De diagnostische waarde van het visueel beoordelen van spierechografie bij kinderen met spina bifida aperta of een neuromusculaire aandoeningDovnload 383.15 Kb.
Pagina1/5
Datum20.05.2018
Grootte383.15 Kb.
  1   2   3   4   5

De diagnostische waarde van het visueel beoordelen van spierechografie bij kinderen met spina bifida aperta of een neuromusculaire aandoening

R. Brandsma


Begeleiders: dr. DA Sival, kinderneuroloog UMCG

dr. JH van der Hoeven, klinisch neurofysioloog UMCGDisciplinegroep: Kinderneurologie en afdeling klinische neurofysiologie van het UMCG

Student: Rick Brandsma

Studentnummer: 1669168

Periode: 19-02-2010 t/m 09-07-2010

Samenvatting

Titel: De diagnostische waarde van het visueel beoordelen van spierechografie bij kinderen met spina bifida aperta of een neuromusculaire aandoening.

Inleiding: Spierechografie is een non-invasief onderzoek dat zich al bewezen heeft als goede screenende test bij de verdenking op een neuromusculaire aandoening (NMA). In de toekomst zou spierechografie mogelijk gebruikt kunnen worden in het diagnostisch traject bij kinderen met spina bifida aperta (SBA). Bij de beoordeling van spierechografie wordt gebruik gemaakt van een tweetal parameters, de spierechodensiteit (MUD) en de inhomogeniteit. Experts beoordelen spierechografie visueel en digitaal. Deze laatste is een tijdrovende bezigheid, waardoor de techniek minder aantrekkelijk wordt.

Doel van het onderzoek: Bepalen van de diagnostische waarde van zowel het visueel beoordelen van een intra-individueel MUD verschil bij kinderen met SBA als de beoordeling van spierechografie voor de differentiatie tussen gezonde en afwijkende spieren. Is ervaring noodzakelijk voor de beoordeling en op welk moment moet de spierechografie plaatsvinden.

Proefpersonen en Methoden: Het onderzoek vond plaats in het UMCG. Twintig beoordelaars werden gevraagd om twee serie testen visueel te beoordelen. Onderdeel A was gericht op het beoordelen van een intra-individueel MUD verschil bij kinderen met SBA. Gevraagd werd om te beoordelen of de MUD van de kuitspieren hoger was dan de MUD van de m.Quadriceps. Met gegevens over de leeftijd kon bepaald worden op welk moment spierechografie bij kinderen met SBA het meest onderscheidend is. Onderdeel B betreft het visueel beoordelen van spierechografie voor de differentiatie tussen gezonde en afwijkende spieren. De beoordelaars werden gevraagd om aan te geven of er sprake was van afwijkende of normale spieren. Bij deze test werd gebruik gemaakt van de parameters MUD, relatieve inhomogeniteit en overige aspecten. Beoordelaars waren ervaren wanneer zij ervaring hadden in myologie en/of het beoordelen van spierechografie.

Resultaten: De herkenning van een intra-individueel MUD verschil had een gemiddelde sensitiviteit van 86.1% gevonden met een specificiteit van 59.6% bij het afkappunt ≥ 10 grijswaarden verschil. De AUC bedroeg .871. De resultaten waren niet afhankelijk van ervaring. Digitaal werd een significant verschil gevonden tussen de leeftijdscategorieën 4-7 maanden en 0-3 maanden en het MUD verschil( p = .024). Visueel werd door beoordelaars vaker aangegeven dat er sprake was van een MUD verschil(p =.009). Voor differentiatie tussen normale en afwijkende spieren werden hogere resultaten gevonden in de groep met ervaring in spierechografie. De sensitiviteit, specificiteit en negatief voorspellende waarde was in deze groep respectievelijk 89.0%, 85.7% en 88.4%. Specificiteit was significant beter in de ervaren groep( p =.005).

Discussie en conclusie: Het herkennen van een intra-individueel MUD verschil bij kinderen met SBA is een betrouwbare methode die onafhankelijk is van ervaring. De leeftijd waarop spierechografie bij kinderen met SBA, zowel digitaal als visueel, het meest onderscheidend is, is tussen de 4 en 7 maanden. Voor de differentiatie tussen normale en afwijkende spieren strekt ervaring in spierechografie tot aanbeveling. In deze groep is de specificiteit hoger, waardoor gezonde spieren beter herkend worden. Het blijkt dat enige ervaring al leidt tot betere resultaten. Visuele beoordeling van spierechografie voor differentiatie tussen gezonde en afwijkende spieren is een leerzame methode die zeer goed trainbaar is.

Inhoudsopgave
Samenvatting 2
Inhoudsopgave 3
Lijst van gebruikte afkortingen 5
Hoofdstuk 1 Inleiding 6

§1.1 Spina bifida aperta en klinische kenmerken 6

§1.2 Motoriek bij SBA 6

§1.3 Spierechografie 7

§1.4 Spierechodensiteit 8

§1.5 Motorische prognose 8

§1.6 Doel van het onderzoek 9
Hoofdstuk 2 Proefpersonen en Methoden 10

§2.1 Algemeen 10

§2.2 Visuele beoordeling van het intra-individuele MUD verschil 10

§2.2.1 Statistische analyse 10

§2.3 Leeftijd 11

§2.3.1 Statistische analyse 11

§2.4 Visuele beoordeling van spierechografie 11

§2.4.1 Statistische analyse 12


Hoofdstuk 3 Resultaten 13

§3.1 Visuele beoordeling van het intra-individuele MUD verschil 13

§3.1.1 Sensitiviteit en specificiteit 13

§3.1.2 Ervaring 14

§3.1.3 Betrouwbaarheid 15

§3.2 Leeftijd 15

§3.3 Visuele beoordeling van spierechografie 16

§3.3.1 Afwijkend aspect 17

§3.3.2 Sensitiviteit en specificiteit 17

§3.3.3 Ervaring 18

§3.3.4 Correlatie tussen ervaringsduur en resultaten 18

§3.3.5 Betrouwbaarheid 19


Hoofdstuk 4 Discussie 20

§4.1 Visuele beoordeling van het intra-individuele MUD verschil 20

§4.2 Leeftijd 21

§4.3 Visuele beoordeling van spierechografie 21


Hoofdstuk 5 Conclusie 24
Engelse samenvatting 25
Referenties 26

Bijlagen 28

Bijlage 1: Schriftelijke handleiding: visuele beoordeling 29

van het intra-individuele MUD verschil bij kinderen met SBA.

Bijlage 2: Scoreformulier behorende tot de test “visuele beoordeling 31

van het intra-individuele MUD verschil bij kinderen met SBA.”

Bijlage 3: Schriftelijke handleiding: visuele beoordeling van spierechografie. 35

Bijlage 4: Scoreformulier behorende tot de test “visuele 37

beoordeling van spierechografie.

Lijst van gebruikte afkortingen
SBA Spina Bifida Aperta

MMC Meningomyelocèle

MUD Muscle Ultrasound Density

TGC Time Gain Compensation

NMA Neuromusculaire afwijking(en)

ROC Receiver Operating Characteristic

AUC Area under the curve

N Aantallen

SD Standaarddeviatie

SMA Spinale spieratrofie

e.c.i e causa ignota (oorzaak onbekend)

MADD Glutaaracidurie deficiëntieSBO Spina Bifida Occulta


Hoofdstuk 1 Inleiding


Deel met je vrienden:
  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina