerleggen kost dan weer veel tijd.(Alhoewel het meestal volstaat om enig ordinair en routineus opzoekwerk te doen )

 • ( Ruud Zweistra )....... het kost sowieso al veel tijd om al die stellingen te gaan doornemen, maar zo te zien komt een hoog gedeelte neer op:
  "De wetenschap weet niet alles"
  Wat treffend laat zien dat ze er niets van begrepen hebben, want
  het idee dat je alles zou kunnen weten is zo'n beetje wel het meest domme idee dat er is.
  En desondanks lijdt op zijn minst 90 procent van het tweebenige sprinkhanenvolk aan dat waanidee.


 • Veel van de "stellingen " zijn warrige onzin,
  vraag en antwoord hebben vaak niets met elkaar te maken.....Trouwens stellingen zonder ondersteuningen, voldoende "bewijs"voeringen en materieele bewijstukken die ze waarschijnlijker maken , noch de nodige en voldoende referenties , dienen tot niets .... Veel van die stellingen hebben niets van doen met de evolutietheorie. Eigenlijk staat er heel vaak: Er zijn dingen niet te verklaren (DUS moet er een God zijn. )Het blijft het eeuwige verhaal met creationisten; een theorie heeft pas bestaansrecht als het om te beginnen al te verifiëren is. Het enige wat zij doen is het pogen te falsifiëren van ( stromannen of verouderde varianten ) van een andere "theorie " en op basis daarvan bestaansrecht toedichten aan hun eigen theorie.

 • Er staat bij een paar stellingen ook 'is moeilijk voor te stellen'.
  Dan moet je maar een beetje beter nadenken, nietwaar?

 • "Ik kan me niet voorstellen dat het mogelijk is, ergo het is niet waar". Oftewel, omdat ik kernfusie lastig vind om te begrijpen ga ik er maar vanuit dat Hiroshima nooit platgegooid is

(Toch maar doen die stellingen ontkrachten ) hier gaan we)

Behalve dat de 95 stellingen tegen evolutie vele reeds lang beantwoorde standaard-argumenten bevat, bevat deze ook een hoop onnodige herhaling.

(Nico Van der stralen/VU-hoogleraar dierecologie )4 november 2009

http://www.advalvas.vu.nl/component/content/article/13-opinie/623-stellingen-tegen-de-evolutie-zijn-aperte-leugens.html
Kritisch burger, medicus , wetenschapper en marinebioloog
n=1 (blognaam van Dirk Poot) heeft de complete
folder van die dwaas uit Urk doorgespit en alinea na alinea gedebunked.
N= 1
http://www.vkblog.nl/bericht/240135/2009%3A_Dominees_verklaren_Darwin_de_oorlog

Geannoteerde PDF van de folder :

http://www.prefectionist.nl/EvolutieOfScheppingGeannoteerd/82504_SchreeuwomLeven_brochure_gewijzigd.1.1.pdf
of attachment

Op iedere pagina staan een aantal gele vraagtekens of gele kruisjes.


Vraagtekens voor twijfelachtige beweringen, kruisjes voor pertinente onwaarheden.
Als je met je muis over een markering gaat, verschijnt het commentaar in een pop-up.

http://www.skepsis.nl/s-frames.htmlAttachment:

http://www.creatie.info/books/bookid/3

82504_SchreeuwomLeven_brochure_gewijzigd.1.1.pdf

van 1 t/m 5->Evolutie mag "onbewezen "worden genoemd ?
"bewijs" evolutieDarwin's theory
"Evolutie is hypothese en onbewezen"

(andere creato' "Evolutie is een theorie en geen feit." )
Evolutie is theorie en feit; (< click) Evolutie is een geobserveerd feit dat evolutie plaats vindt, de theorie beschrijft het mechanisme hierachter.

Het is onzinnig te verwachten dat een wetenschappelijke theorie bewezen kan en zal worden. Je kunt van een wetenschappelijke theorie alleen maar verwachten dat ze weerlegd wordt.


Zie Karl Popper, volgens wiens principes alle natuurwetenschappen werken (nee, Thomas Kuhn is niet in strijd).

Het feit dat een theorie gaten en onvolledigheden vertoont houdt niet in dat zij weerlegd is.


Het houdt in dat zij voor verbetering vatbaar is. Een theorie is pas weerlegd als een waarneming in strijd is met de voorspellingen van die theorie.

Ter informatie:
zowel de Algemene Relativiteitstheorie als de Quantummechanica zijn onvolledig.
Toch zijn er nauwelijks succesvollere theorieën te noemen van de afgelopen 200 jaar.

Moraal van het verhaal: creationisten en co kunnen alleen beargumenteren dat de evolutietheorie valselijk is door


1) deze verkeerd weer te geven;
2) de definities die van belang zijn voor de evolutietheorie zodanig te veranderen, dat ze niet meer in die theorie
passen en door toch te doen of evolutietheoretici die veranderde definities hanteren;
3) doelbewust relevante waarnemingen te negeren.

Een grotere stropop dan die van de (meeste)creato's ben ik nog niet tegengekomen.


Het werkelijk trieste is natuurlijk dat een mens best de evolutietheorie kan aanvaarden en toch gelovig blijven ....

1

De verandering van levende wezens verdergaand dan hun soortgrens (macro-evolutie) door de vorming van nieuwsoortige organen of structuren werd nog nooit waargenomen en is absoluut onbewezen.Talk Of Origin

CB901

Er is geen bewijs voor macro-evolutie

Macro-evolutie is de evolutie die verklaard waarom er meerdere soorten zijn. Creationisten zeggen vaak een hond blijft een hond en wordt geen kat. Dit is natuurlijk een misvatting omdat de evolutie theorie dit ook helemaal niet beweerd. Maar ze hebben ooit, heel lang geleden dezelfde voorouder gehad; dit was noch een kat noch een hond. Door graduele veranderingen in de genen is 1 tak uitgegroeid tot de huidige honden en 1 tak tot de huidige katten.

Er is enorm veel bewijs dat macro-evolutie plaats vind en heeft gevonden, hieronder een greep uit dat bewijs;


- Chromosome speciation: Humans, Drosophila, and mosquitoes (Wetenschappelijk artikel)
- Speciation through sensory drive in cichlid fish of hier als je niet wilt inloggen. (Wetenschappelijk artikel)
- A theory of evolution above the species level (volledige PDF) (Wetenschappelijk artikel)
- dit filmpje vanaf 4:40 ; of een ander filmpje hier) (Populaire wetenschap, filmpje)
- En nog een filmpje, waarin duidelijk wordt dat het onderscheid tussen soorten niet zo zwart wit te stellen is als dat creationisten doel geloven

Er is hier zoveel informatie over te vinden dat het triest is dat het nog altijd beweerd wordt.


kiks

http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=28&t=8158&start=15

Wetenschappers zijn niet overtuigd van evolutie, maar zien dat evolutie plaatsvindt en beschrijven dat, creationisten zien dingen bewust niet, omdat het niet in de vooraf gestelde conclusie past.

Bijvoorbeeld de eerste stelling is al jaren weerlegd (zie b.v. hagedissen, croatische eilandjes). http://www.bloggen.be/evodisku/archief.php?ID=97


Deel met je vrienden:
  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina