Deel II: waarom kinderen enthousiast, gehoorzaam of weerspannig zijnDovnload 1.36 Mb.
Pagina1/11
Datum21.01.2018
Grootte1.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

DEEL II: WAAROM KINDEREN ENTHOUSIAST, GEHOORZAAM OF WEERSPANNIG ZIJN

HOOFDSTUK 6: ONTMOEDIGING EN VERZET: EEN GENUANCEERDE KIJK OP ONGEHOORZAAMHEID

1. Ongehoorzaamheid in Kochanska’s visie

1.1 Types ongehoorzaamheid

 • Passieve ongehoorzaamheid

 • Afwijzing of rebellie

  • Legt boos verzoek naast zich neer

  • Gaat vaak gepaard met gebrekkige regulatie (disregulatie) van de emotie woede

  • Maar één mogelijke uitkomst: ouder trekt verzoek in, ouder is verliezer en kind winnaar

 • Onderhandeling/assertiviteit

 • Onderhandeling als rijpste vorm zal pas later ontstaan dan de rest. Onderhandeling is pas mogelijk wanneer het kind in staat is tot emotieregulatie, en deze emotieregulatiestrategieën van kinderen nemen geleidelijk toe met de leeftijd.

 • Toenames in opstandig gedrag normaal op 2-3 jarige leeftijd en in de adolescentie = deel van de toenemende drang naar zelfstandig functioneren1.2 Een zaak van onwil of onkunde?

 • Socialisatiefiguren kunnen een gebod/verbod opleggen dat niet past binnen de zone van proximale ontwikkeling  capaciteiten van kind zijn nog niet genoeg gevorderd om verzoek uit te voeren.

 • Onderscheid maken tussen mate van (on)begrip en (on)gehoorzaamheid.


 • Kaler en Kopp: verschuiven deze patronen van (on)begrip en (on)gehoorzaamheid naargelang de leeftijd van de peuters?

  • Onderzoeksvraag: is het zo dat naarmate peuters ouder worden zei n toenemende mate aan een verzoek gehoorzamen omdat ze het ten volle begrijpen, terwijl tevens het weigeren ervan gebaseerd is op een goed begrip en doordachte afwijzing?

  • Methode: : moeder & peuters van drie leeftijdsgroepen (12-13 m.; 14-16 m.; 17-18 m.) worden naar labo uitgenodigd. Moeder & proefleider formuleren tal van verzoeken: geef me de bal, geef eens een zoentje aan de beer etc.

  • Beoordelen beeldmateriaal: twee dingen van belang

   • Heeft kind verzoek goed begrepen?

   • Gehoorzaamt peuter aan ouderlijk verzoek?

   • Dmv beoordelen van begrip zelfstandige naamwoorden/werkwoorden en mate van inwilliging

 • Vaststellingen:

  • Ongehoorzaamheid onwille van onbegrip neemt af

  • Goed begrepen gehoorzaamheid neemt sterk toe

  • Goed begrepen ongehoorzaamheid neemt licht toe

 • Gehoorzaamheid niet enkel zaak van onwil, maar ook onkunde!

 • Noodzaak om een verzoek af te stemmen op de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind!


1.3 Ontwikkeling van verschillende types ongehoorzaamheid

 • Is er een leeftijdsgebonden evolutie waarneembaar in verschillende types gebrekkige gehoorzaamheid?

 • Studie van Kuczynski en Kochanska

  • Onderzoeksvraag: Ontwikkeling van types gebrekkige gehoorzaamheid (Kuczynski, Kochanska, Radke-Yarrow, & Girnius-Brown, 1987)

  • Deelnemers: moeder & peuters van twee leeftijdsgroepen (15-44 maanden & 5 jaar) worden naar labo uitgenodigd

  • Methode: Verschillende activiteiten samen:

   • aankomen in het labo (10 minuten)

   • samen eten & opruimen tafel (25 minuten)

   • moeder telefoneert (10 minuten)

   • vrije tijd (20 minuten)

   • uitrusten moeder (10 minuten)

   • verhaaltje (10 minuten).

  • Uitkomsten: Scoren van types gebrekkige gehoorzaamheid

 • Onderzoeksvraag: naargelang peuters ouder worden zullen ze

  • meer mature vorm van ongehoorzaamheid vertonen

  • minder immature vormen van ongehoorzaamheid vertonen

 • Onderzoek peilt naar gemiddelde niveau verandering • Waarom treden deze evoluties op?

  • Ouders zouden assertiviteit waarderen omwille van

   • signaal van autonomie-ontwikkeling ~ eigen willetje (protest- & koppigheidsfase)

   • draagt bij tot ontwikkeling van sociale vaardigheden

   • signaal van toenemende impulscontrole & emotie-regulatie

1.4 Verbanden tussen types ongehoorzaamheid en ontwikkelingsuitkomsten

 • Hangen de verschillende types gebrekkige gehoorzaamheid verschillend samen met probleemgedrag & moreel functioneren?


 • Vraagstelling: Zou bepaalde types ongehoorzaamheid een sterkere relatie vertonen met

 • Vaststelling:

  • Geen samenhang met internaliserende gedragsproblemen

  • Samenhang tussen verwerping en externaliserende gedragsproblemenDeel met je vrienden:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina