De abortus wet BelgieDovnload 10.21 Kb.
Datum20.05.2018
Grootte10.21 Kb.

De abortus wet Belgie


Abortus is sinds 3 april 1990 geen strafbaar feit meer als wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Dit geven is bij weinig Belgen bekend.

De Abortus wet


De abortus wet bepaald er geen strafbaar feit is gepleegd als er voldaan aan een aantal punten:

  • Het eerste consult en de uiteindelijke ingreep moeten uitgevoerd worden in een abortuscentrum of ziekenhuis met abortushulpverlening. Dit zijn zogenaamde "inrichtingen van gezondheidszorg". Beide instellingen moeten beschikken over een abortus voorlichtingsdienst. Er moet een team aanwezig zijn dat de vrouw op meerdere vlakken (multidisciplinair) kan begeleiden tijdens de abortus. Dit abortus begeleidingsteam moet haar kunnen informeren over abortus wetgeving en haar ondersteunen bij het oplossen van problemen.
     

  • Abortus is een noodsituatie. De vrouw moet een verklaring afgeven waarin zij aangeeft zich in een noodsituatie te bevinden. De abortus wet geeft geen invulling aan wat een noodsituatie is. De vrouw is de enige die beslist of ze een abortus wil of niet. De vrouw is de enige die beoordeelt of er sprake is van een noodsituatie. Naast de vrouw mag er niemand op de hoogte gebracht van de abortus.
     

  • Tijdens het eerste consult wordt de huidige situatie besproken. Als een vrouw beslist een abortus te laten uitvoeren, moet ze wellicht worden opgevangen. De mogelijkheden hiervoor worden tijdens het consult besproken. Als de vrouw een beslissing voor een abortus heeft genomen, moet ze deze beslissing op de dag van abortus schriftelijk vast leggen.

Na het eerste consult is er een wettelijke wachttijd van 6 dagen voordat de abortus mag worden uitgevoerd. Het is dus belangrijk op tijd een afspraak te maken met een abortuscentrum. Uiterlijk in de elfde week van de zwangerschap.

Samenvatting abortus wet:


Abortus is sinds 1990 niet meer strafbaar in België. Een vrouw die ongewenst zwanger is geworden kan een naar een arts gaan om haar te laten door verwijzen voor een abortus. Een arts mag dit om verschillende redenen weigeren. Het is dus van belang van te voren te vragen of de arts een abortus verwijzing zal afwijzen zodat een meewerkende arts kan worden gezocht.

In belgie mag een abortus na de veertiende week alleen nog plaatsvinden als het kind geboren zal worden met een ongeneeslijke afwijking of als de zwangerschap een gevaar is voor het leven van de vrouw


Euthanasie: een streng gereglementeerd recht


In België is euthanasie geregeld in de wet van 28 mei 2002. Euthanasie wordt erkend als het recht van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood, voor zover hij zich bevindt in de omstandigheden bepaald in de wet.

Wilsverklaring


U kunt uw wil over het levenseinde en uw eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval u niet meer in staat bent om uw wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een coma.In een wilsverklaring kan een nog wilsbekwame patiënt expliciet verzoeken om bij hem euthanasie toe te passen. Een wilsverklaring is geldig als ze is:

  • opgesteld volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier 

  • opgesteld of bevestigd minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt

  • opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden

De wilsverklaring kan ook één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.De patiënt kan zijn wilsverklaring op elk moment intrekken of aanpassen. Hoe dan ook wordt de wilsverklaring pas in de praktijk gebracht als de patiënt lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening die het gevolg is van een ongeval of ziekte, als hij niet bij bewustzijn is en als zijn toestand wordt beoordeeld als onomkeerbaar.

Uitdrukkelijk verzoek om euthanasie

Buiten deze wilsverklaring om is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.Dat verzoek moet schriftelijk worden vastgelegd, en het moet gedateerd en getekend zijn. Als de patiënt het verzoek niet zelf kan opstellen (bijvoorbeeld omdat hij verlamd is), dan kan een derde dat voor hem doen in het bijzijn van een arts.

Voorwaarden


Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

De patiënt is op het moment van het verzoek meerderjarig (of ontvoogd minderjarig). De patiënt is op het moment van het verzoek handelingsbekwaam. Het geschreven verzoek is vrijwillig, overwogen en herhaald.
Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina