De economische crisisDovnload 75.18 Kb.
Datum28.04.2018
Grootte75.18 Kb.


Katholieke Hogeschool Kempen

Begijnendreef 252300 TurhoutDe economische crisis

Maatregelen Europese Centrale Bank

Tine Miechielsen Academiejaar 2008 - 2009

Katholieke Hogeschool Kempen

Begijnendreef 252300 TurhoutDe economische crisis

Maatregelen Europese Centrale Bank

Tine Miechielsen Academiejaar 2008 - 2009


InhoudInleiding
De laatste tijd is de economische crisis niet uit de actualiteit weg te slaan. Dit komt doordat de gevolgen nogal aanzienlijk zijn voor onze economie: de inflatieverwachtingen zijn een zorg, er is zelfs sprake van een mogelijke deflatie. Bedrijven, zelfs banken dreigen failliet te gaan.
Daarom neemt de Europese Centrale Bank verschillende initiatieven om de economische activiteit in de eurozone te stimuleren. Dit bespreken we in het eerste deel. Vervolgens vergelijken we de acties van de Europese Centrale Bank met andere centrale banken en hun reacties. Daarna bekijken we de handelingen van de Belgische overheid in vergelijking met enkele andere Europese landen en we sluiten af met de kernpunten en enkele conclusies.

 1. Maatregelen Europese Centrale Bank

In dit deel bespreken we de maatregelen van de Europese Centrale bank en enkele gevolgen van de renteverlaging, vervolgens de aankoop van covered bonds, daarna de verlenging van looptijd van krediet aan banken en ten slotte de mogelijkheid van het lenen door de Europese Investeringsbank bij de Europese Centrale Bank.
  1. Renteverlaging

Hieronder bekijken we een tabel met de laatste tien rentewijzigingen en de actuele korte termijnrente van de Europese Centrale Bank. In de grafiek wordt iedere rentefluctuatie weergegeven sinds de introductie van de euro. De grafiek illustreert daarmee duidelijk de historische ontwikkeling van de Europese rente.


wijzigingsdatum

percentage

07-05-2009

1,000 %

02-04-2009

1,250 %

05-03-2009

1,500 %

15-01-2009

2,000 %

04-12-2008

2,500 %

06-11-2008

3,250 %

08-10-2008

3,750 %

09-07-2008

4,250 %

13-06-2007

4,000 %

14-03-2007

3,750 %We kunnen uit de tabel aflezen dat bij de laatste rentewijziging de rente van 1,25 naar 1,00 procent is gezakt. Op de grafiek zien we duidelijk dat dit het laagste punt is, sinds de euro geïntroduceerd werd. De rente is sinds vorig jaar in oktober reeds zeven keer verlaagd en komt van 4,25 procent. Toch mogen we niet uitsluiten dat er verder renteverlagingen doorgevoerd zullen worden. “We hebben niet beslist dat de huidige basisrente de bodem is”, aldus Jean-Claude Trichet, voorzitter van de Europese Centrale Bank.
Deze renteverlaging maakt sparen niet interessant meer maar lenen des te meer. In de nabije toekomst zal de rente van o.a. spaarboekjes, kortlopende termijnrekeningen, kaskredieten en woonkredieten met variabele rente wellicht verder dalen. Een gevolg kan zijn dat meer particulieren gaan consumeren omdat sparen toch niet aangewezen lijkt. En doordat het lenen meer interessanter wordt zullen de bedrijven en particulieren weer meer kunnen investeren.


  1. De aankoop van covered bonds

Covered bonds zijn waardepapieren met een specifieke inhoud. Het zijn obligaties die uitgegeven worden door banken waarvan de terugbetaling gewaarborgd wordt door activa, doorgaans hypothecaire leningen of leningen aan de overheid. Indien de emittent (de bank) zijn verplichting (o.a. door faillissement) niet na kan komen, zullen de activa bijgevolg de schuld moeten dekken.
Omdat volgens de voorzitter van de Europese Centrale Bank, Jean-Claude Trichet, deze markt zwaar getroffen is door de crisis is de ECB van plan dergelijke covered bonds ter waarde van 60 miljard euro te kopen. Deze aankoop moet de banken helpen die actief zijn op die markt. Men hoopt de kredietverlening aan te zwengelen doordat de langetermijnrente van dergelijke obligaties zal dalen.
Dit initiatief wordt wel in vraag gesteld. Sommige banken en landen zullen meer profiteren van de maatregel dan andere banken en landen. Voor verdere uitleg wordt verwezen naar deel twee en deel drie.


  1. Verlening looptijd van krediet aan banken

Een derde ingreep van de ECB houdt in dat de maximumlooptijd voor het verstrekken van kredieten aan banken wordt verlengd van zes tot twaalf maanden.
Daarenboven zullen de banken gedurende de uitvoering van de eerste operatie voor het verstrekken van kredieten met een looptijd van twaalf maanden niet meer dan de basisrente moeten betalen.
Door deze ingreep hebben de banken meer zekerheid en beschikken ze over goedkope financiering gedurende een langere periode.


  1. De Europese Centrale bank leent aan de Europese Investeringsbank

Naast de private banken krijgt voortaan ook de Europese Investeringsbank toegang tot de herfinancieringoperaties van de Europese Centrale Bank. Dat betekent dat de EIB geld kan lenen voor looptijden van één week tot één, drie, zes of twaalf maanden. “Dat is een slimme zet die de kleine en middelgrote ondernemingen helpt”, zegt Erik Nielsen, econoom van Goldman Sachs.
De vraag naar leningen van de EIB stijgt dit jaar wellicht met ongeveer 10 miljard euro. De ECB gelooft dat de investeringen daardoor met 40 miljard euro kunnen toenemen.

 1. Vergelijking Europese Centrale Bank met andere centrale banken

Dit tweede deel zal ons een beeld geven over de reacties van de andere centrale banken, zoals de Britse Bank of England en de Amerikaanse Federal Reserve, ten opzichte van de aanpak van de Europese Centrale Bank en de economische crisis in het algemeen.


We merken dat bijna overal in de wereld de centrale banken dezelfde technieken toepassen. Niet enkel de ECB zit aan een historisch lage rentevoet, maar dit fenomeen vinden we ook terug bij vele centrale banken. Dit gebruik moet ertoe leiden dat de economie meer wordt gestimuleerd. De Europese Centrale Bank gaat echter duidelijk minder ver dan de andere centrale banken. Terwijl de ECB zijn rente verlaagde tot 1 procent, verlaagden alle andere belangrijke centrale banken hun basisrente tot 0 à 0,5 procent. In de VS staat de rente momenteel op 0,25 procent. De Bank of England besliste donderdag dan weer om de rente onveranderd te laten, op 0,5 procent. Dat was algemeen verwacht. Daarnaast kondigde de Britse centrale bank wel aan dat ze haar investeringsprogramma uitbreidt van 75 miljard tot 125 miljard pond, door extra liquiditeit in de markt te brengen. Uiteindelijk verstevigde de euro zijn positie tegenover de dollar en steeg met bijna 1 cent tot 1,34 dollar.

Een tweede verschil tussen de Europese centrale bank met de andere centrale banken is dat buiten de eurozone veel meer obligaties worden gekocht. Daarnaast valt op dat de Europese Centrale Bank in tegenstelling tot de Federal Reserve (Fed) of de Bank of England geen gewone bedrijfsobligaties of staatsobligaties koopt.


Ten slotte is het bedrag van de geplande aankopen van de ECB erg bescheiden. De Fed wil tot 1.750 miljard dollar (1.300 miljard euro) herverpakte hypotheken, staatsobligaties en obligaties van Fannie Mae en Fredie Mac kopen. De Bank of England verhoogde gisteren de geplande aankoop tot 125 miljard pond (140 miljard euro), hoewel de Britse economie veel kleiner is dan die van de eurozone.
 1. Handelingen Belgische overheid versus andere Europese landen

De Belgische overheid heeft een andere aanpak op het vlak van covered bonds (gedekte obligaties) dan enkele andere Europese landen. In de eurozone zijn er voor ongeveer 1 500 miljard euro covered bonds in omloop. Zestig procent daarvan bestaat uit Duitse Pfandbriefe. Covered bonds worden in Frankrijk (obligations foncières) en Spanje (cedulas) ook veel gebruikt. De Belgische overheid lijkt niet bereid tot ingrijpende maatregelen in de economie.


Besluit


Om herstel van de eurozone te stimuleren heeft de Europese Centrale Bank reeds verschillende maatregelen genomen. Één hiervan is de doorvoering van renteverlagingen. Deze rente heeft nu een historisch dieptepunt bereikt. Toch zegt de topman van de ECB dat dit de bodem zal zijn. Daarnaast is de Europese Centrale Bank overgegaan tot aankoop van covered bonds om zo de kredietverlening aan te zwengelen. Een derde maatregel houdt in dat de maximumlooptijd voor het kredietverstrekking aan banken wordt verlengd van zes tot twaalf maanden. Hier doelt de Europese Centrale Bank op meer zekerheid bij de banken. Om het investeren een duwtje in de rug te geven zal de ECB voortaan geld lenen aan de Europese Investeringsbank.
Verder zijn er de reacties van de andere centrale banken besproken. De andere centrale banken gebruiken veelal dezelfde technieken als de Europese Centrale Bank. Toch is de aankoop van covered bonds veel bescheidener in aantal en bedrag dan bij de andere centrale banken.
En tot slot blijkt het dat de Belgische overheid niet wil meegaan in de regeling van covered bonds op die manier als verscheidene andere Europese landen.

Bibliografie

Gevonden op het internet 7 mei 2009:Europese rentevoet naar nieuw dieptepunt:

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/090507_renteECB verlaagt rente tot 1 procent, Ic (DS):

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=DMF20090507_034ECB rente – Europese refirente:

http://www.homefinance.nl/algemeen/informatie/europese-rente-ecb.asp


Gevonden in krant De Tijd op 8 mei 2009:

ECB pakt recessie aan met de handrem op, CDR

ECB gaat minder ver dan andere centrale banken

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina