De identiteit van Unilever Endorsed of brandedDovnload 357.26 Kb.
Pagina2/4
Datum26.10.2018
Grootte357.26 Kb.
1   2   3   4

INHOUD
INLEIDING 7

Hoofdstuk 1: Identiteitsstructuren 8

Voor- en nadelen 8

Hoofdstuk 2: Endorsed identity 9

Hoofdstuk 3: Branded identity 11

Verschillen tussen de identiteitsstructuren 11

Hoofdstuk 4: Voor- en nadelen van een endorsed identity 12

12


Hoofdstuk 5: Voor- en nadelen van een branded identity 13

14


Hoofdstuk 6: Onderzoek 15

Conclusies uit tabel 15

Hoofdstuk 7: Mening van werknemer in marketing en reclame 16

CONCLUSIE 17

LITERATUURLIJST 18

BIJLAGE 20

REFLECTIE 21INLEIDING

Calvé, Dove, Unox, OMO, Ola, Lipton, Vaseline, Robijn, Ben & Jerry’s, Axe, Andrélon, Blue Band, Zwitsal, Neutral, Hertog, Conimex en Croma. Allemaal bekende merken, maar ze zijn erg verschillend van elkaar. Toch zijn het dochterondernemingen van Unilever. Maar hoe positioneren zij zich ten opzichte van hun moederbedrijf en van elkaar? De aanleiding is dat het onduidelijk is welke identiteitsstructuur Unilever gebruikt.


De lezer van deze scriptie doet kennis op over identiteitsstructuren en komt erachter welke identiteitsstructuur Unilever gebruikt. De probleemstelling van deze scriptie is het volgende: heeft Unilever gekozen voor een endorsed identity of een branded identity en waarom? Deze vraag wordt beantwoordt door de volgende deelvragen: wat is een endorsed identity? Wat is een branded identity? Welke indentities zijn er en wat zijn de verschillen tussen endorsed identity, branded identity en de monolitic identity? Wat zijn de voor-en nadelen van een endorsed identity? Wat zijn de voor-en nadelen van een branded identity?


De methode die gehanteerd is voor dit onderzoek is deskresearch. Dat betekent dat de informatie uit deze scriptie afkomstig is van online bronnen.


In deze scriptie is er onderzoek gedaan naar het bedrijf Unilever en of zij de endorsed identity of de branded identity gebruikt. In het eerste hoofdstuk wordt vermeld welke identiteitsstructuren een organisatie kan gebruiken. Daarna worden de identiteitsstructuren toegelicht, de voor- en nadelen genoemd en de verschillen tussen de identiteitsstructuren. In het zesde hoofdstuk staan de onderzoeksresultaten van een onderzoek van de websites van de dochterondernemingen van Unilever en in de bijlage staat de tabel. In het laatste hoofdstuk geeft een werknemer in de sector marketing en reclame zijn mening.
Hoofdstuk 1: Identiteitsstructuren

Welke identiteitsstructuren kunnen bedrijven gebruiken? Wally Olins, een adviseur voor bedrijven op het gebied van communicatie, branding en identiteiten. Hij heeft drie identiteitsstructuren geïdentificeerd die een bedrijf kan gebruiken: monolitisch, endorsed en branded (Alessandri, 2009). Deze worden als volgt toegelicht.
Monolitic
Het bedrijf gebruikt bij een monolitic identity één naam, identiteit, huisstijl en visuele stijl voor al zijn producten en diensten. Dus het moederbedrijf gebruikt maar één logo voor al zijn dochterondernemingen. Bij promoties uit het bedrijf zich met één visuele stijl. De dochterondernemingen positioneren zich op dezelfde manier als het moederbedrijf, met dezelfde strategie. Het bedrijf en zijn dochterondernemingen zijn één geheel, vormen een eenheid en worden als geheel waargenomen door de consument. Doordat de merken van het bedrijf dezelfde naam, identiteit, huisstijl en visuele stijl hebben, verbindt het bedrijf hen met elkaar.


Voor- en nadelen


Als het moederbedrijf een nieuw product wilt introduceren, is het gemakkelijk om het bekend te maken, omdat de naam van het moederbedrijf al bekend is. Dus hoeft alleen het product geïntroduceerd te worden. Doordat alle merken onder één naam opereren zijn ze makkelijk te herkennen, want de consument hoeft maar één merk te onthouden. Het gevaar is als een product negatief in het nieuws komt, de andere producten daaronder lijden. Dit betekent wanneer merken in het kwade daglicht komen te staan, de reputatie beschadigt zal worden. Ook wanneer het moederbedrijf een slechte reputatie heeft, kunnen de merken zich niet goed positioneren. De reputatie moet hersteld worden en dat kost veel tijd en geld. Het bedrijf moet het vertrouwen van de consument terugwinnen. Er moet bij een monolitic identity ook rekening gehouden worden met alle merken, dus ze moeten op elkaar afgestemd zijn. Het kan zo zijn dat merken niets met elkaar te maken hebben en dat kan verwarrend zijn voor de consument. Dus is het lastig voor de merken om een eenheid te vormen.
De andere identiteiten, endorsed en branded, worden in de volgende hoofstukken toegelicht.

In de afbeelding hiernaast zijn de drie structuren te zien, waarbij een high parent visibility en een low parent visibility mogelijk is. Dat betekent de zichtbaarheid van het moederbedrijf bij de dochteronderneming. Unilever heeft een low parent visibility, dus het moederbedrijf is beperkt zichtbaar. Ook wordt de dochteronderneming ingedeeld in de aansturing van het moederbedrijf (Bosters, 2011).


Deel met je vrienden:
1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina