De armoede uitschakelen de ongelijkheden verminderenDovnload 6.71 Kb.
Datum29.09.2018
Grootte6.71 Kb.

DDO en christelijke verantwoordelijkheid 2
DE ARMOEDE UITSCHAKELEN – DE ONGELIJKHEDEN VERMINDEREN
De laatste 15 jaren hebben we een vooruitgang gezien in de strijd tegen de armoede. Toch leeft nog 10% van de wereldbevolking in extreme armoede. De oorzaken van de armoede zijn veelvuldig: een uitgebreide corruptie, fiscale fraude door de multinationals, gevolgen van de klimaatverandering, discriminatie van de minderheden… Ieder jaar worden 2 miljard dollar overgeheveld van de arme naar de rijke landen. Tegelijkertijd groeit het aantal miljonairs en miljardairs gestadig. Deze afgrond die groeit tussen armen en rijken is zorgwekkend. 62 personen bezitten meer rijkdom dan de meest arme helft van de wereldbevolking. Wetenschappelijke studies tonen aan dat grote ongelijkheid in de samenleving een oorzaak is van sociale spanningen en gewelddadige conflicten. De extreme armoede uitschakelen is terecht een topprioriteit van de Doelstellingen van duurzame ontwikkeling (DDO).
Wat eisen de DDO?
De DDO vragen gerichte maatregelen om de meest zwakke sociale groepen te ondersteunen: vrouwen, kinderen en inlandse bevolkingen.

  • Zij moeten toeging krijgen tot sociale diensten en sociale bescherming, opvoeding in scholen, grondeigendom, kredieten…

  • Speciale aandacht moet gegeven worden aan bevolkingsgroepen die bedreigd worden door extreme klimaatsverschijnselen en andere natuurlijke catastrofes.

  • De wet moet aan de armen meer gelijkheid in kansen geven, hen doen deelnemen aan de besluitvorming, en ze beschermen tegen discriminatie.

  • Men moet het probleem oplossen van de ondraaglijke schuldenlast van bepaalde landen. (DDO 17,4)

Een heel belangrijk aspect is niet vermeld: kapitaalsvlucht en belastingsparadijzen systematisch bekampen.
Wat kunnen we doen?
Sinds het begin hebben de religieuzen in Afrika zich ingezet om de armoede te bestrijden door hulp in noodgevallen en opvoedingprogramma’s.

AEFJN heeft zich ingezet voor de kwijtschelding van schulden van arme landen, tegen onrechtvaardige handelsakkoorden zoals de APE die Afrika kunnen schaden, en tegen grondroof.Wij moeten ons afvragen hoe wij vandaag deze nieuwe vormen van armoede en uitsluiting kunnen bestrijden.
Woorden die oproepen.


  • Is dit niet de vasten die ik verkies: … je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? (Jes. 58, 6-7)

  • Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin?

  • Er is een overproductie met de daaraan verbonden consumptie en verspilling, die op een onaanvaardbare wijze contrasteert met de blijvende situaties van mensonterende miserie. (LS 109)

  • De financiële hulp aan armen moet steeds een voorlopige oplossing zijn om noden te lenigen. Het hogere doel moet altijd zijn dat mensen door arbeid toegang krijgen tot een waardig leven. (LS 128)

  • Iedere christen en iedere gemeenschap is geroepen instrument van God te zijn voor de bevrijding en de ontwikkeling van de armen, opdat zij zich ten volle in de samenleving kunnen integreren. (Evangelii Gaudium 187)


Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina