De fles pokonDovnload 52.52 Kb.
Datum07.11.2017
Grootte52.52 Kb.

Dun dekentje voor pruttelend maagzuur
Na drie inleidende vragen over maagzuur zal je gevraagd worden over de werking van het in de bijlage beschreven Gaviscon. Je zult gevraagd worden de teksten van de bijlage op twee punten te verbeteren. Tot slot worden je twee verdiepende vragen gesteld.

In regel 3 van de tweede alinea van bladzijde 1 van de bijlage staat (onderstreept): is er te veel gedronken (in combinatie met roken) dan pruttelt agressief maagzuur naar boven, richting slokdarm.

Je kunt dit lezen als: door te veel drinken wordt het maagzuur agressief.
2p 1 Zou door het drinken van alcoholhoudende drank het maagzuur agressiever, zuurder, kunnen worden? Leg uit. Geef twee argumenten.
Een Rennie is een tabletje tegen te veel maagzuur. Een van de soorten Rennies bestaat tegenwoordig uit 680 mg calciumcarbonaat en 80 mg magnesiumcarbonaat. Rennies neem je alleen als de pH van het maagsap erg laag is, bijvoorbeeld 1,35.
4p 2 Bereken hoeveel Rennies je minimaal nodig hebt om het maagsap volledig te neutraliseren. Stel de maaginhoud op 1,5 liter. Verwaarloos de invloed op de pH van het ontstane kooldioxide en neem aan dat er als zuur alleen maar zoutzuur in de maag zit.
Teunie denkt: Met de helft van dat aantal Rennies komt de pH op (1,35 + 7) : 2 = 4,16. Dat lijkt me ook wel genoeg voor mijn slokdarm.
1p 3 Help haar uit de droom. Reken op zo kort mogelijke manier uit wat de pH van het maagsap wordt als je de helft van het aantal Rennies van vraag 2 neemt. Voor deze vraag heb je het antwoord van vraag 2 niet nodig.
In regel 2 van de derde alinea van pagina 1 van de bijlage staat dat alginaten met zuur reageren. Er ontstaat dan alginezuur. De combinatie van de namen eindigend op -aat en het overeenkomstige zuur, zie je vaker in de scheikunde.
1p 4 Geef een voorbeeld van een dergelijke combinatie van -aat en het overeenkomstige zuur.
Op pagina 1 en 2 van de bijlage zijn een aantal fragmenten grijs gemarkeerd. Voor de beantwoording van de volgende twee vragen moet je steeds een aantal van deze grijs gemarkeerde fragmenten combineren. De vragen gaan over de werking van Gaviscon.
3p 5 Op drie plaatsen in de grijsgemarkeerde fragmenten hebben de schrijvers van betreffende artikelen alginaat / alginaten en alginezuur met elkaar verward. Geef achtereenvolgens deze plaatsen telkens met regel- en paginanummer aan, geef daarachter het onjuiste woord / de onjuiste woorden en zet de verbeteringen daar weer achter.
1p 6 Geef de werking van Gaviscon in drie stappen weer. Gebruik daarvoor de volgende woorden (nu nog alfabetisch gerangschikt):

afdekking -– alginaten -- alginezuur -- neemt op -- rubberachtig -- suspensie -- water -- zuur


Het afdeklaagje, een polysacharide, blijft anderhalf tot drie uur in tact. Het polysacharide zetmeel (tweede regel onder de structuurformule op pagina 2 van de bijlage) wordt in de mond veel sneller omgezet in suikers. Kennelijk lijkt de stof van het afdeklaagje meer op een ander polysacharide.
1p 7 Noem zo’n ander polysacharide.
Men gebruikt voortdurend het woord alginaat in het meervoud. Kennelijk bestaan er meerdere alginaten.
1p 8 Leg uit hoe er meerdere alginaten kunnen bestaan. Geef bij je uitleg de namen van twee van zulke alginaten.
Alginezuur is opgebouwd uit twee verschillende stereo-isomeren, mannuronzuur en guluronzuur. Zie de structuurformule van alginezuur bovenaan pagina 2 van de bijlage.
2p 9 Benoem het verschil in stereo-isomerie tussen deze beide zuren. Leg uit

BIJLAGE

Zaterdag 14 April 2007

Dun dekentje voor pruttelend maagzuurProduct: Maagzuurmiddel Gaviscon .
Wat doet het? Voorkomt oprispend maagzuur.
Werkt het? Ja.

De komende drie weken zijn de brandweermannetjes weer te zien in de reclameblokken, als eerste hulp bij brandend maagzuur. Ze prijzen Gaviscon aan, een witte suspensie in een medicinaal ogende bruine fles met maatbekertje. In een namaakmaag spuiten de grauwgrijze mannetjes een dikke laag schuim over brandende maagzuur. ‘Helpt meteen, het geeft een verkoelende en verzachtende werking’, meldt een reclamestem.


Maagzuur is irritant en vaak pijnlijk. Een lage zuurgraad van ongeveer 4 is nodig om voedsel te verteren. Het slijmvlies van de maagwand is daar tegen bestand. Ben je zwanger, zit je maag vol, is er te veel (vet) gegeten of verkeerd, is er te veel gedronken (in combinatie met roken) dan pruttelt agressief maagzuur naar boven, richting slokdarm. Die heeft geen beschermende binnenbekleding. Maagzuur veroorzaakt daar brandende pijnklachten. Oeroude maagmiddelen zijn basisch, ze neutraliseren maagzuur. In gewone Rennie zit calciumcarbonaat, in Maalox zit magnesiumhydroxide als zuurverdrijver. Een product als Zantac remt de zuurproductie.
Gaviscon en Rennie Refluxine hebben weer een ander werkingsmechanisme. In beide middelen zitten alginaten uit zeewier: langketenige polymeren die reageren met zuur. Ze vormen een gel die zich als een dun dekentje verspreidt over pruttelend maagzuur. Zo'n afdeklaagje voorkomt dat maagzuur terug kan stromen naar de slokdarm. In beide middelen zit ook een carbonaatverbinding.

Een klein beetje carbonaatverbindingen neutraliseren zuur en produceren dan kooldioxidebubbels. Die bubbels verspreiden het afdeklaagje over de hele maag. Binnen vijf minuten is al iets van werking te voelen, blijkt uit zuuronderzoek met twaalf gezonde vrijwilligers dat vorig jaar is uitgevoerd in het AMC in Amsterdam. Het afdeklaagje van alginaten blijft zeker anderhalf uur intact, maar vaak langer, tot drie uur. Dat blijkt uit (ander) onderzoek van de producent met voedsel waaraan radioactief indiummetaal is toegevoegd.

Uit Engels onderzoek met (zieke) baby's van nog geen jaar blijkt dat alginaten het aantal oprispingen drastisch reduceren. Een gelerend alginaatmiddel werkt bovendien veel langer dan een zuurneutraliserend maagzuurproduct. Gaviscon is een oud middel. Producent Reckitt-Benckiser heeft een nieuw recept ontwikkeld.

Een intensieve reclamecampagne moet het succes in moederland Engeland evenaren. Daar is Gaviscon het best verkochte maagzuurmiddel. Er zijn vier gerandomiseerde studies met totaal een kleine tweehonderd maagzuurgevallen- waaruit de werking van Gaviscon (in vergelijking met een nepmiddel) blijkt, meldt een recent Amerikaanse overzichtsartikel.


Drie van die studies zijn meer dan twintig jaar oud. Alginaatmiddelen zijn bedoeld voor mensen die af en toe last hebben van een flinke maagzuuraanval. Zo luidt het advies van een gastro-enteroloog van een veteranenziekenhuis in Houston, auteur van het overzichtsartikel. Neutraliserende producten, gebaseerd op een base, zoals de klassieke Rennie, werken goed als onderhoudsmiddel, niet om plotselinge aanvallen te pareren.

Broer Scholtens

-1-


Ontvangen van "http://nl.wikipedia.org/wiki/Alginaat

Alginaat

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedieAlginezuur

Alginaat is een hydrofiel polymeer dat gemaakt wordt uit zeewier. Het hoofdbestanddeel is alginezuur, een polysaccharide (net als zetmeel), opgebouwd uit mannuronzuur en guluronzuur. Het is verkrijgbaar in poedervorm en verhardt na mengen met de juiste hoeveelheid water in een rubberachtige consistentie.

Zuren, basen en pH waarde


Een goede zuurgraad in het lichaam is één van de meest kritische factoren of voor een goede gezondheid. Tijdens de stofwisseling worden voortdurend zure eindproducten gevormd. Kleine schommelingen in de pH-waarde kunnen drastische veranderingen van het metabolisme in de cellen tot gevolg hebben en zo storingen veroorzaken.

Optimale pH waarde


- Bloed 7,35 - 7,45 (ideaal 7,41)
- Speeksel 6,00 - 7,50
- Maag 1,35 - 3,50
- Urine 4,50 - 8,40
- Dunne darm 6,50 - 7,50
- Dikke darm 5,60 - 6,90

-2-


Dun dekentje voor pruttelend maagzuur.
beoordelingsmodel
Het is aan te bevelen, het betreffend reclamefilmpje vooraf te laten zien
1 maximumscore 2

• Nee, het zuur wordt verdund / door het water stijgt de pH juist 1

• Nee, alcohol is geen zuur KZ alcohol < KZ water / Ja, alcohol kan de zuurproductie (wellicht) stimuleren / Nee, alcohol wordt (enigszins) geprotoneerd 1
2 maximumscore 4

De uitkomst is 4,3 Rennies

• omrekenen pH ; F log –1,35 = 0,044684 mol H+/ L

of 10Λ-1,35 = 0,044684 of 10-1,35 = 0,044684 1

• vermenigvuldigen met de maaginhoud: × 1,5 L = 0,067 mol H+ 1

• omrekenen naar mol carbonaat: delen door 2 = 0,0335 mol 1

• Eén Rennie bevat 0,680 :100,1 (tabel 98)= 6,7932 plus 0,080 : 84,32 (tabel 98) = 0,007742 mol carbonaat en delen op elkaar 0,0335 : 0,007742 = 4,327 Rennies nodig 1
3 maximumscore 1

Mogelijke antwoorden:

1,35 + log 2 = 1,65

-log ([H3O+]/2) = 1,65

Alles weer opnieuw uitgerekend: goed rekenen
4 maximumscore 1

(waterstof)carbonaat en koolzuur; of

(waterstof)sulfaat en zwavelzuur; of

(mono/diwaterstof)fosfaat en fosforzuur; etc.


5 maximumscore 3

• regel 2 alinea 3 pagina 1: “Ze” moet zijn: “het alginezuur” 1

• regel 4 alinea 4 pagina 1: “ (van) alginaten” moet zijn: “(van) alginezuur” 1

• regel 5/6 pagina 2:

“(hoofdbestanddeel) is” moet zijn: “(hoofdbestanddeel) wordt omgezet in” 1

Regel 7/8 pagina 2: “Het is (verkrijgbaar in poedervorm en verhardt na mengen met de juiste hoeveelheid water in een rubberachtige consistentie)” moet zijn: “Het alginezuur is (verkrijgbaar in poedervorm en verhardt na mengen met de juiste hoeveelheid water in een rubberachtige consistentie)” goed rekenen.

6 maximumscore 2

suspensie -- alginaten -- zuur -- alginezuur -- neemt op -- water -- rubberachtig -- afdekking

De alginaten die in de suspensie zitten in het potje reageren in de maag met zuur en worden alginezuur. Dat neemt water op en vormt een rubberachtig afdeklaagje.

één essentiële fout → 1 punt


7 maximumscore 1

cellulose, voedingsvezel

Chitine: goed rekenen
8 maximumscore 2

of: op de negatieve plaatsen kunnen diverse metaalionen zitten. Bijvoorbeeld: natriumkaliumalginaat en calciumalginaat

of: deze metaalionen kunnen at random verspreid zijn. Bijvoorbeeld: kaliumkaliumnatriumalginaat en kaliumnatriumkaliumalginaat

of: het aantal monomeren / m en n liggen niet vast. m kan groter zijn dan n of andersom: bijvoorbeeld decamannuronaatnonaguluronaat en nonamannuronaatdecaguluronaat

of: niet allen zuurgroepen hoeven hun H+ afgestaan te hebben: bijvoorbeeld diwaterstofalginaat en triwaterstofalginaat.

Juiste omschrijvingen i.p.v. namen: goed rekenen


9 maximumscore 2

cis-transisomerie 1

uitleg 1

De uitleg kan gaan in de richting van:

• het zijn geen spiegelbeeldisomeren

• op slechts één van de C-atomen is een L-configuratie en op het overeenkomstige C-atoom in het ander zuur zit een D-configuratie of andersom

• de een is bijvoorbeeld DDDLDD en de ander is DDDDDD

Aanduidingen m.b.v. axiaal en equatoriaal goed rekenen.

Dekentje 20-04-2010 vdef c/sDeel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina