Declaratiecoderingen in de Bijzondere Tandheelkunde (2016)Dovnload 28.58 Kb.
Datum07.11.2017
Grootte28.58 Kb.Declaratiecoderingen in de Bijzondere Tandheelkunde (2016)

De declaratiecodes die gebruikt worden in de mondzorg voor bijzondere zorggroepen verschillen naar de karakteristieken van de zorgaanbieder. Onderstaand overzicht dient als handleiding, opgesteld door Cobijt. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.Instellingen voor bijzondere tandheelkunde < 1fte tandarts
Prestatiecode mondzorg BR/CU-7129:

X831: collectief maximum tijdstarief mondzorg bijzondere zorgroepen per 5 minuten;

€ 19,39 TB/CU-7122/01
DOT-code conform de prestaties en tarieven medisch specialistiche zorg (overige zorgproducten) BR/CU-2147 (art. 7a, sub 4 ondrrdeel b en c), zoals opgenomen in de tarievenlijst DBC zorgproducten en overge producten
195005*: collectief maximum tijdstarief mondzorg bijzondere zorgroepen per 5 minuten; € 19,39

Instellingen voor bijzondere tandheelkunde > 1fte tandarts

Individueel tarief met tariefbeschikking NZa op basis van voor- en nacalculatie.


A) In een medisch-specialistische zorginstelling:

DOT-code conform de prestaties en tarieven medisch specialistiche zorg (overige zorgproducten) BR/CU-2147 (art. 7a, sub 4 ondrrdeel b en c)
 • 199800*: Uurtarief bijzondere tandheelkundige behandelingen van verstandelijk en/of lichamelijk bijzondere zorggroepen

 • 199801*: Verdoving door middel van een roesje (sedatie) bij bijzondere tandheelkundige behandelingen

 • 199802*: Verdoving door middel van algehele narcose (anesthesie) bij bijzondere tandheelkundige behandelingen

Voor algehele anesthesie ten behoeve van de mondzorg zijn in ziekenhuizen ook nog de volgende DOT-codes (OVP) in omloop, opgedeeld in de drie tijdsduurvakken: (<90', 90'-150' en >150'). Deze zijn beschreven als "Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van Wlz cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde," voor respectievelijk de diverse tijdsperiodes. Deze zijn te declareren door de medisch-specialistische zorginstelling, niet door de instelling voor bijzondere tandheelkunde.  • 039108: Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde <90’ € 187,94

  • 039109: Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde 90’-150’ € 343,50

  • 039110: Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde >150’ € 1644,64


B) In een (vrijgevestigd) instelling voor bijzondere tandheelkunde:

Conform de prestatiecodes mondzorg BR/CU-7129
 • X731CU: Individueel Uurtarief mondzorg aan bijzondere groepen in een al dan niet zelfstandig centrum bijzondere tandheelkunde

 • X731CV: Individueel 5-minutentarief mondzorg aan bijzondere groepen in een al dan niet zelfstandig centrum bijzondere tandheelkunde

 • X611C Verdoving door middel van een roesje in een CBT

 • X631CU Uurtarief voor verdoving door middel van algehele narcose in een CBT

 • X631CV 5-minutentarief voor verdoving door middel van algehele narcose in een CBT

*: declaraties volgens de ziekenhuisstandaard faciliteren niet de gehele regeling bijzondere tandheelkunde. Zij kent geen mogelijkheid tot het declareren van seperaat te verrekenen kosten zoals tandtechniek, extraorale röntgenopnamen (OPG/RSP) en (wettelijk) eigen bijdrage. Bovendien stelt de zorgverzekeraar in de praktijk bij het aangaan van overeenkomsten als vereiste dat elektronisch declareren volgens de prestatiecodes mondzorg uitgevoerd wordt.Reguliere mondzorgpraktijk
Prestatiecodes mondzorg BR/CU-7155


 • U10: Tijdstarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten; € 166,10

 • U05: Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten; € 13,84

 • A20: Behandeling onder algehele narcose; kostprijs

Maximum bedragen vlgs tariefbeschikking TB/CU-7135/03

Instelling Wlz
Prestatiecodes mondzorg BR/CU-7155


 • U02 Tijdstarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling; € 144,46

 • U03 Tijdstarief andheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder;

€ 166,10
Maximum bedragen vlgs tariefbeschikking TB/CU-7135/03

Externe Wlz cliënten*

Vastgesteld tarief voor de mondzorg die plaatsvindt bij een Wlz zorgaanbieder geleverd aan clienten (met indicatie verblijf en behandeling) van een ander Wlz zorgaanbieder, met tariefbeschikking van de NZa CA/BR-1620. Tevens is hierin opgenomen de declaratiecode voor algehele anesthesie en intraveneuze sedatie in de Wlz zorginstelling voor externe en interne clienten.


NZa-codes

 • G011 Behandeling externe cliënt door tandarts; €206,56 p/u

(verrichtingencode 195011)

*: G-codes worden in rekening worden gebracht door da Wlz zorgaanbieder waar de tandheelkundige behandeling plaatsindtbij de zorgaanbieder waar de externe cliënt (met een indicatie voor verblijf en behandeling) verblijft. De Wlz-zorgaanbieder waar de behandeling plaatsvindt, declareert de kosten bij de zorgaanbieder waar de cliënt verblijft. Deze kan vervolgens het honorarium van de tandarts declareren bij het zorgkantoor.Als de (externe) cliënt geen indicatie voor behandeling heeft, kunnen de kosten voor tandheelkundige hulp worden gedeclareerd bij de client of zorgverzekeraar van de cliënt volgens de UPT tarieven incl de U05 en U10 (BR/CU-7155).

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina